Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  741) BERIAN, AUGUSTIN
 • Opera
 • Imagini
BERIAN, AUGUSTIN
6341. ~ Monografia Domeniului Borcaşi Sabasa Fărcaşa din Judeţul Suceava, de August Berian, Absolvent al Academiei Forestiere din Chemnitz, Şeful Regiei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23,5 x 16). 56 p. cu il., 1 h. (Bibl. Populară a Administraţiei Domeniului Coroanei. Cărticica XXXIII). (II 65793)

Nu exista imagini
  742) BERINDE, IRINA
 • Opera
 • Imagini
BERINDE, IRINA
6342. ~ *Scrisori către Ana Maria. Beiuş, Edit. Doina, 1912. (Faur II, p. 140)

Nu exista imagini
  743) BERINDEI, C. A.
 • Opera
 • Imagini
BERINDEI, C. A.
6343. ~ Soldatina înlocuieşte cu succes cafeaua, ceaiul şi surogatele de cafea devenind hrana de dimineaţă a soldatului român. [De] C. A. Berindei. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1910. (20,5 x 13). 12 p. (II 459511)

Nu exista imagini
  744) BERINDEI, ION D. (1871-1928)
 • Opera
 • Imagini
BERINDEI, ION D. (1871-1928)
6344. ~ Raportul Domnului architect I. D. Berindei în calitate de expert, chemat de Justiţie a se pronunţa asupra lucrărilor executate de administraţia comunală sub D-l N. Săveanu, din împrumutul de 700.000 lei. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1900. (19,5 x 14,5). 39 p. (I 127630)

Nu exista imagini
  745) BERKA, H.
 • Opera
 • Imagini
BERKA, H.
Vezi:
KLEINER, A. Colonelul Belares. Cuprinde şi: Spionu, de ~. Bucureşti, [1902]
• Prizonierul din Munkholm, de baronul M.; Prinţul Dimitrie, de ~. Bucureşti, 41902].

Nu exista imagini
  746) BERKOWITZ, IOSEF (1894-?)
 • Opera
 • Imagini
BERKOWITZ, IOSEF (1894-?)
6345. ~ Istoria romană dela fundarea şi până la căderea Romei. Concepţie istorică pe scurt. De Iosef Berkowitz, elev în clasa Vl-a modernă. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1911. (19,5 x 12,5). 104 p. (I 452887)

Traduceri:
• Viitorul război mondial. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  747) BERKOWITZ, MAX (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BERKOWITZ, MAX (1876-?)
6346. ~ Condiţiunea juridică a copiilor naturali. Tesa pentru licenţă susţinută de Max Berkowitz la... 1900. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (24 x 16,5). 65-11 p. (Facultateade Drept din Bucuresci). (II 413576)

Nu exista imagini
  748) BERLEPSCH, HANS von
 • Opera
 • Imagini
BERLEPSCH, HANS von
6347. ~ Instrucţiuni pentru atărnarea cuiburilor Rerlepsch. Extrase şi traduse din Ocrotirea paserilor, organizarea şi practica ei de Hans Freiherr v. Berlepsch. Bucureşti (Atel. grafice I. V. Socecu), 1905. (20 x 13). 16 p. cu il. 10 bani; 25 ex., 2 lei; 100 ex. 7 lei. (Societatea pentru protectiunea animalelor (SPA), nr. 2). (I 16145)
6348. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (20 x 14). 16 p. cu il. 10 bani ex.; 25 ex. 2 lei, 100 ex. 7 lei. (Societatea pentru Protectiunea Animalelor, nr. 2). (I 8749)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  749) BERLESCU, CONSTANTIN D.
 • Opera
 • Imagini
BERLESCU, CONSTANTIN D.
6349. ~ Aplicaţiunile electricităţei la lumina electrică şi la telefonie. Isvorele de electricitate (uzina electrică-acumulatori-sala maşinilor aplicată multiplului) telefonul central (comutatorul telefonic multiplu al oraşului Bucuresci- comutatorul telefonic intermediar şi interurban: circuitele speciale ale ţărei), de Constantin Berlescu, inginer. Recunoscut de Subsecretarul de Stat al Poştelor şi Telegrafelor din Franţa, prin ordinul No. 107083 din 1901 [pe copertă: absolvent al Scoalei Superioare de electricitate din Paris (secţia elevilor ingineri)]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (24 x 16,5). 151 p. cu il. (II 409963)
6350. ~ Dare de seamă asupra automobilelor întrebuinţate în serviciul postai în Franţa, de C. D. Berlescu, şeful Serviciului liniilor şi instalaţiunilor telegrafice şi telefonice. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1908. (25 x 15,5). 1 f., 27 p. cu il. (Direcţiunea Generală a Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor). (II 11111)

Nu exista imagini
  750) BERLESCU, CONSTANŢA D.
 • Opera
 • Imagini
BERLESCU, CONSTANŢA D.
6351. ~ Capacitatea juridică a femeii măritate. Teză pentru licenţă de Constanţa D. Berlescu. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi, Thoma Basilescu), 1902. (23,5 x 16). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412528)

Nu exista imagini