Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  641) BEMBEA, N.
 • Opera
 • Imagini
BEMBEA, N.
6177. ~ Monografia Şcoalei elementar econfesionale gr.-or. române din Branişca-Bicău, de N. Bembea. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1912. (22,5 x 15). 77[-79] p., 3 f.pl. [2] lei. (Retipărire din Vatra şcolară). (II 348418)

Nu exista imagini
  642) Bemerkungen über die russische
 • Opera
 • Imagini
Bemerkungen über die russische
• Bemerkungen über die russische. Note... Von einen Moldauer.
Vezi: GHYCA, NICU [de la Comăneşti]

Nu exista imagini
  643) BEMONT, CHARLES
 • Opera
 • Imagini
BEMONT, CHARLES
Vezi:
IORGA, N. Histoire des relations entre la France et les Roumains. Pref. de ~. Paris, 1918.

Nu exista imagini
  644) BEN-AMI
 • Opera
 • Imagini
BEN-AMI
Vezi: RABINOVICI, M.

Nu exista imagini
  645) BEN CHELKIVAH
 • Opera
 • Imagini
BEN CHELKIVAH
6178. ~ Vae victis. Unica soluţie în chestia evreiasca. [De] Ben Chelkivah. Bucureşti (Avântul Inst. de Arte Grafice), 1914. (20 x 13). 40 p. (II 38399)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  646) BEN DAVID-PLOEŞTI, MEŞULAM
 • Opera
 • Imagini
BEN DAVID-PLOEŞTI, MEŞULAM
Traduceri:
VALENSI, ALFRED. Despre sionism. Trad. de ~. Galaţi, 1910.

Nu exista imagini
  647) BEN-HADOR
 • Opera
 • Imagini
BEN-HADOR
6179. ~ Leţeirei Ami (către tinerii neamului meu), manifest, de Ben-Hador. Brăila (Tip. Victoria), 1915. (16 x 10). 45 p. 20 bani. (I 45133)

Nu exista imagini
  648) BEN-JEHUDA, Ploeşti
 • Opera
 • Imagini
BEN-JEHUDA, Ploeşti
6180. ~ O stare de lucruri, de Ben-Iehuda, Ploesti cu o Prefaţă de D-nu Dr. J. Nacht. Galaţi, Edit. Asociaţiei tineretului intelectual evreesc din România (Tip. Progresul Srulowitz), 1909. (16,5 x 11,5). 23 p. 10 bani. (Asociaţia tineretului intelectual evreesc din România (I 166230)
6181. ~ *Idem. Focşani, Edit. Asociaţiei tineretului intelectual evreesc din România. [191?]. (Beisen, p. 127)

Nu exista imagini
  649) BEN-MENAŞE
 • Opera
 • Imagini
BEN-MENAŞE
6182. ~ Chestiunea comunităţilor israelite din Ploesci (1894-96), [de Ben Menaşe]. [Ploeşti, 1896]. (23 x 14,5). 23 p. (II 412356)
Descriere după datele de la începutul textului. La sfârşit semnează: Ben Menaşe, Ploesci Aprilie 1896.

Nu exista imagini
  650) Ben Said, Spaima Lacului Nyanza
 • Opera
 • Imagini
Ben Said, Spaima Lacului Nyanza
6183. • Ben Said, Spaima Lacului Nyanza. Istorioră din Africa ostică. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Alexi), 1892. (15,5 x 10,5). 28 p. [10 cruceri]. (Biblioteca Poporului, nr. 21). (BCU-ClN 103157)
La sfârşitul testului semnează: A. V.-u.

Nu exista imagini