Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  751) BERLESCU, GRIGORE D.
 • Opera
 • Imagini
BERLESCU, GRIGORE D.
6352. ~ Mângâerele sufletului meu. Poesii. [De] Grigore D. Berlescu. Tergovişte (Typ. Theodor Michaiescu), 1883. (21 x 14). 1 f., 33 p. (BCU-Iaşi B 2048)

Nu exista imagini
  752) BERLESCU, M. D. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BERLESCU, M. D. (1877-?)
6353. ~ Legea pentru descentralizarea administrativă. Conferinţă ţinută la cercul de studii al partidului naţional-liberal, în sala Liedertafel, în ziua de 21 Februarie 1912. [De] M. D. Berlescu, doctor în drept dela Facultatea din Paris, fost prim-procuror al Tribunalului Ilfov, avocat. Bucureşti (Impr. Independenta), 1912. (23 x 15,5). 1 f., 26 p. (Extr. din Buletinul Cercului de Studii, nr. 9 şi 10). (II 27537)
6354. ~ Idem. Proiectul D-lui P. P. Carp propus Parlamentului în Februarie 1912. Conferinţe desvoltate în sala Liedertafel în zilele de 21, 22 şi 29 Februarie 1912 de M. D. Berlescu, Doctor în Drept, fost Prim-Procuror la Tribunalul Ilfov, N. N. Saveanu, Fost Perfect, fost Secretar general al ministerului de interne, fost deputat, Anibal Teodorescu, Docent universitar, Conferenţiar la Facultatea de Drept. Cu o anexă cuprinzând legea d-lui P. P. Carp propusă în 1907 şi proiectul din Februarie 1912 cu expunerea de motive. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 15,5). 96 p. 1 leu. (Cercul de Studii al Partidului National-Liberal). (II 27654)
Descriere după copertă.
6355. ~ *De Vinsaisissabilite des rentes de l'Etat. (These). Paris (Impr. de L. Boyer), 1901. 8°. 147 p. (Rally I, p. 32)
6356. ~ Pentru reforma electorală. [De] M. D. Berlescu, Doctor [...]. Bucureşti (Impr. Independenta), 1912. (22 x 15,5). 106 p. (Extr. din Buletinul Cercului de Studii). (II 29024)
La p. 3 menţiunea: "Studiu de legislaţiune electorală comparată (Conferinţă ţinută la Cercul de Studii al partidului Naţional-Liberal)".
6357. ~ Românii din Turcia Europeană. Interesele româneşti în Balcani. [De] M. D. Berlescu. Bucureşti (Impr. Independenta), 1913. (22,5 x 15,5). 69 p., 1 h. (Extr. din Buletinul Cercului de Studii, nr. 1 şi 2 anul III). (II 31043)
6358. ~ Studiu de legislaţiune electorală comparată. [De] M. D. Berlescu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23 x 16). 106 p. (Cercul de studii al Partidului Naţional-Liberal). (Pentru reforma electorală. Studii si conferinţe, vol. II). (Buletinul Cercului, anul II, nr. 2-3). (BCU-ClN 229937)

Vezi de asemenea:
• Pentru conştiinţa naţională. Studii şi conferinţe. Vol. I. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  753) BERMAN, IOSEF M.
 • Opera
 • Imagini
BERMAN, IOSEF M.
6359. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului peritonitei tubercoloase prin laparotomie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 12 Ianuarie 1898 de Iosef M. Berman, fost intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1898. (23 x 15,5). 104[-107] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 444). (II 412374)

Nu exista imagini
  754) BERNAD-LENDWAY, ALFRED (1836-1924)
 • Opera
 • Imagini
BERNAD-LENDWAY, ALFRED (1836-1924)
6360. ~ Apele minerale din regiunea Valea Oltului şi în parte sorginţile Bivolari, Căciulata, Călimănesci şi Govora. Explorate sub punctul de vedere hydro-chimic, phisic, geologic şi balnear la 1868, 84 şi 1890 la faţa locului şi consecutiv determinate în laboratorio [de Dr. Alfred Bernad-Lendway, Directorul institutului]. Bucuresci, 1898. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (24,5 x 19,5). 44 p. (Inst. Central de Chimie al Ministerului de Interne din Bucuresci). (II 247881)
Prefaţă iscălită de: Dr. Alfred Bernad-Lendwai (p. 7). Din prefaţă reiese că analizele au fost făcute de Dr. V. Grindeanu.
6361. ~ Extras din Anuariul (1886-88) Institutului, relativ la lucrările hydro-chimice efectuate la faţa locului, precum şi în laboratoriu asupra apelor minerale Băllălesci justificative relative la composiţiunea actuală a acestor ape, [de Alfred Bernad-Lendway]. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23 x 20). 18 p. (Inst. Chimic Universitar. Secţ. hydro-chimică). (II 81507)
Autorul, dedus din nota 1, p. 3.
6362. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de arte grafice, Carol Göbl), 1898. (26,5 x 21). 18 p. (Inst. Chimic Universitar. Secţ. hydro-chimică). (II 268061)
6363. ~ Extras din Anuariul Institutului 1890-91, relativ la lucrările hydro-chimice efectuate asupra apelor minerale Cozia (Cloro-rodică-wdurată buvabilâ) şi Bradet (sulhydrică-hcpa-tică-alcalinterosă), situate în judeţul Rîmnicul-Vâlcea şi Argeş, [de A. Bernad-L[endway], D-r ch.]. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (26,5 x 20,5). 20 p. (Inst. Chimic Universitar. Secţ. hydro-chimică). (II 81508)
Autorul, la p. 20.
6364. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de arte grafice. Carol Göbl), 1893. (26 x 19). 16 p. cu tab. (Inst. Chimic Universitar. Secţ. hydrochimică). (II 590291)
Autorul, la sfârşitul textului. Diferă de precedenta prin p. de titlu şi paginaţie.
6365. ~ Extras din Archívele Institutului relativ la lucrările hydrochimice, efectuate atât la faţa locului, cât şi în laboratoriul secţiei respective asupra apelor minerale: Dorna. Isvor Cruce Corn. Dorna Saru Judeţul Suceava şi Borca Valea Borca Judeţul Nemţu [de A. Bernad-L., Dr. ch., Directorul Institutului]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1897. (26,5 x 20,5). 1 f., 31 p., 11 p. (Inst. Chimic Universitar. Secţ. Hydrochimică). (II 124815)
Autorul, menţionat la sfârşitul textului.
6366. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl) 1898. (25 x 20). 48 p. (Inst. Chimic Universitar. Secţ. Hydrochimică). (II 84023)
6367. ~ Grâul şi făinurile lui, porumbul şi mălaiul din morăritul indigen. Expunerea motivelor de valorea sciinţifică şi tehnică a metodelor aci adoptate, adjudecarea lor pe baza datelor ce ne oferă studiul acesta şi în fine al aprecierei cerealelor cu derivatele lor, studiate fiind composiţiunea constitutivelor lor normale şi alteratore pe calea analitică precum şi examinate hystomicrografic şi chimicohygienic, sub punctul de vedere organozimogenic şi al surogărei lor. Comentând acestei expuneri se compune diu 73 tabele synoptice, din care 20 tra-teză despre grâul şi făinurile lui; iar 53 sunt referitôre la studiul porumbului şi al mălaiului, [de A. Bernad-Lendway]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafiec Carol Göbl), 1899. (25 x 20). 176 p. (Inst. Central de Chimie al Ministerului de Interne din Bucuresci. Creat la 1863, reformat la 1870-82 şi 87 şi reorganizat statutar la 1895, din laboratoriile anume: al Scólei de medicină, al Eforiei spitalelor civile, al Facultatei de medicină şi al Ministerelor: Instrucţiunii publice, al Justiţiei şi al Domeniilor, Agriculturei, Industriei şi Comerciulul). (II 84017)
6368. ~ Raportul D-lui Dr. Alfred Bernardh Lendway de la laboratoriul de chimie al Universităţei din Bucureşti cu Nr. 171 din 17 Mart 1887 către D. Ministru de Interne. Iaşi (Tip. Lit. H. Goldner), 1888. (18,5 x 12). 37 p. (I 411343)
6369. ~ Tabelele sinoptice ale lucrărilor hydrochimice operate chiar la faţa locului (1884) asupra sorginţilor Apelor Minerale ale staţiunilor balneare Călimănesci-Căciulata-Puturoasa-Govora precum şi lucrările hydrochimice de control (1879) sinopticesce redactate asupra Apelor Minerale ale staţiunilor Şerbănesci-Podurile (Pucioasa) Vulcana şi asupra Apelor Alcaline-Feruginoase-Arsenicalè (1885) Dorna-Vatra, [de Dr. Alfred Bernad-Lendway]. Bucuresci (Tip. Revista Literară), 1886. (32 x 22). V p., 7 tab. (Extr. din Archiva lucrărilor hydrochimice a Laboratorului de Chimie al Facultăţei de Medicină în urma disposiţiunei luată de Onor. Minister al Domeniilor şi Agriculturei cu ocasiunea presentului seson balnear). (III 522588)
Autorul, la p. IV.

În colaborare:
6370. ~ Eaux minérales de la région moyenne des Carpathes N. S. et N. O. versant du district de Buzeu, et particulièrement du domaine de Mélédic, au point de vue hydro-géologique et hydrochimique. Etudiées par Mrs. Alfred Bernad, Dr. ch. et V. Grindeano, Dr. et Aperçu général [par A. de Richard, Ingénieur des Mines]. Bucarest (Inst. des Arts Graphiques Carol Göbl), 1896. (26 x 20). 20 p. (II 108848)
6371. ~ Idem et Aperçu général par A. de Richard, Ingénieur des Mines. Bucarest (Atel. Soc. Anonime Adeverul), 1910. (24 x 16). 24 p. (II 20505)
6372. ~ Extras din Anuarul (1895-96) Institutului, relativ la lucrările hydro-chimice, efectuate, la faţa locului, precum şi în laborator asupra apelor minerale aflătore în regiunea N. E şi N. Ost a Carpaţilor scoborâtori în judeţul Buzeu, mai cu semă pe domeniul Meledic, sub punctul de vedere hydro-geologic şi hydrochimic, studiate de Alfred N. Bernad Dr. ch., directorul Institutului şi V. Grindeanu Dr. ph., chimist expert şi diriginte al secţiunel hydro-chimice. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (26,5 x 20,5). 17 p. (Inst. chimie Universitar. Secţ. Hydro-Chimică). (II 52047)
6373. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1898. (26,5 x 21). 17 p. (Inst. Chimie Universitar. Secţ. hydrochimică). (II 268057)

Vezi şi:
MINOVICI, ST. *Rapoarte de expertize chimice legale. În colab. cu ~. [1910].

Prefeţe:
ALTAN, ANTOINE et Wilhelm Kollo. Guide schématique de l'analyse des urines. Avec une préface du ~. Bucarest, 1901;
~. Mers schematic al analisei de urină. Pref. de ~. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  755) BERNARD, C.
 • Opera
 • Imagini
BERNARD, C.
6374. ~ Resbunarea unui soţ betrăn. Roman de mare sensaţie, de C. Bernard. [Traducere de Drâncea?]. Bucuresci. Edit. Tip. Universul Luigi Cazzavillan, [1898]. (19 x 13). 110 p., 1 f. 35 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, nr. 7). (Astra-S 29405)
Cuprinde şi: "Cum se capătă clientelă" de Drâncea.

Nu exista imagini
  756) BERNARD, EUGENIU
 • Opera
 • Imagini
BERNARD, EUGENIU
6375. ~ Nihiliştii séu Mirèsa ucigaşului. Roman istoric contimporan, de Eugeniu Bernard. Ed. IV. [Partea I-II]. Bucuresci, Librar-editor Ignatz Hertz, 1883. (22 x 14,5). 442[-444] p., 13 pl. (I); 284, 1 pl (II). (BCU-ClN 222546)
Partea a II-a este incompletă: lipsesc p. 285 şi urm.

Nu exista imagini
  757) BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, JACQUES-HENRI
 • Opera
 • Imagini
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, JACQUES-HENRI
6376. ~ *Bordeiulu indienescu. Trad. de Paul Vas[ici] Ung[ureanu]. Buda, 1831, 8°. (Iarcu, p. 26, 30, 59)
6377. ~ Coliba indiană [La Chaumière indienne], [de: Bernardin de Saint-Pierre. Traducere de A. Pelimon] şi Poesii divese de A. Pelimon. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1850. (17 x 11,5). 188 p. (I 106037)
Cu alfabet de tranziţie. În Iarcu, p. 74 este menţionată şi o ediţie în 1856.
6378. ~ Idem, urmata de Omulu, Ischia (poesii) [de Lamartine]. Traduse de Alessandru Pelimon. Bucuresci (Tip. Naţionale), 1873. (19,5 x 13). 72 p. 80 bani. (I 106125)
6379. ~ Coliba indiană. Traducere de I. Mihălcescu. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Ath. I. Niţeanu (Tip. Universala, I. Ionescu), [1908]. (19 x 12,5). 58 p. 50 bani (I 9739)
Cu portr. şi biografia autorului, la p. 2-7. Datat după anul depozitului legal în BAR.
6380. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu (Tip. Universală, I. Ionescu), [1908]. (17,5 x 11,5). 58 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, nr. 12). (I 9793)
Cu portr. şi biografia autorului, p. 2-7. Datat după anul depozitului legal în BAR.
6381. ~ Pavel şi Virginia. [Paul et Virginie]. Alcătuită franţuzeşte de Bernarden de la SenPier, cu O notiţie asupra vieţii sale, scrisă de sine însuşi. Acum întâea oară tălmăcită şi tipărită. Rumâneşte de Iancu Buznea. Iaşi, 1831. (17,5 x 12). 5 f., 20, 224 p., 1 f. pl. (I 80762)
Cu caractere chirilice. La p. 218-224: prea cinstiţii prenumeranţi. Gravură de Iacob Swefelborg.
6382. ~ Paul şi Virginia [de Bernardin de Saint Pierre]. Traducţie de A. Pelimon. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1850. (14 x 10). 191 p. (I 441857)
Cu alfabet de tranziţie.
6383. ~ Idem. [Ed. II]. Bucuresci (Tip. Petrescu C. & Costescu), 1872. (19 x 14). 142 p. (I 187572)
Lipsă coperta.
6384. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. Naţională, Antreprenorii: C. N. Rădulescu), 1876. (19,5 x 13,5). 148 p. 1,60 lei. (I 193596)
6385. ~ Idem. Roman. Traducţie de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), [1896]. (14,5 x 10). 164 p. (Biblioteca pentru toţi. Din literatura franceză, nr. 96-97). (I 127446)
Datat alte numere ale colecţiei.
6386. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., 1918. (15,5 x 10,5). 160 p. 1,20 lei (Biblioteca pentru toţi, nr. 96, 96a, 97, 97a). (I 59151)
6387. ~ Paul şi Virginia. Coliba indiană. [De] Bernardin de Saint-Pierre. Traducere de I. Săndulescu. Bucureşti, Impr. si Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, 1908. (18 x 12). 191 p.1 leu. (Colecţiunea Sfetea). (I 12403)
6388. ~ Pavel şi Virginia. Traducere din limba franceză de Iancu Buznea (1831). Vălenii-de-Munte, Edit. Tip. Neamul Românesc, 1911. (20 x 13). 1 f., IV p., p. 3-130. 1 leu. (II 24989)
Cu prefaţă semnată de N. Iorga.

Nu exista imagini
  758) BERNÈDE
 • Opera
 • Imagini
BERNÈDE
Vezi:
CAIN, HENRI şi ~. Saffo. Bucureşti, [189?].

Nu exista imagini
  759) BERNFELD, MARCEL
 • Opera
 • Imagini
BERNFELD, MARCEL
Traduceri:
NORDAU, MAX. Judaismul. Trad. de ~. Bucureşti, [1912].

Nu exista imagini
  760) BERNFELD, NUSEM
 • Opera
 • Imagini
BERNFELD, NUSEM
6389. ~ Căte-va cuvinte asupra Uretrotomiei Interne. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie de N. Bernfeld. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1893. (22,5 x 15). 101[-103] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 30). (BCU-ClN 219714)

Nu exista imagini