Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  591) BELCICU, GH. (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
BELCICU, GH. (1852-?)
6082. ~ Împărţirea eredităţii: Tesa pentru licenţia sustienuta de Gh. Belcicu. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1876. (25,5 x 18). 40 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 413643)

Nu exista imagini
  592) BELCIUGĂŢEANU, ALEXANDRINA
 • Opera
 • Imagini
BELCIUGĂŢEANU, ALEXANDRINA
6083. ~ Contribuţiuni la studiul şi tratamentul nevritelor optice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1913 de Alexandrina Belciugăţeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1913. (23 x 16). 42 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1307). (II 33765)

Nu exista imagini
  593) BELCIUGĂŢEANU, LICURG V. C. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
BELCIUGĂŢEANU, LICURG V. C. (1885-?)
6084. ~ Câteva consideraţiuni asupra asociaţiunei meningococului cu bacilul tuberculozei în meningita cerebro-spinală. Teză pentru doctorat de medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Mai/1913 de Licurg V. C. Belciugăţeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1913. (23 x 15,5). 30 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1293). (II 33592)

Nu exista imagini
  594) BELCOT, CAZIMIR (1885-1917)
 • Opera
 • Imagini
BELCOT, CAZIMIR (1885-1917)
Traduceri:
MUSSET, ALFRED de. Frederic şi Berneretto. Trad. de ~. Bucureşti, [1910].

Nu exista imagini
  595) BELDICEANU, Neculai (1844-1896)
 • Opera
 • Imagini
BELDICEANU, Neculai (1844-1896)
6085. ~ Antichităţile de la Cucuteni. Schiţă arheologică, de N. Beldiceanu. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1885. (22 x 14,5). 9 p. (II 103424)
Descriere după copertă.
6086. ~ Doine. [De] N. Beldiceanu. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner). 1893. (17,5 x 11,5). 1 f., 35[-37] p. (BCU-Iaşi I 36212)
6087. ~ Elemente din istoria românilor. Cursul inferior. Legende şi poesii istorice. Partea I. Lucrată în conformitate cu noua programă analitică (publicată în Monit. Oficial No. 148 din 2 Oct. 1893). Pentru clasa II primară-urbană, de N. Beldiceanu, Profesor de Istorie la Gimnasiul Ştefan cel Mare Iaşi. Iaşi, Edit. Librăriei Şcolelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), 1893 [pe copertă: 1894]. (20,5 x 14). 94 p. 40 bani. (I 103163)
Pe copertă, titlul: Legende şi poesii istorice.
6088. ~ Idem. Cursul superior [pe copertă: mediu]. Partea II. Lucrată în conformitate cu noua programă analitică (publicată în Monit. Oficial No. 148 din Oct. 1893 şi Bul. No. 4) pentru clasa III primară-urbană şi III-IV rurală de N. Beldiceanu, Profesor de Istorie [...]. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), 1894. (20 x 14). 50 p. cu il. (1 103176)
6089. ~ Idem. Cursul superior. Partea III. Lucrată în conformitate cu noua programă analitică (publicată în Monit. Oficial No. 148 din Oct. 1893 şi Bul. No. 4) pentru clasa IV primară-urbană şi IV-V rurală, de N. Beldiceanu, Profesor de Istorie [...]. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Saraga, 1894. (20 x 14). 1 f., 74 p. 50 bani. (I 103177)
6090. ~ Epitaful aflat la Bunesti, de N. Beldiceanu. Iaşi (Typ. lith. H. Goldner, 1888. (19,5 x 14). 1 f., 16 p. (Extr. din Bul. Soc. de Medici şi Naturalişti din Iassy). (I 60755)
6091. ~ Poezii. [De] N. Beldiceanu. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), 1893. (19 x 12,5). 1 f., 186 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, nr. 14). (I 76187)
6092. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1914. (20 x 13). 152 p. 1,25 lei. (II 35279)
6093. ~ Tala. Nuvelă contimporană, de N. Beldiceanu. Iassy (Tipografia Naţională), 1882. (18,5 x 13). 106 p. (II 134284)
Scrisă în versuri, cuprinde 181 de octave. La p. 99-105: note.

Prefeţe:
STEUERMAN-RODION. A. Autori Români. I Antologie. II Crstomaţie, Cu o prefaţă de ~. Iasi, 1893.
~. Idem. I. Antologie. Cu o prefaţă de ~. Iaşi, 1895 (Col. Şaraga, nr. 16); 1896.
~. Idem. II. Crestomaţie. Cu o prefaţă de ~. Iaşi, 1893.

Vezi de asemenea:
STRATULESCU, GH. Cultura albinelor. Bârlad, 1902.
PUIU, A. T. Carte de citire, cl. IV primară. Revizuită de N. D. Arbore, I. G. Tufescu şi ~. Iaşi, 1895; 1896-1897.
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
VANCU, PETRU. Ioniţă. Braşov, [191-]. (Bibl. Copiilor, nr. 24)

Nu exista imagini
  596) BELDICEANU, Nicolae N. (1881-1923)
 • Opera
 • Imagini
BELDICEANU, Nicolae N. (1881-1923)
6094. ~ Cea dintăiu iubire. [De] N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (14,5 x 9,5). 100 p. 30 bani (Biblioteca Minervei, nr. 13). (I 12278)
6095. ~ Chilia dragostii. [De] N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (18 x 12). 205 p. 1,50 lei. (1 31443)
Cuprinde şi alte schiţe.
6096. ~ Chipuri de la mahala. [De] N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Minerva Inst. de arte grafice şi Editură, 1905. (19 x 12). 203[-207] p. 1,50 lei. (I 404)
6097. ~ Fetiţa doctorului. [De] N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Minerva (Inst. [pe copertă: Inst. de Arte Grafice] Minerva), 1914. (19 x 12,5). 288[-291] p. 2 lei. (I 42561)
6098. ~ La un han, odată... [De] N. N. Beldiceanu. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (17 x 13). 151 p. 1,50 lei. (1 23813)
6099. ~ Maica Melania, de N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15 x 10,5). 93[-95] p. 30 bani. (Biblioteca Populară Socec, nr. 90). (I 16832)
6100. ~ Neguri, [de] K. N. Beldiceanu. Bucureşti, Librăria Nouă, [1911]. (15,5 x 11,5). 127 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 21). (I 28771)
Cuprinde şi alte nuvele. Datat după recenzia apărută în: Viaţa nouă, 7 (1911/1912), p. 449 şi Adamescu I, p. 176.
6101. ~ Povestiri Mărunte. [De] N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1909]. (15,5 x 11). 96 p. 30 bani (Biblioteca pentru toţi, 536). (I 20027)
Datat după: Adamescu I, p. 176; Drap, 10(1910), nr. 40, p. 3.
6102. ~ Prăpastia lui Hortopan. Povestiri din război. [De] N. N. Beldiceanu. Botoşani, Edit. Bibliotecei Războiului (Tip. Reînvierea), 1918. (26 x 18). 73 p. (II 49911)
6103. ~ Un Singuratic. [De] N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Librăria Nouă, [1910]. (15,5 x 11,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 5). (I 28758)
Cuprinde şi alte nuvele. Datat după: Luc, 9(1910), nr. 20, p. 2 copertă.
6104. ~ Taina. [De] N. N. Beldiceanu. Bucureşti Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 12,5). 237[-239] p. (1 14092)
Coperta de Dionisie Pecurariu.

Traduceri:
MAUPASSANT, GUY de. Cei dintâi fulgi. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
~. Petru şi Ivan. Roman. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
~. Pustiul. Trad. de ~. Bucureşti, [1915].

Nu exista imagini
  597) BELDIE, CONSTANTIN (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
BELDIE, CONSTANTIN (1887-?)
6105. ~ Glossa Spiritului cărturăresc. încercare anti-intelectualistă. [De] Const. Beldie. Bucureşti (Tiparul Tip. Minerva), [1918]. (19,5 x 12,5). 27[-32] p. (Colecţia Cărţilor galbene). (I 54399)
La p. 29-32, lista cărţilor care au apărut şi care vor apărea în Colecţia Cărţilor galbene.

Traduceri, prefeţe:
VILLIERS de l'Isle-Adam. Misterul eşafodului. Cu câteva note asupra scriitorului şi operei sale de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  598) BELDIE, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BELDIE, CONSTANTIN
6106. ~ Biserica Sf. Trei Ierarhi din Jorăşti (Jud. Covurlui) la împlinirea a 100 ani de la zidirea ei, de Econ. Const. Beldie. Galaţi (Tip. Buciumul român, Sp. Gheorghiu), 1916. (16 x 10). 24 p. (I 47789)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  599) BELDIE-JORĂŞTI, IOAN C. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
BELDIE-JORĂŞTI, IOAN C. (1887-?)
6107. ~ *Cuvântare la intrarea în parohie. Vălenii-de-Munte, 1913. (Beldie. Explicarea, cop. 4)
6108. ~ Explicarea Crezului, de Sachelarul I. C. Beldie. Craiova (Librăria şi Tip. Sache Pavlovici), 1914. (20 x 13,5). 53[-55] p. 70 bani. (Cuvântări catehetice). (I 37775)
6109. ~ *Familia creştină. [191?]. (Beldie. Rătăcirea, cop. 4 ; Beldie. O zi, p. 32)
6110. ~ Istoricul comunei Jorăşti din judeţul Covurlui, de Ioan C. Beldie, Absolvent de seminar, învăţător. Bârlad (Tip. Constantin D. Lupaşcu), 1908. (16 x 10). 20 p. (BCU-Iaşi I 33097)
6111. ~ La cislă. [De] Pr. I. C. Beldie. 1. Cîntece şi chiuituri. 2. Cîntece de stea. 3. De-ale copiilor. 4. Descîntece. Vălenii-de-Munte, Edit. Tip. Neamul Romanesc, 1910. (16 x 11). 105[-107] p. 30 bani. (Biblioteca populară a Neamului Romanesc, nr. 6). (I 20137)
6112. ~ Moartea omului în literatura populară. Mic studiu folcloristic, de Preotul I. C. Beldie. Bârlad (Tip. şi Legătoria de Cărţi Moderna), 1911. (20,5 x 13,5). 8 p. (Extr. din "Calendarul revistei de limbă, literatură şi artă populară Ion Creangă", pe 1911). (II 21428)
Cu o fotografie portret.
6113. ~ Monografia comunei Jorăşti din Judeţul Covurluiu, de Preotul I. C. Beldie-Jorăşti. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1911. (23,5 x 16). 57[-59] p. cu il. 1 leu. (II 26109)
6114. ~ Pildele Mîntuitorului culese din Sfintele Evanghelii, de Sachelarul I. C. Beldie, Paroh. Fârtăneşti, Covurluiu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp), 1912. (25 x 17,5). 31 p. 40 bani. (II 29440)
6115. ~ Rătăcirea adventistă. Studiu critico-polemic, de Sachelarul I. C. Beldie. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1914. (21,5 x 14,5). 88 p. (Administraţia Cassei Bisericii). (II 41314)
6116. ~ Religia, Arta, Naţionalitatea. Conferinţă ţinută în ziua de 22 Martie 1910 la Cercul cultural al societăţei Clerului român Solidaritatea, din Galaţi, de Pr. I. C. Beldie. Bîrlad (Tip. Lupaşcu), [1912]. (22,5 x 15). 16 p. 40 bani. (II 37154)
6117. ~ Rolul preoţilor ce merg în companie şi a celor rămaşi acasă. Lucrare pentru conferinţele pastorale din eparhia Dunărei de Jos, de Econ. I. C. Beldie. Galaţi (Tip. Buciumul român, Sp. Gheorghiu),' 1915. (15,5 x 10). 31 p. 30 bani. (I 47788)
6118. ~ *Viaţa lui Paul de Teba. Bârlad, 1912. 20 bani. (Beldie. Explicarea, cop. 4)
6119. ~ Ziua de 24 Ianuarie pentru neamul românesc. [De] Ioan C. Beldie-Jorăşti (Covurlui). Craiova (N. I. Macavei, Tipografie, Legătorie de cărţi, Secţie de Cartonage), 1909. (24,5 x 16,5). 8 p. (Extr. din "Revista Culturală" Craiova-Anul II, No. 5). (II 12782)

Nu exista imagini
  600) BELDIMANU, ALECU (1760?-1826)
 • Opera
 • Imagini
BELDIMANU, ALECU (1760?-1826)
6120. ~ Eterie sau jalnicile scene prilejite în Moldavia din resvrătirile Greciloru, prin şeful loru Alesandru Ipsilanti, venitu din Rusia la anulu 1821, de Vornicul Alecu Beldimanü. Editată de Banul şi Cavaleriul Alecu Balica. Iassi (Tip. Buciumului Romanii), 1861. (26 x 17) 2 f., 143 p., 1 portr. (II 59843)
6121. ~ Tragodia sau mai bine a zice Jalnica Moldavei întâmplare după răsvrătirea Grecilor 1821, [de Alexandru Beldiman], [s.l, 191?]. (23,5 x 16). 112 p. (II 467406)
Exemplar incomplet. Descriere după datele de la începutul textului. Ediţie necunoscută, apărută, probabil, între 1912 şi 1916. Rândurile sunt numerotate din 5 în 5. Cuprinde 4266 versuri. Versurile sunt tipărite cu un spaţiu alb de circa 7 mm între hemistihuri.

Vezi:
• Colecţiune de poesii vechi. Culegere din poesiile Văcăreştilor, ... Beldiman. Bucureşti, 1878.
KOGĂLNICEANU, M. Cronicele României... Ed. II. Tom. III [Cuprinde şi Tragodia...]. Bucuresci, 1874.

Nu exista imagini