Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  991) BOB, IOAN (?-1867)
 • Opera
 • Imagini
BOB, IOAN (?-1867)
6839. ~ Catechismu adecă Invetiatura crescinesca întocmita pentru scolele poporali gr. cat. Cu binecuventarea Escelentiei Sale Părintelui Archi Episcopu şi Metropolitu Alesandru Sterca Siulutiu de Carpenisiu, prin Dr. Joane Bobu, Professore de Teologia. Blasiu (Tip. Seminariale). 1867. (17,5 x 11,5). 93 p. 18 tir. v.a. (I 464248)
Lipsă coperta.
6840. ~ Theses ex Universa Theologia quas in caesareo-regia antiquissima ac celeberrima scientiarum Universitate Yindobonensi pro gradu academico doctoris in S. S. Theologia obtinendo publice defendendas suscepit. Joannes Bobu Presbyter cath. ritus orientalis, archidiocesis Alba-Juliensis, ac caesareo-regia sublimioris presbyterorum Educationis Instituti ad. S. Augustinum Membrum. Die XXVI. Junii MDCCCLXII. Vindebonae (Typ. Congregations Mechitharisticae), [1862]. (18,5 x 11). 7 f. nenumerotate (I 441509)
Lipsă coperta. Cuprinde numai subiectele tezelor: "Ex Historia Ecclesiastica; Ex Jure Canonico ; Ex Archeaologia Biblica; Ex Introduction in LL SS VF ; E Theologia Fundamentali ; E Theologia Dogmatica; E Theologia Morali; E Theologia Pastorali".

Nu exista imagini
  992) BOB FABIAN, VASILE paharnic (1795-1836)
 • Opera
 • Imagini
BOB FABIAN, VASILE paharnic (1795-1836)
(V. Fabian)
6841. ~ Elementele Geografiei, cuprinzătoare preliminarelor şi descrierei generale a cinei părţi a pământului. Partea I. [De Pah. V. Fabian]. Iasii (Tip. S: Mitropolii), 1834. (17 x 11). 1 f. , 106 p. (I 142135)
Cu caractere chirilice. Autorul identificat după ed. a II-a a acestui manual, apărută cu titlul: Geografia elementară.
6842. ~ Geografia elementară cuprinzătoare preliminarelor şi descrierei generale acelor cinci părţi a pământului. Compusă de răposatul Pah. V. Fabian. Ed. II. Eşii (Tip. Albinei), 1840. (18,5 x 12,5). 1 f., 96 p. (I 155947)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
În colaborare:
6843. ~ Geografia nouă pentru shoalele începătoare. Partea astronomică şi fizică de răposatul Pah. V. Fabian. Partea politică cu geografia Moldovei de Stoln. D. Gusti. Ed. III. Iaşii (Institutul Albinei), 1843. (18,5 x 12). 1 f., 162 p. (I 123799)
Cu alfabet de tranziţie.
6844. ~ Idem. Ed. IV. Iaşii (Tip. Institutului Albinei), 1846. (19 x 12). 177 p. (I 123795)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  993) BOBANCUI, EMANOIL I.
 • Opera
 • Imagini
BOBANCUI, EMANOIL I.
(Em. B.)
6845. ~ Carte de cântece. Întocmită de Em[anoil] B.[obancu]. Cohalm (Tip. Bobancu), 1918. (14,5 x 11). 168 p. (Bj-Bv 7169)
Exemplar incomplet (lipsă p. 1-17 şi p. 168 şi urm). Descriere după copertă. Autorul identificat de Bibl. Astra Braşov. Cuprinde versuri de: I. Broşu, I. Băilă, V. Alecsandri, D. Bolintineanu. A. C. Cuza, C. Petroni, D. Niculecu, L. I. Elias, G. Coşbuc, G. Creţianu, M. Eminescu, B. Lupa, C. Scrob. A. Mureşianu, 1: Botez, N. I. Apostolescu, G. Sion, G. Damaschin, C. Ciocoi, D. Petrino, A. Alexandrescu, N. Ionescu, A. C. B., A. B., Gr. Ventura, I. U. Soricu, G. Dima, Th. Georgescu, Z.D., Petru O. Orlăţanu. O. Spirescu, E. Carada, Filip Zosim, Basile Lupii, I. Fănuţă, M. Cugler-Poni, F. Simionescu, Elena din Ardeal etc. etc.
6846. ~ *Doi prinşi în cursă, comedie într'un act, localisată după A. Keilner de I. Em. Bobancu. Braşov (Tip. Wilhelm Gabony), 1901. 8 mic. 30 p. 24 bani = 12 cruceri (Noua Bibliotecă teatrală, nr. 1). (Drap, 1(1901). nr. 12, febr. 7/20, p. 3: Cărţi şi reviste; Uni, 11(1901), nr. 9, mart. 2, p. 3: Notiţă lit.: A-B. 4(1901). nr. 28-29, apr. 8-15. p. 804: Bibliografie)
Traduceri:
• Răsplata virtuţii şi pedeapsa crimei. Trad. de ~. Cohalm. 1910.

Nu exista imagini
  994) BOBANCU, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
BOBANCU, NICOLAE N.
6847. ~ Calităţile comerciantului în general şi Cinstea lui în afacerile ce conduce. [De] Nicolaie N. Bobancu, farmacist-Piteşti. Conferinţă ţinută în ziua de 1.1 Aprilie 1911 la Cercul comercial şi industrial din Piteşti. Bucureşti, Edit. ziarului Vocea poporului (Tip. Vocea poporului Alex. Agapie), [1911]. (22,5 x 16). 13 p. 25 bani. (II 31079)
Tip. la p. 4 copertă. Cu un portret.

Nu exista imagini
  995) BOBANCU, ST. N. (1855?-1940)
 • Opera
 • Imagini
BOBANCU, ST. N. (1855?-1940)
6848. ~ Defectele şcolarilor şi corigerea lor, după Mähr, de St. N. Bobancu. Târgu-Jiu (Tipo Lit. Nationala, Nicu D. Milosescu). 1897. (22,5 x 16). 13 p. (II 109148)

Nu exista imagini
  996) BOBANCU, TATIANA N. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBANCU, TATIANA N. (1874-?)
6849. ~ Abecedar. Partea I pentru Clasa I urbană şi Divizia I a şcoalelor rurale, de Tatiana N. Bobancu, Institutoare, Piteşti. Craiova, Edit. Inst. Arte Grafice Samitca, 1913. (19,5 x 13). 62 p. 50 bani. (I 35546)
Pe p. 3 copertă: Tabla de materii.
6849 a. ~ Idem. Partea II pentru Clasa I urbană şi Divizia I a şcoalelor rurale, de Tatiana N. Bobancu, Institutoare, Piteşti. Craiova, Edit. Inst. de Arte Grafice Samitca, 1913. (20 x 13). 111 p. cu il. 70 bani (I 35546)

Nu exista imagini
  997) BOBEIU, ION (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBEIU, ION (1875-?)
6850. ~ Expoziţiile şcolare de lucru manual din Aprilie, Mai şi Iunie 1914, (cu 30 vederi fotografice), de Ion Bobeiu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (27,5 x 29,5). 21 p. (Extr. din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, Vol. II). (II 71911).

Nu exista imagini
  998) BOBESCU, A. L. (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBESCU, A. L. (1846-?)
6851. ~ Din operile lui Ion Heliade Rădulescu. Paunaşul Codrilor. Feerie naţională în 3 acte şi 2 tablouri prelucrată în operettă, de A. L. Bobescu, Música compusă de d. căpitan Jacobitz. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1883. (21 x 13,5). 71 p. 1 leu. (II 101000)

Nu exista imagini
  999) BOBESCU, DIM.
 • Opera
 • Imagini
BOBESCU, DIM.
Traduceri:
FLORIAN. Bunul menagiu. Trad. din Franţozeşce de ~. Bucureşti, 1848.

Nu exista imagini
  1000) BOBESCU, EMIL A. (1882-1961)
 • Opera
 • Imagini
BOBESCU, EMIL A. (1882-1961)
6852. ~ Psichologia Artistului pe Scenă. [De] Emil A. Bobescu. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (20 x 13). 36 p. 50 bani. (I 30616)

Nu exista imagini