Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  961) BLASIANU, OCTAVIU (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
BLASIANU, OCTAVIU (1854-?)
6806. ~ Nu scuipaţi pe jos sau Lupta împotriva ofticei. Poveţe pentru popor, de Dr. Octaviu Blasianu, Medic primar al jud. Ilfov. Bucuresci (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1900. (16 x 10). 14 p. (I 138229)
6807. ~ Relativ la noua organisare a Serviciului Sanitar rural. [De] Dr. Octaviu Blasianu. Fost Inspector Sanitar, Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editura Minerva, 1905. (24 x 16). 15 p. (Extr. din "România Medicală", No. 7 anul 1905). (II 1659)

Nu exista imagini
  962) BLASIU, SIMEON
 • Opera
 • Imagini
BLASIU, SIMEON
Traduceri:
Extras din regulamentul de esercir pentru pedestrimea cesaro-regească. Trad. de ~. Sibiiu, 1887.
KOPPEN, A. Comandantul de vardă... Trad. de ~. Sibiiu, 1884.
~. Puşcaşul. Manual pentru suboficier. Trad. de ~. Sibiiu, 1885.
MAENDL, MAX. Extras din Istoria regimentului ung. de infanterie Nr. 51. Trad. de Maior ~. Cluj, 1902.

Nu exista imagini
  963) BLASSIAN, PAUL
 • Opera
 • Imagini
BLASSIAN, PAUL
(P. Blasbalg)
6808. ~ Contribuţiuni la studiul basinului viciat rachitic. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1899 de Paul Blassian (P. Blasbalg). Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1899. (23 x 15). 64 p. , 1 pl. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 111). (II 412380)

Nu exista imagini
  964) BLATCHFORD, ROBERT
 • Opera
 • Imagini
BLATCHFORD, ROBERT
6809. ~ Primejdia Germană. [De] Robert Blatchford Leader-ul socialist englez. Traducere de St. Braborescu. Bucureşti, Edit. Biuroului Universul Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul). 1914. (19,5 x 13). 96 p. 60 bani. (I 42413)
6810. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1914. (17,5 x 11,5). 96 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, nr. 58). (I 42503)

Nu exista imagini
  965) BLĂNARU, PETRU I.
 • Opera
 • Imagini
BLĂNARU, PETRU I.
6811. ~ Scurtă privire asupra războiului romăno-bulgar din 1913, de Petru I. Blanaru cu câte-va note de Spini I. Blanaru. Bârlad, (Tip. Neculae P. Peiu), 1913. (20 x 14). 59[-61] p. 1,20 lei. (I 35633)
Cuprinde şi câteva poezii, scrise de diferiţi autori, inspirate de acest război.

Nu exista imagini
  966) BLĂNARU, SPIRU I.
 • Opera
 • Imagini
BLĂNARU, SPIRU I.
Editări de texte:
BLĂNARU, PETRU I. Scurtă privire asupra războiului romăno-bulgar... Cu câteva note de ~. Bârlad, 1913.

Nu exista imagini
  967) BLĂNDU, I.N.
 • Opera
 • Imagini
BLĂNDU, I.N.
Traduceri:
MOČNIK, FR. Algebra... Trad. de ~. Iassi, 1864 ; ed. II, 1870.

Nu exista imagini
  968) BLEIFEDER, JOHAN
 • Opera
 • Imagini
BLEIFEDER, JOHAN
6812. ~ Devinătorul. Cugetări, observaţii, sfaturi etc. toate adunate din ştiinţa modernă şi antică. Ed. I. Bucureşti (Tip. Concurenţa), 1906. (23,5 x 16). 16 p. 50 bani. (II 124479)
Descriere după copertă. La începutul textului titlul: "Devinătorul de Johan Bleifeder. Ştiinţă ocultă. Soarta zilei. Buchet literar. Culegere din scrierile Indiane, Arabe şi Persane".

Nu exista imagini
  969) BLIDESCU, DIMITRIE (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
BLIDESCU, DIMITRIE (1857-?)
6813. ~ Colecţiune de legi şi ordonanţe privitore pe oficeri în activitate, disponibilitate, reformă, retragere, reservă şi miliţii coprindend: legile, însoţite de regulamentele, decretele, decisiile, ord. circulare, notele ministeriale etc. relative şi cari sunt în vigore precum şi programul cunoscinţelor cerute bacalaureaţilor pentru gradul de sub-locotenent în reservă. Estrase din ediţiunile oficiale de D. Blidescu, Guard de Geniu clasa II în Serviciul de Geniu al Corpului II de armată. Bucuresci (Stab. grafic I.V. Socecu), 1894. (15,5 x 11,5). 1 f., VIII p., p. 3-342, 1 tab. (I 410823)
6814. ~ Legea şi regulamentul pentru reangagiarea gradelor inferiore în armată. Votată de Corpurile legiuitore în şedinţele de la 21 Aprilie şi 13 Maiu. Decretată cu No. 3252 din 20 Septembre 1893. Articolele legei adnotate cu articolele corespundetore din regulament şi viceversa de Dimitrie Blidescu, Guard de Geniu cl. II în serv. de Geniu al Corp. 2 Armată. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (13,5 x 9,5). 47 p. 1 leu. (I 384718)

Nu exista imagini
  970) BLIGNIERES, J. J.
 • Opera
 • Imagini
BLIGNIERES, J. J.
În colaborare:
6815. ~ Elemente de cosmographie după methoda abatelui Gzuhier de elevii sei: De Blignieres, Demoyencourt, Ducros de Sixt şi Leclerc Aine. Traducere din Limba Francesă de Nicolae Denciu, ex-institutore. Aprobată de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei publice. Bucuresci (Typ. Naţională, C. N. Radulescu), 1873. (16,5 x 10), X-88 p. 50 bani. (I 410868)
Cu o notiţă din viaţa abatelui Gaultier.
Vezi de asemenea:
STILESCU, VASILE. Gramatica latina dupe Longchamp, Blignieres. Bucureşti Ed. I. 1859-1861; ed. II, 1862; ed. III, 1864; ed. IV, 1865; ed. V, 1869.

Nu exista imagini