Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  691) BENZINĂ, PETRICĂ V
 • Opera
 • Imagini
BENZINĂ, PETRICĂ V
Vezi: BĂLĂNESCU, P. V.

Nu exista imagini
  692) BERAR, MIH. (1844-1901)
 • Opera
 • Imagini
BERAR, MIH. (1844-1901)
6261. ~ Curs de limba germană pentru şcolile secundare, de Mih. Berar, profesor de limba şi literatura germană la Şcola normală superioră, şi la liceul Sf. Gheorghe. Vol. I Etimologia. Vol. II. Sintaxa. Vol. III Chrestomaţia I. Vol. IV Chrestomaţia II. Vol. V Vocabular german-romdn. Vol. VI Vocabular român-german. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fiii), 1888. (21 x 13,5) 2 f., XVIII, 144 p. (I); VIII, 5-120 p. (II); VIII, 5-144 p. (III); VIII, 164 p. (IV); 2 f., 156 p. (V); 2 f., 112 p. (VI). (II 412036)
De la Vol. IV, este menţionat, pe p. de titlu : "Deposit general: Librăria Theodosiu Ionniţiu".
6262. ~ Idem. Ed. II. Vol. I. Etimologia. Vol. III Chrestomaţia I. Vol. IV. Chrestomaţia II. Prelucrată şi adnotată. Bucuresci, Deposit general: Librăria Theodosiu Ionniţiu (Typ. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (21 x 14). XII, 108 p. 1,75 lei (I); VIII, 124 p. 1,75 lei (III); VII, 152 p. 1,75 lei (IV). (II 412144)
6263. ~ Idem. Ed. III. Vol. I Etimologia. Revedută şi îmbunătăţită. Vol. II Sintaxa. Vol. III Chrestomaţia I. Revedută şi îmbunătăţită. Vol. IV Chrestomaţia II (Adăogată). Bucuresci, Deposit general: Librăria Theodosiu Ionniţiu (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893-1900. (21 x 14). XII, 106 p. [2 lei] (I); VIII, 128 p. 2 lei. (II); VIII, 150 p. (III); III, 160 p. 2 lei. (IV). (II 412155)
Vol. II şi IV, apărute în 1900.
6264. ~ Idem. Ed. IV. Vol. III. Chrestomaţie I. Prelucrată conform programei noui. Bucuresci, deposit general: la autor (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (21 x 13,5). VIII, 96 p. 2 lei. (II 412037)

Nu exista imagini
  693) BÉRARD, ALEXANDRE
 • Opera
 • Imagini
BÉRARD, ALEXANDRE
6265. ~ O crimă. [De] Alexandre Berard. - Gustave Toudouze. Îmbălsămat de viu. Amfora. George Bizienos. Păcatul mamei mele. Traduse de B. Marian. Craiova, Edit. Librăriei Române Filip Lazar Succesor, [1898]. (18 x 12). 64 p. 50 bani. (I 411230)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Vezi de asemenea:
• Nuvele. Trad. de B. Marian. Craiova, 1898.

Nu exista imagini
  694) BERARD, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
BERARD, VICTOR
6266. ~ Serbia eroică. Serbia şi istoria sa. Victoriile sîrbeşti. Poporul sîrb. [De] Victor Berard. Prefaţă de d. Mil. R. Vesnici, Ministrul Serbiei la Paris. Bucureşti, Edit. Facla [Tip. Facla], 1916. (21 x 13,5). 41 p. 50 bani. (II 46740)

Nu exista imagini
  695) BERARIU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BERARIU, ALEXANDRU
6267. ~ Scrisori la albinarii începători prelucrate din nemţeşte după Hans Pechaczek, de Alexandru Berariu, preot în Ceahor, Bucovina. Cernăuţi, Soc. tip. bucovineană. Edit. consiliului cultural, 1909. (22,5 x 15). 20 p. 50 bani. (II 529597)
Pe v. p. de titlu, următoarea menţiune a autorului: "În urma hotărîrii luate de Societatea de albinărit a ducatului Bucovina am prelucrat broşura Imker-Briefe filr Anfănger de Hans Pechaczek, Euratsfeld...".

Nu exista imagini
  696) BERARIU, CONSTANTIN (1870-1929)
 • Opera
 • Imagini
BERARIU, CONSTANTIN (1870-1929)
6268. ~ Făt-Frumos în grădina sfintei Vineri. Feerie în 3 trablouri, de Constantin Berariu. Cernăuţi, Edit. soc. acad. Junimea în Cernăuţi (Suceava, Tip. soc. Şcoala română), 1903. (20 x 12). 47 p. Preţul pentru Austro-Ungaria 1 cor., pentru România 1 frc. 50 bani. (I 8955)
6269. ~ Tricolorul românesc. Notiţe de Constantin Berariu. Cernăuţi, Edit. autorului (Soc. tip. bucovineană), 1901. (19 x 12,5). 22 p. (I 138387)

Traduceri:
• GRILLPARZER, FR. Ale mării şi iubirii valuri (Hero şi Leandru). Trad. de ~. Cernăuţi, 1904.

Nu exista imagini
  697) BERARIU, IOAN (1846-1895)
 • Opera
 • Imagini
BERARIU, IOAN (1846-1895)
6270. ~ Colecţiune de predice ortodoxe române, lucrate de parochul Ioanu Berariu. Cu bine-cuventarea Inaltu Prea Sânţitului Dl. Dr. Silvestru Morariu Andrieviciu, Archiepiscopu şi Mitropolitu ortodoxii orientalii alu Bucovinei şi Dalmaţiei. Cernăuţi, Edit. autorului (Tip. archiepiscopală), 1887. (26 x 17,5). 4 f., 148 p. 1 fl. v. a.; pentru străinătate 3 franci. (II 226855)
6271. ~ *Peregrinii, dedicat Emin. Sale Mitropolitului Silvestru. Suceava, 1890. (Morariu. Skizzen I, p. 304)

Nu exista imagini
  698) BERARIU-IEREMIEVICI, ARTEMIU (1834-1922)
 • Opera
 • Imagini
BERARIU-IEREMIEVICI, ARTEMIU (1834-1922)
6272. ~ *Din cătănia mea, broşură. Cernăuţi, 1892. (Bibl. popor, bucovineană, nr. 11). (De, 2(1894), nr. 9, mai 1/13, p. 68 ; Bodnărescul, p. 39 ; Loghin, p. 141)
6273. ~ *Norocul unui Satulmărean. Cernăuţi, Edit. libr. R. Schally, 1888. 51 p. (Bibl. popor, bucov., nr. 8). (Morariu. Skizzen, p. 302 ; De, 2(1894), nr. 9, mai 1/13, p. 67 ; Loghin, p. 179)
6274. ~ *Recugetările politice ale unui muntean. (Brochure). Budapesta, 1870. (Morariu, Skizzen, p. 302 ; De, 2(1894), nr. 9, mai 1/13, p. 67 ; Loghin, p. 141).
6275. ~ *Terminul sfântului Nicolai. Cernăuţi, 1886. 16 p. (Bibl. popor, bucovineană, nr. 6). (De, 2(1894), nr. 9, mai 1/13, p. 67 ; Bodnărescul, p. 39 ; Loghin, p. 141).

Nu exista imagini
  699) BERARIU-IEREMIEVICI, GAVRIL (1819-1864)
 • Opera
 • Imagini
BERARIU-IEREMIEVICI, GAVRIL (1819-1864)
6276. ~ *Odă cătră fraţii mei Români. (Brochure) Cernăuţi, 1848. (Morariu. Skizzen, p. 297)
6277. ~ Suciava vechia capitală [Versuri, de Gavril Ieremieviciu, paroh în Berchişăşti]. Cernăuţi (Tip. la Ioan Ekhardt şi fiiu), 1862. (26,5 x 18,5). [2] f. 10 cr. v. a. (II 105571)
Autorul, la sfârşitul textului. Datele editoriale, la sfârşitul textului. "Se vinde în folosul Reuniunii române". Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  700) BERARU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BERARU, IOAN
6278. ~ Contribuţiuni la studiul pericarditei tuberculoase la copii. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Susţinută în Iunie 1906 de Ioan Beraru, Fost intern cu concurs al Clinicei infantile şi al Clinicei obstetricale. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 15,5). 55 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 231). (II 3897)

Nu exista imagini