Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  951) BLANCFORT, ALEXANDRU (1837-1906)
 • Opera
 • Imagini
BLANCFORT, ALEXANDRU (1837-1906)
6765. ~ Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţiune şi Justiţie asupra Codului Civil Român 1866-1884, de Alexandru Blancfort, Avocat, Decanul Ordinului Avocaţilor din judeciul Neamţu, Oficeriu al ordinului Corona României, Cavaleriu al ordinului Steaoa României. Iassy (Tipo.-Lit. H. Goldner), 1885. (23,5 x 16). 1 f., II-672, XI p. (II 385074)
6766. ~ Suplement la Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casatiune si Justiţie asupra Codului Civil roman, 1884, 1885, 1886. Cuprindënd încă: 1. Legea din 24 Martie 1873. Asupra servitutilor dinprejurul magadiilor de pulbere intercalată în text la art. 576. 2. Legea din 21 Ianuar 1883 pentru titlurile la purtătoriu perdute, distruse ori furate intercalată în text la art. 1909. 3. Legea din 1 Sept. 1886 cu modificările introduse prin legea promulgată la 1 Ianuar 1887 intercalată în text la art. 1171, de Alexandru Blancfort, avocat. Jassy, Edit. Librăriei Scoalelor. Fraţii Şaraga, 1888. (22 x 15,5). 1 f., 83 p. (II 385007)
6767. ~ Supliment la Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casatiune si Justiţie asupra Codului Civil. 1884-1898, de Alexandru Blancfort, Avocat, Comandor al Ordinului Corona României, Oficer al Ordinului Steaua României, Bene Merenti clasa II, Decan al Ordinului Avocaţilor din judeţul Nemţu. Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralia'n si Ignat Samitca), 189S. (25,5 x 17). VIII, 323 p. (II 385098)
6768. ~ Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie ţi Justiţie a României asupra Codului de procedură civilă 1866-1885, de Alexandru Blancfort, Avocat. Iaşi, Edit. Librăriei Scoalelor Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner). 1S86. (24 x 16). 2 f., 757, 4, 2 p. (II 160366)
6769. ~ Al doilea suplement la Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţiune şi Justiţie asupra Codului de procedură civilă l887, 1888, 1889, 1890, 1891, de Alexandru Blancfort, avocat. Iasi, Edit. Librăriei Scoalelor Fraţii Saraga (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1892. (23 x 16). 148 p. (BCU-Iaşi III 1388)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  952) BLANCHARD, P.
 • Opera
 • Imagini
BLANCHARD, P.
Vezi:
PLESOIANU, GRIGORE. Cele din tăi cunoştince... Trad. după ~. Ed. II. Craiova, 1833.

Nu exista imagini
  953) BLANCHET, M. A.
 • Opera
 • Imagini
BLANCHET, M. A.
Vezi:
LEGENDRE, A. M. Elemente de geometrie. Cu adause şi modificaţii de ~. Ed. I. Bucureşti, 1865: ed. II, 1868; ed. III, 1871; Ed. IV, 1874.

Nu exista imagini
  954) BLANK, ARISTIDE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BLANK, ARISTIDE (1883-?)
6770. ~ Scumpirea şi ieftinirea traiului. Conferinţă ţinută în ziua de 9/22 Decemvrie 1915 la cercul de studii al Partidului Naţional-Liberal de Aristide Blank. Bucureşti. (Atel. grafice Socec & C-ie), 1915. (24 x 16). 37 p. 50 bani. (Probleme social-economice). (II 44750)
6771. ~ Idem. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1916. (18,5 x 12). 48 p. 50 bani. (Biblioteca Politică, nr. 25). (I 48403)
La p. 45-48: bibliografie.

Nu exista imagini
  955) BLANQUI, A.
 • Opera
 • Imagini
BLANQUI, A.
6772. ~ Tractată elementariu de economie politică. Urmatu d'unu vocabularu analiticu, de A. Blanqui, Directoru alu scoaleloru speciale de comertu, Profesoru de economie industrială în conservatoriulu de Arte şi maeştrii din Parisu; etc. Tradusă din Franţozeşte. de T. Sergiescu, Profesoru Publicu. Bucureşti (Tip. Bisericească din Sf. Mitropolie), 1855. (21 x 13). XI p., 2 f., 198 p. (II 348523)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  956) BLARAMBERG, ALEXANDRU (1842-1895)
 • Opera
 • Imagini
BLARAMBERG, ALEXANDRU (1842-1895)
6773. ~ Chestiunea cavalina, conferinţa ţinută, de Căpitanul în reserva Alexandru Blaremberg în seara de 16 martie 1891, la clubul oficerilor de réserva. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (24,5 x 15). 35 p. 1,25 lei. (Publicaţiunile Militare, A 30-a Publicatiune). (II 413252)
6774. ~ Raportul [asupra îmbunătăţirii raselor de cai din ţară] presentat Domnului A. Stolojanu Ministru Secretar [pe copertă: Ministru Secretar de Stat] la departamentul Agriculturei, Comerciului, Industriei şi Domenielor, de către D-nu Alex. Blaramberg, Organisatorul şi fostul Director al Hergheliei Statului. Autorul reglem. Depositelor actuale de armăsari. Bucuresci (Tip. St. Mihalescu), 1886. (20,5 x 12,5). 36 p. (II 411752)
6775. ~ *Tattersalul român. Stabiliment hippic universal, creat şi dirigeat de proprietarul seu domnu Alexandru Blaremberg, Comandor al St. Stanislas cu spade, Oficier al Medjidiei, Cavaler al St. Vladimir, al Stelei României cu spade, al Virtuţi Militare şi al mai multor ordine, Fost Căpitan Comandant de Escadron şi Instructor de equitaţie al D-lor oficieri în Reg. 2-lea de Roşiori. Organisatorul şi fost Director al Hergheliei Statului, Autor al Reglementelor Depositelor de armăsari, în ţară. Fost Remontor. Membru al mai multor Societăţi sciinţifice şi geografice, Membru şi fost Secretar al Jochey Clubului, Membru perpetuai al Comitetului Societăţii de Incuragiare, Membru şi fost Secretar al Societăţii équestre. Membru al mai multor comisiuni hippice oficiale, Verhiù elev al lui Baucher, Actual Profesor Principal al Cursurilor superiore de Equitaţie la Manegiul Naţional din strada Polonă Nr. 106 şi strada Ţeranilor Nr. 39. Bucureşti (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1886. (20,5 x 13,5). 45 p. cu il. (II 393106)
În colaborare:
6776. ~ Abecedarul crescătorului de cai. Poveţe practice şi indispensabile, culese şi prelucrate de Căpitan Blaramberg şi Locot. Miron Costin. Bucuresci (Stal), grafic I. V. Socecu), 1893. (19,5 x 12,5). 40 p. 1,50 lei. (I 76185)

Nu exista imagini
  957) BLARAMBERG, NICOLAE MORET de (1837-1896)
 • Opera
 • Imagini
BLARAMBERG, NICOLAE MORET de (1837-1896)
(Moreanu, N.)
6777. ~ *Autonomia Eforiei în drept şi în fapt în trecut şi în présent, de N. Blaramberg. Partea I. Cercetarea cestiunei. Partea II. Testamente, hrisoave şi diferitele faze prin care a trecut cestiunea. Partea III. Legi şi regulamente în vigoare. Partea I. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1892. (20 x 12,5), XXXIX p. (I 73161)
6778. ~ Cate-va cuvinte asup[r]a unui proeclii de organizaţiune judiciara, [elaborat de d. V. Boerescu], de Nicolae Blaremberg. [Bucureşti, 186?]. (21,5 x 13,5). 24 p. (11 6768)
6779. ~ [Jus Romanum. De re judicata; Droit-français, Code Napoléon. Des principes généraux de la prescription acquisitive; Procédure civile. Du pourvoi en cassation ; Droit commercial. De l'acceptation des lettres de change; Droit administratif. Des conflits]. Thèse pour la licence soutenue par Nicolae Moret de Blaramberg. Né à Bukarest (Principautés-Unies Roumaines). Cette Thèse sera soutenue dans la grande salle de la Faculté le 16 aout 1865. Le Candidat répondra en outre aux questions qui lui seront posées. Aix, Achille Makiare, Imprimeur-Libraire, 1865. (23,5 x 16). 71 p. (II 138763)
6780. ~ Un discours de Mr. Nicolas Moret de Blaramberg, Licencié de la Faculté d'Aix (Provence), ancien avocat général près la Cour de cassation, député à la constituante et à la législative. Bucharest (L'Impr. de Jean Weiss), 1868. (20 x 12). 84 p. (1 61565)
Despre politica internă.
6781. ~ Discours prononcé par Mr. Nicolas Blaremberg à Braila dans la grande réunion de la salle de la Concorde le 26 janvier (v.s.) 1892. Bucarest (Impr. G. A. Lazareano), 1892. (22,5 x 15,5). 16 p. (II 70127)
6782. ~ Discursul ţinut de D-nu Nicolae Blaramberg în întrunirea publică din Salla Bossel. La 28 Aprilie 1884. Bucuresci (Tip. Curtiï Regale. Proprietari F. Göbl Fii), 1884. (24 x 16,5). 45 p. (II 133806)
6783. ~ Discursul domnului Nicolae Blaramberg rostit în întrunirea ţinută la Brăila în Sala Dacia în dioa de 21 Ianuarie 1888. Braila (Tipo-Lit. Universala, C. P. Nicolau). 1888. (23 x 15,5). 34 p. (II 76408)
6784. ~ Discursul D-lui N. Blaramberg. Deputat al Colegiului I de Brăila la desbaterile generale ale răspunsului la Mesagiul Tronului în diua de 5 Decembre 1888. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1888. (24,5 x 18). 19 p.(II 138783)
6785. ~ Discursul rostit de D. N. Blaramberg la Marea întrunire a oposiţiunei liberale din Braila, ţinută Duminică, 26 Ianuarie a.c. în Sala Concordia. Braila (Anteia tipolith. Pericles M. Pestemalgioglu), 1892. (18,5 x 15). 14 p. (I 150526)
6786. ~ Egalitate, suveranitate şi sufragiu, de N. Blaramberg. Bucuresci (Tvp. Stephan Rassi-descu), 1866. (20 x 12,5). 76 p. (II 138498)
Descriere după copertă.
6787. ~ Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par Nicolas Blaramberg, licencié de la Faculté de Droit d'Aix, ancien avocat général près La Cour de Cassation, ancien sénateur et ancien député au Parlement roumain. Bucarest (Impr. du Peuple Roumain), 1885. [pe copertă: 1886]. (24,5 x 17). 808 p., 2 f. erata [paginată greşit: 807-808]. (II 28266)
Pe copertă: "Essai comparé sur les institutions, les lois et les moeurs de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours par Nicolas Blaramberg, ancien avocat général à la Cour de Cassation de Bucarest, membre du Conseil de l'Ordre. Éditon français".
6787 a ~ Idem. Eclaircissements et annexes. Réponse à deux contradicteurs par N. Blaramberg, Bucarest. [Bucarest, 1887]. (25 x 17,5). 1 f., 318 p. (II 28266)
Cei doi contradictori sunt: George Popovici şi Doctorul J. Ladislas Piç. Pe p. de titlu, menţiunea: "En vente chez tous les libraires de Bucarest".
6788. ~ Ieri şi astadi sau Partea mea în agitaţiunea şi lupta care a adus căderea ministerului Brătianu. [De] N. Blaremberg. Bucureşti (Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1888. (25 x 16,5). 122 p. (II 65843)
6789. ~ Interpellation sur la politique extérieure du cabinet Ion Brătianu. [Par] N. Blaramberg. Bucarest (Établissement Graphique Sotchek & Teclou), 1888. (25 x 17,5). 54 p. (II 91023)
6790. ~ Întrunirea publică din Sala Orfeu de la 1 Iulie 1884. Discursul D-lui N. Blaremberg [cu privire la revizuirea constituţiei]. Bucureşti (Tip. N. Miulescu), 1884. (23,5 x 15,5). 1 f., 101[-105] p. 1 leu nou. (II 160254)
6791. ~ Pledoaria advocatului acţionarilor, N. Blaremberg, în Procesul intentat de aceştia membrilor fostului Consiliu de administraţiune al Societăţei Financiare a României. Bucuresci (Typ. Curţii - Lucrătorii Asociaţi), F. Göbl), 1877. (25 x 18). 43 p. (II 138784)
Descriere după copertă.
6792. ~ Pledoaria D-lui Advocat Nicolae Blaramberg în procesul în respundere intentat de D.I. Braicoff cesionarul lui Jean Marie vechilor membri aï Consiliului de administraţiune al Societăţei financiare, astă-di în stare de faliment. Bucureşti (Tvp. Modernă, Gr. Luis), 1880. (22 x 14). 112. p. (Bj-Bv 6018)
6793. ~ România şi resbelul actual sau Guvernanţii şi Guvernaţii, de N. Blaramberg, fost senator ales, deputat demisionat. Traducţie din limba franceză. Tipărită din iniţiativa unui iubitoriu de adever. Bucuresci (Noua tip. a Laboratorilor Români), 1878. (22 x 14). 1 f., 128 p. (II 459475)
Lipsă coperta.
6794. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratorilor Romanï), 1878. (23 x 16). LXII p., 1 f., 127 p. L.N.2. (II 52193)
6795. ~ La Roumanie et la guerre actuelle ou Gouvernants et gouvernés. Par N. Blaramberg, Ex-Sénateur, élu, député démissionaire. Vienne, Édition de l'auteur (Impr. de Charles Gerold Fils), 1877. (23 x 15,5). LVI, 92 p. (II 138641)
6796. ~ Scrisoarea deschisă a domnului N. Blaramberg către Brăileni. Bucureşti (Typ. N. Miulescu), 1884. (22 x 14,5). 11 p. (II 476647)
Lipsă coperta.
6797. ~ Theoria ascultarei pasive şi dreptul de insurecţie, de N. Blaramberg (Articol publicat în Noembrie 1868 şi reprodus dupe numerile 199, 200, 201. 202. 203 şi 204 ale diarului Terra). Bucureşti (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1884. (23 x 15,5). 51 p. 1 franc. (11 76522)
6798. ~ Unu visu pe Carpaţi, de N. Moreanu [= N. Blaramberg]. Bucureşti, Librariu-Edit. George Ioanid (Tip. Naţională a lui J. Romanov et C-nie), 1857. (19 x 12). 79 p. (I 57131)
Coperta şi p. de titlu cu caractere latine. Textul cu alfabet de tranziţie. Pentru autor vezi: Cugetarea, p. 106.
În colaborare:
6799. ~ Regulament al Tribunalelor, [alcătuit de Preş. N. Blaremberg, A. Filiti, C. Samurcaş]. [Bucureşti] (Impr. Stefanu Rasidescu), [1861]. (19,5 x 12,5). 19 p. (I 130078)
Descriere după copertă. Textul precedat de aprobarea Min. Justiţiei din 13 dec. 1861, Pentru autori, vezi: procesul verbal (p. 3-5) şi semnăturile de la p. 19. Cu alfabet de tranziţie.

Editări de texte:
• Îndreptarea legiei cu Dumnezeu. Editat de ~ şi G. Missail. Bucureşti, [1871].

Vezi de asemenea:
• Atentatul de la sossea. [Pledoariile avocaţilor: Mihail Korne, ~, C. C. Arion], Bucureşti, 1883.
• Marea întrunire a oposiţiunei unite la Iaşi. Discursurile pronunţate de ~ ş.a. Bucureşti [1883].
• Moţiunea nerevisioniştilor... şi cele trei discursuri ale deputatului ~. Bucureşti, 1879.
• Raportul Comisiunei de informatiune asupra propunerei de dare în judecată a Cabinetului J. C. Brătianu [de Gh. Apostoleanu, ~, ş. a]. Bucureşti, 1889.

Nu exista imagini
  958) BLAREMBERG, CONSTANTIN (1838-1886)
 • Opera
 • Imagini
BLAREMBERG, CONSTANTIN (1838-1886)
6800. ~ [Raport făcut către Adunarea Deputaţilor asupra modului cum se execută concesiunea podurilor de fier dală lui G. Trevor Barkley]. [Raportor: Constantin Blaremberg]. [Bucureşti, 1872]. (22 x 14). 63 p. (II 467351)
Descriere după datele din text.

Nu exista imagini
  959) BLASBALG, P.
 • Opera
 • Imagini
BLASBALG, P.
Vezi: BLASSIAN, PAUL

Nu exista imagini
  960) BLASCO IBAÑEZ, VICENTE
 • Opera
 • Imagini
BLASCO IBAÑEZ, VICENTE
6801. ~ Coliba blestemată. [La Barraca]. [De] Blasco Ibanez. Roman. Traducere de V. Demetrius. Bucureşti. Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu, [1918]. (15 x 10). 246 p. 90 bani. (Căminul Biblioteca literară şi ştiinţifică, nr. 51-53). (I 51020)
6802. ~ *În pădurea de portocali, roman. Trad. de V. Demetrius. Broşura 1-4. [Bucureşti 1911 sau 1912]. 20 bani fasc. (Bibl. Rampa, Vol. II). (Tolstoi, Ana I, cop. 2)
6803. ~ În pădurea de portocali. [De] Blasco Ibanez. Roman. Trad. de V. Demetrius. [Bucureşti], Edit. Rampa. [1913]. (23 x 17). 128 p. 75 bani. (Biblioteca Ideală, nr. 12). (II 204095)
6804. ~ Printre portocali. [De] V. Blasco Ibanez. Roman. Traducere de George B. Rareş cu ilustraţii originale în text, de Ioan Comănescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori). 1918. (21 x 14). 216 p. cu il. 5 lei. (II 52387)
6805. ~ Turbarea. [De] Blasco Ibanez. Bucureşti, Edit. Steinberg, [1918]. (19 x 12). 31 p. 25 bani. (Scriitorii celebri, Anul I, nr. 11). (I 51933)
Cuprinde şi: Iacinto Octavio Picon: "Ameninţarea" ; Pedro Antonio de Alarcon: "Sărutarea din Vergara". Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini