Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  91) BALDACCI, A.
 • Opera
 • Imagini
BALDACCI, A.
Vezi:
BURILEANU, C. N. Rommi di Albania. Pref. de ~. Bologna, 1912.

Nu exista imagini
  92) BALDESCUL, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BALDESCUL, ALEXANDRU
4686. ~ Русско-молдабскии слобаръ. Составилъ Александръ Балдескулъ. Одесса (Тип. А. Шулъце), 1896. (21,5 x 10). 135 p. 60 cop. (II 501580)
În româneşte, cu caractere ruseşti.

Nu exista imagini
  93) BALDOVIN, A.
 • Opera
 • Imagini
BALDOVIN, A.
4687. ~ Viaţa şi nevoinţele cele monahale ale Prea venerabilului Episcop al Rimnicului Noul Severin DD Calinic, de Archimandritul A. Baldovin. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti). 1893. (24 x 16,5). 31 p. (II 76526)

Nu exista imagini
  94) BALGIU, GHEORGIIE
 • Opera
 • Imagini
BALGIU, GHEORGIIE
4688. ~ Scrisori de Dragoste. [De] Gheorghe Balgiu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie O Ionescu), 1915. (16,5 x 12,5). 29 p. 60 bani. (I 42776)
Cu o prefaţă de Titu Dorobantzu, ziarist.

Nu exista imagini
  95) BALICA, ALECU
 • Opera
 • Imagini
BALICA, ALECU
4689. ~ Rugăciune pentru Ferire de Tunet. Adunate de D. Stol. Alecu Balica. Iaşii (Tip. Institutul Albinei), 1847. (9 x 6). 21 p. cu il. (I 391216)
Text cu caractere chirilice; p. de titlu cu alfabet de tranziţie.

Editări de texte:
BELDIMAN, ALECU. Elerie... Editată de ~. Iaşi, 1881.

Nu exista imagini
  96) BALINT, SIMEON (1819-1880)
 • Opera
 • Imagini
BALINT, SIMEON (1819-1880)
Vezi:
• Doue raporturi de ale aceloru prefecţi... ; Trei raporturi de ale aceloru prefecţi... Sibiu, 1884.

Nu exista imagini
  97) BALINTESCUL, VASILE (1868-1938)
 • Opera
 • Imagini
BALINTESCUL, VASILE (1868-1938)
4690. ~ Istorioare pentru copii, de Vasile Balintescul, învăţător superior. Broşura I. Cernăuţi, Editura autorului (Societatea Tipografică-Bucovineană), 1908. (20 x 13). 92[-95] p. 80 bani. (I 52018)
4690 a. ~ Idem. Broşura II. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea Tipografică-Bucovineană), 1908. (19,5 x 12). 78[-89] p. 80 bani (I 52018)
4690 b. ~ Idem. Broşura III. Aprobată cu emisul cons. şc.c.r. al ţării din 16/11 1914 N-rul 1923. Suceava, Edit. autorului (Tip. Soc. Şcoala Română), [1914]. (18 x 13). 82[-84] p. 70 bani. (I 52018)

Nu exista imagini
  98) BALL
 • Opera
 • Imagini
BALL
Vezi:
• Hipnotizmul, Catalepsia... după Bernheim, ~. Bucureşti, [1910].

Nu exista imagini
  99) BALLET, GILBERT
 • Opera
 • Imagini
BALLET, GILBERT
Vezi: MARINESCU, G.

Nu exista imagini
  100) BALLING, F.
 • Opera
 • Imagini
BALLING, F.
În colaborare:
BUDINER, R. şi ~. Teme asupra conducerei plutonului şi companiei. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini