Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  811) BIANCHI, H.
 • Opera
 • Imagini
BIANCHI, H.
Traduceri:
LAMPRONTI, G. Bunul preot. Domnul Învăţător. Nuvele. Trad. de ~. Râmnicu-Vâlcea, 1911; Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  812) BIANU, EMIL
 • Opera
 • Imagini
BIANU, EMIL
6453. ~ Contribuţiune la studiul bleţaroplastiei. Procedeul cu lambou facial horizontal. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, presentată şi susţinută la 16 Iunie 1901 de Emil Bianu, fost intern al Spitalului Brâncovenesc. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (23 x 16). 77 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 591). (II 412406)

Nu exista imagini
  813) BIANU, EUGEN (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
BIANU, EUGEN (1888-?)
(Bigeanu)
6454. ~Arta dansului sau Intreptar practic pentru toate jocurile sociale moderne, de Bigeanu [Eugen Bianu]. Blaj (Tip. Siminariului Arhidie-cezan), 1907. (17 x 11,5). 88 p. 80 fileri. (I 8330)

Nu exista imagini
  814) BIANU, IOAN C. (1856-1935)
 • Opera
 • Imagini
BIANU, IOAN C. (1856-1935)
(***; Ion Frunză)
6455. ~ Academia Română. Informaţiuni asupra trecutului şi membrilor ei. De ***[ = Ion Bianu]. Bucureşti (Tip. Minerva), 1903. (21 x 13,5). 43 p. (II 151543)
6456. ~ Catalogul manuscriptelor româneşti întocmit de Ioan Bianu, Bibliotecarul Academiei Române. Tom. I. Numerele 1-300. Ediţiunea Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (23,5 x 16,5). 1 f., VIII, 746 p., 1 f. (Biblioteca Academiei Române). (II 209915)
6457. ~ Despre cultura şi literatura românească în secolul al XlX-lea. Cuvîntare rostită la serbarea dilei patronului liceului S-tu Sava 5(17) Decembrie 1891 de Ioan Bianu, profesor al liceului Sântu Sava, membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1891. (22 x 14). 32 p. (II 63426)
6458. ~ Despre introducerea limbii româneşti în biserica Românilor. Discurs rostit la 21 Martie (3 Aprilie) 1904 în şedinţa solemnă sub preşedinta M. S. Regelui de Ioan Bianu cu Răspuns de Dimitrie A. Sturza, secretar general al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (27,5 x 22). 58 p. 60 bani. (Acad. Rom. Discursuri de recepţiune, XXVI). (II 55436)
6459. ~ Documente româneşti reproduse după originale sau după fotografii sub supravegherea bibliotecarului Academiei Române Ioan Bianu. Partea I. Epoca dinainte de Mateiu Basarab (1632) şi Vasile Lupu (1634). Tom I. Fasc. 1. 1576-1629. Bucureşti, Edit. Academiei Române (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor. Ion St. Rasidescu), 1907. (24,5 x 17). IV, 160 p (Biblioteca Academiei Române). (II 160496)
Descriere după copertă.
6459 a. ~ Idem. Fasc. 2. 1629-1632. Bucureşti, Edit. Academiei Române (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (24,5 x 17). p. 161-208. (Biblioteca Academiei Române). (II 160496)
Descriere după copertă.
6460. ~ Episcopia Strehaiei în anii 1673-1688. Notă istorică de I. Bianu, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (27 x 21). 11 p. 20 bani (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXVI. Mem. Secţ. Ist., No. 6, p. 171-181). (II 101711)
Descriere după copertă.
6461. ~ Însemnări autografe scrise într-o carte veche de Dosofteiu Mitropolitul Moldovei (1663-1686) adunate de I. Bianu, Membru al Academiei Române. Cu 1 stampă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (26,5 x 21). 10 p., 1 pl. 30 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom XXXVI Mem. Secţ. Lit. No. 3). (II 40535)
6462. ~ Însemnări istorice şi literare adunate din biblioteci şi archive galiţiene în vara anului 1885.Relaţiune presentată Academiei Române de Prof. I. Bianu, Bibliotecarulu Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români), 1886. (27 x 21,5). 32 p. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II, Tom.VIII Secţ. I). (II 108825)
6463. ~ Localul Bibliotecii Academiei [de Bibliotecarul Academiei, I. Bianu]. [Bucureşti, 1910]. (26,5 x 20). 5 p. (II 27813)
Descriere după datele de la începutul textului. Autorul, la sfârşitul textului.
6464. ~ Momente Culturale de Ion Bianu. Cu o notiţă biografică [de Il. Chendi]. [Broşura I.]. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. de arte grafice Eminescu), 1904. (16 x 10,5). 1 f., VIII p., 101 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 217). (I 101818).
La p. 101 menţiunea: "Sfârşitul broşurei 1. Culegere de articole şi cuvântări".
6465. ~ Ortografia Limbei Romane. Regule primite de Academia Română în sesiunile generale din anii 1880-1881-1895 adunate şi însoţite cu explicări şi exemple de Ioan Bianu, profesor. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (18 x 12). 18 p. 50 bani. (I 101932)
6466. ~ Pentru lămurirea situaţiei. Cuvinte către români de Ion Frunză, fost deputat [=Ion Bianu]. 15 August 1914. Bucureşti, [1914]. (19 x 12,5). 55 p. (I 42629)
Autorul, cu cerneală pe exemplarul BAR.
6467. ~ Idem. Bucureşti, [1914]. (18 x 12). 56 p. (I 564251)
Diferă de precedenta prin nr. de p.
6468. ~ Poesia satirică la români. Studiu literară de Ionu Bianu, Licenţiatu în litere şi filosofie dela Universitatea din Bucuresci, Bibliotecară [...]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratori Români)), 1881. (19 x 12,5). V, 98 p. (I 102058)
6469. ~ Psaltirea Scheiană (1482) Mss. 449 B.A.R. publicată de Prof. I. Bianu, Bibliotecarul[...] Tom I. Textul în facsimile şi transcriere cu variantele din Coresi (1557). Ediţiunea Academiei Române. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (18,5 x 13). XVIII, 536 p., paginaţie dublă. (I 101967)
Textul Paltirei reprodus în facsimile.
6470. ~ Publicaţiunile d-lui Ioan Bianu, Profesor de limba şi literatura română la Liceul Sf. Sava, Bibliotecarul[...]. [Bucureşti], [1898]. (27,5 x 21). 12 p. (II 101712)
Text litografiat.
6471. ~ Un român întreg, Dimitrie A. Sturdza. [de Ion Bianu]. Idei, simţeminte, lucrări din anii 1850 şi 1854 amintite la 25 Fevruarie 1907 când împlineşte vârsta de 74 ani. [Bucureşti], 1907. (23 x 16). XV, 53 p. (II 5723)
Autorul identificat după: Omagiu Bianu p. 13.
6472. ~ Vieti'a şi activitatea lui Maniu Samuilu Miculu alias Clain de Sadu de Ioanu C. Bianu, Studente la facultatea de litere şi filosofia din Bucureşti. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratoriloru Romani), 1876. (24,5 x 18). 35 p. (Extr. din Analele societatei Academice romane, care a adoptatu insertiunea acestei opere). (II 87253)
6473. ~ Was soll Bumânien tuni Ernste Fragen in grosser Zeit von * [=Ion Frunză = Ioan Bianu]. Uebersetzung aus dem Rumänischen. Berlin, Verlag von Karl Curtius (Druck von Pass & Garleb), 1914. (21,5 x 14). 62[-64] p. (II 130401)
Numele autorului menţionat sub pseudonim în prefaţă.
6474. ~ Idem. II. Aufl. Berlin, Verlag von Karl Curtius (Druck von Pass & Garleb), [1914]. (22 x 14,5). 63 p. (II 469224)
Datat după anunţurile de pe cop. 4.

În colaborare:
6475. ~ Bibliografia românescă veche 1508-1830, de Ioan Bianu, Bibliotecarul Academiei Române, Profesor universitar şi Nerva Hodoş, Bibliotecar-ajutor al Academiei Române. Tom I, 1508-1716. Ediţiunea Academiei Române. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socec), 1903. (32 x 23). IX, 572 p. cu il. 25 lei. (III 100961)
6475 a. ~ Idem. Tom II, 1716-1808. Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române (Atel. Socec& Co.), 1910. (32,5 x 24). 1 f., 571 p. cu il.
6475 b. ~ Idem. Tom III. Fasc. I-II. 1809-1817. Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române (Atel. grafice Socec & Co.), 1912. (31 x 22). VIII, 212 p. cu il.
Fascicolele următoare au apărut în 1936.
6476. ~ Catalogul manuscriptelor româneşti. Tomul II. Numerele 301-728. întocmit de Ioan Bianu şi R. Caracas. Ediţiunea Academiei Române. Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea (Leipzig, Otto Harrassowitz; Viena, Gerold & Comp.), 1913. (22 x 15,5). 2 f., 666 p., 1 f. (Biblioteca Academiei Române). (II 209915)
Voi. I a fost publicat de I. Bianu singur.
6477. ~ Politica Românilor din Ungaria. Trecut, prezent şi viitor, de B.[ianu Ion]-A[lbini Septimiu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu). 1909. (23 x 15,5). 53 p. (II 16256)
Autorii, identificaţi în: Tr, 43(1912), nr. I-II, ian.-april, p. 147: Bibliogr. ist. rom. pe 1909-1911.

Prefeţe, editări de texte:
ALECSANDRI, V. Doine. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, [1900]; 1908; 1916.
~ Dumbrava Roşie. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, [1900]; 1910.
~ Lăcrimioare. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, [1900]: 1908.
~ Legende. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, [1900].
~ Mărgăritarele. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, [1900], 1916.
~ Opere complete. Poesii. Vol. I. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1896.
~ Ovidiu. Pref. de ~. Bucureşti, 1908; [191?].
~ Pasteluri. Cu o prefaţă de ~.. Bucureşti, [1900].
~ Poesii. Altele. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, [1900].
~ Poesii. Ostaşii noştri. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, [1900]; 1908.
~ Poesii. Varia. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, [1900]; 1916.
~ Suvenire. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti. [1900].
ANTIM IVIREANUL. Predice. Publicate de ~. Bur cureşti, 1886.
DOSOFTEIU. Psaltirea în versuri. Publicată de ~. Bucureşti, 1887.
DUMITRESCU, AL. T. Foi volante din colecţiunea Academiei Romane. Pref. de ~. Bucureşti, 1912.
HODOS, N. ş.a. Publicaţiile periodice româneşti; Tom. I. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.
LUPASCU, DIMITRIE P. Medicina babeloră. Cu un raport de ~. Bucureşti, 1890.
OBEDENARU, M. G. Texte macedo-române. Cu un glosar complet de ~ Bucureşti, 1891.

Vezi de asemenea:
• Prinos lui D. A. Sturdza. [Ioan Bianu. Din cărţile vechi]. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  815) BIANU, MIRCEA V. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
BIANU, MIRCEA V. (1885-?)
6478. ~ Goniometru ce se poate întrebuinţa în tragerile artileriei de câmp, de Sub-locotenentul M. V. Bianu, Regimentul 8 Artilerie Roman. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1909. (19,5 x 13). 20 p. cu il., 1 f. pl. (I 20216)

Nu exista imagini
  816) BIANU, VASILE (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
BIANU, VASILE (1858-?)
6479. ~ Doctorul de casă sau Dicţionarul sănătăţii, împodobit cu 315 chipuri şi vorbind despre: structura şi funcţiunile organelor omului, medicina uzuală şi de urgenţă, tot felul de boale, accidente, otrăviri, asfixii, epidemii, contagiuni, microbi, nevroze, ipnotism, medicamente, plante medicinale, pansamente, igiena generală, alimente şi băuturi, locuinţe, îmbrăcăminte, igiena preventivă, igiena etăţilor şi profesiunilor, igiena curativă, igiena simţurilor, igiena oraşelor şi satelor, ape minerale, idroterapie, băi, electricitate, exerciţiu, gimnastică, etc., de Doctorul Vasile Bianu, medic primar al spitalului I. C. Bratianu din Buzău, comandor al ordinului Coroana României, medic-maior în rezervă. Buzău (Impr. Al. Georgescu, fondată la anul 1873), 1910. (26,5 x 20,5). VIII, 808 p. cu il. 15 lei. Pentru Austro-Ungaria, 14 coroane. (II 20389)
La p. 804-808: "Domnii abonaţi care au binevoit să înlesnească scoaterea la lumină a acestui dicţionar al sănătăţii".
6480. ~ Igiena omului după etate şi în special igiena primei copilării. Conferinţă publică ţinută la Ateneul din Buzeu în sera de 18 Februarie 1894, de Dr. V. Bianu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23,5 x 15,5). 47 p. (Ateneul din Buzéu). (Extr. din "Apărătorul Sănătăţii", anul II, No. 23 şi 24). (II 412550)
6481. ~ Igiena oraşului Bucuresci. Tesă pentru doctorat în medicină presentată şi susţinută la... noembrie 1881, de Vasile Bianu, Născut în Aiud (Transilvania) Ia 18/30 Septembrie 1858. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii români)), 1881. (21,5 x 14). XVI, 292 p. (Facultatea de medicină din Bucuresci, nr. 91). (II 150081)
Completarea descrierii s-a făcut după: Bibl. Astra Sibiu (8810).
6482. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1881. (21,5 x 14,5). XVI, 292 p., 1 f. erata. (II 379491)
6483. ~ Radioactivité. Sur le rayonnement secondaire produit par les rayons a. Note de M. B. Bianu. Paris (Gauthier-Villars, Impr. Libraire des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, [1913]. (27 x 22). 3 p. (Comptes rendus, t. 156, p. 785, séance du 10 mars 1913). (II 36753)
Descriere după datele de la începutul textului Imprimeria la p. 3.
6484. ~ Sur les courbes de Bragg. [Par] B. Bianu. Paris, Masson et C-ie. Editeurs (Impr. Lahure). [1913]. (30,5 x 22). 4 p. (Le Radium Journal de Physique, t. X, Avril 1913), (II 36802)
Descriere după copertă. Imprimeria la p. 4.

În colaborare:
6485. ~ Sur l'ionisation par projections radioactives et par rayons secondaires des rayons a, dans le cas du polonium. Par [B.] Bianu et L. Wertenstein (Faculté des sciences de Paris-Laboratoire de M-me Curie). Paris, Masson et C-ie. Éditeurs (Impr. Lahure). [1912], (29,5 x 21). 6 p. (Extr. du "Radium", T. IX, Octobre 1912). (III 598113).
Descriere după datele de la începutul textului şi după copertă.

Vezi de asemenea:
STASEC, GRIGORE. Carnetul consultativ al agricultorului. Cu concursul domnilor... Bucureşti, [1911].

Nu exista imagini
  817) BIART, LUCIEN
 • Opera
 • Imagini
BIART, LUCIEN
6486. ~ Cayetano Victoria, de Lucien Biart. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1884. (17,5 x 11,5). 310 p. (Biblioteca Românului). (I 494)

Nu exista imagini
  818) BIBER, LOUISE
 • Opera
 • Imagini
BIBER, LOUISE
6487. ~ Reflexii fugitive în chestia israelita în România, de Louise Biber. Bucureşti (Lito-Tip. Codreanu), 1897. (16 x 10,5). 48 p. (I 138219)
6488. ~ Schylock şi comentariile D-lui Hasdeu, de D-ra Louise Biber. Bucuresci (Tip. de Lux A. I. Feldman), 1899. (16 x 10). 52 p. 1 leu. (I 138220)

Nu exista imagini
  819) BIBEREA, VICTOR (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BIBEREA, VICTOR (1876-?)
6489. ~ Despre administraţiunea tutorului în dreplu roman şi român. Tesă pentru licenţă de Victor Biberea. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24,5 x 16,5). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 394156)
6490. ~ Das gemeinschaftliche Eigentum im Sächsischen Landrecht (Art. 12, Buch I des Sachsenspiegels), von Victor Biberea. Berlin, Verlag von G. Möller, 1903. (21,5 x 13,5). 13p. (II 438607)
6491. ~ Ueber den Ehebruch als Ehehindernis nach kanonischem Recht, von Victor Biberea. I. Heft. Berlin, 1903. (21 x 13,5). 8 p. (II 422008)

Nu exista imagini
  820) BIBESCU, ALEXANDRU (1841-?)
 • Opera
 • Imagini
BIBESCU, ALEXANDRU (1841-?)
6492. ~ Berthold Damcke. Étude biographique et musicale, [par le] Prince Alexandre Bibesco. Paris, Alphonse Lemerre, Editeur (Impr. Alphonse Lemerre), 1894. (28 x 24). 4f., 171[-177] p. (III 266797)
6493. ~ *Delphiniana. Grenoble, Xavier Drevet, 1888. 1 vol. 8e. 207 p. (Bibescu, v. p. de titlu ; Bibescu. Mer, p. 1 ; Bally I, p. 33).
6494. ~ *Le Grand-Veymont, Trièves et Vercors. Grenoble, Xavier Drevet, 1880. 8°. 37 p. (Bibliothèque du touriste en Dauphiné). (Extr. din journal "Le Dauphiné"). (Rally I, p. 33)
6495. ~ Mer de Glace. Mer Normande. Lamartine. Mistral [par le] Prince Alexandre Bibesco. Paris, Alphonse Lemerre. Editeur, 1896. (27 x 21). 3f., 99[-155] p. (BCU-Iaşi IV 7652)
6496. ~ Idem. II-ème éd. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 1903. (30 x 24). 3f., 99[-104] p. (III 176045)
6497. ~ *La question du vers français et la tentative des poètes décadents. Avec une lettre de M. Sully-Prud-Hömuré: Paris. A. Lemerre, 1893. 4°. 11-47 p. (Bibesco. v. p. de titlu falsă ; Rally I, p. 33)
6498. ~ La Question du Vers français et la Tentative des Poètes Décadents, [par Le] Prince Alexandre Bibesco. Avec une lettre de M. Sully Prudhomme. 3-ème éd. Paris, Librairie G. Fischbacher (Alphonse Lemerre), 1895. (28,5 x 20). 4 f., II, 47[-49] p. (III 582673)
6499. ~*Les Sept-Laux. Grenoble et Uriage, Xavier Drevet, 1879. 12°. 31 p. (Bibliothèque du touriste en Dauphiné). (Extr. du journal "Le Dauphiné"). (Rally, I, p. 33).
6500-6501. ~*Sonnets intimes. Paris, A. Le-merre, 1894. 4°. 67 p. (Bibesco, v. p. de titlu false; Bibescu. Mer, foaia 1; Rally I, p. 33)
6502. ~ *Sur les glaciers de Grenoble. Oursière, Freydane, Lancey. Grenoble, Librairie du Dauphiné, 1894. 4°. 24 p. portr. et pl. (Rally I, p. 33).

Prefeţe:
GALERON, EDMOND. Eloge de Reims. Avec une notice [p. I-XCV] par le prince Alexandre Bibesco. Paris, 1896.
~ Idem, 2-e ed. Paris, 1902/1903.

Nu exista imagini