Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1) C&D
 • Opera
 • Imagini
C&D
9566. • C&D. Comédie en deux actes. Mise en scène par un dilettante, à l’occasion et en souvenir des fêtes du cinquantenaire de la Commission Européenne du Danube (1856-1906). Galatz (Imp. Théodore C. Dimitriadi), [1906]. (19 x 12,5). 60 p. (I 6415)

Nu exista imagini
  2) CABA, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CABA, VASILE
9567. ~ Szilágy vàrmegye román népe, nyelve es népköltészete. Irta: Caba Vazul. Bécsben (A Mechitharistâk nyomdâja), 1918. (22,5 x 15). 2 f., 104 p. (BCU ClN 198268)
Cu dedicaţia autografă în l. rom. a autorului.

Nu exista imagini
  3) Cabalistica
 • Opera
 • Imagini
Cabalistica
9568. • Cabalistica séu Carte de noroc cu întrebări şi răspunsuri. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1905. (19,5 x 14). [18] p. (BCU-ClN 109233).

Nu exista imagini
  4) CABALLERO, FERNÁN
 • Opera
 • Imagini
CABALLERO, FERNÁN
9569. ~ Sermana Dolores. Nuvelă spaniolă, de Fernan Caballero. Bucureşti, Edit. tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 55 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 41]) (I 411292)
Mai cuprinde: Fata morgana de Max Wundtke.

Nu exista imagini
  5) Cabinet de Conversaţie pentru zece limbi
 • Opera
 • Imagini
Cabinet de Conversaţie pentru zece limbi
9570. • Cabinet de Conversaţie pentru zece limbi; sau Culegere de intrăvorbire pentru viaţa soţială în limba latinească, italîenească, franţozească, românească, ungurească, nemţească, englezească rusească, sârbească şi grecească. Tom. [I]-II. Bucureşti (Tip. Fr. Valbaum, librerul Curţii), 1839-1840. (12,5 x 19,5). 110 p. (I) ; 136 p. (II). (I 66181)
P. de titlu, p. de titlu falsă şi textul, în limba română, cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  6) CACALEŢEANU, ALEXANDRU (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CACALEŢEANU, ALEXANDRU (1863-?)
9571. ~ Despre căuşele orbirei a 800 de ochi şi mijlócele profilactice în contra acestor cause. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Alexandru Cacaleţeanu, bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1895. (23 x 15,5). 93[-96] p. cu tab. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 374). (II 412958)

Nu exista imagini
  7) CACCIA, MAX
 • Opera
 • Imagini
CACCIA, MAX
9572. ~ Virtuţile militare şi meritul carierei armilor în timp de pace, de Contile Max Caccia (căpitan în al 9-lé regiment de husari). Traduse de Căpitanul D. Leeca din al 3-lé batalion de vânători, Iaşii (Tip. H. Goldner), 1869. (22,5 x 14,5). 169[-173] p. 4 lei noi. (II 412329)

Nu exista imagini
  8) CACCIANIGA, ANTONIO
 • Opera
 • Imagini
CACCIANIGA, ANTONIO
9573. ~ Viaţa câmpenéscă, [de] Antonio Caccianiga. Studii morale şi economice. Traducere de G. I. Kardasu, profesor. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & fii. [1884]. (17 x 13). 348[-350] p. 2,50 lei. (I 337944)
Datat după: RoL, 8 (1884), nr. 2165, sept. 28, p. [3]: Bibliografie.
9574. ~ Idem. Traducere revăzută şi adnotată datorită D-lor G. [Cardaş] şi Dr. Agricola Cardaş, agronomi. Ed. II. Bucureşti, Edit. România agricolă, 1914. (19,5 x 2,5). 1 f., II, p. 3-228. (Biblioteca România Agricolă). (I 337958)

Nu exista imagini
  9) CACEMACOFF, P.
 • Opera
 • Imagini
CACEMACOFF, P.
9575. ~ Despre impositele indirecte. Theza pentru Licenţă susţinută de P. Cacemacoff. Bucureşti (Tip. Naţională J.M. Klein), 1899. (22,5 x 15). 48 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (BCU-Iaşi III 60249)

Nu exista imagini
  10) CACOVEANU, ŞTEFAN (1843-1936)
 • Opera
 • Imagini
CACOVEANU, ŞTEFAN (1843-1936)
9676. ~ Floarea soarelui. Legendă, de Ştefan Cacoveanu. Sibiiu (Tip. archidiecezană), 1910. (17 x 12). 39 p. 20 fil. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii. nr. 36) (I 31416)
9577. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tip. arhidiecezană), 1911. (16,5 x 11,5). 39 p. 30 bani. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, an I, nr. 2) (II 118132)
Pe copertă, o menţiune privitoare la colecţie: apare la 1 a fiecărei luni. Abonamentul pe un an: 2 cor.
9578. ~ Logofătul Tăut. Legendă veche, de Ştefan Cacovean. Blaj (Tip. Semin. teol. gr. cat.), 1913. (15 x 10). 46 p. (BCU-ClN 163445)
Lipsă coperta. Cenzurat de Dr. Victor Szmigelski, revizor (Nihil obstat).

Nu exista imagini
  11) CADAR, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CADAR, TEODOR
9579 ~ Doine şi Strigături. Culese din gura soldaţilor români din regimentul de infanteria Nr. 51. Prin Teodor Cadar, subofiţer c. şi r. Gherla. Edit. şi proprietatea tip. Aurora A. Todoran (Tip. Aurora A. Todoran). 1911. (14 x 10). 112 p. cu portr. (BCU-ClN 146472)
9580. ~ Idem. Gherla, Edit. şi propr. tip. Aurora A. Todoran (Tip. Aurora A. Todoran), 1913. (14 x 10). 96 p. cu portr. (BCU-ClN 163520)
9581 ~ *Doine şi strigături din regimentul de infanterie No. 51. Gherla (Tip. A. Todoran), 1916. 80 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 143)

Nu exista imagini
  12) CADIOSCHI, N.
 • Opera
 • Imagini
Traduceri:
TOLSTOI, LEON. Amintiri de la Sevastopol. Trad. de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1909.

CADIOSCHI, N.
Nu exista imagini
  13) Cadouri amusante pentru Anul nou
 • Opera
 • Imagini
Cadouri amusante pentru Anul nou
9582. • Cadouri amusante pentru Anul nou şi dile onomastice, pentru Doamne şi Domnişoare. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1890. (20,5 x 13,5). 14 p. 0,15 lei. (II 393276)

Nu exista imagini
  14) Cadrilaterul Bulgar
 • Opera
 • Imagini
Cadrilaterul Bulgar
• Cadrilaterul Bulgar Vezi: DABIJA, G. A.. Cadrilaterul Bulgar, de Un român. Bucureşti, 1913; ed. II, 1913 (semnată).

Nu exista imagini
  15) CAESAR, CAIUS IULIUS
 • Opera
 • Imagini
CAESAR, CAIUS IULIUS
9583. ~ *Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare De Belulu Civile (De Bello civile). De Bello Alexandrino. De Bello Africano et Hispaniensi. Tradus de Caianu Demetrin, Prof. la gimnaziu din Focşani, căruia i s-a decernat premiul, de către Societatea Academică. 1873. III-XIV, 217, 2 p. (Exemplar existent în Biblioteca Episcopiei Buzăului)
9584 ~ Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare De Belulu Civile urmate de Comentariele lui A. Hirtiu De Belele Alexandrinii şi Africanii precumu şi de Comentariele De Belulu Ispanicu ale unui autorii anonimu ; traduse de D. Caianu, Professore. Tipărite şi premiate d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typographia a Laboratoriloru Romani), 1877. (23 x 14.5). XIV p., 1 f., 217[-221] p. (II 61801)
Împreună cu: "Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare De Belulu Galicu tradus de C. Copacinianu, professoriu. Tipărite şi premiate d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Loboratoriloru Romani), 1872"; sub o copertă comună: "Operile lui Caiu Iuliu Cesare, Traduse româneşte de Dnii C. Copacineanu şi D. Caianu. Premiate şi tipărite d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani), 1877, 5 lei noi".
9585. ~ Idem. De belulu galicu, traduse de C. Copacinianu, professoriu. Tipărite şi premiate d’in fondulu Cuza de. Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani), 1872. (22 x 14). XIX, 192 p. (II 32033)
9586. ~ Idem. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani, 1872. (23 x 14,5). XIX, 192 p. (II 61801)
Împreună cu: "Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare De Belulu Civile, urmate de Comentariele lui A. Hirtiu De Belele Alexandrinu şi Africanii precum şi de comentariele De Belulu Ispanicu ale unui autorii anonimu; traduse de D. Caianu, Professore. Tipărite şi premiate d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani), 1877", sub o copertă comună: "Operile lui Caiu Iuliu Cesare Traduse romanesce de Dnii C. Copacineanu şi D. Caianu,Premiate şi typarite d’in Fondulu Cuza de Societatea Academica Romana. Bucuresci (Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani), 1877, 5 lei noui".
9587. ~ Gaji Julii Caesaris De bello gallico. Comentarii. Liber primus. Ediţiune clasică precesă de o introducere istorico-literară asupra autorului însoţită de sumar, note şi vocabular latino-român de Lazăr Săineanii. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip.Gutenberg, Joseph Göbl). [1896]. (21,5 x 14,5). VIII, 72 p. 1,50 lei. (II 126966)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
9588. ~ C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Galico. Text latin cu note urmat de un mic vocabular cu toate cuvintele întrebuinţate în text [de Virgiliu Popescu, profesor la Liceul Sf. Sava]. Bucuresci, Edit. Librăriei Scoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (16 x 10). 1 f., 144 p., 1 h. 1,50 lei. (Biblioteca clasicilor latini şi eleni) (I 410932)
9589. ~ Idem. Vocabulariti şi Comentariu de Gherasim Buliga, profesor la gimnasiul gr. orient. în Suceava. Broşura I, lib. I. Suceava, Edit. societăţii Şcoala Română, (Societatea tipografică bucovineană în Cernăuţi), 1899. (22 x 15). 88 p. (II 124385)
9590. ~ *Idem. Comentar de Eusebius Popovici. Broşura II, lib. II şi III. Suceava, [1899]. (Toma, p. 67)
9590 a. ~ Idem. Comentariu de Eusebius Popovici. Broşura III, lib. IV. Suceava, Edit. Şcoala Română (Soc. tip. bucovineană în Cernăuţi), 1899. (22 x 15). 32 p. (II 124385)
9591. ~ Idem explicate în două traduceri româneşti de N d. Locusteanu, profesor. Cărţile I, II, III. Bucureşti, Edit. Fip. Albert Bae’r, 1914, (20,5 x 14). 214 p. 3,40 lei. (II 37703)
Prima traducere, juxtalineară. P. de titlu şi coperte separate, pentru Cartea I şi Cartea II-III.
9592. ~ Cucerirea. Galliei de către Romani. Memoriile lui C. Iulius Caesar şi Aulus Hirtius. Traducere din limba latină [de] Tudor D. Ştefănescu, Profesor la Liceul Carol I. Craiova (Instit. Grafic Ramuri), 1913. (21,5 x 14). 1 f., 253 p. 2,50 lei. (Biblioteca scriitorilor greci şi latini, nr. 1) (II 33803)

Nu exista imagini
  16) CAFIERO, CARLO
 • Opera
 • Imagini
CAFIERO, CARLO
9593. ~ Capitalul (Plus-Valoarea relativă. Cooperaţia. Diviziunea muncii şi manufactura etc.), de Kar1 Marx. [Rezumat de] Carlo Cafiero. Traducere de Dik. Bucureşti, Biroul Cultura (Tip. Grossmann), 1911. (21 x 13,5). P. 17-32. 15 bani. (Biblioteca sociologică, nr. 2) (II 459497)
În colon-titlu: "Rezumatul Capitalului de Karl Marx" [cap. III-IV].

Prefeţe:
BAKUNIN, MIHAIL. Dumnezeu şi Statul. Pref. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  17) CAFTANGIOGLU, CONSTANTIN C. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CAFTANGIOGLU, CONSTANTIN C. (1870-?)
9594. ~ Despre fals. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. Caftangioglu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (23 x 16). 78 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412466)

Nu exista imagini
  18) CAHAL, L. M.
 • Opera
 • Imagini
CAHAL, L. M.
9595. ~ Contribuţiuni la tratamentul sifilisului hereditar prin arseno-benzol. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la Mai 1913 de L. M. Cahal. [Bucureşti] (Avântul, Inst. de Arte Grafice, I. M. Lazarescu & Jean S. Kalber), 1913. (23,5 x 16) 56 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1312) (II 33348)
Nr. tezei, completat după: Teze Fac. Med.-B, p. 170.

Nu exista imagini
  19) CAIAN, DIMITRIE F. (1838-1909)
 • Opera
 • Imagini
CAIAN, DIMITRIE F. (1838-1909)
9596. ~ Acte privitoare la stăpânirea şi întinderea emaşului din partea nordică a oraşului Focşani, găsite în hărţile reposatului Gr. Bălănescu, şi date la iveală de D. F. Caian. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1898. (16 x 10). 16 p. (I 410912)
9597. ~ Cestiunea Evreilor. Respuns D-lui George Panu, de Dimitrie F. Caian, Profesor la liceul Unirea din Focşani. Focşani (Tip. Modernă, Th. Dumitrescu), 1891. (24 x 16). 79 p. 40 bani. (II 394001)
9598. ~ Istoricul Oraşului Focşani. Scris cu prilejul Jubileului de 40 ani de domnie a Majestăţii Sale Regelui Carol I, de Dimitrie F. Caian, profesor pensionar. Focşani (Tip., Leg. de cărţi şi Stereotipia Gh. A. Diaconescu), 1906. (23 x 16). 2 f., IV p., 281, 283 p., 1 f., 1 f. erata, 3 f. pl., 9 h., 1 tab. 3 lei. (II 5392)
9599. ~ Manual pentru deprinderi în cugetare şi compositiuni, după J. R. Wurst, de Dimitrie F. Caianu, Profesor şi Director la Gimnasiul din Focsiani. Focşani (Tip. Rosalie C. Goldner), 1877. (24,5 x 16). 144 p. (II 439698)
Lipsă coperta.
9600. ~ Opiniune asupra reformei învăţământului liceal, de Dimitrie F. Caian, Profesor la liceul Unirea din Focsani. Focşani, Edit. Libr. şi Tip. M. Luis (Tip. Modernă, M. Luis & Nae D. Samolada). 1889. (21 x 13,5). 40 p. 50 bani. (II 412091)
9601. ~ Reguli pentru scrierea Limbei Romane de D. F. Caianu, Directorul gimnasiului din Focşani. Focşani (Typ. D. Samolada), 1876. (15 x 11,5). 28 p. 30 bani. (I 384797)
9602. ~ Scrisoare deschisă Domnului Nicolae Săveanu [de D. F. Caian]. [Focşani], 1896. (21 x 12,5). 1 f., 24 p. (II 127079)
Critică activitatea politică a acestuia. Descriere după copertă. Autorul şi localitatea, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
Traduceri:
CAESAR. Comentariele... De Belulu Civile. Trad. de ~. Bucureşti, 1877.
Vezi de asemenea:
• Raport presintat Consiliului general al instructiunei publice. [Raportor: D. F. Caianu]. Bucureşti, 1887.

Nu exista imagini
  20) CAIANU, DIMITRIE F. (1838-1909)
 • Opera
 • Imagini
CAIANU, DIMITRIE F. (1838-1909)
Vezi: CAIAN, DIMITRIE F. (1838-1909)

Nu exista imagini
  21) CAILLAVET, Gaston-Arman de 1869-1915
 • Opera
 • Imagini
CAILLAVET, Gaston-Arman de 1869-1915
În colaborare:
9603. ~ Amorul veghiază. Comedie in patru acte, [de] G. A. de Caillavet şi Robert de Flers. Traducere de D. Anghel. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Craiova, Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baras), 1909. (15,5 x 11). 133, III p. (= Cat. Bibl. p. toţi). 30 bani. (Biblioteca pentru toti. nr. 463) (I 14774)
Vezi şi:
FLERS, ROBERT de şi ~. Măgarul lui Buridan. Comedie. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  22) CAIMACAMU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CAIMACAMU, NICOLAE
9604. ~ Cuvînt rostit în biserica cu hramul Sf. Ierarh Necolae din Comuna Avrămenii Distr. Dorohoiu, plassa Başeu, cu ocasiunea înmormântărei acolo a proprietarului disei comune Marele Log. Nicolae Millo Mort la 24 Iulie în Praga, Capitala Bohemiei, şi înmormântat în mencionata comună Mercuri în 2 August 1867. De Iconomul Nicolae Caimacamu. [Botosiani], (Impr. Botosiani), 1867. (20.5 x 14). 8 p. (I 105658)

Nu exista imagini
  23) CAIN, HENRI
 • Opera
 • Imagini
CAIN, HENRI
În colaborare:
9605. ~ Saffo [Muzica de] G. Massenet. Comedie lirică în un prolog şi 4 acte de Henri Cain şi Bernede. Scoasă din romanul lui A. Daudet. Traducere liberă după versiunea italiană a lui A. Craili. [Bucureşti (Stab. grafic. I. V. Socecu), 1899]. (18,5 x 14). 38 p. 2 lei. (I 424044)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  24) CAION
 • Opera
 • Imagini
CAION
Vezi: IONESCU, CONSTANTIN. A.

Nu exista imagini
  25) CAIR, GEORGE GR. (1876-1924)
 • Opera
 • Imagini
CAIR, GEORGE GR. (1876-1924)
9606. ~ Ca fulgu la vânt... Nuvele şi schiţe, [de] George Cair. Ilustraţiuni [pe copertă: Desemnuri] de Emil Sperlich. Autotipii [pe copertă: Autotipiile] de Iosif Brand. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1906. (20,5 x 15). 2 f., 157 [-160] p. cu il. 3 lei. (II 3061)
9607 ~ *Ca să-ţi treacă de urât! Stihuri candrii, de Jorj de Riac. Bucureşti, 1912. (Cornel, p. 4; Cair, p. 188 ; Cair. Patimi, p. 191)
9608. ~ Din lumea Gândurilor. Versuri de George Cair. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1905. (20,5 x 15). 1 f., 116 p. 2 lei. (II 1994)
Descriere după copertă. Pe p. de titlu falsă, menţiunea: "Desemnul copertei de N. Mantu".
9609. ~ Divorţul în dreptul Roman şi Român. Cause-Procedură-Efecte. Teză pentru Licenţă [de] George Gr. Cair. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Talaşescu, 1899. (23 x 16). 114 p. (II 117157)
9610. ~ Dorina. Însemnările unui fete sincere, [de] George Cair. Bucureşti (Inst. Grafic Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1916. (17 x 12,5). 77 p. (I 47810)
Cu menţiunea: "Ediţie pentru bibliofili" (pe cop. 4).
9611. ~ Farmec, [de] George Cair. Poezii. Poeme în proză. Sanguine. Schiţe. Fabule. Epigrame. Ilustraţiuni de A. Murnu. Autotipii de Iosef Brand. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1914. (20,5 x 14,5). 190[-192] p. cu il. (II 32572)
9612. ~ Patimi, [de] George Cair Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1918. (21,5 x 16). 189[-190] p. 3,50 lei. (I 50526)
9613. ~ Spre zări albastre, [de] George Cair. Proză şi poezii. Desene de A. Murnu. Autotipii de I. Brand. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1915. (21,5 x 17). 185[-188] p. cu il. 2,50 lei. (II 41010)
9614. ~ Traista lui Adonis, [de] George Caìr. Scrisori de pe lumea cealaltă. Poem fantastic. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, Sr I. St. Rasidescu), 1916. (17 x 12,5). 101 p. 1,50 lei. (I 47822)
9615. ~ Urmaşii Romei, [de] George Cair. Nuvele şi schiţe, ilustrat cu diferite clişee în autotipie [pe copertă: Ilustrat cu 56 figuri în autotipie] de K. Mantu şi C. Petrescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1904. (20,5 x 15). 302[-304] p. 3 lei. (II 116745)
9616. ~ Idem. Desenuri de Costin Petrescu şi N. Mantu. Clişee de E. Marvan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Flacăra), 1916. (20,5 x 15). 258 p. cu il., 3 f. 3 lei. (II 47894)
Prefeţe:
CHIRIAC. ŞTEFAN D. Mizeria vieţei. Pref. de ~. Târgovişte, 1904.

Nu exista imagini
  26) Caise rurale
 • Opera
 • Imagini
Caise rurale
Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor

Nu exista imagini
  27) CAITHNESS, lady
 • Opera
 • Imagini
CAITHNESS, lady
Vezi: MARIAN, B. Ovrei ori... israeliţi? După ~. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  28) CAJAL, M.
 • Opera
 • Imagini
CAJAL, M.
9617. ~ Cartea mamelor. Sfaturi asupra creşterii copiilor, de Dr. M. Cajal, medic de copii. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale, Leon Alcalay & Co., 1915. (21 x 14). VI p., 1 f., 152 p. cu il. 2 lei. (II 44248)

Nu exista imagini
  29) CAJUS GRACCHUS
 • Opera
 • Imagini
CAJUS GRACCHUS
9618. ~ *A polgárháború félé arisztokráczia, ecclesia militans és demagogia a demokráczia ellen. Irta Cajus Gracchus. Budapest, Pallas részvénytársaság nyomdája, 1885. 91 p. (Tr. 16(1885), nr. 11-12, iunie 1-15, p. 96: Bibliogr.)

Nu exista imagini
  30) CAJUS MANLIUS PUBLICOLA
 • Opera
 • Imagini
CAJUS MANLIUS PUBLICOLA
Vezi: NICULESCU-CÂTĂ, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  31) CALAFAT, oraş
 • Opera
 • Imagini
CALAFAT, oraş
Vezi: ORAŞUL Calafat

Nu exista imagini
  32) CALALB, ALEXANDRU (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CALALB, ALEXANDRU (1858-?)
9619. ~ Frecvenţa presentaţiilor şi posiţiilor dupe statistica institutului Maternitatea din Bucuresci dela 1882-1892. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Alexandru Calalb, Bacalaureat în sciinţe şi litere, Intern al spitalelor civile şi Institutului Maternitatea, Membru redactor al Revistei medicale Spitalul Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Th. Basilescu), 1892. (23,5 x 15). 68[-70] p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 282) (II 70198)

Nu exista imagini
  33) CALALB, GEORGE (?-1899)
 • Opera
 • Imagini
CALALB, GEORGE (?-1899)
9620. ~ Despre phlegmonulu perinephrsticu. Thesa pentru doctoratu in medicina presentata şi susţinută la [12] Iuliu 1875 de George Calalbu. Născut la Bârlad (Romania), doctor in medicina. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1875. (23 x 15). 60 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 15) (II 412957)

Nu exista imagini
  34) CALALB, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CALALB, VASILE
9621. ~ Un nou analgesic, acidul diiodosalicylic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Vasile Calalb, Vechiu intern al Spitalelor Civile. Membru redactor al revistei medicale Spitalul. Asistent la Institutul Chirurgical. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (23 x 15,5). 74 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 225) (II 350208)
Vezi de asemenea:
INSTITUTUL de Chirurgie sub direcţia Prof. Assaky. Lucrări originale... Vol. II, 1892.
LABORATORUL de Clinică Chirurgicală al D-lui Prof. Assaky. Conferinţe... Vol. II, 1888.

Nu exista imagini
  35) CALAMBURBEA, I.
 • Opera
 • Imagini
CALAMBURBEA, I.
Vezi: BURBEA, ION

Nu exista imagini
  36) CALCANTR’AUR, AL. J. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CALCANTR’AUR, AL. J. (1869-?)
9622. ~ Turburări trofice în paralizia generală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Iunie 1899 de Al. J. Calcantr’aur. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24,5 x 16,5). 162[-164] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 513) (II 413463)

Nu exista imagini
  37) CALCIU, DIMITRIE N. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CALCIU, DIMITRIE N. (1881-?)
9623. ~ Cercetări asupra Tifo-diagnosticului Ficker în febra tifoidă (Lucrare făcută în laboratorul clinicei medicale). Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Susţinută în Noembrie 1906 de Dimitrie N. Calciu, intern al clinicei medicale. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 15,5). 40[-42] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 244) (II 3460)

Nu exista imagini
  38) CALDERON DE LA BARCA, PEDRO
 • Opera
 • Imagini
CALDERON DE LA BARCA, PEDRO
9624. ~ Judecătorul din Zalamea. Dramă în 3 acte, [de] Calderon. Tradusă din limba spaniolă de d-l Ovid Densiusianu. Bucureşti Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (16,5 x 10,5). 85 p., 1 f. erata. 40 bani. (Biblioteca Teatrului Naţional, nr. 11) (I 21691)
Pe p. de titlu falsă, menţiunea: "Jucată pentru întâia oară pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în ziua de 18 Octombrie 1910".

Nu exista imagini
  39) Calea bisericii
 • Opera
 • Imagini
Calea bisericii
Calea bisericii. Vezi: Munteanu, Nicodim. Calea bisericii. Sibiiu, 1912.

Nu exista imagini
  40) Calea mântuirii
 • Opera
 • Imagini
Calea mântuirii
9625. • Calea mântuirii, de A. M. Bucureşti, Edit. Buna-Vestire (Tip. Concurenţa), [1911]. (20 x 14). 20 p. 10 bani. (II 24031)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini