Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  941) BLAGA, ISIDOR (?-1908)
 • Opera
 • Imagini
BLAGA, ISIDOR (?-1908)
6748. ~ După comasare. Poveţe practice pentru întocmirea gospodăriei în moşiile mici comasate, de Isidor Blaga, preot ort. român în Lancrăm. Orăştie (Minerva Inst. tip.), 1900. (19 x 13,5). 2 f., 58 p. (Biblioteca Bunului Econom, nr. 1). (I 55997)
O prelucrare (cf. pref.) după: "Ein Wegweiser für sächsische commassirte Bauernwirtschaften de Johann Lander". Sibiiu, Tip. W. Krafft, 1898.

Nu exista imagini
  942) BLAGA, TIT LIVIU (1881-1916)
 • Opera
 • Imagini
BLAGA, TIT LIVIU (1881-1916)
6749. ~Fizică pentru şcoalele secundare inferioare, de Tit Liviu Blaga, Profesor. Cu 169 ilustraţiuni în text. Manual aprobat de înaltul Minister reg. ung. de Culte şi instrucţiune publică prin ordinaţiunea No. 123219-1908. Braşov. Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.). 1908. (24 x 16). 2 f., 147 p. cu il. (II 174185)
În colaborare:
6750. ~ *Curs de fizică experimentală pentru clasa 7-8 gimn., de T. L. Blaga şi A. Ciortea. Vol. I-II. Braşov, Mureşian, 1911-1913. XVI, 415, VIII p. (I) ; 460[, 2] p. (II). (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 90)
Vezi şi:
CIORTEA, A. şi ~. Fizică si Chimie pentru şcoalele poporale. Braşov, 1908.

Nu exista imagini
  943) BLAGOEVICH, R.
 • Opera
 • Imagini
BLAGOEVICH, R.
6751. ~ Schlüssel zu den romanischen und deutschen Uebungsaufgaben in Enterich Stănescu und Constantin Lazar's praktischen Lehrgang zur Erlernung der romanischen Sprache nach Dr. Ahn's Lehr-methode zum Selbstunterricht eingerichtet. Von R. Blagoevich. Pest, Verlag von Robert Lampel (Druck von Ph. Wodianner), 1867. (19 x 13). 30p. (1 159856)
Editări de texte:
BLAJEVICI, TEOCTIST. Theoktist Schoimul's kurzgefast praktische Grammatik... II. Aufl. umgearbeitet und vermehrt von ~. Wien, 1866.

Nu exista imagini
  944) BLAHA, N.
 • Opera
 • Imagini
BLAHA, N.
6752. ~ Proprietăţi ale triunghiului în legătură cu cercul lui Taylor, de N. Blaha. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1912. (24,5 x 16,5). 16 p. (II 29168)

Nu exista imagini
  945) BLAJEVICI, TEOCTIST (1807- 1879)
 • Opera
 • Imagini
BLAJEVICI, TEOCTIST (1807- 1879)
(Theoctist Şoimul)
6753. ~ Creştineasca învăţătură a năravurilor sau Moralul creştinesc spre întrebuinţarea candidaţilor de dăscălie aşijderea şi pentru spirituala zidire a fieşte căruia creştin. De Teoctist Blajevici, Spiritual a Seminariului Bucovinei, cons. asesor, catehet la scoală dascălii, Cr. translator a limbei române la forum nou, şi la General comandă, iînvăţătoriu de antropologie, dietetică, metodică şi pedagogie. Viena, La c.r. ediciunea de cărţi scolastice (Tipărit în c.r. tip. a curţii si a statului), 1865. (22,5 x 13,5). 90 p. (Inst. Teol.-S. 9207)
Cu alfabet de tranziţie.
6754. ~ Istoria biblică a aşezmântului celui veckiu spre folosul scoalelor de dăscălie şi spirituala zidire a fieşte căruia creştin, cu multe aplecăciuni şi învăţături morale. De Teoctist Blajevici, spiritual a Eparhialnicului Seminarium consistoricescul asesor, catehet scoalei de dăscălie, invăţătoriu de pedagogie, dietetică, antropologie didactică şi metodică la institutul preparandie. Viena, La c.r. ediöiunea de cărţi scolastice, 1865. (22,5 x 13,5). 1 f., 148 p. Costă în broşură 30 cr. noi. (Inst. Teol.-S 7659)
Cu alfabet de tranziţie.
6755. ~ Istoria vieţii lui Isus Hristos cu multe aplecăciuni folositoare şi învăţături morale pentru întrebuinţarea candidaţilor de dăscălie, şi pentru folosul fieşte căruia creştin. De Teoctist Blajevici, Spiritual[...]. Viena, La C.r. ediciunea de cărţi scolastice. (Tipărit în c.r. tip. a curţii şi a statului), 1865. (23 x 13,5). 120 p. Costă în broşură 24 cr. noi. (Inst. Teol.-S 7760)
Cu alfabet de tranziţie.
6756. ~ *La prăznuirea solenei desvăhri a chipului c.r. apostolesci Maiestăţii Sale prea luminatului împăratului nostru Franţ Iosif I, care s'a afiorisit de preotesele vădane din Bucovina în 22 Septemvrie (4 Octomvrie 1854) la prăznuitoarea di a numelui c.r. apostaţii Sale întru pomenirea preamilostiv îngăduitei lor pensiuni. [Cernăuţi], 1854. 13 p. (De, 1(1893), nr. 24, dec. 15/27, p. 186: Ceva din ist. Rom. bucovineni)
6757. ~ Theoretisch-praktische Grammatik der Dacoromanischen, das ist: der moldauischen oder wallachischen Sprache, nach ganz neuen Grundsätzen und einer leichtfasslichen Methode bearbeitet von Teoktist Blazewicz, Spiritual des Griechischorientalischen Bukowinaer Diöcesan-Seminariums. Lemberg & Czernowitz, Verlag von Eduard Winiarz, 1844. (21,5 x 13,5). 1V[-VI], 254 p. (II 343278)
6758. ~ Theoretisch-praktische Grammatik der romanischen Sprache, zum Selbstunterrichte für Deutsche. Mit vielen Beispielen und Aufgaben erläutert, nebst einem Anhange von Redensarten und einer vollständigen, alphabethisch geordnetenSammlung der im Umgange gebräuchlichen Wörter. Von Th. Th. Blazewicz. II. ganz umgearbeitete Aufl. Lemberg und Czernowitz, Verlag von Eduard Winiarz (Buchdruckerei von E. Winiarz in Lemberg), 1856. (21 x 13). 1 f., 244 p., IV p. (BCU-ClN 199239)
Tip., pe v. p. de titlu falsă, cu anul 1855. Textul românesc cu alfabet de tranziţie.
6759. ~ Theoretisch-praktische Taschengrammatik zur leichten und schnellen Erlernung der romanischen (walachischen) Sprache. Mit einer Wörtersammlung, Gesprächen, Sprichwörtern und Leseübungen von Theoktist Schoimul. Wien, Verlag von Albert A. Wenedikt (Druck von U. Klopfs. und. Alex. Eurich), 1855. (14,5 x 11,5). IV-200p. (I 76075)
6760. ~ Theoktist Schoimul's, kurzgefaste praktische Grammatik der romanischen (walachischen) Sprache. Mit einem praktischen Theile, enthaltend die um Umgange nothwendigsten Wörter, Gespräche, Sprichwörter, Briefe, Lese- und Uebersetzungsübungen, nebst einem Wörtverzeichnisse. II. Aufl. Umgearbeitet und vermehrt von R. Blagoevich. Wien, Verlag von Albert A. Wenedikt, Hermannstadt, Bei Samuel Filtsch (Druck v. Waldheim & Förster), 1866. (14,5 x 10). 175 p. (1 65403)
Ed. a II-a, cu titlul schimbat, a precedentei.

Nu exista imagini
  946) BLAKE, THOMAS G.
 • Opera
 • Imagini
BLAKE, THOMAS G.
6761. ~ A spanking legacy; or. The corsican Vendetta. A farce in one act. By Thomas G. Blake. Cu anotaţiuni şi un vocabular arătând pronunţarea fiecărui cuvânt de I. Last, Profesor. Bucuresci, în deposit la Librăria Socec Comp. (Fălticeni, Tip. M. Saidman), 1896. 34 p. 1 leu. (I 411133)

Nu exista imagini
  947) BLANA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BLANA, CONSTANTIN
Traduceri:
• Fünfzig Jahre aus dem Leben eines Honnédoffiziers. Trad. de ~ Budapest, 1876.

Nu exista imagini
  948) BLANC, A.
 • Opera
 • Imagini
BLANC, A.
6762. ~ Conferinţe militare assupra tacticei estrase din operile celor mai buni autori şi din cursurile militare urmate de ore-cari consideratului assupra căuşelor revenirilor francese pe timpul celui din urmă resbel. De M. M.[A. Blanc, Căpitan în al 8-lea de venëetori pedestri]. Cavaler al legiunei de onóre. Traducere de Major S. G. Burillianu. Bucureşti (Typ. Mod. Gr. Luis), 1880. (16 x 11,5). 64 p. (1 267540)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă coperta şi p. 65 şi urm).

Nu exista imagini
  949) BLANC, LOUIS (1860-1903)
 • Opera
 • Imagini
BLANC, LOUIS (1860-1903)
În colaborare:
6763. ~ Programme des travaux à exécuter à Lacul-Serat (Roumanie) dans le but de douer cette station balnéaire des installations les plus complètes et les plus modernes. Rapport-programme presenté à monsieur le ministre de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des domaines P. P. Carp en avril 1895, par la commission composée de Mrs: Louis Blanc, Architecte de la gare centrale, de l'Université de Iassy, de la Faculté de Médecine, du Ministère des Domaines, etc. Diplomé parle Gouvernement Français; V. I. Istrati, Ingénieur des Mines, Chef du service des Mines, eaux minérales, stations balnéaires, etc. du Ministère de l'Agric. et des Domaines. Membre fondateur et honoraire à titre esceptionelle [!] de la Soc. Polyt. militaire de France, etc., etc.; Docteur Bastaky, ex-professeur d'Obstétrique à la Faculté de Médecine de Iassy. Ex-médecin chef des Hôpitaux des Bucarest. Membre de la société anatomique de Paris, etc., etc. Médecin dirigeant de la station balnéaire de Lacul-Serat. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (24 x 16,5). 72 p. (II 413253)

Vezi şi:
BASTAKI, L. BLANC... Raport-program conţinând lucrările ce trebuiesc executate la Lacul-Sărat. Bucureşti, 1895.

Nu exista imagini
  950) BLANC, SIGM.
 • Opera
 • Imagini
BLANC, SIGM.
6764. ~ Limba universală [Volapuk]. Gramatica complectă de volapuk în zece lecţiuni pentru a ceti, a vorbi şi a compune scrisori cu ajutorul dicţionarului volapuk-român şi român-volapuk. Lucrată conf. decisiunei congresului din München în August 1887, de Sigm. Blanc, Profesor de Volapuk. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1888 [pe copertă: 1889]. (17 x 11). 92 p. 1,50 lei. (I 444701)

Nu exista imagini