Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  871) BILCIURESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, ALEXANDRU
6640. ~ *La forme des actes juridiques en droit international privé. (Thèse par Alexandre Bilciuresco). Paris, A. Rousseau, 1905. 8°, 166 p. (Rally I, p. 38)

Nu exista imagini
  872) BILCIURESCU, AL. GR. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, AL. GR. (1877-?)
6641. ~ Despre transacţiune în dreptul roman şi român. Teză de licenţă de Al. G. Bilciurescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (23,5 x 16). 95 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci). (II 412552)

Nu exista imagini
  873) BILCIURESCU, CONSTANTIN ST. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, CONSTANTIN ST. (1850-?)
6642. ~ Ghidul Bucuresciului cum şi împrejurimile lui, cu mici notiţe istorice asupra vechiului şi noului Bucuresci, asupra istoriei Munteniei, de la descălicătore până în dilele nóstre, etc., cum şi planul Bucuresciului. Aceste teste în românesce şi franţuzesce, [de] Constantin St. Bilciurescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl fii), 1897. (20,5 x 13,5). 205, IV p. , 1 h. 4 lei. (II 138489)
Pe copertă titlul: "Const. Etienne Bilciuresco: Guide de Bucarest et les environs. Ghidul Bucuresciului cu împrejurimile (enviroanele) sale". Text paralel în română şi franceză. La p. I-IV: "Catalog de toate cărţile şi imprimatele care să găsesc de vînzare la Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii".
6643. ~ Monastirile şi bisericile din România, cu mici notiţe istorice şi gravuri, culese de Constantin St. Bilciurescu, capul Biuroului Cultelor din Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Tipărite cu cheltuiala şi sub auspiciele Ministerului Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (24 x 15,5). 3 f., 260 p. cu il., IV p., 7 f. pl. (II 55556)
6644. ~ Noua călăuză a Bucureştiului coprinzând: toate stradele Capitalei şi noile preschimbări ale stradelor. Regulamentul birjarilor, Autorităţilor publice, Istoria Oraşului Bucureşti. Notiţe istorice asupra Istoriei Române, etc. De Const. Ştefan Bilciurescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1908. (16 x 11,5). 134 p. 80 bani. (I 529284)

Nu exista imagini
  874) BILCIURESCU, GEORGE VARLAM
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, GEORGE VARLAM
6645. ~ [Jus romanum. De jure deliberandi. Droit civil français. Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 30 mai 1873, par Georges Warlam Bilciuresco. Né à Bucarest (Roumanie). Paris, Anciennes Maisons Gustave Retaux et Veuve Joubert, F. Pichon, Libraire-Editeur (Paris, Impr. de Gauthier-Villars (Ancienne impr. Bonaventure)), 1873. (21,5 x 14). 69 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 28910)
Pe p. 4 copertă: "Cambai, Imp. de Ed. Deligne".

Nu exista imagini
  875) BILCIURESCU, GRIGORE GR. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, GRIGORE GR. (1874-?)
6646. ~ Condiţiunea juridică a străinilor în România. Teză pentru licenţă de Grigore Gr. Bilciurescu. Bucuresci (Lito-Tip. Populara), 1895. (20 x 13). 172 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (I 71808)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  876) BILCIURESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, I.
Traduceri :
• Prescurtarea din Istoria lui Gheorghe Castriotul numit Schenderbei Prinţul Albanei. Trad. de Sărdaru ~. Tom I-II. [Ed. I], Bucureşti, 1847; ed. II, 1857.

Nu exista imagini
  877) BILCIURESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, N.
Traduceri :
LAMARTINE, A. de. Eloiza şi Abelardu. Romanu istoricu... (1079-1164). Trad. de ~. Bucureşti, 1855.

Nu exista imagini
  878) BILCIURESCU, TUDORACHE
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, TUDORACHE
Traduceri:
• Capela pădurii. Trad. de ~. Bucureşti, 1840; [ed. II], 1909.
• Papagalul, istorie morală. Trad. de ~. Bucureşti, 1840.

Nu exista imagini
  879) BILCIURESCU, VICTOR (1865-1945)
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, VICTOR (1865-1945)
6647. ~ În patimi. Schiţe. [De] Victor Bilciurescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editura, 1915. (15,5 x 10,5). 107[-109] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 206). (I 45070)
6648. ~ Znoave. Versificate de Victor Bilciurescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Albert Baer), [1909]. (15,5 x 10,5). 124 p., 2 p., 1 f. (= Catalog Bibl. p. toţi). 30 bani. (Biblioteca pentru toti, 485). (I 15350)
Datat după: Drap, 9(1909), nr. 92, sept. 1/14, p. 3: Bibliografie.
În colaborare:
6649. ~ Comuna Tulcea în pragul falimentului. Cauzele dezastrului financiar. Rapoartele Comisiunei de anchetă financiară. (Inspector Adm. Bilciurescu şi Insp. Financiar Iremia). Tulcea (Tip. Dobrogea, Sava Donceff), 1913. (23 x 16). 34 p. (II 35038)
Prefeţe:
PARTIDUL Conservator-Democrat din Prahova. Candidaţii noştri. Pref. de ~. Ploeşti, 1911.
Vezi de asemenea:
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  880) BILCIURESCU, VIRGIL (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
BILCIURESCU, VIRGIL (1879-?)
6650. ~ Divorţul în vechime în dreptul roman şi roman. Teză pentru licenţă. [De] Virgil Bilciurescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl). 1903. (24 x 16). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 409986)

Nu exista imagini