Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  581) BEJENARU, VASILE EM.
 • Opera
 • Imagini
BEJENARU, VASILE EM.
6071. ~ Datoriile şi drepturile clerului inferior. Teza de licenţă deVasile Em. Bejenaru. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1908. (23,5 x 16,5). 43[-47] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 10785)

Nu exista imagini
  582) BEJULESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
BEJULESCU, MIHAIL
6072. ~ Despre divorţ în Dreptul roman şi în Dreptul român. Tesă pentru licenţă susţinută la [25 ianuarie 1881] de Mihail Bejulescu. Bucureşti (Typ. Curţii, Proprietar F. Göbl), 1881. (23 x 15,5). 73 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 379342)

Nu exista imagini
  583) BEKE, MANO
 • Opera
 • Imagini
BEKE, MANO
Vezi:
CIORTEA, AUREL. Aritmetică pentru şcoalele medii. Prelucrare după ~. Brasso, 1905.

Nu exista imagini
  584) BEKER, IOAN GEORGIE
 • Opera
 • Imagini
BEKER, IOAN GEORGIE
Editări de texte:
SAMSONOV, AGA PAVEL. Memoar asupra unei epitropii nerafuite. Publicat de ~ pe a sa răspundere. Iassi, 1861.

Nu exista imagini
  585) Békeszerzödés egyfelöl Németország...
 • Opera
 • Imagini
Békeszerzödés egyfelöl Németország...
• Békeszerzödés egyfelöl Németország, Ausztria-Magya-rország, Bulgaria és Töröhország, másfelöl Rumánia között. Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918

Nu exista imagini
  586) BEKIS, doctor
 • Opera
 • Imagini
BEKIS, doctor
În colaborare :
URDARIANU, N. ş.a. Febră tifoidă sau tuberculosă. Craiova, 1900.

Nu exista imagini
  587) BELABUCT, J.
 • Opera
 • Imagini
BELABUCT, J.
6074. ~ Secretul Muritorului, de J. Belabuct. [Bucureşti] (Tip. Concurenţa), [1909]. (16 x 11). 15 p. 30 bani. (I 12336)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  588) BELADOR, MIHAIL N.
 • Opera
 • Imagini
BELADOR, MIHAIL N.
6075. ~ Eugenie Nini Valéry (D-na Gănescu). [De] Mihail N. Belador, Artist Teatrul Naţional Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1896. (16 x 10,5). 15 p. (I 138216)
6076. ~ Istoria teatrului român. [De] Mihail N. Belador, Artist al Teatrului Naţional din Iaşi. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), [1896]. (23 x 14,5). 119 p. (II 138646)

Nu exista imagini
  589) BELCIC, ALEXANDRU A. (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
BELCIC, ALEXANDRU A. (1845-?)
6077. ~ Afinitatea limbei române cu limba sanscrită, de Alexandru Belcic, Avocat-Corstanţa. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1909. (24 x 16,5). 1 f., 32 p. 1 leu. (II 16237)
6078. ~ Julia de fundo dotali. Tesă pentru licenţă susţinută de Alesandru Belcicti. Iaşi (Tip. Societăţii Junimea), 1870. (22 x 14,5). 42 p. [Teză. Fac. de drept Iaşi]. (II 412170)
Titlul, numai pe copertă.
6079. ~ Studiu de legislaţiune comparată. Copilul natural a) Sub regimul codicilor Calimah şi Caragea în paralelă cu dreptul roman, b) Condiţiunea juridică a copilului natural sub regimul noului cod român în paralelă cu codul civil francez, c) Trei ante-proecte de reformă privitoare la materie, urmate de un apendice, cuprindend un studiu statistic asupra naşterilor nelegitime. Jurisprudenţa franceză, belgiană şi română, de Alexandru A. Belcik, licenţiat în drept al Universitatei de Iaşi, advocat în baroul Capitalei. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (24 x 16). 322 p. (II 413213)
6080. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (23 x 15,5). 1 f., III-332 p. 6 lei. (II 412784)
Pe copertă menţiunea: Premiat de onorabila Academie Română.
6081. ~ Şcoala Tiranului, de A. Belcik. Constanţa (Tip. Română, Dimitrie Nicolaescu), 1897. (20 x 12). 55 p. 80 bani. (1 411635)

Nu exista imagini
  590) BELCIK, ZULNIA
 • Opera
 • Imagini
BELCIK, ZULNIA
Vezi: ISĂCESCU, ZULNIA C.

Nu exista imagini