Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  761) BERNFELD, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BERNFELD, PETRU
6390. ~ Două cazuri de hemianopsie omonimă. [De] Petru Bernfeld. Bucureşti (Minerva, Inst. de Arte Grafice si Editură), 1907. (23,5 x 16,5). 15 p. (Extr. din România Medicală). (II 8565)
6391. ~ Turburări de Recunoaştere. Studiu psihologic şi clinic asupra Palingnosei şi a formelor psihice congenere. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Martie 1908 de Petru Bernfeld. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1908. (23,5 x 16). 127 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 970). (II 9949)

Nu exista imagini
  762) BERHARD, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
BERHARD, ALFRED
Traduceri:
KERSCHENSTEINER, GEORG. Educaţia cetăţenească a tineretului. Trad. de ~ şi Const. Bondescu. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  763) BERNHARD, LUDWIG
 • Opera
 • Imagini
BERNHARD, LUDWIG
Vezi:
ŞCHIOPUL, ION IOSIF. Chestiunea polonă... Rezumatul lucrării "Die Polenfrage" de ~. Sibiiu, 1914.

Nu exista imagini
  764) BERNHARDI, FREDERIGH von
 • Opera
 • Imagini
BERNHARDI, FREDERIGH von
6392. ~ Părerile contradictorii ale Feldmareşalului Lord Roberts şi Generalului Sir John French asupra cavaleriei de Frederich v. Bernhardi, General de cavalerie din armata germană. Traducere după Militär-Wochenblatt No. 87, 88 şi 89, din Iulie 1910 de Căpitanul Moschuna Eugeniu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (21,5 x 14). 27 p. (Din publicaţiile României Militare). (II 22374)
6393. ~ Viitorul nostru. [De] Generalul F. von Bernhardi. Cu prefaţa D-lui Georges Clamenceau. Traducere de Iuliu I. Roşca. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (20 x 14,5). 187[-191] p. (I 47886)
La p. 189, nota: "Atât prefaţa D-lui Georges Clemenceau, din fruntea acestui volum, cât şi Notele Ediţiunii Franceze (NEF) ce figurează în text, sunt împrumutate din traducerea D-lui Emile Simmonot (Louis Conrad, Paris, 1915)". La p. 5-6, date biografice.

Nu exista imagini
  765) BERNHARDI, W.
 • Opera
 • Imagini
BERNHARDI, W.
6394. ~ Oglinda tinereţii. Un avânt de consolare a celor debili şi impotenţi şi acelora chiar cari penă acum s'au credut de incurabili, [de W. Bernhardi], tradusă din limba germană de F. P. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1885. (21 x 13,5). 48 p. cu il. 2 lei noui. (II 44407)
Autorul, indentificat după catalogul Bibl. Centr. Iaşi şi după Crăinicianu, p. 344, unde este menţionată şi o ediţie din 1883.

Nu exista imagini
  766) BERNHEIM, doctor
 • Opera
 • Imagini
BERNHEIM, doctor
Vezi:
• Hipnotizmul, Letargia, Somnambulismul... Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  767) BERNIER
 • Opera
 • Imagini
BERNIER
Vezi:
MUŞLEA, CANDID. Povestea unei fetiţe. Localizare după ~. Braşov, 1912.

Nu exista imagini
  768) BERNSTEIN, H.
 • Opera
 • Imagini
BERNSTEIN, H.
6395. ~ *Hoţul. Piesă în 3 acte. Trad. de Paul Ionescu, [190? - înainte de 1902] (Doyle, p. 2)

Nu exista imagini
  769) BERNSTEIN, LEON A.
 • Opera
 • Imagini
BERNSTEIN, LEON A.
6396. ~ Sticlele bifocale şi întrebuinţarea lor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Martie 1915 de Leon A. Bernstein, fost extern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1915. (24 x 17). 36 p. cu il., 2 f.pl. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 1404). (II 41509)

Nu exista imagini
  770) BERNSTEIN, MAX
 • Opera
 • Imagini
BERNSTEIN, MAX
6397. ~Chìea de aur. Un act în versuri. [De] Max Bernstein. Traducere de B. Nemţeanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalav, [1912]. (16 x 11,5). 68, IV p. catalog. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 755). (29585)

Nu exista imagini