Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  611) BELÈZE, G.
 • Opera
 • Imagini
BELÈZE, G.
6138. ~ Istoriea Naturală potrivită pe înţelegerea copiiloru cu întrebări şi cu figuri, de G. Beleze. Tradusă din franţuzeşte cu adnotaţii, pentru trebuinţa claseloru primare. De Dr. Iulius Barase h, Profesor de Istoriea Naturală în Colegiulu Naţionalu din Bucureşti. No. 1-3. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţionalii), 1854-55. (20 x 12,5). VIII, 473 p., 1 pl. (I-III). Un sfanţih (I): 3 lei (II), 4 lei si patruzeci parale (III). (I 70595)
P. de titlu false: vol. 2. Botanica; vol. III Zoologia, Vol. I şi II au apărut în 1854; vol. III, în 1855. Cu alfabet de tranziţie.
6139. ~ Idem [pe copertă: No. 1] Ed. II. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţională), 1856. (20 x 12,5), VIII, 91 p. 1 sfantzich. (I 70596)
Cu alfabet de tranziţie.
6139. a ~ Idem. No. 2. [Ed. II] Bucureshti (Tip. Collegiului Natzionalu), 1856. (20 x 12). p. 93-220. 3 lei.
Cu alfabet de tranziţie. Pe p. de titlu falsă: Botanica. Descriere după copertă.
6139. b. ~ Idem. No. 3. Ed. II. Bucureşti (Tip. Colegiului Natzionalu), 1858. (19 x 13). 1 f., p. 223-476, 1 pl. 4 lei şi douăzeci parale.
Pe p. de titlu falsă: Zoologia.
6140. ~ Idem. Întâia editziune cu litere. Bucureşti (Tip. Kolegiului [pe copertă: Colegiului] Natzionalu), 1858. (20,5 x 13). VIII, 476 p., 1 pl. 1,05 lei. (11 53452)
Un exemplar complet se află la Iaşi. Cuprinde, în afară de Mineralogie, Botanică şi Zoologie (în BAR, numai p. 1-91: Mineralogia)
6141. ~ Istoria Sântă a Vechiului şi Noului Testament. Tradusă dupe G. Belez pentru usul scoalelor secundare de ambe-sexe, de Preotul N. Georgescu, Profesor de Religiune la Internatul Central (pedagogic) de fete din Craiova. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca, 1892. (21,5 x 16,5). 196 p. (II 410319)

Vezi de asemenea:
BRĂNESCU, D. Istoria Biblică prescurtată după ~. Ed. II. Craiova, 1882; ed. III, 1886; ed. IV, 1889; ed. V, 1894.
IARCU, D. Elemente de istoria naturală. Prescurtată după ~. Cl. IV primară. Ed. II. Bucureşti, 1860; ed. III, 1860/61; ed. IV, 1862; ed. V, 1863; ed. VI, 1864/65; ed. VII, 1871; ed. VIII, 1876; ed. 9, 1878.

Nu exista imagini
  612) Belgia Orientului suferindă...
 • Opera
 • Imagini
Belgia Orientului suferindă...
• Belgia Orientului suferindă... de dr. M. P., 1913.
Vezi: ANDREESCU, PETRE

Nu exista imagini
  613) Belgia Orientului
 • Opera
 • Imagini
Belgia Orientului
6142. • Belgia Orientului. Fragmente din uă discuţiune. Satrapii. Proverbe şi anecdote. Slatina, Librăria şi Tipo-lit. J. Davidescu, 1898. (22,5 x 15,5). 45 p. (II 459464)

Nu exista imagini
  614) Belgia şi războiul viitor
 • Opera
 • Imagini
Belgia şi războiul viitor
6143. • Belgia şi resboiul viitor [de Majorul G** *din armata belgiană]. Traducere din Limba Francesă de C. Polyhroniade, Oficer de Infanterie. Bucureşti (Tip. Nicolae N. Voicu), 1896. (16 x 10). 65[-67] p. (I 424325)
Cu Scrisorea Majorului *** către traducător, prin care anunţă că permite traducerea dar că roagă să fie ţinut în anonimat.

Nu exista imagini
  615) BELINSCHI, GH. D. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BELINSCHI, GH. D. (1876-?)
6144. ~ Paserile folositoare, de Gh. D. Belinschi, Inginer silvic, Piatra-N. (Stab. de Arte Grafice Munca (Mathilde C. Gheorghiu)), 1904. (18 x 10,5). 30 p., 1 f. (I 5205)
Descriere după copertă. Datele editoriale la p. 30.

Traduceri:
CEHOV, A. Nervii. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
~. Ursul, glumă Intr'un act. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
GOGOL, N. Hatmanul... Trad. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  616) BELIŞ, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BELIŞ, ALEXANDRU
Traduceri:
GORKI, M. Minciune ... Trad. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  617) BELIŞ, NICU
 • Opera
 • Imagini
BELIŞ, NICU
6145. ~ Omul, lumea şi dreptatea. Făcut de Nicu Beliş, Hârlău. Hâ'rlău (Tip. Os. Brecher), 1907. (16,5 x 11). 30 p. Preţul după apreciere. (I 5664)

Nu exista imagini
  618) BELITOREANU, G. M.
 • Opera
 • Imagini
BELITOREANU, G. M.
6146. ~ Economia Rurală cu Edilitatea Rurală. Topografia Satelor. Cas Rurală. Inalienabilitatea pămîntului Rural şi Societatea generală de asigurare Rurală, de G. M. Belitoreanu, alesul col. III-lea al Consiliului general de Teleorman, fost primar. Roşiori-de-Vede, 1900. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editura Minerva), 1900. (23 x 15,5). 16 p. (II 412831)
6147. ~ Idem cu Regularea cursului Rîurilor prin ajutorul salcei. Dedicat prea Onoratului Domn Ioan Calinderu, Administratorul Domenielor Coronei, de G. M. Belitoreanu, Fost Primar, Consilier Judeţean, Cavaler al ordinului Corona României, Rosiori-de-Vede. Roşiori (Typo-librăria Lecca), 1902. (15,5 x 11). 14 p. (I 22270)

Nu exista imagini
  619) BELL, FLORENCE (1851-1930)
 • Opera
 • Imagini
BELL, FLORENCE (1851-1930)
Vezi:
SCHROLF, MAXIMILIAN W. Gramatica engleză, prelucrată după metode Dunker-Bell. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  620) BELL, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
BELL, GEORGES
Vezi:
ALECSANDRI, V. Les doinas. Précédées d'une introduction par ~. Paris, 1855.

Nu exista imagini