Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  651) BENDELA, TEOFIL (1814-1875)
 • Opera
 • Imagini
BENDELA, TEOFIL (1814-1875)
6184. ~ *Die Bucovina im Königreiche. Galizien. Wien, 1845. 53 p. (mit. mehreren Bildertafeln). (Morariu. Skizzen, p. 317)
6185. ~ *Inveţătura elementară din fisică pentru scoalele poporane. Cernăuţ, 1852. 62 p. (De, 2 (1894), nr. 5, mart. 1/13, p. 34: Ceva din istoria Românilor bucovineni)

Nu exista imagini
  652) BENDELLA, ARISTIDE (1810-1872)
 • Opera
 • Imagini
BENDELLA, ARISTIDE (1810-1872)
6186. ~ *De remediis antiphthisicis... De dr. A. Bendella. Patavia, 1839. 28 p. (Crăinicianu, p. 17 - citat cu asterisc)

Nu exista imagini
  653) BENDER, H.
 • Opera
 • Imagini
BENDER, H.
6187. ~ Istoria Literaturii romane. [De] H. Bender. Traducere de I. Cuţui. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay, [1915]. (15,5 x 10,5). 176 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 945-946). (I 45073)

Nu exista imagini
  654) BENDERLI, G. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
BENDERLI, G. (1865-?)
6188. ~ Legea pentru acordarea drepturilor politice locuitorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea, din 19 Aprilie 1909 cu modificările aduse prin legea din 14 Aprilie 1910 urmată de Regulamentul Ministerului de Justiţie pentru aplicarea ei şi de desbaterile parlamentare. [De] G. Benderli. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1910. (23,5 x 15,5). 100 p. (II 20523)

Nu exista imagini
  655) BENDERLY, CONSTANTIN D.
 • Opera
 • Imagini
BENDERLY, CONSTANTIN D.
6189. ~ Un dobrogean de baştină despre Dobrogea. De Constantin D. Benderly. Bucuresci (Tip. G.A. Lazareanu), 1903. (23 x 16). 22 p. (II 138698)

Nu exista imagini
  656) BENDESCU (BENDEVSCHI), MIHAI (1859-1934)
 • Opera
 • Imagini
BENDESCU (BENDEVSCHI), MIHAI (1859-1934)
6190. ~ *Acatistul Sântului Mare Mucenic Ioan cel Nou dela Suceava, retipărire neschimbata a ediţiunii s. Sinod din România. Cerneuţ, 1890. (Morariu, Skizzen, p. 315 ; Bodnarescul, p. 15)
6191. ~ *Carte de rugăciune [Publicată de?] Mihaiu Bendevschi. Cernăuţ, 1889. (Morariu. Skizzen, p. 315 ; Bodnarescul, p. 15)
6192. ~ *Idem de Mihai Bendeschi par. gr. or. în Crasna-Ilschi. Ed. II. Cernăuţi (Soc. tip. bucovineană), [1903], 80 bani. (De, 11(1903), nr. 100, dec. 18/31, p. 3: Bibliografie)

Nu exista imagini
  657) BENDORF, ALEXANDRU (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BENDORF, ALEXANDRU (1880-?)
6193. ~ Dezideratele judeţului Fălciu. Memoriu prezentat de delegaţia consiliului judeţean din Fălciu, Onor. D-lui Preşedinte al consiliului de Miniştri şi.Ministru de Interne. Huşi, Decembrie 1910. Huşi (Tip. Const. S. Leţcae), 1910. (23 x 15,5), 16 p. (II 22557)
Memoriu semnat de Alexandru Bendorf. Preşedintele consiliului judeţian din Fălciu.
6194. ~ În ajunul unor mari prefaceri sociale. Colegiul unic şi Expropierea de Alexandru Bendorf, Farmacist, fost preşedinte al Consiliului Judeţian de Fălciu, candidat la colegiul I de Cameră din Huşi. Huşi (Tip. Constantin S. Leţcae), 1914. (17 x 10,5). 55 p. (I 37863)

Nu exista imagini
  658) BENDORF, C. R. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
BENDORF, C. R. (1885-?)
6195. ~ Consideraţiuni asupra tratamentului chirurgical al cancerului testicular. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1914 de C. Bendorf. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (22,5 x 16). 43 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1357). (II 37286)

Nu exista imagini
  659) BENE, FRANCISC
 • Opera
 • Imagini
BENE, FRANCISC
6196. ~ *Elementa medicinae practicae e prelectionibus illius publicis edita per Franciscum Bene jun., med. doct. Pestini, 1833-4, în 5 vol., în total 1807 p. (Crăinicianu, p. 330)

Nu exista imagini
  660) BENEDEK, ELEK
 • Opera
 • Imagini
BENEDEK, ELEK
6197. ~ Cetiri istorice din încredinţarea înaltului Ministeriu reg. ung. de Culte şi Instrucţiunea Publică, scrise de Elek Benedek. Történeti olvas mányok a Vallásés Közoktatásügyi M. Kir. Miniszter megbizásából. Irta Benedek Elek. Budapest, Societatea Franklin Institut literar ung. şi tip., 1909. (19 x 12,5) 237[-239] p. (Astra-S 1226)
Text paralel în l. română şi maghiară, cu p. de titlu separate pentru fiecare limbă. Pe copertă, titlul în ambele limbi.

Nu exista imagini