Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  861) BIDU, IOAN (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
BIDU, IOAN (1863-?)
6631. ~ Carte de citire de limba germană, pentru usul clasei VI liceală conform cu programa Statului, de Ioan Bidu, Profesor la Liceul Sf. Sava şi la Scoală Comercială Gradul I din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1902. (20,5 x 13). 176 p. 2,50 lei. (II 3076)
6632. ~ Exerciţii la limba germană, de I. Bidu, Profesor de limba germană. Bucureşti, Edit. Librăriei Scólelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (21,5 x 14). 168 p. ((II 3077)
Traduceri:
GOETHE, W. von. Hermán şi Dorothea. Cu notiţe de ~. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  862) BIEDENKAPP, G.
 • Opera
 • Imagini
BIEDENKAPP, G.
6633. ~ Ce povestesc eu copilului meu. [De] Dr. G. Biedenkapp. Traducere de N. N. Botez. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale, S. Bornemisa (Tipografia Nouă, I. Moţa), 1913 [pe copertă: 1914]. (20 x 13). 75£ -79] p. 80 fil. (BCU-ClN 147767)

Nu exista imagini
  863) BIELIG, OTTO
 • Opera
 • Imagini
BIELIG, OTTO
6634. ~ Procesul între W. O. Callender, Concessionarul pavagiului stradelor Oraşului Iassi şi Otto Bielig judecat înaintea Tribunalului arbitrar compus de D-nii M. Tzony, Gh. Roiu, C. Soutzo, A. Gheorghiu, şi Dl. Super-arbitru Ştefan Nei la 20 Iunie 1877. Iaşi (Tip. Th. Balassan), 1878. (29 x 21). 123 p. (III 77689)
Prefaţa semnată de Otto Bielig care a publicat întregul material privitor la proces.

Nu exista imagini
  864) BIENFAIT, A.
 • Opera
 • Imagini
BIENFAIT, A.
Vezi:
MURGEANU, GEORGE. Credinţe false... asupra pretinselor însuşiri ale alcoolului. Prelucrare după dr. ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  865) BIGEANU
 • Opera
 • Imagini
BIGEANU
Vezi: BIANU, EUGEN

Nu exista imagini
  866) BIJU, TRAIAN (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BIJU, TRAIAN (1883-?)
6635. ~ Excursiunea Liceului Radu Greceanu din Slatina, [de Prof. Traian Biju]. Slatina (Tip. şi Legătoria de Cărţi, C. Constantinescu), 1915. (23,5 x 16,5). 19 p. (II 167634)
Autorul, la sfârşitul textului. Cuprinde descrierea locurilor văzute în excursia făcută în m-ţii Lotrului.

Nu exista imagini
  867) Bilanţul Anului de la 11 Februarie 1866
 • Opera
 • Imagini
Bilanţul Anului de la 11 Februarie 1866
6636. • Bilanţulu Annului de la 11 Februariu 1866 penă la 11 Februariu 1867. Bucuresci (Typ. Theodoru Michaescu et C-nie), 1867. (21 x 14). 35 p. 1 sfantih. (Reproducţiune dupe diarul Trompeta Car'paţilor). (II 296124)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  868) Bilanţul guvernului de uliţă
 • Opera
 • Imagini
Bilanţul guvernului de uliţă
6637. • Bilanţul guvernului de uliţă. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională). 1900. (17 x 11,5). 248 p. (I 51871)
Pamflet liberal împotriva partidului şi guvernului conservator.

Nu exista imagini
  869) BILCESCU, SARMISA (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BILCESCU, SARMISA (1867-?)
6638. ~ De la condition légale de la Mère en droit romain et en droit français. Thèse pour le doctorat. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu la 12 juin 1890. Par M-lle Sarmisa Bilcesco. Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, Editeur (Poitiers, Impr. Biais, Roy et C-ie), 1890. (26 x 16,5). 2 f., 508 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 485938)
6639. ~ Idem. Étude de droit positif et de législation, par M-lle Sarmisa Bilcesco, Docteur en droit. Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprundence Arthur Rousseau, Editeur (Poitiers. Impr. Biais, Roy et C-ie.) 1890. (24 x 15,5). 2 f., 504 p., 1 f. erata. (II 436265)

Nu exista imagini
  870) BILCIRESCU, ECATERINA
 • Opera
 • Imagini
BILCIRESCU, ECATERINA
Traduceri :
• Sceptrulu şi Caţa. Trad. de ~ Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini