Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1) C&D
 • Opera
 • Imagini
C&D
9566. • C&D. Comédie en deux actes. Mise en scène par un dilettante, à l’occasion et en souvenir des fêtes du cinquantenaire de la Commission Européenne du Danube (1856-1906). Galatz (Imp. Théodore C. Dimitriadi), [1906]. (19 x 12,5). 60 p. (I 6415)

Nu exista imagini
  2) CABA, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CABA, VASILE
9567. ~ Szilágy vàrmegye román népe, nyelve es népköltészete. Irta: Caba Vazul. Bécsben (A Mechitharistâk nyomdâja), 1918. (22,5 x 15). 2 f., 104 p. (BCU ClN 198268)
Cu dedicaţia autografă în l. rom. a autorului.

Nu exista imagini
  3) Cabalistica
 • Opera
 • Imagini
Cabalistica
9568. • Cabalistica séu Carte de noroc cu întrebări şi răspunsuri. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1905. (19,5 x 14). [18] p. (BCU-ClN 109233).

Nu exista imagini
  4) CABALLERO, FERNÁN
 • Opera
 • Imagini
CABALLERO, FERNÁN
9569. ~ Sermana Dolores. Nuvelă spaniolă, de Fernan Caballero. Bucureşti, Edit. tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 55 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 41]) (I 411292)
Mai cuprinde: Fata morgana de Max Wundtke.

Nu exista imagini
  5) Cabinet de Conversaţie pentru zece limbi
 • Opera
 • Imagini
Cabinet de Conversaţie pentru zece limbi
9570. • Cabinet de Conversaţie pentru zece limbi; sau Culegere de intrăvorbire pentru viaţa soţială în limba latinească, italîenească, franţozească, românească, ungurească, nemţească, englezească rusească, sârbească şi grecească. Tom. [I]-II. Bucureşti (Tip. Fr. Valbaum, librerul Curţii), 1839-1840. (12,5 x 19,5). 110 p. (I) ; 136 p. (II). (I 66181)
P. de titlu, p. de titlu falsă şi textul, în limba română, cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  6) CACALEŢEANU, ALEXANDRU (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CACALEŢEANU, ALEXANDRU (1863-?)
9571. ~ Despre căuşele orbirei a 800 de ochi şi mijlócele profilactice în contra acestor cause. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Alexandru Cacaleţeanu, bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1895. (23 x 15,5). 93[-96] p. cu tab. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 374). (II 412958)

Nu exista imagini
  7) CACCIA, MAX
 • Opera
 • Imagini
CACCIA, MAX
9572. ~ Virtuţile militare şi meritul carierei armilor în timp de pace, de Contile Max Caccia (căpitan în al 9-lé regiment de husari). Traduse de Căpitanul D. Leeca din al 3-lé batalion de vânători, Iaşii (Tip. H. Goldner), 1869. (22,5 x 14,5). 169[-173] p. 4 lei noi. (II 412329)

Nu exista imagini
  8) CACCIANIGA, ANTONIO
 • Opera
 • Imagini
CACCIANIGA, ANTONIO
9573. ~ Viaţa câmpenéscă, [de] Antonio Caccianiga. Studii morale şi economice. Traducere de G. I. Kardasu, profesor. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & fii. [1884]. (17 x 13). 348[-350] p. 2,50 lei. (I 337944)
Datat după: RoL, 8 (1884), nr. 2165, sept. 28, p. [3]: Bibliografie.
9574. ~ Idem. Traducere revăzută şi adnotată datorită D-lor G. [Cardaş] şi Dr. Agricola Cardaş, agronomi. Ed. II. Bucureşti, Edit. România agricolă, 1914. (19,5 x 2,5). 1 f., II, p. 3-228. (Biblioteca România Agricolă). (I 337958)

Nu exista imagini
  9) CACEMACOFF, P.
 • Opera
 • Imagini
CACEMACOFF, P.
9575. ~ Despre impositele indirecte. Theza pentru Licenţă susţinută de P. Cacemacoff. Bucureşti (Tip. Naţională J.M. Klein), 1899. (22,5 x 15). 48 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (BCU-Iaşi III 60249)

Nu exista imagini
  10) CACOVEANU, ŞTEFAN (1843-1936)
 • Opera
 • Imagini
CACOVEANU, ŞTEFAN (1843-1936)
9676. ~ Floarea soarelui. Legendă, de Ştefan Cacoveanu. Sibiiu (Tip. archidiecezană), 1910. (17 x 12). 39 p. 20 fil. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii. nr. 36) (I 31416)
9577. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tip. arhidiecezană), 1911. (16,5 x 11,5). 39 p. 30 bani. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, an I, nr. 2) (II 118132)
Pe copertă, o menţiune privitoare la colecţie: apare la 1 a fiecărei luni. Abonamentul pe un an: 2 cor.
9578. ~ Logofătul Tăut. Legendă veche, de Ştefan Cacovean. Blaj (Tip. Semin. teol. gr. cat.), 1913. (15 x 10). 46 p. (BCU-ClN 163445)
Lipsă coperta. Cenzurat de Dr. Victor Szmigelski, revizor (Nihil obstat).

Nu exista imagini