Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1001) Chestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Cultelor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Cultelor
12114. • Cestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Culte. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (23 x 15). 85 p. 2 lei. (BCU-ClN 176318)

Nu exista imagini
  1002) Chestiunea Crawley
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Crawley
12115. • Cestiunea Crawley. Ancheta făcută din iniţiativa comitetului de acusare a foştilor miniştrii daţi în judecata. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (32,5 x 24). 20 p. (III 410403)
La p. 2, menţiunea: "Anqueta de la Ploesci Predeal pentru calea ferată".

Nu exista imagini
  1003) Chestiunea Dunărei
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Dunărei
12116. • Cestiunea Dunărei. Regulamentele de navigaţiă, poliţiă fluvială şi supraveghere între Galaţi.şi Porţile-de-Fer. [Carte verde pentru perioada 1879-1883]. s.l., [1883], (32 x 24,5). XIX, 612 p. (III 138843)
Pe exemplarul BAR, cu cerneală, menţiunea: "Ediţiune nepublicată tipărită la 1883, şi înlocuită cu altă ediţie (v. MINISTERUL Afacerilor Străine. Cestiunea Dunărei... Bucureşti 1883) în care nu s’au tipărit unele acte tipărite în acésta". Descriere după titlul de la începtul textului.

Nu exista imagini
  1004) Chestiunea episcopatului necanonic în România
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea episcopatului necanonic în România
12117. • Cestiunea episcopatului necanonicu în România. Bucuresci (Imprimeria Mihăescu şi Vaidescu), 1869. (18,5 x 12). 29 p. (I 458371)

Nu exista imagini
  1005) Chestia Evreească din România
 • Opera
 • Imagini
Chestia Evreească din România
12118. • Chestia Evreească. S.l., [1900]. (23 x 15,5). 19 p. (II 63555)
Descriere după titlul de la începutul textului. Răspuns la un articol a lui I. Teodorescu despre antisemistism, apărut în nr. 3675 din 15 oct. 1899 a unui ziar.
12119. • Chestia Evreiască. Studiu analitic şi comentarii asupra petiţiunei adresată Corpurilor Legiuitoare de evreii pământeni. Bucureşti, Edit. ziar. Critica Editor Iancu Guttmann (Tip. Anuarul general), 1910. (19,5 x 12.5). 40 p., 8 f. reclame. 60 bani. (BCU-Iasi II 109123)
La finalul textului semnează: "Romulus".
12120. • Chestiunea ovreiască. Ovrei[!] cer drepturi în masă... Bucureşti, 1913. (24,5 x 16). 15 p. (II 34798)
La finalul textului, semnează: "Un bun Român".
12121. • Cestiunea ebreilor din România. Bucuresci (Typ. Max Beker), 1878. (21 x 14). 53 p. 1 leu nou. (I 105610)
12122. • Chestiunea Evreilor în România de X... Galaţi (Tipografia Regală), 1891. (16,5 x 12). 16 p. 30 bani. (I 410964)
12123. • Chestiunea israelilă. Studiu juridico-politic. Jassy (Tipo Lit. H. Goldner), 1879. (22 x 14). 24 p. (Publicat în ziarul din Iaşi Ştafeta) (II 12676)
Articolul din ziar şi broşura, fără semnătură.
12124. • Chestiunea israelita înaintea Adunărei generale a României din 1864. Desbaterile legei comunale. Estrase din ediţiunea oficială a buletinului Adunărei generale a României din 1864. (Şedinţele din 5-6 martie). Bucuresci (Tipografia Statului), 1879. (22,5 x 14,5). 38, 3 p. (II 379371)
12125. • Cestiunea israeliţilor tratată înaintea Curţei de Apelu din Iassi, Secţiunea II în şedinţa publică din 6/18 Iunie 1867. La question des Israélites traitée par devant la Cour d’Appel de Jassy, Section II-ème à l’audience publique du 6/18 Juin 1867. Iassi (Tipografia Societăţii Junimea), 1867. (22,5 x 14,5). 117 p. (II 105448)
Text paralel în l. română şi franceză. Despre "procesul de vagabondaj intentat lui David Butnariu, Avram sin Caiman Croitoriu şi Zalman sin Nahman Ciobotariu, apăraţi de av. Manolachi Costachi Epureanu şi Costachi Dediu".

Nu exista imagini
  1006) Chestiunea iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-Neamţ
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-Neamţ
12126. • Chestiunea Iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-N. Acte şi documente oficiale relative la stadiul acestei chestiuni la finele lunei Iulie 1907. Piatra-N. (Imp. Judeţiului Neamţu), 1907. (23 x 15,5). 75 p. (Comisiunea Interimară a Comunei Piatra-N.) (II 15906)
Cu o introducere semnată: "Vice-Preşedinte, D. Hogea" (p. 3-5).

Nu exista imagini
  1007) Chestiunea mijlocitorior translatori şi închiriatori de corăbii din Braila
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea mijlocitorior translatori şi închiriatori de corăbii din Braila
12127. • Questiunea medilocitorilor translatori şi închiriatori de corăbii din Braila. [Bucureşti, 1883]. (23 x 15). 16 p. (II 24956)
Critica atitudinii de toleranţă a străinilor în funcţiunea de mijlocitori ai comerţului. Cuprinde 11 scrisori şi o prefaţă.
12128. • Cestiunea mijlocitorilor translatori şi inchirietori de corăbii din Braila faţă cu D-nul I. Câmpineanu, Ministru de Comerciù şi Externe. Brăila (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1886. (24,5 x 16,5). 8 p. (II 413087)

Nu exista imagini
  1008) Chestiunea mitropolitana în Sfântul Synod
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea mitropolitana în Sfântul Synod
12129. • Cestiunea mitropolitana în Sfântul Synod. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu, 1896. (23,5 x 16). 35 p. (II 412658)

Nu exista imagini
  1009) Chestiunea modificării dreptului de licenţă
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea modificării dreptului de licenţă
12130. • Chestiunea Modificărei Dreptului de Licenţă. Publicaţiune întreprinsă după stăruinţa mai multor domni comercianţi şi cu autorisaţiunea comisiunei întocmită de primăria comunei Craiova pentru a răspunde cestionarului adresat de Ministerul Financelor. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (21 x 13). 142 p. 1 leu. (II 411807)

Nu exista imagini
  1010) Chestiunea Monopolului Tutunurilor din România...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Monopolului Tutunurilor din România...
12131. • Questiunea Monopolului Tutunurilor din România faţă cu pretenţiunile Regiei. Bacău (Tip. Junimea, Adm. M. Antonovici), 1877. (17 x 10). 20 p. (I 564205)
Descriere după copertă.
Nu exista imagini