Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  801) BETTELHEIM, J.
 • Opera
 • Imagini
BETTELHEIM, J.
6437. ~ *Elena. Roman. Dresda şi Lipsea, Edit. E. Pierson, 1890. (Roman inspirat din perioada încoronării Regelui Carol I). (Eg, 1(1890), nr. 13, iul. 6, p. 104).
6438. ~ Sacuntala. Dramatische Feerie in 5 Aufzügen (8 Bildern) mit Gesängen, Tänzen, Märschen und Verwandlungen nach Kalidasa's indische Schauspiele mit stellenn. Benützung der Fr. v. Wolzogen'schen Bearbeitung von J. Bettelheim. Bukarest (Buchdruckerei Românul Carol Göbl), [188?]. (24 x 16,5). 24 p. (Beilage des Bukarester Salon). (II 6686)
Descriere după datele de la începutul textului; localitatea şi tip.,la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  802) BETTEX, F.
 • Opera
 • Imagini
BETTEX, F.
6439. ~ Minunea. [De] F. Bettex. Traducere de Ioan C. Negoiţă, Student în Teologie. Revăzută de Ioan Mihălcescu, Profesor la facultatea de Teologie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-ri), 1912. (20 x 13). 116 p. 1 leu. (Biblioteca Teologică, nr. I). (II 25368)
Cu o prefaţă de I. Mihălcescu, p. 3-4.

Nu exista imagini
  803) Beţivul
 • Opera
 • Imagini
Beţivul
• Beţivul. Cîntecel comic de D. R. Vezi: RALET, D.

Nu exista imagini
  804) BEU, ILIE (1864-1944)
 • Opera
 • Imagini
BEU, ILIE (1864-1944)
6440. ~ Cărticia sănătăţii. De Dr. I. Beu. Cu 2 ilustratiuni. Sibiiu (Tipariul tip. arhidiece-zane), 1905. (17,5 x 12,5). 67 p. 2 f. pl. 20 fil. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, nr. 23). (BCU-ClN 19024)
6441. ~ Idem. Ed. nouă, revăzută. Cu 2 ilustraţiuni. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tip. arhidiecezane), 1918. (16 x 11). 84 p., 2 f.pl. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 48). (I 205216)
6442. ~ Igiena şcolară. [De] Dr. I. Beu. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1904. (20 x 13). 51 p. 60 bani (II 138436)
6443. ~ Vasile Alecsandri. (Biografia poetului si poezia lui patriotică. Epica lui Alecsandri. Teatrul lui Alecsandri). Trei conferenţe publice, de Dr. I. Beu, Dr. V. Bologa şi Dr. I. Borcia. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1905. (25,5 x 17). 47 p. 50 fileri. (Biblioteca Despărţământului Sibiiu al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român, nr. 1). (BCU-ClN 18349)
Descriere după copertă.

Traduceri:
JUBA, ADOLF. Biologia şi igiena omului. Trad. de ~. Nagyszeben, 1911.

Nu exista imagini
  805) BEUDANT, F. S.
 • Opera
 • Imagini
BEUDANT, F. S.
Vezi:
COBALCESCU, GR. Eleminte de geologie... Prelucrare după ~. Iassi, 1859.

Nu exista imagini
  806) BEY, J. L.
 • Opera
 • Imagini
BEY, J. L.
(Un paysan du Danube)
6444. ~ Sur la Falaise. [Par] J. L. Bey. Epaves recueillies et mises à flot par Un paysan du Danube (Avec une gravure). Galatz (Impr. lith. J. Schenk), 1896. (21 x 13,5). 240 [-244] p. 3 Francs. (II 412094)

Nu exista imagini
  807) BEZA, MARCU (1882-1949)
 • Opera
 • Imagini
BEZA, MARCU (1882-1949)
6445. ~ De la Noi, de Marcu Beza. Bucuresci (Tip. Universitară, A. G. Bratanescu), 1903. (18 x 12). 51 p. (I 111176)
6446. ~ Les Macédo-Roumains. English. Travellers on the Vlachs by M. Beza. Voyageurs anglais sur les valaques, par M. Beza. Paris (Impr. Dubois et Bauer), [1918]. (30 x 21). 12 p. (Reproduced from the Notes and Queries No 76 January 1918). (Extr. de "Notes and Queries", No 76 de Janvier 1918). (Ill 52481)
Text bilingv englez şi francez.
6447. ~ Pe drumuri. Din viaţa Aromânilor. [De] M. Beza. Bucureşti, Minerva Inst. de Arle Grafice şi Editură, 1913. (19,5 x 13). 224[-227] p. 2 lei. (Astra-S 23946)
Coperta în culori de Murnu.
6448. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13). 224[-227] p. 2 lei. (I 35710)

Traduceri:
WILDE, OSCAR. De profundis. Trad. de ~. Bucureşti, [1915]

Nu exista imagini
  808) BEZDECHI, ŞTEFAN (1888-1958)
 • Opera
 • Imagini
BEZDECHI, ŞTEFAN (1888-1958)
În colaborare:
6449. ~ Ce e cu corupţia printre studenţi. [De] Şt. Bezdechi şi St. Cegăneanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16). 12 p. (II 44517)

Nu exista imagini
  809) BEZOUT, ETIENNE
 • Opera
 • Imagini
BEZOUT, ETIENNE
6450. ~ Elemente de aritmetică compuse în franţozeşte spre întrebuinţarea corpului rigal de altelerie[!], de M. Bezu şi tradusă în rumâneşte spre întrebuinţarea elevilor din şcoala Ostăşască de Slugerul Gheorghe Pop, Profesor de Aritmetică şi Geometrie într'această şcoală. Bucuresci (Tip. colegiului Sf. Sava), 1850. (19,5 x 12,5). 3 f., 212 p. (I 78428)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  810) Bianca Capello
 • Opera
 • Imagini
Bianca Capello
6451.• Bianca Capello. Istorie italienească. Tradusă din ruseşte de Toma Vartic. Tom. I-II. Iaşii (La Cantora Foiei Sătesti), 1843. (18,5 x 12). 152 p. (I); 192 p. (II). (I 176874)
Pe coperta vol. II, anul 1844. Cu alfabet de tranziţie.
6452.• Bianca Capello sau Virtutea femeei şi uşurintia bărbatului. Romanii istoricu conţinând: evenimente miraculose terminanduse cu omorul ducelui şi ducesei de Thoscana comis prin otrăvire de fratele ducelui cardinalul Ferdinand Medicis. Traducţiune de Thoma Varticu. Ed. II. Bucuresci (Tip. C. P. Conduratu), 1876 [pe copertă: 1877]. (22,5 x 14). 255 p. 2,50 lei. (II 465382)
Traducere din l. rusă.

Nu exista imagini