Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  921) BIUROUL STATISTIC
 • Opera
 • Imagini
BIUROUL STATISTIC
Vezi: MINISTERUL CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE

Nu exista imagini
  922) BIRSTINGL, MARIA
 • Opera
 • Imagini
BIRSTINGL, MARIA
6709. ~ Chefurile lui Popa Clondir, istorie originală, de Maria Birstingl. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1892. (19 x 13,5). 15 p. (I 411517)

Nu exista imagini
  923) BIRT, GHEORGHE P. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BIRT, GHEORGHE P. (1884-?)
6710. ~ Contribuţiuni la tratamentul chirurgical al mastoiditelor (studiu critic). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Maiu, 1915, de Gheorghe P. Birt. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1915. (23,5 x 16). 30 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1429). (II 44504)

Nu exista imagini
  924) BIRU, A.
 • Opera
 • Imagini
BIRU, A.
6711. ~ Roa'n lacrimióre. Poesii de A. Biru. Bucuresci (Typ. Diurnalului Nationalulu), 1860. (19,5 x 13,5). 117[-120] p. (I 102035)
Textul, cu alfabet de tranziţie; titlurile cu caractere latine.

Nu exista imagini
  925) Biserica ortodoxă
 • Opera
 • Imagini
Biserica ortodoxă
• Biserica ortodoxă şi cultele străine în Regatul Român. Vezi: GÂRBOVICEANU, P. Biserica ortodoxă... Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  926) BISERICA PAROHIALĂ SF. MUCENIC HARALAMBIE
 • Opera
 • Imagini
BISERICA PAROHIALĂ SF. MUCENIC HARALAMBIE
6712. ~ Să nu înjurăm. [Publicat de] Biserica parohială Sf. mucenic Haralambie [...]. Tulcea (Tip. Română, D. P. Maloskitsky), 1907. (17 x 10,5). 13 p. (I 6254)
6713. ~ Să venim la biserică [Publicat de] Biserica parohială Sf. Mucenic Haralambie [...]. Tulcea (Tip. Română, D. P. Maloskitsky), 1906. (17 x 10,5). 12 p. (I 6255)

Nu exista imagini
  927) BISERICA SF. SPIRIDON-NOU
 • Opera
 • Imagini
BISERICA SF. SPIRIDON-NOU
6714. ~ Biserica Sf. Spiridon-Nou din Bucuresci cu actele de fundaţie şi proprietate. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, succesor Ion St. Rasidescu), 1904. (32 x 24). 36 p. cu ilustr (III 2021)

Nu exista imagini
  928) Bisericuţa din mijlocul pădurii
 • Opera
 • Imagini
Bisericuţa din mijlocul pădurii
6715. • Bisericuţa, din mijlocul pădurii. Povestire tradusă de Nicu Deşliu, Şcolar din Seminarul sf. Episcopii Buzău. Tipărită cu cheltuiala Ierod. Dionisie Profesor Şcoalei Normale. Buzău (Tip. Sf.: Episcopii), 1840. (16,5 x 10). 32 p. (I 73032)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  929) BISMARK, O.
 • Opera
 • Imagini
BISMARK, O.
6716. ~ Bismark şi Evreii. [Discurs asupra chestiunii evreeşti de Bismark. Trad. de Rogo]. Braşov (Tip. A. Muresianu: Branisce & Comp.), 1913. (20 x 14). 1 f., 11-13 p. (I 35618)
Cartea cuprinde discursul lui Bismark apărut în: "Aus den deutsch-sociallen Blăttern". Cu o Prefaţă de traducător.
6717. ~ Discurs asupra chestiunii evreeşti. [De] Bismark. [Trad. de Rogo]. Braşov (Tip. A. Muresianu: Branisce & Comp.), 1913. (20 x 14). 1 f., II-13 p. (I 392478)
Acelaşi text cu precedenta, fără menţionarea traducătorului şi a prefaţatorului.
Vezi de asemenea:
NEGURA I. Carmen-Sylva. MS Regele otrăvit... Cuprinde şi traducerea memoriilor lui Bismarck. Iaşi, 1899.

Nu exista imagini
  930) BISSEROFF, PASCAL (?-1921)
 • Opera
 • Imagini
BISSEROFF, PASCAL (?-1921)
6718. ~ Câteva consideraţiuni asupra acţiunei phisiologice şi aplicaţiunile therapeutice ale alcoholului ca medicament stimulent. Thesa pentru doctorat în medicina presentată şi susţinută la... Martie 1875. De Pascal Bisseroff, doctor în medicină, intern al spitalelor civile, medic de batalion classa I-ia. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrători Asociaţi)), 1875. (23 x 16). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 10). (II 19369)

Nu exista imagini