Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  81) BĂLAN, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BĂLAN, PETRU
4674. ~ Delle relazioni fra la chiesa cattolica e gli slavi della Bulgaria, Bosnia, Serbia, Erzegovina. Saggio del prof. D. Pietro Balan, sottoarchivista della Santa Sede, membro della Accademia di conferenze storico-giuridiche delle Accademie pontificie di religione cattolica, della immacolata concezione, tiberina, di quella filosofico-medica di s. Tommaso D'Aquino di Bologna ecc. Roma (Dalla Tip. della pace), 1880. (30 x 22,5). 263 p. (III 69220)
4675. ~ Idem. Roma (Stamperia Vaticana), 1885. (37 x 26). VIII, 136 p. (III 382795)

Nu exista imagini
  82) BALASIE, AL. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BALASIE, AL. (1875-?)
4676. ~ Militarisme. [De] Al. Balasie, Doctor în drept. S.l., 1907. (20 x 13). 27 p. (BCU-ClN 151086)

Nu exista imagini
  83) BALASSAN, MIHAIL D. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BALASSAN, MIHAIL D. (1877-?)
4677. ~ Studiul donaţiunilor între soţi în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Mihail D. Balassan. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor asociaţi Marinescu & Şerban), 1902. (22,5 x 15,5). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 113580)

Nu exista imagini
  84) BALASSAN, ŞTEFAN G. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
BALASSAN, ŞTEFAN G. (1865-?)
4678. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Teză de licenţă susţinută de Ştefan G. Balassan. Iassy (Tip. Curţei Regale, Pr. Th. Balassan), 1889. (22,5 x 14,5). 72 p. (Facultatea juridică din Iaşi). (II 412316)

Nu exista imagini
  85) BALASSAN, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
BALASSAN, THEODOR
Editări de texte:
• Afacerile lui Stroussberg în România. Editor ~. Iassi, 1871.
• Codicele penale. Editat de ~. Iaşi, 1874.
• Conventiune Comerciale între România şi Austro Ungaria. Editată de ~. Iaşi, 1875
• Al doilea Congres Economic. Editat de ~. Iaşi, 1884.
• Legea Codicelui silvic. Editat de ~. Iaşi, 1890.
• Legea comunală cu noile modificări. Editat de ~. Iaşi, 1874.
• Legea pentru autentificarea actelor. Editor ~, Iaşi, 1886.
• Legea pentru înfiinţarea dreptului de licenţă. Editat de ~Iaşi, 1874.
• Legea pentru interpretarea legii electorale. Editor ~ Iaşi, 1879.
• Lege pentru modificarea legii timbrului. Editor ~. Iaşi, 1874.
• Legea pentru Politia Rurală. Editat de ~. Iaşi, 1874.
• Lege pentru tocmelele de lucrări agricole. Editat de ~. Iaşi, 1874.
• Legea şi Regulamentul pentru Arendarea... Editat de ~. Iaşi, 1875.
• Legea tarifului vamalu. Editat de ~. Iaşi, 1875.
• Mihai Sturdza fostul Domnu alu Moldovei 1834-1849. Editor ~. Iaşi, 1874.
• Procesu de presă intentatu de Comandamentul Pompierilor din Iaşi asupra d-lui Theodor Balassan. [Publicat de ~]. Iaşi, 1870.
• Procesu pertratatu... asupra atentatu comisu de fostul Arhimandritu Climente Nicolau. Editor ~. Iaşi, 1871.
• Regulament de administraţiune publică. Editat de ~. Iaşi, 1874.
TEUTU, GH. Văduva Carpaţilor. Op. 42 a ediţiunilor ~. Iaşi, 1879.

Nu exista imagini
  86) BALAŞ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BALAŞ, IOAN
4679. ~ Despre Contractele Re în general în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ioan Balaş, Inginer hotarnic, ex-oficer; absolvent al Şcoalei Superioare de Război, etc. azi şi avocat, licenţiat în drept. Câmpulung (Tip., Libr. şi Papetăria G. N. Vlădescu), 1905. (22,5 x 15,5). 90 p. (II 3525)

Nu exista imagini
  87) BALAŞIU, ION (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BALAŞIU, ION (1880-?)
4680. ~ Dota şi regimul dotal în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă susţinută de Ion Balaşiu. Bucuresci (Tip. Clementa), 1904. (23 x 15). 48, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3988)

Nu exista imagini
  88) BALAŞIU, PAUL AL. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BALAŞIU, PAUL AL. (1878-?)
4681. ~ Servituţi în dreptul roman şi civil român. Teza pentru licenţa de Paul Al. Balaşiu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl. Fii), 1898. (23,5 x 16). 79, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413164)

Nu exista imagini
  89) BALBAREU, ION N.
 • Opera
 • Imagini
BALBAREU, ION N.
4682. ~ Studiu despre Comerţul cu Orfevre şi bijuterii de aur şi argint în ţeară, de Ion N. Balbareu, inginer metalurg, fost asistent la Institutul de Chimie al Academiei de Mine din Freiberg în Saxonia. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1904. (24 x 16,5). 24 p. (II 1873)

Nu exista imagini
  90) BALCK, maior
 • Opera
 • Imagini
BALCK, maior
4683. ~ Ce învăţăminte putem trage din răsboiul ruso-japonez relativ la atacul infanteriei, după ştirile cari le avem pînă acum?. [De] Maiorul Balck, Profesor de tactică la academia de războiu-Berlin. Traducere de: Sublocotenentul Ath. Ionescu, Regimentul Buzău No. 8. Buzău (Impr. Alexandru Georgescu), 1907. (22,5 x 16). 25 p. (II 5707)
4684. ~ Mitralierele şi întrebuinţarea lor de Lt. Colonel Balck. Traducere după Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine No. 3. şi 4 din 1907. [Bucureşti, 1907]. (33 x 23,5). 16 p. (Supliment la Buletinul Armatei şi Marinei, No. 10 din 1907). (III 7677)
Descriere după datele de la începutul textului.
4685. ~ Studiu comparativ asupra formaţiunilor tactice, echipamentului, armamentului, etc. întrebuinţate în armatele germană, austro-ungară, italiană, franceză şi rusă, de Maiorul Bal[c]k din Marele Stat-Major, Profesor la Academia de Resboiu din Berlin. Traducere de Locotenentul Em. Turtureanu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1902. (27 x 21). 1 f., 74 p. (II 459800)

Nu exista imagini