Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  61) BAITLER, ELENA
 • Opera
 • Imagini
BAITLER, ELENA
4638. ~ Clara sau victima virtuţii. Drama în 5 acte, 3 tablouri şi un prolog, de Helena Baitler (din scrierile d-nei Jenli). Bucuresci (Tip. D. Aug. Laurian), 1875. (19 x 13). 122 p. (I 162696)
4639. ~ Jocelyn. Tragedia în versuri în trei acte. Localisată de Doamna Elena Baitler. Poemă de Lamartine. Dedicată: Majestătii Sale Elisabeta. Regina Românilor. Craiova, Edit. Ziarului Curierul Olteniei (Tip. N. I. Macavei), 1892. (18,5 x 13). 60 p. 2 lei. (I 73660)
4640. ~ Idem. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1894. (20 x 13). 60 p. 2 lei. (II 73560)

Nu exista imagini
  62) BAITLER, S.
 • Opera
 • Imagini
BAITLER, S.
Editări de texte:
ROMANESCU, ŞTEFAN. Testamentul. Publicat de ş.a. Craiova, 1897.

Nu exista imagini
  63) BAIULESCU, BARTHOLOMEIU (1831-1909)
 • Opera
 • Imagini
BAIULESCU, BARTHOLOMEIU (1831-1909)
4641. ~ Biografia lui George Cristureanu, fost căpitan în armata României, de Bartolomeiu Baiulescu, parochul gr.-or. al cetăţii Braşovului şi asesor consistorial. Braşovu (Tip. lui Römer & Kramner), 1879. (19 x 12). 28 p. (Astra-S. 23367)
4642. ~ Despre necesitatea promovarei şi protectionarii meseriiloru intre Romani. Disertatiune ţinuta în adunarea generala a Associaţiunei transilvane la 1 Septembre 1883 în Brasiovu, de Bartolomeiu Baiulescu, parochu greco-orientalu şi presiedintele Associatiunei pentru promovarea meseriiloru intre romani. Editiunea Associatiunei transilvane. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1884. (21,5 x 14). 42 p., 2 tab. (II 138482)
4643. ~ Monografia comunei bisericesci gr. or. române a Sfintei Adormiri din cetatea Braşovului cu acte şi dovedi. De Bartolomeiu Baiulescu, Protopop. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1898. (24 x 16,5). 277 p., 8 f. portr., 4 f. pl. Preţul 2 fl. în favorul bisericii. (II 138724)
4644. ~ Unele cuventari d'intre cele ce s'au rostilu în Biseric'a Sfintei Treimi din cetatea Brasiovului, de Bartholomen Baiulescu, preotu gr.ort. în cetatea Brasiovu, catechetu si asessoru sc. prot. I. Brasiovu (Tip. la Römer & Kamner), 1867. (22,5 x 15,5). 24 p. (BCU-ClN 76315)

Nu exista imagini
  64) BĂIULESCU, EMIL (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂIULESCU, EMIL (1886-?)
4645. ~ Les Institutions de Crédit Foncier en Allemagne. [Par] Emile Baiulesco, docteur en droit. Paris, M. Giard & E. Brière, Libraires-Editeurs (Impr. de la Librairie M. Giard et E. Brière), 1911. (23 x 16,5). 155[-159] p. (II 163325)

Nu exista imagini
  65) BAIULESCU, GEORGE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
BAIULESCU, GEORGE (1855-?)
4646. ~ Idroterapia medicala. Technica, efectele fisiologice şi aplicaţiunea procedurelor idriatice în tratamentul boalelor acute şi cronice. [De] George Baiulescu, Medic dirigent al Stabilimentului de Idroterapie şi profesor de igienă la Gimnasiul Romln, în Braşov. Cu 15 planşe. Bucureşti [pe copertă: Bucuresci] (Minerva, Inst. de arte grafice şi Elitură), 1914. (25 x 17). XII, 699 p., 15 f. pl. 100 lei. (II 77799)

Nu exista imagini
  66) BAIULESCU, MARIA (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
BAIULESCU, MARIA (1863-?)
4647. ~ Extaz. Poezii. [De] Miria Baiulescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Elitură, 1908. (19,5 x 14,5). 175 p. 1,50 lei. (I 10495)
4648. ~ Idil la ţară. Comedie într'un act de Juin şi Flerx [!], localisata de Maria Baiulescu. Braşov, Proprietatea Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1898. (18 x 13). 51 p. (Biblioteca Teatrală edată de Soc. pentru crearea unul fond de teatru român, nr. 2). (I 172000)
4649. ~ Note şi impresiuni. [De] Maria Baiulescu. Craiova, Edit., Libr. şi Tip. David J. Benvenisti, 1896. (20 x 10). 48 p. 15 Bani. (Biblioteca Nouă (Literară şi Sciinţifică), nr. 5). (I 138409)
4650. ~ Un om buclucaş. Comedie într'un act de Marc Michal şi Labiche. Localisata de Maria Baiulescu. Braşov, Proprietatea Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp), 1898. (18 x 13,5). 61 p. 20 cr. (Biblioteca Teatrală edată de Soc. pentru crearea unui fond de teatru român, nr. 4). (I 114335)
4651. ~ Vacanţii. Comedie originală într'un act. De Maria Baiulescu. Braşov, Proprietatea Librăriei Ciurcu, 1903. (19,5 x 14). 38 p. 40 b. (Biblioteca Teatrală edată de Soc. pentru crearea unui fond de teatru român, nr. 10). (Astra-S 3535)

Traduceri:
GOETHE. Hermann şi Dorothea. Trad. de ~. Braşov, 1911.

Nu exista imagini
  67) BAJANOV, VASILI BORISOVICI
 • Opera
 • Imagini
BAJANOV, VASILI BORISOVICI
4652. ~ О бьрь ŭ жŭзни xристискоŭ. Pentru credinţă şi viiaţa creştinéscă. [De] V. B. [Vasili Borisovici Bajanov]. Sau tălmăcit de pe limba Rossienească pe céa Moldovenească, şi sau tipărit cu dezlegarea Sf[î]ntului îndreptătoriului Synod, în Typografiia Casii Arhiereşti. În Chişinău, 1863. (19 x 12,5). 49 p. [paginaţie dublă]. (I 408958)
Text paralel rus-român (cu caractere chiriliee). Autorul, identificat după: Masanov I, p. 183.

Nu exista imagini
  68) BAKUNIN, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
BAKUNIN, MIHAIL
4653. ~ Dumnedeu şi Statul. De Mihail Bacunine. Focşani (Tip. M. J. Cremnitzer), 1885. (17 x 12). 110 p. 1 fr. (I 340784)
Descriere după copertă.
4654. ~ Idem. Cu o prefaţă de Carlo Cafièro şi Elisée Reclus. În romîneşte de P. Musoiu. Ed. nouă, revăzută şi complectată după textul original. Bucureşti, Biblioteca Ideii (Atel. Progresul), [1918]. (16,5 x 11,5), 220 p., 1 f. pl. portr., 2 f. bibliogr. 4 lei. (I 51835)

Nu exista imagini
  69) BALABAN, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BALABAN, ALEXANDRU
4655. ~ Über den Unterschied des logischen und des mechanischen Gedächtnisses. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen philosophischen Fakultät der Universität Bern vorgelegt, von Alexander Balaban, aus Odessa. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius, Barth (Lippert & Co.). (G. Pätzsche Buchdr., Naumburg a. S.), 1910. (23 x 15,5). 24 p. (II 20649)

Nu exista imagini
  70) BALABAN, DIMITRIE A.
 • Opera
 • Imagini
BALABAN, DIMITRIE A.
4656. ~ Cartea donatorilor oraşului Tecuci. Lucrată de Dimitrie Balaban, Primarul oraşului. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (25,5 x 18). 560 p. (Primăria Comunei Tecuci). (II 5920)
4657. ~ Jurământul în dreptul civil român. Teză pentru licenţă de Dimitrie A. Balaban. Bucuresci (Tip. lucrătorilor asociati Marinescu & Şerban), 1899. (22 x 15). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 138626)

Nu exista imagini