Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  11) CADAR, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CADAR, TEODOR
9579 ~ Doine şi Strigături. Culese din gura soldaţilor români din regimentul de infanteria Nr. 51. Prin Teodor Cadar, subofiţer c. şi r. Gherla. Edit. şi proprietatea tip. Aurora A. Todoran (Tip. Aurora A. Todoran). 1911. (14 x 10). 112 p. cu portr. (BCU-ClN 146472)
9580. ~ Idem. Gherla, Edit. şi propr. tip. Aurora A. Todoran (Tip. Aurora A. Todoran), 1913. (14 x 10). 96 p. cu portr. (BCU-ClN 163520)
9581 ~ *Doine şi strigături din regimentul de infanterie No. 51. Gherla (Tip. A. Todoran), 1916. 80 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 143)

Nu exista imagini
  12) CADIOSCHI, N.
 • Opera
 • Imagini
Traduceri:
TOLSTOI, LEON. Amintiri de la Sevastopol. Trad. de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1909.

CADIOSCHI, N.
Nu exista imagini
  13) Cadouri amusante pentru Anul nou
 • Opera
 • Imagini
Cadouri amusante pentru Anul nou
9582. • Cadouri amusante pentru Anul nou şi dile onomastice, pentru Doamne şi Domnişoare. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1890. (20,5 x 13,5). 14 p. 0,15 lei. (II 393276)

Nu exista imagini
  14) Cadrilaterul Bulgar
 • Opera
 • Imagini
Cadrilaterul Bulgar
• Cadrilaterul Bulgar Vezi: DABIJA, G. A.. Cadrilaterul Bulgar, de Un român. Bucureşti, 1913; ed. II, 1913 (semnată).

Nu exista imagini
  15) CAESAR, CAIUS IULIUS
 • Opera
 • Imagini
CAESAR, CAIUS IULIUS
9583. ~ *Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare De Belulu Civile (De Bello civile). De Bello Alexandrino. De Bello Africano et Hispaniensi. Tradus de Caianu Demetrin, Prof. la gimnaziu din Focşani, căruia i s-a decernat premiul, de către Societatea Academică. 1873. III-XIV, 217, 2 p. (Exemplar existent în Biblioteca Episcopiei Buzăului)
9584 ~ Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare De Belulu Civile urmate de Comentariele lui A. Hirtiu De Belele Alexandrinii şi Africanii precumu şi de Comentariele De Belulu Ispanicu ale unui autorii anonimu ; traduse de D. Caianu, Professore. Tipărite şi premiate d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typographia a Laboratoriloru Romani), 1877. (23 x 14.5). XIV p., 1 f., 217[-221] p. (II 61801)
Împreună cu: "Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare De Belulu Galicu tradus de C. Copacinianu, professoriu. Tipărite şi premiate d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Loboratoriloru Romani), 1872"; sub o copertă comună: "Operile lui Caiu Iuliu Cesare, Traduse româneşte de Dnii C. Copacineanu şi D. Caianu. Premiate şi tipărite d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani), 1877, 5 lei noi".
9585. ~ Idem. De belulu galicu, traduse de C. Copacinianu, professoriu. Tipărite şi premiate d’in fondulu Cuza de. Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani), 1872. (22 x 14). XIX, 192 p. (II 32033)
9586. ~ Idem. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani, 1872. (23 x 14,5). XIX, 192 p. (II 61801)
Împreună cu: "Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare De Belulu Civile, urmate de Comentariele lui A. Hirtiu De Belele Alexandrinu şi Africanii precum şi de comentariele De Belulu Ispanicu ale unui autorii anonimu; traduse de D. Caianu, Professore. Tipărite şi premiate d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani), 1877", sub o copertă comună: "Operile lui Caiu Iuliu Cesare Traduse romanesce de Dnii C. Copacineanu şi D. Caianu,Premiate şi typarite d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani), 1877, 5 lei noui".
9587. ~ Gaji Julii Caesaris De bello gallico. Comentarii. Liber primus. Ediţiune clasică precesă de o introducere istorico-literară asupra autorului însoţită de sumar, note şi vocabular latino-român de Lazăr Săineanii. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip.Gutenberg, Joseph Göbl). [1896]. (21,5 x 14,5). VIII, 72 p. 1,50 lei. (II 126966)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
9588. ~ C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Galico. Text latin cu note urmat de un mic vocabular cu toate cuvintele întrebuinţate în text [de Virgiliu Popescu, profesor la Liceul Sf. Sava]. Bucuresci, Edit. Librăriei Scoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (16 x 10). 1 f., 144 p., 1 h. 1,50 lei. (Biblioteca clasicilor latini şi eleni) (I 410932)
9589. ~ Idem. Vocabulariti şi Comentariu de Gherasim Buliga, profesor la gimnasiul gr. orient. în Suceava. Broşura I, lib. I. Suceava, Edit. societăţii Şcoala Română, (Societatea tipografică bucovineană în Cernăuţi), 1899. (22 x 15). 88 p. (II 124385)
9590. ~ *Idem. Comentar de Eusebius Popovici. Broşura II, lib. II şi III. Suceava, [1899]. (Toma, p. 67)
9590 a. ~ Idem. Comentariu de Eusebius Popovici. Broşura III, lib. IV. Suceava, Edit. Şcoala Română (Soc. tip. bucovineană în Cernăuţi), 1899. (22 x 15). 32 p. (II 124385)
9591. ~ Idem explicate în două traduceri româneşti de N d. Locusteanu, profesor. Cărţile I, II, III. Bucureşti, Edit. Fip. Albert Bae’r, 1914, (20,5 x 14). 214 p. 3,40 lei. (II 37703)
Prima traducere, juxtalineară. P. de titlu şi coperte separate, pentru Cartea I şi Cartea II-III.
9592. ~ Cucerirea. Galliei de către Romani. Memoriile lui C. Iulius Caesar şi Aulus Hirtius. Traducere din limba latină [de] Tudor D. Ştefănescu, Profesor la Liceul Carol I. Craiova (Instit. Grafic Ramuri), 1913. (21,5 x 14). 1 f., 253 p. 2,50 lei. (Biblioteca scriitorilor greci şi latini, nr. 1) (II 33803)

Nu exista imagini
  16) CAFIERO, CARLO
 • Opera
 • Imagini
CAFIERO, CARLO
9593. ~ Capitalul (Plus-Valoarea relativă. Cooperaţia. Diviziunea muncii şi manufactura etc.), de Kar1 Marx. [Rezumat de] Carlo Cafiero. Traducere de Dik. Bucureşti, Biroul Cultura (Tip. Grossmann), 1911. (21 x 13,5). P. 17-32. 15 bani. (Biblioteca sociologică, nr. 2) (II 459497)
În colon-titlu: "Rezumatul Capitalului de Karl Marx" [cap. III-IV].

Prefeţe:
BAKUNIN, MIHAIL. Dumnezeu şi Statul. Pref. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  17) CAFTANGIOGLU, CONSTANTIN C. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CAFTANGIOGLU, CONSTANTIN C. (1870-?)
9594. ~ Despre fals. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. Caftangioglu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (23 x 16). 78 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412466)

Nu exista imagini
  18) CAHAL, L. M.
 • Opera
 • Imagini
CAHAL, L. M.
9595. ~ Contribuţiuni la tratamentul sifilisului hereditar prin arseno-benzol. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la Mai 1913 de L. M. Cahal. [Bucureşti] (Avântul, Inst. de Arte Grafice, I. M. Lazarescu & Jean S. Kalber), 1913. (23,5 x 16) 56 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1312) (II 33348)
Nr. tezei, completat după: Teze Fac. Med.-B, p. 170.

Nu exista imagini
  19) CAIAN, DIMITRIE F. (1838-1909)
 • Opera
 • Imagini
CAIAN, DIMITRIE F. (1838-1909)
9596. ~ Acte privitoare la stăpânirea şi întinderea emaşului din partea nordică a oraşului Focşani, găsite în hărţile reposatului Gr. Bălănescu, şi date la iveală de D. F. Caian. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1898. (16 x 10). 16 p. (I 410912)
9597. ~ Cestiunea Evreilor. Respuns D-lui George Panu, de Dimitrie F. Caian, Profesor la liceul Unirea din Focşani. Focşani (Tip. Modernă, Th. Dumitrescu), 1891. (24 x 16). 79 p. 40 bani. (II 394001)
9598. ~ Istoricul Oraşului Focşani. Scris cu prilejul Jubileului de 40 ani de domnie a Majestăţii Sale Regelui Carol I, de Dimitrie F. Caian, profesor pensionar. Focşani (Tip., Leg. de cărţi şi Stereotipia Gh. A. Diaconescu), 1906. (23 x 16). 2 f., IV p., 281, 283 p., 1 f., 1 f. erata, 3 f. pl., 9 h., 1 tab. 3 lei. (II 5392)
9599. ~ Manual pentru deprinderi în cugetare şi compositiuni, după J. R. Wurst, de Dimitrie F. Caianu, Profesor şi Director la Gimnasiul din Focsiani. Focşani (Tip. Rosalie C. Goldner), 1877. (24,5 x 16). 144 p. (II 439698)
Lipsă coperta.
9600. ~ Opiniune asupra reformei învăţământului liceal, de Dimitrie F. Caian, Profesor la liceul Unirea din Focsani. Focşani, Edit. Libr. şi Tip. M. Luis (Tip. Modernă, M. Luis & Nae D. Samolada). 1889. (21 x 13,5). 40 p. 50 bani. (II 412091)
9601. ~ Reguli pentru scrierea Limbei Romane de D. F. Caianu, Directorul gimnasiului din Focşani. Focşani (Typ. D. Samolada), 1876. (15 x 11,5). 28 p. 30 bani. (I 384797)
9602. ~ Scrisoare deschisă Domnului Nicolae Săveanu [de D. F. Caian]. [Focşani], 1896. (21 x 12,5). 1 f., 24 p. (II 127079)
Critică activitatea politică a acestuia. Descriere după copertă. Autorul şi localitatea, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
Traduceri:
CAESAR. Comentariele... De Belulu Civile. Trad. de ~. Bucureşti, 1877.
Vezi de asemenea:
• Raport presintat Consiliului general al instructiunei publice. [Raportor: D. F. Caianu]. Bucureşti, 1887.

Nu exista imagini
  20) CAIANU, DIMITRIE F. (1838-1909)
 • Opera
 • Imagini
CAIANU, DIMITRIE F. (1838-1909)
Vezi: CAIAN, DIMITRIE F. (1838-1909)

Nu exista imagini