Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  841) Biblioteca pedagogică
 • Opera
 • Imagini
Biblioteca pedagogică
• Biblioteca pedagogică.
Vezi: ADMINISTRAŢIA Casei Şcoalelor.

Nu exista imagini
  842) BIBLIOTECA CLUBULUI TINERIMEI
 • Opera
 • Imagini
BIBLIOTECA CLUBULUI TINERIMEI
6612. ~ Catalog de cărţile aflate în bibliotecă aranjate în mod alfabetic dupe autori. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1892. (20x 13,5). 186[-189] p. (Biblioteca Clubului Tinerimei). (I 76226)

Nu exista imagini
  843) BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE DREPT
 • Opera
 • Imagini
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE DREPT
6613. . ~ Catalogul cărţilor din bibliotecă [Biblioteca Facilitatei de Drept fondată în anul 1907] întocmit în ordinea alfabetică a autorilor. Octombrie 1909. No. 1. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1909. (24 x 17). 60 p. (Universitatea din Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Drept). (II 37171)
6613 a. ~ Idem. Octombrie 1909 - Octombrie 1910. No. 1 (Supl. a). Bucureşti (Tip. Ziar. Curierul Judiciar), 1911. (24 x 16,5). 30 p. (Universitatea din Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Drept). (II 37171)
Descriere după copertă.
6613 b. ~ Idem. Octombrie 1910 - Octombrie 1911. No. 1 (Supl. b). Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1912. (24 x 17). 17 p. (Universitatea din Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Drept). (II 37171)
Descriere după copertă.
6614. ~ Discursurile de inaugurare rostite în ziua de 6 Mai 1907. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1909. (23 x 15,5). 67 p. (Biblioteca Facultăţii de Drept). (II 14313)
Cuprinde discursurile următorilor: Decan Valerian Ursianu; A. D. Mincu, secretarul Facultăţii; I. C. Negoescu, preşedinte al Soc. Studenţilor în drept Bozianu şi Apendice, p. 39-67.

Nu exista imagini
  844) BIBLIOTECA INSTITUTULUI POMPILIAN
 • Opera
 • Imagini
BIBLIOTECA INSTITUTULUI POMPILIAN
6615. ~ Catalogul cărţilor. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte Grafice Taranu & Co.), 1909. (21 x 13,5). 1 f., 28[-32] p. (Biblioteca Institutului Pompilian). (II 16520)

Nu exista imagini
  845) BIBLIOTECA JUDECĂTORIEI OCOL. III din IAŞI
 • Opera
 • Imagini
BIBLIOTECA JUDECĂTORIEI OCOL. III din IAŞI
6616. ~ Catalog de cărţile de drept ce compun biblioteca înfiinţată în 1888 de N. I. Pogonat, Judecător Ocolului III din Iassy cu concursul persoanelor ce au binevoit a face oferte. Iassy (Tip. C. Popovici), 1891. (16 x 12). 15 p. (Biblioteca Judecătoriei Ocol. III din Iassy). (1 119924)

Nu exista imagini
  846) BIBLIOTECA POPULARĂ din CÂNDEŞTI
 • Opera
 • Imagini
BIBLIOTECA POPULARĂ din CÂNDEŞTI
6617. ~ Catalog de cărţile dăruite şcoalei din comuna Cândeşti, Judeţul Dâmboviţa de către Domnul Vasile M. Dimitropol 1913, Mai 21. Târgovişte (Noua Tip. I. N. Negoescu), [1913]. (20,5 x 13). 6 f. (Biblioteca populară din Cândeşti). (II 33912)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  847) BIBLIOTECA POPULARĂ din GEMENEA
 • Opera
 • Imagini
BIBLIOTECA POPULARĂ din GEMENEA
6618. ~ Catalog de cărţile dăruite şcoalei din comuna Gemenea, Judeţul Dâmboviţa de către Domnul Vasile M. Dimitropol. 1913, Mai 21. Târgovişte (Noua Tip. I. N. Negoescu), 1913. (20 x 13). 6 f. (Biblioteca populară din Gemenea). (I 35615)
Descriere după copertă. Cuprinde un Act de Donaţie între B.M. Dimitropol, advocat domiciliat în Târgovişte ca donator de oparte şi Revizorul şcolar de Dâmboviţa. reprezentat prin d. C. N. Gr. Teodoriu, revizor şcolar, de altă parte.

Nu exista imagini
  848) BIBLIOTECA POPULARĂ FUNDATIUNEA "I. V. SOCEC"
 • Opera
 • Imagini
BIBLIOTECA POPULARĂ FUNDATIUNEA "I. V. SOCEC"
6619. ~ Catalog. Cuvânt înainte. Regulament. Buletin de cerere. Indice alfabetic al cărţilor române, franceze, germane, engleze şi italiene aşezate pe materii. Tablă alfabetică a materiilor 1916. Bucureşti (Atel. Socec & Comp.), 1916. (20,5 x 13,5). 311 p., 1 f. (Biblioteca Populară Fundaţiunea "I. V. Socec"). (II 47888)

Nu exista imagini
  849) BIBLIOTECA POPULARĂ "PETRE ARMENCEA" din BRĂILA
 • Opera
 • Imagini
BIBLIOTECA POPULARĂ "PETRE ARMENCEA" din BRĂILA
6620. ~ Biblioteca populară Petre Armencea din Brăila. Istorie-Statute-Repertoriu 1908. Brăila (Tip. Minerva, Moscu Haravon), 1908. (23 x 16), 73 p. 50 bani (II 11840)

Nu exista imagini
  850) Biblioteca răposatului Locotenent-Colonel Pappazoglu
 • Opera
 • Imagini
Biblioteca răposatului Locotenent-Colonel Pappazoglu
6621. • [Biblioteca răposatului Locotenent-Colonel Pappazoglu]. [Bucureşti, 189?]. (35 x 21,5). 90, 37 p. (III 11352)
Litografiat.

Nu exista imagini