Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  101) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BRAŞOV
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BRAŞOV
9714. • Camera de comerciu şi industrie din Braşov 1851-1901. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.l, 1901. (24 x 16). 38 p. (BCU-ClN 134621)
La începutul textului, titlul: "Şedinţa festivă a Camerei de Comerciu şi Industrie din Braşov ţinută din incidentul Jubileului de 50 de ani ai esistenţei sale la 2 februarie 1901".

Nu exista imagini
  102) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BUCUREŞTI. CIRCUMSCRIPTIUNEA IV
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BUCUREŞTI. CIRCUMSCRIPTIUNEA IV
9715. ~ Ante-proect modificator al Legii asupra camerilor de comerţ şi industrie. Expunere de motive, [prezentată de] Camera de comerţ şi industrie din Bucureşti. [Bucureşti] (Tip. G. A. Lazareanu), [1909]. (33,5 x 20.5). 6 p. (III 459029)
La finalul textului semnează: "Preşedinte, G. G. Assan. Secretar. Chr. D. Staicovici". Datat după anul depozitului legal în BAR.
9716. ~ Colecţiune de Legi Comerciale. I. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1912. (20 x 13,5). 152 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti) (II 156458)
9717. ~ Legea şi Regulamentul burselor, mijlocitorilor de mărfuri. Bucuresci (Tip. Gregorie Luis), 1887. (20 x 13). 55 p. (Camera de comerciu şi industrie din Bucuresci. Circ. IV) (I 423847)
Descriere după copertă.
9718. ~ Legea şi regulamentul asupra burselor de comerciu. (Monitorul Oficial No. 31 din 9 Mai 1904 şi No. 97 din 31 Iulie 1904). Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1904. (17 x 10). 128 p. (Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci) (I 8305)
9719. ~ Legea şi regulamentul Camerilor de Comerciu. Bucuresci (Tip. Gregorie Luis), 1887. (20,5 x 13). 34 p. (Camera de comerciu şi industrie din Bucuresci. Circumscripţiunea IV) (II 423767)
Descriere după copertă.
9720. ~ Modificarea regulamentului intrepozitelor şi restituirea textelor vamale în vederea exportaţiunei. Raport prezentat [de] Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Circ. IV-a Congresului al XIV-lea al Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Iaşi la 19 şi 20 Mai 1913. Bucureşti (Clemenţa, Stab. de Arte Grafice Taranu & Co.), 1913. (24 x 16,5). 5 p. (II 422859)
9721. ~ Proect de lege asupra patentelor. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1897. (23,5 x 16). 39 p. (Camera de Comerciu şi industrie din Bucuresci) (II 350219)
9722. ~ Proectul de lege pentru scăderea taxelor vamale dela art. 278, 290, 316 şi 317 din tarifa generală faţă de actuala stare a industriei naţionale. Memoriu adresat corpurilor legiuitoare şi d-lor miniştri de finance, de comerciu şi de esterne [de] Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), [1889]. (30,5 x 21,5). 11 p. (II 82852)
Memoriul datat: "Bucuresci, 20 Maiu 1889". Semnează: "Preş. I. V. Socecu; Secr. Tudor P. Rădulescu".
9723. ~ Proiectul de tarif vamal autonom al Germaniei. Tradus după originalul german. Bucuresci, I. V. Socecu, 1902. (24 x 16,5). XII, 239 p. (Camera de Comerciu şi industrie din Bucuresci) (II 422764)
9724. ~ Proiect modificator al Legii asupra Camerilor de comerţ şi industrie. [Bucureşti] (Tip. Lazareanu), [1909]. (33 x 20). 17 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti) (III 176007)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după anul depozitului legal în BAR. Lipsă coperta.
9725. ~ Propuneri relative la proectul de lege asupra patentelor. Raport adresat D-lui Ministru de Finance, [de] Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1897. (32 x 24). 13 p. (III 394596)
La finalul textului, semnează: "Preşedinte, G. G. Assan, Secretar, I. G. Saita".
9726. ~ Raportul Comisiunei însărcinată a studia proectul tarifei general şi a propune modificările ce ar trebui să i se aducă. Bucureşti (Tip. Curţii regale, F. Göbl Fii), 1891. (27 x 19). 61 p. (Camera de comerciu şi Industrie din Bucureşti) (II 268206)
9727. ~ Regulamentul legii asupra burselor de comerţ din anul 1913. (Aprobat prin înaltul decret regal No. 7230 din 28 Decemvrie 1913 şi publicat în Monitorul Oficial No. 220 din 2 Ianuarie 1914). Bucureşti (Tip. Răsăritul), [1914]. (23 x 15,5). 57 p. 20 lei. (Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti) (II 72082)
9728. ~ Tractatul de comerciu cu Serbia. Memoriu adresat Adunarei legiuitoare, [de] Camera de Comerciu şi Industrie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1890. (31,5 x 22). 26 p. (III 394545)
9729. ~ III-a cestiune supusă congresului de la Galaţi relativă la modificarea legei patentelor. [Bucuresci, 1897]. (34,5 x 21,5). 5 p. (Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci) (III 465114)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după raportul către minister, privitor la modificările propuse la această lege.

Nu exista imagini
  103) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN BUCUREŞTI. COMISIA PERMANENTĂ
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN BUCUREŞTI. COMISIA PERMANENTĂ
9730. ~ Fraudele în faliment, samsarii, experţii. [Propunerile comisiei la fiecare din cele trei chestiuni]. [Bucureşti] (Tip. G. A. Lazareanu), [1898]. (34,5 x 21,5). 6 p. (Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci. Comisiunea permanentă) (III 413900)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pentru an şi tip. v. EcN, serie nouă, 22(1898), nr. 2, febr. 1, p. 143.
Vezi şi:
CHAMBRE de Commerce et d’Industrie de Bucarest

Nu exista imagini
  104) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. CRAIOVA CIRCUMSCRIPŢIA I-a
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. CRAIOVA CIRCUMSCRIPŢIA I-a
9731. ~ *Contractul muncei în comerţ. Raport prezentat [de] Camera de Comerţ şi Industrie din Craiova Congresului al XV-lea al Camerilor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Craiova. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărti N. I. Macavei), [1914]. (23 x 15,5). 150 p. (A 23303)
În prezent, lipsă BAR

Nu exista imagini
  105) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. FOCŞANI
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. FOCŞANI
9732. ~ Studiu asupra exportului făinurilor romane. Congresul morarilor la Focşani din 25 Maiu 1896. Raportele Consulatelor României în străinătate. Opiniunea Camerilor de comerciu din ţară. Conclusiune. Focşani (Tip. Moderna, M. T. Dumitrescu), 1898. (18,5 x 12,5), 183 p. (Camera de Comerţ şi Industrie. Focşani) (I 392360)

Nu exista imagini
  106) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. GALAŢI
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. GALAŢI
9733. ~ Memoriul în chestia pescăriei adresat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, [de] Camera de Comerciu şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1905. (25,5 x 17,5). 27 p. (II 85582)
Memoriul este semnat de N. N. Madgearu, preşedintele Camerei de Comerţ, şi de T. G. Ionescu, secretar.
9734. ~ Situaţia comerţului şi tariful de transport. Galaţi (Tipografia Română), 1883. (23 x 15,5). 29[-31] p. (Camera de Comerciu din Galaţi) (II 385068)
Cuprinde memorii şi rapoarte ale Camerei de Comerţ din Galaţi adresate ministerului şi consiliului de miniştri privitoare la starea de decadenţă a porturilor dunărene.

Nu exista imagini
  107) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. IAŞI CIRCUMSCRIPTIUNEA VIII-a
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. IAŞI CIRCUMSCRIPTIUNEA VIII-a
9735. ~ Modificarea Legii Camerelor de Comerţ şi Industrie. Raport prezentat Congresului al XIV-lea al Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Iaşi la 19 şi 20 Mai 1913, [de] Camera de Comerţ şi Industrie din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.) 1913. (24 x 16). 7 p. (II 4228601)

Nu exista imagini
  108) CAMERMAN, I.
 • Opera
 • Imagini
CAMERMAN, I.
9736. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al lipomelor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Decembrie 1901 de I. Camerman, fost intern. Galatz (Tipo-Lit. Ap. P. Antoniady), 1901. (22 x 15). 69[-72] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 150) (BCU-ClN 219736)

Nu exista imagini
  109) CAMERMAN, S.
 • Opera
 • Imagini
CAMERMAN, S.
9737. ~ Despre paralisiile laringiene in urma febrei tifoide. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie de S. Camerman, bacalaureat în sciinţe şi litere. Susţinută la 2 Martie 1895. Bucuresci, 1895. (22 x 14,5). 1 f., 59[-63] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 363) (II 263357)

Nu exista imagini
  110) CAMILLE D’ALB
 • Opera
 • Imagini
CAMILLE D’ALB
Vezi: DUNCA-SCHIAU, CONSTANŢA

Nu exista imagini