Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  671) BENGESCO, MARIE
 • Opera
 • Imagini
BENGESCO, MARIE
6226. ~ Mélanges sur Vari français. Raffet. La Tour. Carpeaux. Gustave Moreau. Rançon. Le mobilier français du V-e siècle à la fin du XVIII-e siècle. [Par] M. Bengesco. Paris, Dorbon-Ainé, [1913]. (19 x 14). 2 f., 326 p. (I 280826)
Datat după: Rally I, p. 31.

Nu exista imagini
  672) BENGESCU-DABIJA, G. (1844-1916)
 • Opera
 • Imagini
BENGESCU-DABIJA, G. (1844-1916)
6227. ~ Administraţiunea: Conferinţe făcute de intendent Bengescu George, Profesor. Anul 1893. Bucuresci, [1893]. (25,5 x 20,5). 1 f., X, 468 p. 6 lei. (Scoală Superioara de Resboiu). (BCU-ClN 224039)
Litografiat.
6228. ~ Amilear Barca. Generalisim al Cartaginei. Tragedie în cinci acte, [de G. Bengescu-Dabija]. Ed. I. Bucuresci (Tip. Mod. Gr. Luis), 1894. (20 x 13,5). 3 f., 135 p. (II 138481)
6229. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. modernă, Gr. Luis), 1894. (19,5 x 12,5). 3 f., 135 p. (Bj-Pi 8R-2/B 44)
Lipsă coperta.
6230. ~ Conferente administrative ţinute la Şcoala Superioară de Resboiu de Intendant Bengescu-Dabija în anii 1890-1895. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895 [pe copertă: 1896]. (24,5 x 17). 536, IX p. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 68-a Publicaţiune). (II 138767)
6231. ~ Criza şi Armata. [De] G. Bengescu Dabija. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1901. (20 x 13). 28 p. 50 bani. (II 138433)
6232. ~ Drepturile evreilor. Cânticel comic, de G. Bengescu. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1879. (16,5 x 10). 20 p. 50 bani. (I 23289)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Jucată pentru prima oară în Iassy pe scena Teatrului Naţional de Dinu A. Evolski, la 1 Fevruarie 1879".
6233. ~ Majestăţei Sale Carol I-iu Regele României la 10 Mai 1891. Serbarea celui de al 25-lea an al întronărei sale [de Bengesco-Dabija]. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1891. (22 x 14,5). 12 p. (II 542636)
Numele autorului, la p. 11.
6234. ~ Mustrare de cuget. Poem dramatic în versuri în trei acte. [De] G. Bengescu-Dabija. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1913. (20,5 x 13). 2 f., 88 p. (II 33919)
6235. ~ Olteanca Operă-comică în trei acte, de George Bengescu. Musica de G. Otremba şi E. Caudela. Iaşi, Edit. Th. Balassan (Tip. Th. Balassan), 1880. (19 x 13). 80 p. 1 franc. (I 466181)
Titlul iniţial: "Nu e pentru cine se pregăteşte" (v. Mănucă, p. 27).
6236. ~ Pygmalion regele Feniciei. Tragedie în cinci acte. [De] G. Bengescu-Dabija. Ed. I. Bucuresci (Tip. Moderna Gr. Luis), 1886. (20,5 x 13,5). 1 f., 96 p. (II 138463)
La p. 5 menţiunea: "Represintată anteia dată pe scena Theatrului Naţional la 4 Februarie 1886. Partea musicală, compusă de D-nul Profesore G. Ştefănescu. Pusă în scenă de D-nul Gr. Manolescu".
6237. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1886. (20 x 13). 1 f., 96 p. 3,50 lei. (II 109237)
6238. ~ Radu III cel Frumos, dramă în versuri, în cinci acte. [De] G. Bengescu. Iaşi (Tipo-lit. H. Goldner), 1875. (23,5 x 17). 4 f., 126 p. 5 lei noi. (II 105395)

Traduceri:
CLAIRVILLE, SIRAUDIN şi KONING. Versurile din Fata mamei Angot. Trad. de ~. Jassy, 1875.
NUITTER, CHARLES şi Tréfeu, E. Princesa de Trebizund. Trad. de ~. Jassy, 1875.

Vezi de asemenea:
• Culegeri literare 1891. I. Bucureşti, [1891].

Nu exista imagini
  673) BENGESCU-DABIJA, SOFIA
 • Opera
 • Imagini
BENGESCU-DABIJA, SOFIA
Vezi:
• Album literar. 15 Martie 1886. Bucureşti, 1886.

Nu exista imagini
  674) BENGLIU, IOAN (1881-1940)
 • Opera
 • Imagini
BENGLIU, IOAN (1881-1940)
6239. ~ Militarism, sau Antimilitarism?. [De] Locotenent I. Bengliu. Slatina (Tip. şi Legătoria de Cărţi C. Constantinescu & Fiu), 1909. (20,5 x 13,5). 99 p. 1,50 lei. (II 15025)

Nu exista imagini
  675) BENGULESCU, G. I.
 • Opera
 • Imagini
BENGULESCU, G. I.
6240. ~ Instigatorii în răscoalele ţărăneşti din Judeţul Mehedinţi, [de G. I. Bengulescu]. Turnu-Severin (Tip. Ralian şi Ign. Samitca), 1907. (22 x 15,5). 13 p. (II 6301)
Autorul, la sfârşitul textului. Tipografia, cu cerneală, pe exemplarul BAR.

Nu exista imagini
  676) BENIM, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
BENIM, pseudonim
Vezi: STĂTESCU, ALEXANDRU

Nu exista imagini
  677) BENIN, ISPAS
 • Opera
 • Imagini
BENIN, ISPAS
Traduceri :
JOKAY, M. Stafia. Nuvelă. Trad. de ~. Bucureşti, [1887].

Nu exista imagini
  678) BÉNISTY-ATHANASSIO, MARIE
 • Opera
 • Imagini
BÉNISTY-ATHANASSIO, MARIE
6241. ~ *Formes cliniques des lésions des nerfs. Préface du Professeur Pierre Marie. Paris, Masson, 1916. 16°. 237 p., pl. en noir et en couleurs, fig. (Collection Horizon. Précis de Médecine et de chirurgie de guerre). (Bénisty, p. 2 ; Rally I, p. 15)
6242. ~ *Idem. Ed. 2. Paris, Masson, 1917. 16°. 237 p. (Rally I, p. 15J.
Ed. a 3-a, în 1919.
6243. ~ Les lésions de la zone rolandique (zone motrice et zone sensitive) par blessures de guerre. Contribution à l'étude clinique des localisations cérébrales par Madame Bénisty Née Athanassio, Docteur en médecine, Ancien interne des hôpitaux de Paris, [Licenciée ès Lettres]. Avec 31 figures dans le texte. Travail du Service de la Clinique des Maladies du système nerveux à la Salpêtrière (Professeur Pierre Marie). Paris, Vigot Frères, Editeurs (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1918. (25,5 x 16,5). 211[-215] p. cu il. (II 475857)
6244. ~ *Traitement et restauration des lésions des nerfs. 1 vol. Paris, Masson, 1917. (Collection Horizon). (Bénisty, p. 2)

Nu exista imagini
  679) BENIŞACHE, CONSTANTIN V. (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
BENIŞACHE, CONSTANTIN V. (1847-?)
6245. ~ Asasinatul moral sau Oglinda lui G. Docan. [De] Constantin Beneşachi. Galaţi, 1885. (17,5 x 13,5). 52 p. (BCU-Iaşi I B 9487)
Autorul, numai pe copertă şi la sfârşitul textului. Răspuns calomniilor lui G. Docan.
6246. ~ Laşitatea-i sora calomniei sau Apărarea lui George Docan. Duelul cu condeiul, [de Constantin Benisakè]. Galati (Tip. Ion G. Nebuneli), [1886]. (18,5 x 13). 36 p. (I 384840)

Nu exista imagini
  680) BENIŞACHE, REMUS C. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
BENIŞACHE, REMUS C. (1879-?)
6247. ~ Raportul la masa succesorală. Studiu presentat pentru obţinerea licenţei în drept de Remus C. Benişache. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (23 x 15,5). 80 p. (Facultatea de Drept). (II 413069)

Nu exista imagini