Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  601) BELDIMAN, ALEXANDRU A. (1855-1924)
 • Opera
 • Imagini
BELDIMAN, ALEXANDRU A. (1855-1924)
(Gheorghe Frunză; Ein dreibundfreundlicher Diplomat)
6122. ~ Cestiunea porturilor france, de Alex. Beldiman, Fost Ministru Plenipotenţiar. (Decembre 1888). Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1888. (18 x 11,5). 57 p. (Publicaţiile Clubului Naţional Liberal, nr. 2.) I 13112)
6123. ~ O crimă de stat. Rescoala sătenilor din primăvara anului 1888, de A. Beldiman, fost ministru plenipotenţiar. Cu o hartă specială a regiunilor răsculate. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1889. (24 x 16). 4 f., 182 p. (I 59908)
6124. ~ Fürst Bismark und Russlands Orientpolitik, von Einem dreibundfreundlichen Diplomaten [= A. A. Beldiman]. Berlin, Verlag von Mitscher & Röstell (Berliner Buchdruckerei, Action Gesellschaft), 1892. (22 x 15,5). IV, 56 p. (II 73269)
6125. ~ Herr Karl Braun-Wiesbaden der Tissot Romaeniens, von Alexander A. Beldimano. Berlin, Verlag von Mitscher & Roestell (Druck von Mesch & Lichtenfels), 1876. (24 x 17). 24 p. (II 103536)
6126. ~ De pactis dotalibus secundum jus romanum. Dissertatio inauguralis ab illustri jureconsultorum ordine A. MDCCCLXXVI. Regio praemio ornată quam consensu et auctoritate ejusdem ordinis in Alma Litterarum Universitate Friederica Guilelma ad summos in utroque jure honores rite capessendos dia XXVIII M. Julii A. MDCCLXXVII publice defendet Alexander A. Beldimano, Daco-Romanus. Beroline (Typis expresserunt Mesch & Lichtenfeld), 1877. (24 x 16). 3 f., 42 p. (II 61734)
6127. ~ Un pas înainte în istoria României, studiu istoric şi politic, de Gheorghe Frunză. Bucuresci (Tip. Curţii regale, Propr. F. Göbl Fiii), 1884. (23 x 15,5). V-62 p., 1 f. (Publicaţiile revistei "Ţara Nouă", No. 1). (II 58429)
Autorul, identificat după: List. Sistem, v. p. de titlu falsă.
6128. ~ România înşalată şi jertfită. Scrisoarea adresată Domnului Prim Ministru Ion I. C. Brătianu în ziua căderei Bucureştilor urmată de o încheiere privitoare la alianţa cu Rusia, de Alexandru Beldiman, fost Ministru Plenipotenţiar. Bucureşti, 1917. (19,5 x 14). 11 p. (II 48263)

Nu exista imagini
  602) BELDIMAN, A.
 • Opera
 • Imagini
BELDIMAN, A.
6129. ~ Două invenţiuni privitoare la Industria Petrolului, de A. Beldiman, Inginer, [Bucureşti, 1907]. (32 x 24,5). 2 f., 42 p., 4 pl. (III 7675)
Litografiat.

Nu exista imagini
  603) BELDIMAN, EDMOND (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
BELDIMAN, EDMOND (1861-?)
6130. ~ Schiţe şi impresiuni din grele vremuri. Regele Carol şi Partidele politice, Epoca Neutralităţii, Din timpul Războiului, Alianţa Ruso-Română, Responsabilităţile în politică. [De] Edm. Beldiman. Bucureşti (Tip. I. Brănisteanu), 1918. (19,5 x 14). 72 p. 2 lei. (I 51993)

Nu exista imagini
  604) BELDIMAN, G. (1859-1899)
 • Opera
 • Imagini
BELDIMAN, G. (1859-1899)
6131. ~ Studiu asupra etiologiei unor forme de bronchite (cu două planşe). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de G. Beldiman, bacalaureat în litere şi sciinţe, fost intern al Spitalului militar central şi al Spitalului Brâncovenesc, asistent la Institutul de Patologie şi Bacteriologie, membru redactor al revistei Spitalul. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23,5 x 15,5). XIV, 208 p., 2 pl., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 36). (II 76460)

Editări de texte:
BABEŞ, V. Curs de patologie experimentală. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  605) BELDIMANO, GEORGE G. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
BELDIMANO, GEORGE G. (1879-?)
6132. ~ Despre tutelă în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de George G. Beldimano. Iaşi (Tip. M.P. PopovicI), 1901. (23 x 15,5). 38 p. (Facultatea de Drept din Iaşi). (II 412832)

Nu exista imagini
  606) BELDIMAN, GHEORGHI
 • Opera
 • Imagini
BELDIMAN, GHEORGHI
6133. ~ Acaftistul sfanţului mare mucenic şi tămăduitorul Panteleimon. A cărue sărbare să prăznueşte la 27 Iuli. Acum din nou compus în totul de Logofătul Gheorghi Beldiman şi cu a sa cheltuială tipărit şi împărţăt gratis pe la Biserici. Iaşii (Inst. Albinei Romane), 1865. (23 x 17). 53 p. cu il. (II 74593)
Cu caractere chirilice. P. de titlu cu alfabet de tranziţie.

În colaborare:
6134. ~ Vieaţa Sf. Mare Mucenic Haralambie şi Paraclisul Sfanţului. După cum sau [!] găsit tipărit în cărţi Ecleziastice, cătră care sau [!] adaos şi Acaftistul Sfăntului compus din nou după vieaţa sa de Logofătul Gheorghi Beldiman şi Aga Dimitrie Manoliu. Acest din urmă Epitrop a Bisericel Sfăntului Haralambie din Iaşi. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermanu), 1865. (24 x 17,5). 64 p. (II 385079)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  607) BELDIMAN, VICTOR A. (1888-1946)
 • Opera
 • Imagini
BELDIMAN, VICTOR A. (1888-1946)
Traduceri:
CARP, P. P. Auswärtige Politik und Agrarreform. Ubersetzung von ~ und Erwin von Fehlmayr. Bukarest, 1917.

Nu exista imagini
  608) BELEŞ, AUREL A. (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
BELEŞ, AUREL A. (1891-?)
6135. ~ Expoziţia internaţională de construcţiuni din Leipzig. [De] Aurel A. Beleş, elev al Şcoalei Nationale de Poduri şi Şosele. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1914. (24,5 x 17). 21 p., 6 f. pl. (Extr. din Buletinul Societăţii Politecnice, An XXX, No. 2). (II 36537)
6136. ~ Sur l'équation différentielle de la ligne neutre et de la fibre moyenne d'une pièce chargée de bout. [De] Aurel A. Beleş, Ingénieur des ponts et chaussées à Bucarest. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1917. (23 x 15,5). 8 p. (Extr. din Buletinul Societăţii Politecnice, An XXXI, No. 12). (II 47066)

Nu exista imagini
  609) BELETTI, ALEXANDRU (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
BELETTI, ALEXANDRU (1873-?)
6137. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru Beletti. Bucureşti (Stab. grafic I. A. Tăranu & Co), 1899. (22,5 x 15). 1 f., 50 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412557)

Nu exista imagini
  610) BELEUŢĂ, ILIE IOAN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BELEUŢĂ, ILIE IOAN (1878-?)
Traduceri :
GUETTÉE, VLADIMIR. Catehism sobornicesc. Trad. de ~. Făgăraş, 1913.
• Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Trad. de ~. Făgăraş, 1912.

Vezi:
• Chemarea preoţimii noastre. Sibiu, 1912. [Pe copertă şi: Consideraţii de actualitate, de mai mulţi; - Chemarea clerului de I. Beleuţă, după R. F. Guettée]. Sibiu, 1912 [pe copertă 1913].

Nu exista imagini