Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  931) BISTRIŢIANU, IOAN C. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BISTRIŢIANU, IOAN C. (1878-?)
6719. ~ Cuib de şoimi, poem dramatic în versuri. [De] I. C. Bistriţianu. Bârlad (Tip. şi legătoria de cărţi Constantin D. Lupascu), 1904.(20,5 x 17). 55 p. 1,50 lei. (II 138475)
6720. ~ Poporul Român în prezent şi viitor. Conferinţă publică ţinută în Amfiteatrul Gimnaziului V. Boerescu, în ziua de 13 Ianuarie 1908 de I. C. Bistriţianu, Profesor. Rîmnicu-Sărat (Tip. A. Posmantir), 1908. (21 x 13). 29 p. 50 bani. (II 9013)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  932) BITARD, ADOLPHE
 • Opera
 • Imagini
BITARD, ADOLPHE
6721. ~ Sărbătoarea Crăciunului la diferite popoare. [De] Adolphe Bitard. Traducere de Arm. I. Theodor. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [191?]. (19 x 12). 30 p., 1 f. reclame (Biblioteca Luceafărul, nr. 32). (I 428698)
Lipsă p. 1-2 copertă. A apărut înainte de 1915 ; citată în: Maupassant. Horla[1914], cop. 3.

Nu exista imagini
  933) BIVOLARU, DANIEL P. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
BIVOLARU, DANIEL P. (1871-?)
6722. ~ Instituţiunea ministerului public. Teza pentru licenţa susţinută la... 189... de Daniel P. Bivolaru. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (23,5 x 16). 103 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci ). (II 412553)

Nu exista imagini
  934) BIZAMCER, IANCU M. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
BIZAMCER, IANCU M. (1881-?)
6723. ~ Contribuţiuni la studiul radioterapiei în cancer. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la 27 Iunie 1905 de I. M. Bizamcer. Bucureşti (Tip. Munca) 1905. (23 x 15,5). 140 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 805). (II 3338)

Nu exista imagini
  935) BIZEREA, PETRU, preot (1881-1953)
 • Opera
 • Imagini
BIZEREA, PETRU, preot (1881-1953)
6724. ~ Religiunea în scoală poporală. II. Preparaţiuni [la cărţile de religiune ale prof. Dr. Petru Barbu]: Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei Herbart-zilleriane de P. Bizerea. I. Istorioare religioase morale şi momente din viaţa lui Isus. II. Istorioare biblice din T.[estamentul] V.[echi]. Caransebeş, 1908. (24,5 x 16,5). 4 f., 362 p. 5 coroane. (II 160358)

Nu exista imagini
  936) BIZIENOS, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BIZIENOS, GEORGE
Vezi:
BERARD, ALEX. O crimă... Trad. de N. B. Marian. Craiova, [1898].

Nu exista imagini
  937) BÎRLEA, IOAN (1883-1969)
 • Opera
 • Imagini
BÎRLEA, IOAN (1883-1969)
6725. ~ Însemnări din bisericile Maramureşului. Culese de Ioan Bîrlea şi publicate cu cheltuiala Ministerului de Instrucţiune publică. Bucureşti (Atel. grafice Socec &' Comp), 1909. (24,5 x 16,5). 2 f., 245 p. 5 lei. (Studii şi documente cu privire la istoria Românilor, publicate de N. Iorga, Volum suplimentar, XVII). (II 101631)
Cu o prefaţă de N. Iorga.

Nu exista imagini
  938) BJORNSON, BJORNSTJERNE
 • Opera
 • Imagini
BJORNSON, BJORNSTJERNE
6726. ~ Un faliment [En Fallet]. [De] Bjornstjerne Bjornson. Piesă în patru acte şi un tablou. Traducere de I.-B. Hetrat. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură. 1909. (18 x 11). 137 p. 45 bani. (Biblioteca Teatrului Naţional, nr. 3). (1 16660)
Pe foaia de titlu falsă, menţiunea: "Jucată pentru întâia oară pe scena Teatrului National din Bucureşti în ziua de 13 Octombrie 1908".
6727. ~ Idem. Tradusă din franţuzeşte după Auguste Mounier de Emanoil Grigoraş [Pe copertă: Trad. de Em. Grigoraş]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 11). 135 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 533). (I 20024)
6728. ~ Marşul miresei [pe copertă: Roman popular, de] Bjornstjerne Bjornson. Bucuresci, Edit. Tip. Universul. Luigi Cazzavillan, [1901]. (18,5 x 13). 56 p. 20 Bani. (Biblioteca Economică a Ziarului Universul, nr. 47). (I 138322)
Conţine şi: Berta Kascher: "Palpitaţiile inimei"; Barbu Călin: "Un vis urit". Fotiade: "Noaptea sfîntă".
6729. ~ Mary. Roman de Bjornstjerne Bjornson. Traducere liberă de Dr. Horia Petra-Petreseu. Arad, Edit. traducătorului (Tiparul tip. Diecezane), 1911. (20,5 x 13). 192 p. 1 cor. 1,20 lei. (BCU-ClN 173045)
6730. ~ Nuvele ţărăneşti [Bondefortaelling]. [De] Bjornstjerne Bjornson [pe copertă: şi Noii căsătoriţi. Comedie în 2 acte. Precedate de portretul autorului şi de un studiu critic asupra operei de Georg Brandes] traduse de I. Husar. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, [1881]. (17 x 11). XXXIX, 90[-92] p. cu un portr. 30 bani. (Biblioteca de popularizare Literatura Ştiinţa Arta, nr. 2). (I 138237)
Anul menţionat la p. XXXIX.
6731. ~ Un peţitor înderetnic. Novelă de Bjornstjerne Bjornson. (1856). Sibiiu, Edit. si tiparul Inst. tip., 1886. (14 x 11). lOp., 1 f. 4 cr. sau 8 bani. (Biblioteca populară a Tribunei, nr. 20). (I 138165)
6732. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tiparul Inst. Tip., 1891. (13,5 x 9,5). 10 p. 4 cr. sau 8 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 20). (MzB-S I 13066)
6733. ~ Synndve Solbakken. [De] Bjornstjerne Bjornson. Traducere de D. N. Ciot ori. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1909. (19,5 x 12,5). 146 p., 1 f. 1,50 lei. (1 20231)
6734. ~ Taina unei vieţi. De Bjornstjerne Bjornson. (1869). Sibiiu. Edit. si tiparul Institutului tipografic, 1886. (14,5 x 11). 1 f., 17 p. 6 cr. sau 12 bani exemplarul. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 26). (I 138170)
6735. ~ *Tânăra pereche, de Bjornsterne Bjornson. Trad. de Petre Cârsteanu. Braşov, Muresian, 1912. 56 p. (Bibliog. Hung. 1911-1920, I, p. 90).
6736. ~ Tovarăşul vesel [En glad Gut]. [De] Biorstiern Biornson[!]. Traducere de Paul Ionescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cultura), [1910]. (15,5 x 11). 107[-109] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 589). (I 20066)
Cu o prefaţă de autor semnată Trad.
6737. ~ Veselul ştrengar [En glad Gut]. [De] Bjornstjerne Bjornson. Tradus de D. N. Ciotori. Bucureşti, Minerva. Inst. de Arte grafice şi Editură. 1909. (19,5 x 12,5). 289 [-291] p. 1,50 lei. (I 16127)

Vezi de asemenea:
• Nuvele [Culegere]. Trad. de B. Marian. Craiova, 1898.

Nu exista imagini
  939) BLAGA, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
BLAGA, ANDREI
Vezi:
PÂCĂŢIANU, MIHAI. Conlucrarea omului cu Dumnezeu. Predici de ~ ş.a. Arad, 1916.

Nu exista imagini
  940) BLAGA, IOSIF (1864-1937)
 • Opera
 • Imagini
BLAGA, IOSIF (1864-1937)
6738. ~ Analise psichologice. Lecţiuni de psichologie, pentru înveţămentul secundar, de Dr. Iosif Blaga, profesor. Barsso (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (24,5 x 17). VIII, 186[-191] p. 2.50 cor. sau 3 Franci. (Editiunea ajutorată de fondul Coresi Braşov, Op. 10). (II 111448)
6739. ~ Din estetica tragicului. (Polemică cu D. Dr. Ghită Pop), de Dr. Iosif Blaga. Sibiiu (Tip. Arhidiecesană), 1900. (26 x 18,5). 32 p. (Retipărire din "Transilvania", Nr. VI din Iunie 1900). (II 54941)
Descriere după copertă.
6740. ~ Idem. (Discuţiune de pe terenul dramaturgieii. (A II serie), de Dr. Iosif Blaga. Sibiiu (Tip. Archidiecesană), 1901. (25,5 x 17). (Retipărire din "Transilvania", Nr. V din Iunie 1901). (BCU-ClN 21798)
Răspuns la atacurile Dr. G. Pop publicate în "Tribuna" din Sibiu. Lipsă coperta.
6741. ~ Directorul Virgil Oniţiu. Sufletul şi activitatea lui. De Dr. Iosif Blaga. Braşov (Tip. A. Mureşianu: Branisce & Comp.), 1916. (22,5 x 15). 23 p., 1 portr. (II 176378)
6742. ~ Discurs comemorativ, ţinut la parastasul celebrat în biserica Sf. Nicolae din Braşov pentru fundatorii şi binefăcitorii gimnasiului romanesc, cu ocasiunea Jubileului de 50 de ani al gimnasiului în 28 Iunie st. v. 1900. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1900. (17,5 x 12,5). 24 p. (I 111003)
6743. ~ Excursiunea şcolară în Italia cu studenţii din clasa VII-a dela Gimnaziul român din Braşov (1906, 24 Martie (6 Aprilie) -16 (29) Aprilie), de Dr. Iosif Blaga, profesor, conducătorul excursiunii. Braşov (Tip. A. Murerianu), 1907. (22,5 x 15). 56 p., 2 f.pl. (Reproducere din Anuarul gimnaziului - 1906/7). (II 7972)
6744. ~ A figyelem problemája (Psychologiai és paedagogiai szempontból). Irta Blaga József. Budapest (Rózsa Kálmán és neje könzvnvomdájábol), 1891. (22 x 14). 48 p. (BCU-ClN 324236)
Tip., la v. p. de titlu.
6745. ~ Itinerarul şi programul excursiunii de studii în Italia, sub conducerea prof. Dr. I. Blaga, 1914 cu alegerea şi indicarea monumentelor, operelor principale-celor de văzut din galeriile şi muzeele oraşelor Veneţia, Florenţa, Roma, Napoli şi Athena, [de Dr. Iosif Blaga, profesor]. Braşov (Tip. A. Muresianu: Branisce & Comp.), 1914. (19 x 12). 16 p. (Bj-Bv 9985)
Autorul menţionat pe v. p. de titlu. Fără copertă.
6746. ~ Societatea pentru fond de teatru român şi Domnul Z. Bârsan. Lămuriri [de Dr. Iosif Blaga, secretarul societăţii pentru fond de teatru român], Braşov (Tip. A. Muresianu), 1907. (16 x 10). 23 p. (Reproducere din "Gazeta Transilvaniei"). (Bj-Bv 4020)
Autorul, la sfârşitul textului. Lămuriri în legătură cu retragerea lui Z. Bârsan din comitet.
6747. ~ Teoria dramei. Cu un tractat introductiv despre frumos şi artă, de Dr. Iosif Blaga, Profesor. Braşov, Edit. autorului (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (24 x 16). 1 f., 321 p. 1 fl. 80 cr. (4 lei 50 bani). (Ediţiunea făcută cu ajutorul fondului Coresi, Braşov). (II 111504)

Nu exista imagini