Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  721) BEREA, GEORGE G. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BEREA, GEORGE G. (1876-?)
6306. ~ Condiţiunea juridică şi Rolul social al femeii. Studiu prezentat ca teză de licenţă imprimată cu spesele Fundaţiunei Universitare Carol I. [De] George Berea. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1900. (23,5 x 16). 111 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412809)
6307. ~ Raporturile între proprietar şi chiriaş după Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40 şi 41, 30, 31 şi 32 din legea pentru autorizarea luărei de măsuri excepţionale. Dezbateri parlamentare, discuţiuni, interpretări. [De] George G. Berea, Doctor în Drept, Ştiinţele Economice şi Politice, Avocat, Constanţa. Constanţa (Tip. Dacia Const. Irimescu), 1916. (16,5 x 11,5). 72 p. 1,25 lei (I 47816)
6308. ~ La Réglementation du travail des ouvrières. Législation française et comparée. [Par] Georges Béréa, Docteur en droit. Ès sciences politico-économiques. Avocat. Paris, E. Godefroy, Libraire-Editeur (Imp. E. Godefroy), 1913. (24,5 x 16). 205[-207] p. (II 488371)

Nu exista imagini
  722) BERECHET, MARIN I.
 • Opera
 • Imagini
BERECHET, MARIN I.
6309. ~ Însemnări asupra stărei economice dela sate în anul agricol 1917 şi măsuri de organizare pentru viitor, de Marin I. Berechet, Inginer agricol, Controlor-Agronom al Obştiilor Săteşti. S.l., [1918]. (20 x 13). 22 p., 2 tab. (Inst. Iorga II 7532 L)
Datat după manuscris: 15 Ianuarie 1918.

Nu exista imagini
  723) BERECHET, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
BERECHET, NICOLAE
6310. ~ Contribuţiune la Studiul clinic al cancerului penian. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie susţinută în Ianuarie 1901, de Berechet Nicolae, Fost intern al Spitalelor rurale, intern al Secţiei Chirurgicale Spitalul Central (Sf. Spiridon) şi Medic de plasă. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1901. (22,5 x 15,5). 53 [-55] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 138). (II 412337)

Nu exista imagini
  724) BERECHET, ŞTEFAN GR. (1885-1946?)
 • Opera
 • Imagini
BERECHET, ŞTEFAN GR. (1885-1946?)
6311. ~ Autobiografia stareţului Paisie Velicikovskii, de Ştefan Berechet. Iaşi, 1918. (17 x 11,5). VII-27, V p. (I 50457)
Ultimile V p. cuprind: "Darea de seamă asupra Autobiografiei stareţului Paisie Velicikovskii" de N. Iorga. Prelucrare după manuscrisul original.
6312. ~ Două documente moderne bulgare. N. Iorga, Ştefan Berechet, Virgil Popescu-Râmniceanu [Publicate de Ştefan Berechet]. Iaşi], 1918. (16,5 x 10,5). XX, 62 p. (I 54132).
Cuprinde: În loc de prefaţă de Ştefan Berechet ; Cuvintele unui soldat (Răspunsul d-lui N. Iorga dela 21 Iunie 1918 No. 169 din Neamul Românesc în articolul de fond la Dezastrul Românilor la Turtucaia) ; Preţul hegemoniei balcanice (Răspunsul D-lui N. Iorga la al doilea arti-col-al cărticelei ca articol de fond în Neamul Românesc No. 157 din 9/VI. 918); Dezastrul român (Traducere din ziarul L'Echo de Bulgarie dela 12, 13, 14, 15, 17, şi 20 Septemvrie 1917, făcută de Virgil Popescu-Râmniceanu) ; Situaţia politică internă în Bulgaria: articol apărut în organul partidului socialist-democrat-muncitoresc-unit Narod din 26 Mai 1918, No. 111, care apărea la Sofia, traducere de S. Berechet).
6313. ~ *Poezia epică populară ca izvor al vitejiei şi naţionalismului sârbesc. [De] Ştefan Berechet. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916. (23 x 15,5). 33 p. 50 bani. (II 47091)
Se vinde în folosul familiilor concentraţilor companiilor de mitraliere ale Regimentelor 4 şi 44 Inf.

Traduceri:
BARBY, H. Epopeia sârbă. Agonia unui popor. Trad. de ~. S.l., 1916.
IORGA, N. Desvoltarea Statului Roman. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
MARINOVICI, Locot. Tragica Odisee a regelui Petru al Serbiei. Trad. de ~. Bucureşti, 1916 (două ediţii).
PETROV, GR. S. Nu din partea aceia... Trad. de ~. Vălenii de Munte, 1910.
SIENKIEWICZ, H. Pentru pâine. Nuvelă. Trad. de ~. Bucureşti, [1909]; 1912; 1918.

Nu exista imagini
  725) BERENDEI, NICOLAE A. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BERENDEI, NICOLAE A. (1877-?)
(Radu Voinea?)
6314. ~ *Du crime de fausse monnaie. Thèse de Doctorat. Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1904. 8°. III-293 p. (Scărlătescu ; Rally I, p. 32)

Nu exista imagini
  726) BERESCU, IOAN (1864-1913)
 • Opera
 • Imagini
BERESCU, IOAN (1864-1913)
În colaborare:
6315. ~ Religiunea pentru şcoalele poporale anul al II-lea După planul Normativului şcoalelor poporale din archidieceza ortodoxă română a Transilvaniei, de Ioan Berescu, învăţător şi Nicolae Aron, preot-catihet. Op premiat de Reuniunea învăţătorilor români gr. or. din districtul XI Făgăraş şi luat la cunoştinţă de Prea Ven. Consistoriu Arhidiecezan sub Nr. şcol. 884 din 1893. Cu mai multe ilustraiiuni. Brassöö, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1905. (20,5 x 13). 2 f., 69[-71] p. 30 fileri. (II 160004)
În Cd-S, p. I: Lista manualelor didactice, este menţionată şi o ed. în 1908.
6316. ~ Idem. Anul al III-lea după planul normativului [...]. Brassö, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1905. (20,5 x 13,5). 76[-78] p. cu il. (BCU-ClN 159370)
6317. ~ Idem. Anul al IV-lea după planul normativului [...] Brassö, Edit. Librăriei Ciurcu, 1905. (20,5 x 13,5). 94 p. cu il. (BCU-ClN 159371)

Nu exista imagini
  727) BEREŞTEANU, CONSTNTIN G. (1845-1908)
 • Opera
 • Imagini
6319. ~ Curs elementar de fortificaţie. Semestrul 1. Text Coprindend: Construcţiunea în detail a tuturor uvrajelor de campanie cunoscute pînă acum; armarea lor cu artilerie şi infanterie. Organizarea defensivă a obstacolelor naturale şi artificiale. Capete de poduri. Baterii de ţârmuri. Linii de frontieră terestre şi maritime. Atacul şi apărarea retranşementelor şi în fine castramen-taţiunea coprindend toate felurile de lagăre; în cit poate servi în complect şi la prepararea sergenţilor pentru avansare. Predat în Şcoala militară de C. G. Bereşteanu, Locotenent în al X-lea Batalion de miliţii. Repetitor şi profesor de fortificaţie la numita şcoală. Iaşii (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1872. (21,5 x 14,5). 206[- 214] p. Preţul unui exemplar (Text şi planuri), 5 l. n. (II 138493)

BEREŞTEANU, CONSTNTIN G. (1845-1908)
6318. ~ *Arma infanteriei. Conferinţă ţinută trupei, duminică 29 fevruarie [1876], de căpitanul Const. G. Bereşteanu. Bucureşti (Typografia Curţii), 1876. 24 p. (Biblioteca Batalionului I de Vânători). (Bibliogr. milit. rom. I, p. 14)
Nu exista imagini
  728) BEREŞTEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
BEREŞTEANU, I.
6320. ~ Curs de Artilerie. Pulberi de Resbel, de Căpitan I. Bereşteanu, Profesor. [Bucureşti, 1882]. (25,5 x 20,5). 2 f., 185, VI p. cu il., 7 pl. (Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu). (II 173988)
Curs litografiat; p. 21-22 şi 179-182, neimprimate.
6321. ~ Curs de Mecanică Aplicată la Maşini. Partea I-iu. Motori Hydraulice; Partea II-a. Motori cu Aburi; Partea III-a. Maşini Operatore de Major I. Bereşteanu, Director de Studii, Profesor. [Bucureşti] (Autographia Şcolei speciale de Artilerie şi Geniu), 1887. (25 x 20,5). 1 f., 184, 6 p. (I) ; 1 f., 165, 2, 6 p. (II); 1 f., 275, 8 p. (III). (Scola specială de Artilerie şi Geniu). (II 296081)
Litografiat.

Nu exista imagini
  729) BEREŞTEANU, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
BEREŞTEANU, NICOLAE N.
6322. ~ Studiu asupra succesiunilor testamentarii. Thesa presentată la Facultatea de Dreptu din Bucuresci pentru a obţine titlul de licenţă. Susţinută la... 1878 de Nicolae N. Bereşteanu (Născutu în Bucuresci)..Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1878. (26 x 17,5). 205 p. (II 19561)

Nu exista imagini
  730) BERGAMENTER, FRANCISC (1830-?)
 • Opera
 • Imagini
BERGAMENTER, FRANCISC (1830-?)
6323. ~ Inima copilărescă. Felicitări pentru anul noii, dioa onomastică, dioa nascerei şi pentru alte ocasiuni, de Francisc Bergamenter, Professor. Das Kinderherz. Gedichte zur Wiegenfest-, Neujahrs-, Namensfest und Weihnachts- feier, von Franz Bergamenter, offentl. Lehrer. Le coeur d'enfant. Nouveau recueil de Compliments pour le jour de l'an, les fetes de familie etc. par Fancois Bergamenter, Professeur. Bucuresci (Tip. Ion Weiss), 1870. (18 x 12). 1 f., 42 p. (I 459578)
Text în limbile română, germană şi franceză.
6324. ~ *Colecţiune sistematică de probleme aritmetice, [1885]. (Bergamenter, cop. 4 ; Cugetarea, p. 97)
6325. ~ Gereimter Humor eines alten Wieners in Bukarest. Vermische, meist humoristische Gedichte, Trinksprüche, Prologe, Commers-, Soldaten- und Vereinslieder von Fr. Bergamenter. Das ganze Erträgnis dieses Buches ist anlätzlich des Regierungs-Jubiläums Sr. Majestät des Keisers und Königs Franz Josef I., der Franz Josef-Jubiläums-Stiftung in Bukarest gewidmet. Bukarest (Buchdruckerei Gutenberg Eigenthümer Joseph Göbl), 1898. (21 x 13,5). 80 p., 12 f. 1 leu = 1 Krone. (II 412148)
Cele 12 file cuprind, toate, Poetische Annoncen.
6326. ~ Mein Obolus. Humoristische Gedichte von Franz Bergamenter. Bukarest (Buchdruckerei Thiel & Weiss), 1885. (21 x 15). 2 f., 76 p. 1,25 Frcs = 1 Mark = 50 Kreuzer. (II 42269)
Pe copertă, în continuare: "Der ganze Ertrag ist abzüglich der Druckkosten dem Bukarester Deutschen Unterstützungsvereine gewidmet".
6327. ~ Poesii patriotice de Autori Români versificate în limba germană de Fr. Bergamenter. Vaterländische Gedichte Rumänischer Autoren in Deutscher Sprache mit beigefügtem Originaltexte. In Versen übersetzt von Fr. Bergamenter. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (19,5 x 13). VII, 191 p. (II 374730)
Text paralel în l. română şi germană. Pe p. de titlu menţiunea: "Aprobat de Onor. Ministerul Instrucţiunei publice cu Nr. 5539 din 31 Mai 1900 ca Manual didactic pentru usul claselor superiore ale liceelor publice şi pentru scölele private din ţără". Cuprinde versuri de: V. Alecsandri, D. Bolintineanu, G. Coşbuc, G. Creţeanu, Matilda Cugler-Poni, M. Eminescu, B. P. Haşdeu, Iacob Negruzzi, I. Neniţescu, Păcăţeanu, I. C. Petrescu, L. C. Rotopan, G. Sion.
6328. ~ Der Rumänische Jugendfreund. Lesebuch für die Schulen im Königreiche Rumänien. Approbirt als Lehrbuch vom permanenten Unterrichtstrathe durch Dekret des hohen Ministeriums für Cultus u. öffentl. Unterricht. Herausgegeben von Franz Bergamenter, Instituts = Direktor. Bukarest (K. Hofbuchdruckerei F. Göbl's Söhne), 1883. (23 x 14,5). 1 f., II p., 1 f., 184 p. (II 252604)
Pe copertă titlul: "Amicul Junimii Române. Prima carte de citire în limba germană de F. Bergamenter. Lesebuch für die Schulen im Königreiche Rumänien".
6329. ~ Idem. II. vermehrte und verbesserte Aufl. Bukarest (Königl. Hofbuchdruckerei, F. Göbl's Söhne), 1884. (20 x 13). 2 f., II p., 1 f., 184 p. 2 Francs. (II 160005)
Cu caractere gotice şi latine. Copertă dublă. Pe copertă: "Amicul Junimii Române. Carte de cetire în limba germană de F. Bergamenter. Ed. II. adăugită şi corectată. Lesebuch in deutscher Sprache für die Schulen im Königreiche Rumänien".
6330. ~ Idem. III. vermehrte und verbesserte Aufl. [I. Theil]. Bukarest, Im Verlage von Socec & C-nie (Königl. Hofbuchdruckerei F. Göbl's Söhne), 1888. (20,5 x 12,5). VI p., 1 f., 110 p. cu il. (II 509461)
Pe copertă: "Amicul Junimii Române. Carte de citire în limba germană de Fr. Bergamenter. Partea I. Ed. III adăogită şi corectată. Lesebuch in deutscher Sprache für die Schulen im Königreiche Rumänien. Approbirt und reapprobirt vom hohen königl. Ministerium für Cultus und öffentlichen Unterricht. I. Theil Vorstufe".
6331. ~ Idem. Chrestomathie... IV. vermehrte und verbesserte Aufl. [II Theil]. Bukarest, Im Verlage von Socec & Cie (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (21,5 x 13,5). IV, 228 p. 2,50 lei. (II 10946)
Pe copertă: "Amicul Junimii Române. Carte de citire în limba germană şi română de Fr. Bergamenter. Partea II (Chrestomathia). Ed. IV adăogită şi corectată. Lesebuch in deutscher u. rumänischer Sprache für die Schulen im Königreiche Rumänien. II. Theil. Chrestomathie".

Nu exista imagini