Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  901) BINET, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
BINET, ALFRED
6674. ~ Ideile noi asupra copiilor, de Alfred Binet. în româneşte de I. G. Marinescu, profesor Şcoala Normală Carol I. Partea I. Câmpulung (Tip. şi Librăria Gheorghe N. Vlădescu), 1914. (20,5 x 14). 144 p. 1,50 lei. (I 63270)
În colaborare:
6675. ~ Influence des différents processus psychiques sur la pression du sang chez l'homme. Par MM. A. Binet et N. Vaschide. [Paris] (Gauthier-Villars et fils, Imprimeurs-Libraires des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), [1897]. (27 x 21,5) 3p. (Comptes Rendus des Séances de l'Acad. des Sciences. Extr.). (II 157877)
Descriere după datele de la începutul textului. Localitatea, tip. şi anul la p. 3.
6676. ~ Sur un ergographe à ressort. Par MM A. Binet et N. Vaschide. Paris (Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires des comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences), [1897]. (27 x 22). 2 p. (Extr.). (II 530869)
Cu menţiunea: "Travail du laboratoire de Psychologie des Hautes Études à la Sorbonne". Manuscrisul datat: 27 décembre 1897. Descriere după datele de la începutul textului şi completată cu datele de la p. 2.

Nu exista imagini
  902) Biografia marelui om de Stat al României Ion C. Brătianu
 • Opera
 • Imagini
Biografia marelui om de Stat al României Ion C. Brătianu
6677. • Biografia marelui om de Stat al României Ion C. Brătianu. Precum şi o parte din celebrul discurs rostit la înmormântare în diua de 8 Maiu 1891 de domnul succesor al sëu Venerabilul D-l D. A. Sturdza, şeful merelui partid naţional-liberal. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1902. (22 x 15,5). 20 p. (II 60086)

Nu exista imagini
  903) Biografia lui Alesandru Ioan I Cuza
 • Opera
 • Imagini
Biografia lui Alesandru Ioan I Cuza
6678. • Biografia lui Alesandru Ioan I Cuza, Principele Romanilor. 1859-1865. Roman (Tip. L. M. Smolinsky), 1892. (19,5 x 13,5). 52[-54] p. (Extras din "Curierul Th. Balasan" din anul 1873). (I 70481)
Cu o poezie "Lamentu" de D. Gusti, p. 3-6.

Nu exista imagini
  904) Biografia Doctorului Carol Lueger
 • Opera
 • Imagini
Biografia Doctorului Carol Lueger
6679. • Biografia Doctorului Carol Lueger. Meetingul din Capitală în Memoria lui Carol Lueger. [Bucureşti]. (Tip. Al. Lebrun), [1910]. (24,5 x 17). 16 p. 10 bani. (II 17711)

Nu exista imagini
  905) Biographia Preasfinţitului Archiereu Marchian Folesco...
 • Opera
 • Imagini
Biographia Preasfinţitului Archiereu Marchian Folesco...
6680. • Biographia Preasfinţitului Archiereu Marchian Folesco Episcop Ierapoleos, Fondatorele Scholei Marchian din Oraşul Botoşanii cu Espunerea actelor relative asupra dreptului de proprietate a scholei pe loc şi clădire de Comisiunea privighetôre asupra esecutărei lucrului zidirei scholei după plan şi devis. Botoşanii. 1869. (16 x 13). 11-48 p. (I 411321)
Prefaţa, intitulată "Onorabili Lectori", şi încheierea sunt semnate "I. P. I.". Fără p. de titlu.
6681. • Notiţii biografice a Preasfinţitului Archiereu Marchian Folesco, Episcop Ierapoleos, Fondatorele Scholei Marchian din Oraşul Botoşanii cu Espunerea actelor relative asupra dreptului de proprietate a scholei pe loc şi clădire. Ed. II. Cu spesele primăriei urbei Botoşani spre distribuire ca adaos de premii (după obşteasca cerere) la elevii Classei IV-a din schola Marchian. Botoşani, 1870. (18,5 x 13). 11-56 p. (I 423999)
Descriere după copertă. Cu aceeaşi prefaţă.

Nu exista imagini
  906) Biografia baronului Sigismund de Praun
 • Opera
 • Imagini
Biografia baronului Sigismund de Praun
6682. • Biografia baronului Sigismund de Praun, cornes palatinal de Roma, cavaler mai multor ordinuri şi mădular deosebitelor academii. Depe limba germană adusă pe Românie şi publicată prin îngrijirea D. Camn. Leon Praun. Inginer a Statului. Eşii (Inst. Albinei), 1839. (19 x 11,5). 3 f., 1 f. portr., 27 p. (I 66032)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  907) Biografia doctorului Niculae Turnescu
 • Opera
 • Imagini
Biografia doctorului Niculae Turnescu
6683. • Biografia doctorului Niculae Turnescu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (24 x 16,5). 18 p. cu portr. (II 50873)

Nu exista imagini
  908) Biografie Alex. N. Vitzu, Doctor în Şiinţele Naturale
 • Opera
 • Imagini
Biografie Alex. N. Vitzu, Doctor în Şiinţele Naturale
6684. • Biografie Alex. N. Vitzu, Doctor în Sciinţele Naturale de la Paris. Profesor de Fisiologie la Universitatea din Bucureşti. Membru corespondent al Academiei Române în secţiunea ştiinţifică. Membru al Societatei medicilor şi naturaliştilor din laşi. Membru al Ateneului Român din Bucureşti. Membru de onore al Societăţii Corpului didactic primar din România. Membru corespondent al Societăţii de Biologie din Paris. Membru activ al Soc. de Zoologie din Paris. Deputat în Parlamentul ţărei la 1895. Cavaler al ordinului Corona României, etc. etc. etc, încetat din vieţă la 25 Decembrie 1902. [Rezumat din cuvintările rostite cu ocasiunea înmormintărei]. Bucuresci (Tip. Nicolae N. Voicu), 1903. (24 x 16,5). 15 p. cu un portr. (Extr. din "Noua Revistă Pedagogică", No. 1 şi 2 din 1903). (II 409980)
Menţiunea de extras, la p. 15.

Nu exista imagini
  909) BIRĂUŢIU, DIMITRIE (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BIRĂUŢIU, DIMITRIE (1875-?)
6685. ~ Cum am luptat? [De Dimitrie Birăuţiu]. Alegerile din 1905. [Pe copertă şi: Adaus: Spicuiri din legea electorală. (îndrumări pentru alegători)]. Budapesta (Tip. Poporul Român), [1905]. (20 x 13,5). 63 p. 40 bani. (I 133405)
Autorul, semnat în prefaţă.
6686. ~ Drepturi poporului!! [De Dimitrie Birăuţiu]. Baza principală a libertăţii poporului este: Dreptul de vot universal şi secret. Budapesta (Tip. Poporului Român), 1907. (15 x 10,5). 54 p., 5 f. 20 fileri. (Astra-S 6068)
Prefaţa semnată de Dimitrie Birăuţiu, proprietarul tip. Pop. Rom.; de aici reiese că el este autorul.
6687. ~ Politikai rókák a csapdában. Hogyan menekültem a miniszterelnöki sajtóiroda kelepczéjéböl. Irta: Biraucz Döme a Poporul Român felelös szerkesztöje. Budapest (Tip. Poporul Român), [1906]. (21 x 14,5). 16 p. 40 fileri. (II 553789)
Descriere după copertă, pe care este menţionat: "Budapest, 1906 december hó".
Editări de texte:
• Adunările poporale din Banal. Editată de ~. Budapesta, 1904.
• Răscoalele ţărăneşti. Editată de ~. 1907.

Nu exista imagini
  910) BIRENBERG, S. S.
 • Opera
 • Imagini
BIRENBERG, S. S.
6688. ~ Despre Fidejussiune în Dreptul Roman şi Dreptul Român. Tesa pentru licenţa de S. S. Birenberg. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (25 x 16,5). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3540)

Nu exista imagini