Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  681) BENIŞACHE, VIRGIL B. C. (1879-1924)
 • Opera
 • Imagini
BENIŞACHE, VIRGIL B. C. (1879-1924)
6248. ~ Curs de drept comercial, de Virgil B. C. Benişache, Avocat, Profesor de legislaţie comercială. Cartea I. (Art. 1-489 c. corn.). Galaţi, Proprietatea deplină a autorului (Tvp. Buciumul român, P. P. Stănescu), 1905. (24 x 17). 200, XIV pe p. (II 113020)
Tip., pe cop. 4.
6249. ~ Drept administrativ. Curs potrivit cu noul program al scoalelor comerciale superioare. Cuprinde materiile necesare clasei a 8-a (a 7-a) liceale. Folositor ca compendiu studenţilor facultăţilor de Drept, de Virgil B. C. Benişache, Avocat. Profesor de legislaţie comercială. Galaţi Edit. Librăriei Nouă Negoescu & Maniţiu, 1903. (23,5 x 16). 85 XV p. 2 lei. (II 413191)
6250. ~ Legea asupra drepturilor proprietarilor rezultînd din Contractele de închiriere şi de arendare. Însemnări de Virgil Benişache, Avocat. [Partea I]. Brăila (Artistica, Tipo-Lit. Arthur Orghidan), 1913. (32 x 23). 1 f., II, III, II, p. 10-37, XI p. (III 66205)
Partea a II-a a apărut în 1922.
6251. ~ Obligaţiile literale în dreptul roman. II. Cambia în dreptul comercial. Tesa de licenţă în drept, [de Virgil B. C. Benişache]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (22,5 x 15). 136 p. (II 413070)

Nu exista imagini
  682) BENJAMIN, ISRAËL-JOSEPH (1818-1864)
 • Opera
 • Imagini
BENJAMIN, ISRAËL-JOSEPH (1818-1864)
6252. ~ Cinq années de voyage en Orient, 1846-1851, par Israël-Joseph Benjamin II, voyageur et auteur, demeurant à Faltischan (Moldavie). Paris, En vente chez Michel Levy frères (Sèvres, Impr.-Librairie de M. Cerf), 1856. (21 x 13,5). XXVIII, 240 p. (II 270675)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  683) BENMOSES-FOCŞANI, M.
 • Opera
 • Imagini
BENMOSES-FOCŞANI, M.
Traduceri:
SMOLENSKY, P. *Ură şi Răzbunare. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  684) BENNDORF, OTTO
 • Opera
 • Imagini
BENNDORF, OTTO
În colaborare:
TOCILESCU, GR. C. Monumentul de la Adamklissi, publicat în colaboraţiune cu ~. Viena, 1895.
~. Das Monument von Adamklissi. Unter Mitwirkung von ~. Wien, 1895.

Nu exista imagini
  685) BENOIST, L.
 • Opera
 • Imagini
BENOIST, L.
În colaborare:
6253. ~ Action des rayons X sur les corps électrisés. Par mm. L. Benoist et D. Hurmuzescu. [Paris (Gauthier-Villars et Fils, Impr. - Libraires des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), 1896]. (27 x 21). 3 p. (II 459166)
Descriere după datele de la începutul textului. Datele editoriale la p. 3.
6254. ~ Nouvelles propriétés des rayons X. Par M. M. L. Benoist et D. Hurmuzescu. [Paris, Gauthier-Villars, Impr.-Libraires des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), 1896]. (27 x 21). 2 p., 1 pl. (II 459172)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale la p. 2.
6255. ~ Nouvelles recherches sur les rayons X. Par M. M. L. Benoist et D. Hurmuzescu. [Paris (Gauthier-Villars et Fils, Impr.-Libraires des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), 1896]. (27 x 21). 3 p. (II 459165)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, la p. 3.
6256. ~ Réponse aux observations de M. Auguste Righi; Par M. M. L. Benoist et D. Hurmuzescu. [Paris (Gauthier-Villars et Fils, Impr.-Libraires des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences), 1896]. (27 x 21). 2 p., 1 pl. (II 459164)
Descriere după datele de la începutul textului. Datele editoriale la p. 2.

Nu exista imagini
  686) BENQUE, E.
 • Opera
 • Imagini
BENQUE, E.
6257. ~ Studii asupra mineralelor de manganes de la Brosceni, de E. Benque, inginer de mine. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (27 x 21). 1 f., 16 p. (p. 39-54), 1 h. 20 bani. (Academia Română). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II-Tom XVI. Memoriile secţiunii sciinţifice). (II 385109)

Nu exista imagini
  687) BENTOIU, ION (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BENTOIU, ION (1883-?)
Prefeţe:
ALECSANDRI, V. Poezii populare ale Românilor. Pref. de ~. Bucureşti, [1909].

Nu exista imagini
  688) BENŢE, TOMA (1860?-1904)
 • Opera
 • Imagini
BENŢE, TOMA (1860?-1904)
6258. ~ Javartul cartilaginos. Tesă pentru obţinerea diplomei de medic-veterinar presintată şi susţinută la 1 August 1885 de Toma Benţe (născut în Bucuresci). Medic-veterinar. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, prop. F. Göbl Fii), 1885. (23 x 15,5). 4 f., IV p., p. 13-56. (Scola superioră de Medicină Veterinară, nr. 2). (II 385063)

Nu exista imagini
  689) BENŢE, VICTOR TH. (1882-1924)
 • Opera
 • Imagini
BENŢE, VICTOR TH. (1882-1924)
6259. ~ Noui derivaţi de la cloral şi bromal. Teză pentru doctorat în farmacie Prezentată şi susţinută la... Iunie 1915 de Victor Th. Benţe, farmacist. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (23 x 16). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Laboratorul de Chimie analitică, nr. 8). (II 44580)

În colaborare:
MINOVICI, St. şi ~. Sur une synthese des diazines... Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  690) BENVENISTI, MOSCU I.
 • Opera
 • Imagini
BENVENISTI, MOSCU I.
6260. ~ Cuventare ţinută la diua confirmării sale [Bar-Miţzva] (26 Decembrie 1898), de Moscu I. Benvenisti. Craiova (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1898. (20,5 x 12,5). 13 p. (II 392896)
Bar Miţzva scris cu caractere ebraice.

Nu exista imagini