Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  791) BESNEA, N.
 • Opera
 • Imagini
BESNEA, N.
Traduceri:
SALLUSTIUS, C. C. Despre conjuraţia lui Catilina. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, [1914].

Nu exista imagini
  792) BESNEA, ŞTEFAN M. (1865-1940)
 • Opera
 • Imagini
BESNEA, ŞTEFAN M. (1865-1940)
6413. ~ Cercetări asupra structurei lobului glandular al hypophysei, de Dr. S. Besnea, docent în istologie şi embriologie. [Pe copertă: Lucrare presentată la concursul de agregaţie pentru catedra de Istologie şi Embriologie]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1912. (23,5 x 16). 45 p., 6 f. pl. (II 26089)
6414. ~ Contribuţiuni la studiul fibrelor nervose adulte şi în special despre modul desvoltarei şi crescerei fibrelor nervóse cu mielină. Tesa pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută în Iunie 1892 de Ştefan M. Besnea, intern al Spitalului Brancovenesc, ajutor de lucrări la laboratorul de istologie. Bucuresci (Tip. Lupta), 1892. (23,5 x 15,5). 64[-68] p., II f. pl. (Facultate de' Medicină din Bucuresci, nr. 305). (II 70235)
6415. ~ Despre acţiunea isto-fisiologică a leucocitelor asupra celulei nervoase din créer. Memoriu presentat pentru docenţa de istologie şi embriologie. [De] Doctorul St. Besnea. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (24,5 x 17) 44 p. (II 409966)
6416. ~ Despre structura aşa zisei membrane bazale a foliculului de Graaf. [De] Dr. St. Besnea, Docent şi Sef de lucrări la laboratorul de istologie. [Bucureşti] (Tip. Universala), [1910]. (23,5 x 15,5). 8 p., 1 f.pl. (Extr. din rev. "Spitalul", No. 15 dela 1 August 1910). (II 20556)
6417. ~ Le foie dans les dyspepsies gastro-intestinales chroniques des enfants (planche I), par M. S. Besnea. Paris, Masson et C-ie, Éditeurs-Libraires de l'Académie de Médecine, [1897]. (24 x 16). p.85-93, 1 f.pl. (Extr. Archives des Sciences Médicales. No. 2, Mars, 1897, No. 2). (II 22776)
6418. ~ *Leziunile anatomo-patologice în două cazuri de leucemie. Bucureşti, 1903. (Cornel, p. 2)
6419. ~ Titlurile şi lucrările ştiinţifice ale D-rului Stefan Besnea, şef de lucrări la Laboratorul de Istologie, docent de istologie şi embriologie. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu) [1910]. (23 x 16). 28 p. (II 20552)

Nu exista imagini
  793) Bessarabie roumaine en 1872
 • Opera
 • Imagini
Bessarabie roumaine en 1872
6420. • *La Bessarabie roumaine en 1872. Par un annexé. Bucarest, 1872. 8°. 15 p. 1 l. (BR, 2(1880), nr. 3, martie, p. 161)

Nu exista imagini
  794) BEŞLIU, DRAGOMIR NICA
 • Opera
 • Imagini
BEŞLIU, DRAGOMIR NICA
6421. ~ Dragomir Nica Beşliu fost primar de Lopătari, districtul Buzeu şi moartea italianului Cesura Luigi, pietrar. [Bucureşti, 1897]. (23 x 13). 32 p. (II 411791)
Cuprinde un memoriu al fostului primar în care se disculpă de acuzaţiile aduse.

Nu exista imagini
  795) BEŞTELEY, CONSTANTIN APOSTOL (1844?-1916]
 • Opera
 • Imagini
BEŞTELEY, CONSTANTIN APOSTOL (1844?-1916]
6422. ~ *Des difficultés que présentent le diagnostic et le pronostic des maladies pulmonaires. Montpellier, 1871. 4°. 59 p. (Crăinicianu, p. 38)

Nu exista imagini
  796) BEŞTELEI, IOAN I. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BEŞTELEI, IOAN I. (1875-?)
6423. ~ Regimul Dotal în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă în drept susţinută de Ioan I. Beştelei la... 1900. Bucuresci, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (23 x 15,5) 66 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci (II 413038)

Nu exista imagini
  797) BEŞTELEY, MARIA
 • Opera
 • Imagini
BEŞTELEY, MARIA
6424. ~ Geografia Judeţului Ddmboviţa. Lucrată conform programului pentru clasa II-a primară, de Maria Besteley, bacalaureată în litere şi ştiinţe. Târgovişte, Edit. Librăriei Universală Vasile Mihăilescu (Atel. grafice I. V. Socecu), 1904. (25 x 19). 24 p. 1 leu. (II 2870].
Tip. pe v. p. de titlu.
6425. ~ Idem şi divizia II anul I al şcoalelor rurale, de Maria Besteley, revăzută şi corectată [pe copertă: Ediţiune revăzută şi corectată]. Târgovişte, Edit. Librăriei Universală Vasile Mihăilescu (Bucureşti, Atel. Socec), 1906. (26 x 20). 28 p. cu il. (II 8485)
Tip. pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  798) BEŞTELEI, MIHAIL A. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
BEŞTELEI, MIHAIL A. (1848-?)
6426. ~ Câteva propuneri pentru exemplaritatea şi eficacitatea pedepselor. Comunicare făcută de Mihail A. Beşteleiu, consilier la Curtea de Apel din Galaţi. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23 x 16). 142 p., 1 f. 2 lei. (Asoc. Rom. pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor). (II 4060)
6427. ~ Despre acţiunea publică şi acţiunea civile, de Michael A. Besteley, Licenţiaţii în Dreptu, fost procurore de Tribunal, Advocat. Bucuresci (Typ. Curţii Walter & Göbl), [187?]. (24,5 x 16,5). 73, III p. 2 lei noi. (II 81295)
Lipsă p. 1-16.
6428. ~ Despre causele înmulţirii concubinatelor şi a copiilor naturali în România. Discurs pronunţat cu ocasia deschiderii solemne a Curtei de Apel din Bucuresci, de D-nu Mihail A. Bestelei, procuror de secţiune şi respunsul Dlui Prim-presedinte Ad. Cantacuzino. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1886. (22 x 14). 33 p. (II 61850)
6429. ~ Despre drepturile şi datoriile bărbatului şi femeei în căsătorie. Discurs rostit cu ocasiunea deschiderei anului judecătoresc 1889-1890 de M. A. Besteley, procuror pe secţiune pe lângă Curtea de Apel din Bucuresci. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1889. (20,5 x 14). 31 p. (1 63265)
6430. ~ Explicaţiunea teoretică şi practică a actelor stărei civile cuprindend: comentariulu totororu articulelor din codul civile, relative de nascere, căssătoriă, morte, adopţiune, legitimaţiune, şi divorciu, formalităţile ce trebue se se îndeplinească pentru facerea acestor acte atât de particulari cât şi de officiarii stărei civile, de Michail A. Besteley, licenţiat în drept, judecă-tore la Trib. Mehedinţi. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1879. (23,5 x 16,5). VI-222 p. 4 lei noui. (II 78801)
6431. ~ Formularul general şi explicaţiunea practică a Codicelui Civile Coprindend: Modul cum trebuie se se urmeze în diferitele cazuri prevedute de Codicele Civile, şi cum se se alcătuiască atăt actele judecătoresci căt şi cele sub semnătură privată, Pentru trebuinţa: advocaţilor, magistraţilor, grefierilor, primarilor, notarilor şi în genere a tutulor cetăţenilor, de Michail A. Besteley, Licenţiat în drept de la Facultatea din Bucuresci, Prim-Preşedinte Trib. Covurluiu. Galatz (Cooperativa Stab. de Arte Grafice al Curţei Regale), 1885. (19,5 x 13). 1 f., III, 421 p. (I 58090)
Pe copertă: "Formularul Codicelui Civile, de Michail A. Besteley. Prim-Preşedinte al Tribunalului Covurlui. Efectele şi aplicaţia legilor. Drepturile civile. împământenire. Actele de nascere, căsătoria. Divorţ. Paternitate şi filiaţiune. Adopţiune. Minoritate. Tutelă. Emancipaţiune. Majoritate. Interdicţiune. Consiliu judiciar. Bunuri. Imobile. Mobile. Proprietate. Usufruct. Usu. Abitaţiune. Servitudini. Etc". Vedi tabla de materii. Vol. I.
6431 a. ~ Idem. Vol. II. Bucureşti (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, Succesorul firmei Ştefan Mihalescu), 1887. (18 x 12). 2 f., 155 p. (Bj-Bv 4763)
Lipsă copeta. Menţiunea de volumul în: "Prefacia".
6432. ~ Instrucţiune şi educaţiune. Conferinţă de Mihail A. Besteley, Consilier la Curtea de apel, Preşedintele Atheneului din Galaţi. Galaţi (Typo-lith. J. Schenk), 1892. (22,5 x 14,5). 48 p. (Atheneul din Galaţi). (II 57829)
6133. ~ Tractatu assupra acteloru starei civile, de M. A. Bestelei, officiariu de stare civile din Bucuresci, Absolvent allu Facultăţei de dreptu. Brosiura I. Bucuresci (Typ. Curţii, (Lucratorii Associaţi)), [1877]. (19 x 12). 140'p. (I 78386)
Datat după: RoL, 1(1877), nr. 66, iul. 31, p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  799) BETOLIAN, ANGEL D. (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
BETOLIAN, ANGEL D. (1845-?)
6434. ~ Câte-va cuvinte asupra organisarii puterii legiuitoare în raport cu principiul separaţiunii puterilor, de A. B. Betolian. Craiova (Tipo-lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1884. (24 x 16). 30 p. (II 87454)
6435. ~ [Dreptulu romanu. De condictione in debili: Dreptulu românu. Despre plata indebită şi despre acţiunea în repeliţiune]. Thesa pentru licenţia. Actu publicu susţinut la 16 Iuniu, de A. D. Betolian (Născut în Drăgăşani). Bucuresci (Typ. Lucrătorilor Associaţi), 1868. (21 x 13,5). 2 f., 83 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 12542)
6436. ~ Respuns la raportul prefectului judeţului Dol-jiu către Ministrul de Interne în privinţa anchetei de la Madona-Dudu, [de A. Betolian]. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), [188?]. (24,5 x 15,5). 8 p. (II 394188)
Autorul, la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  800) BERTRANUŢIU, G.
 • Opera
 • Imagini
BERTRANUŢIU, G.
În colaborare:
VARGA, C. şi ~. *Curs practic pentru limba maghiară, [189-].

Nu exista imagini