Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  711) BERCEA, ADAM T. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BERCEA, ADAM T. (1875-?)
6292. ~ Privilegii speciale asupra imobilelor. Tesă pentru licenţă susţinută de Adam T. Bercea. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1897. (23,5 x 15,5). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412709)

Nu exista imagini
  712) BERCEANU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
BERCEANU, GEORGE I.
6293. ~ Teritorialitatea legiloru penale. Thesa pentru licenţia susţinuta înaintea Facultatei de Dreptu din Bucuresci în [21] Ianuariu 1878. de George I. Bercénu (născutu în oraşulu Telega Judeţulu Prahova). Bucuresci (Noua Tip. a Laboratorilor Romani), 1878. (21,5 x 14,5). 4 f., 83 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci). (II 412108)
Ziua susţinerii tezei este completată cu cerneală.

Nu exista imagini
  713) BERCEANU, ION I. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
BERCEANU, ION I. (1862-?)
6294. ~ Despre contractul de vendare în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţia de Ion I. Bercénu. Susţinută la... Octombre 1884. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (23,5 x l5,5). 2 f., 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 385062)

Nu exista imagini
  714) BERCEANU, ION I.
 • Opera
 • Imagini
BERCEANU, ION I.
6295. ~ Teoria Culpelor în dreptul roman şi culpabilitatea în dreptul penal modern. Teză pentru licenţă susţinută în diua de... de Ion I. Berceanu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. (20 x 13). 75, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 392978)

Nu exista imagini
  715) BERCEANU, MIHAI G. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
BERCEANU, MIHAI G. (1882-?)
6296. ~ Contribuţiuni la studiul reformelor agrare, de Mihai Berceanu, Prefect de Ialomiţa. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Spiridon Gheorghiu), 1917. (20,5 x 13). 67 p. (II 174627)
6297. ~ Despre situaţia juridică a copiilor naturali. Teză de licenţă susţinută în Martie 1904 de Mihai G. Berceanu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (24,5 x 16,5). 83, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3605)
6298. ~ Importanţa acţiunilor bonae fidei (studiu exegetic), de Mihai Berceanu, doctor în drept. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (24 x 16,5). 1 f., VII p., p. 11-93, V[-VII] p. (II 9121)
6299. ~ La vente consensuelle dans les comédies de Plaute. Thèse pour le doctorat soutenue le 29 Mai 1907 par Michel Berceano, avocat. Paris, Librairie des sciences politiques et sociales (Fontenay-aux-Roses (Seine), Imp. L. Bellenand), 1907. (24,5 x 15,5). 2 f., 181[-183] p. (Université de Paris. Faculté de Droit). (II 640797)
6300. ~ Idem par Mihail Berceanu, docteur en droit de l'Université de Paris, avocat au barreau de Bucarest. Paris, Librairie des sciences politiques et sociales Marcel Rivière (Fontenay-Aux-Roses (Seine)-Impr. L. Bellenand), 1907. (24 x 16,5). 2 f., 181[-183] p. (II 115243)
Tip., la p. 183.

Nu exista imagini
  716) BERCEANU, VICTOR I.
 • Opera
 • Imagini
BERCEANU, VICTOR I.
6301. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă susţinută la... de Victor I. Bercénu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1888. (23 x 15,5). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412708)

Nu exista imagini
  717) BERCHECI, PARASCHIV (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BERCHECI, PARASCHIV (1876-?)
6302. ~ Contribuţiuni asupra asistenţei copiilor găsiţi. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1912 de Paraschiv Bercheci. Bucureşti (Inst. de arte grafice Universala, Iancu Ionescu), 1912. (23 x 16). 48 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1216). (II 27543)

Nu exista imagini
  718) BERCOVICI, IANCU A.
 • Opera
 • Imagini
BERCOVICI, IANCU A.
6303. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului chirurgical al bronşectaziei. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie, prezentată şi susţinută în Noembrie 1907 de Iancu A. Bercovici, Vechiu intern al Spitalului Spiridonia Galaţi. Tipărită din fondul Epitropiei Sf. Spiridon. Galaţi (Tipo. Lit. Moldova), 1907. (23,5 x 15). IX-103 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 278). (II 7921)

Nu exista imagini
  719) BERDNIKOV, I. S.
 • Opera
 • Imagini
BERDNIKOV, I. S.
6304. ~ Curs de drept bisericesc. [De] I. S. Berdnikov. Tradus de Silvestru Bălănescu, Episcopul Huşilor. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1892. (24 x 16). VIII, 536, IX, 2 p. 7 lei. (II 76489)

Nu exista imagini
  720) BEREA, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
BEREA, DIMITRIE
6305. ~ Geometria analitică. Partea I. Geometria plana coprindend şi 70 probleme resolvite, de Dimitrie Berea, inginer. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), [1887]. (23,5 x 15,5). 2 f., II, 344 p. (II 529606)
Prefaţa datată: "1 Martie 1887".

Nu exista imagini