Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  621) BELLAMY, ED.
 • Opera
 • Imagini
BELLAMY, ED.
6148. ~ În anul 2 000. Uă privire retrospectivă din anul 2000 asupra secolului nostru (Looking Backward), de Ed. Bellamy. Bucuresci (Tip. Romanulu, V.C.A. Rosetti), 1891. (16 x 11,5). 460[-462] p. [Fasc. 1-29,5 bani fase] (Biblioteca Românului). (I 162664)

Nu exista imagini
  622) BELLARMIN, ROBERT
 • Opera
 • Imagini
BELLARMIN, ROBERT
Vezi:
LAURANU, AUGUSTIN. Creştinulu greco-catolicu deprinsu în legea sa. Oradea-Mare, 1878.

Nu exista imagini
  623) BELLIANU, AL. (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
BELLIANU, AL. (1849-?)
6149. ~ Despre adopţiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Al. Bellianu, Şef de biuroü în Ministerul Justiţiei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1901. (23,5 x 16). 50 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 394058)

Nu exista imagini
  624) BELLINGER, I.
 • Opera
 • Imagini
BELLINGER, I.
Vezi:
MUNTEANU, G. Manual de Geografia. După ~. Brasiovu, 1854; Sibiiu, 1864.

Nu exista imagini
  625) BELLIO, ALEXANDRE A.
 • Opera
 • Imagini
BELLIO, ALEXANDRE A.
6150. ~ Despre condiţiunea streinilor înaintea tribunalelor române. Teză pentru licenţă în Secţiunea diplomatică de Alexandre A. Bellio. Susţinută în ziua de [22 Martie] 1900. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (23 x 16). 39 p., 1 f., III p. (Şcoala Superioară de Sciinte de Stat). (II 176332)
Data susţinerii tezei (22 Martie) menţionată cu cerneală de autor pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  626) BELLISSIMUS, G. C. (1828-1900)
 • Opera
 • Imagini
BELLISSIMUS, G. C. (1828-1900)
6151. ~ Date despre înfiinţarea Scólei elementare capitale române gr. or. din Braşov şi despre desvoltarea ei pană la anul 1890, de G. C. Bellissimus, Director. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1890. (21,5 x 14,5). 16 p. (Ediţiune separată din Tel. Rom.). (II 550333)
6152. ~ Disertaţiune asupr'a temei: Inventiatorulu si instrucţiunea fundamentale ţinuta la conferint'a invetiatoreasca la anulu scolariu 1866, de câtra Georgiu Bellisimu, Invetiatoriu si Directóre alu Scólei Capitale cu IV el.din Brasiovu, cu dreptu de publicitate din partea înaltului Guberniu regescu transilvanii. Sibiiu (Tip. archidiecesana), 1866. (18 x 11,5). 48 p. (I 45196)
6153. ~ *Drepturile în şcoala poporală, 1874. (VŞ, 2(1909), nr. 7-8, sept.-oct., p. 258: I. Dariu. G. C. Bellissimus)
6154. ~ Manualu de limb'a romana, dupa principíele Dr. Becker, si metodulu lui Vurstu de a'nvetia limb'a materna, lucratu pentru Scolele noastre poporali. De G. C. Bellissimus. Ed. I. Sibiiu (Tip. diecesana), 1859. (19,5 x 13). 46 p. (I 143496)
6155. ~ *Proces verbal şi meditatiuni [188?]. (VŞ, 2(1909), nr. 7-8, sept.-oct., p. 258: I. Dariu. G. C. Bellissimus).
6156. ~ Teme pentru inveţămentul limbei rumăne în clasele inferioare al scoalei poporale, culese si intogmite de G. C. Bellissimus, Directorul scoalei capitale romane gr. or. din Braşovu. Sibiiu (Tip. archidiecesana), 1876. (18,5 x 12). VI, 40 p. (Bj-Bv 7376)
Lipsă coperta.
6157. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tip archidiocesana), 1880. (18 x 12). VI, 40 p. (Bj-Bv 7737)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  627) BELLOESCU, STROE S. (1833?-1914?])
 • Opera
 • Imagini
BELLOESCU, STROE S. (1833?-1914?])
6158. ~ Cursu de aritmetica propusu la liceulu sí scóla normale din Barladu, de Stroe S. Belloescu, Ingenioru sí Profesora. [Pe copertă şi Cartea I]. Barladu (Tip. Associatiunei Unirea), 1872. (18 x 12). 84 p. (I 384833)
6158. a. ~ Idem. Cartea II. Barladu (Tip. Associatiunei Unirea), 1874. (18,5 x 12). 109 p. (I 384833)
Lipsă coperta.
6159. ~ Idem. Propusu la Liceulu din Barladu, de Stroe S. Belloescu, Ingenioru sí profesora. Barladu (Tip. Associatiunei Unirea), 1875. (19 x 13). 1 f., 224 p. (I 384860)
6160. ~ Idem şi Scóla normale primara din Barladu, de Stroe S. Belloescu [...]. Ed. III mai îmbunătăţită. Barladu (Tip. Associatiunei Unirea), 1882. (23,5 x 16,5). 1 f., 173 p., 3 leí. (II 385066)
6161. ~ Idem propusu la Liceulu din Barladu, de Stroe S. Belloescu [...]. Ed. IV mai îmbunătăţită. Barladu (Tip. Asociaţiunei Unirea), 1886. (23,5 x 15,5). 176 p. 2 lei. (II 413190)
6162. ~ Idem. Ed. V mai îmbunătăţită. Barladu (Tip. George Caţafany), 1892. (23,5 x 15,5). 192 p. 2 lei. (II 413193)
6163. ~ Discurs pronunţat cu ocasiunea destribuţiunei premielor Scólei Commerciale din Brailla la annul 1866, de Stroe Belloescu, Directorele acestei scóle. Brailla (Typ. Unirea), [1866]. (20 x 13). 14 p. (I 411633)

Nu exista imagini
  628) BELLU, I. M.
 • Opera
 • Imagini
BELLU, I. M.
6164. ~ Reacţiunea aurului colloidal în lichidul cefalorachidian (Reacţiunea Lange). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Decembrie 1914 de I. M. Bellu. Bucureşti (Tip. Breslelor), 1914. (24,5 x 17,5). 48 p., 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1385). (II 40650)

Nu exista imagini
  629) BELLU, IOAN X. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BELLU, IOAN X. (1880-?)
6165. ~ Puterea paternă asupra persoanei şi bunurilor copiilor legitimi în dreptul roman şi român. Teză de licenţă susţinută de Ioan N. Bellu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1904. (24,5 x 16,5). 4 f., II, 75 p. (Facultatea de drept din Bucuresci). (II 3586)

Nu exista imagini
  630) BELLU, NICOLAE D.
 • Opera
 • Imagini
BELLU, NICOLAE D.
6166. ~ Tratatele şi convenţiunile în dreptul internaţional public. Teză susţinută de Nicolae D. Bellu. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1890. (23 x 15). 42 p. (Şcoala de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucuresci). (II 413120)

Nu exista imagini