Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  561) BEEK, RICH
 • Opera
 • Imagini
BEEK, RICH
Vezi:
CLARK, M. The Economic History. Trad. de-. Bucureşti, [1900].

Nu exista imagini
  562) BEER, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
BEER, IOSEF
6013. ~ Aerztlicher Ralhgeber, von Dr. Iosef Beer. Bukarest (Buchdruckerei des Rumänischen Lloyd (G. Albrecht)), 1900. (20,5 x 13). 275 p. (BCU-Iaşi II 36336 şi BCU-ClN 181406)

Nu exista imagini
  563) BEETHOVEN, LUDWIG van (1770-1827)
 • Opera
 • Imagini
BEETHOVEN, LUDWIG van (1770-1827)
Vezi:
ŞERBAN, N. Beethoven. Din scrisorile lui. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  564) BÉGIN, M.-E.
 • Opera
 • Imagini
BÉGIN, M.-E.
6014. ~ Vinul în diversele forme ale anemiei şi în guta (podagra) atonica. De Dr. M.-E. Bégin. Paris, J.-B. Baillière et Fils, Librariu al Academiei de Medicină (Impr. V. Goupy et Jourdan), [187?]. (23,5 x 15,5). 23 p. (II 266646)

Nu exista imagini
  565) BEGNESCU, FLORIN (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BEGNESCU, FLORIN (1880-?)
6015. ~ Albinăritul şi bogăţia săteanului, de Fl. Begnescu, medic veterinar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice. C. Sfetea), 1916. (15 x 10). 95[-97] p. cu il. 20 bani. (Biblioteca Soc. Steaua, nr. 48). (I 47768)
6016. ~ Câteva cuvinte despre creşterea şi îngrijirea calului şi rolul său în apărarea naţională. [De] Fl. Begnescu, Medic veterinar, Galaţi (Conferinţă populară ţinută în sala Costandache de pe lingă Bis. Sf. Împăraţi din Galaţi la 15 Februarie 1915). Galaţi (Stab, grafic Moldova), 1915. (17 x 10,5). 16 p. (I 42765)
6017. ~ *Considerazioni generali sulle nevrectomie clinicamente pratticate all'arto anteriore dei solipedi. (Tesi par ottenere il titolo di dottore in medicina veterinaria). Bologna, 1905. 105 p. (Begnescu, foaie interc. între p. 40-41)
6018. ~ *Cultura Albinelor. Noţiuni de apicultură raţională. Bucureşti, Alcalay, 1915. 256 p. cu 94 il. (Biblioteca Agricultorului Român). (Begnescu, foaie interc. între p. 40-41; BB, 2(1916), ian.-iun., p. 3)
Ed. a II-a, în 1925.
6019. ~ Radioterapia Turbărei . Descoperirea prof. Tizzoni şi Bongiovanni. [De] F. Begnescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1905. (23,5 x 16,5). 11 p. (Extr. din "România Medicală" din 15 Oct. 1905). (II 3287)
6020. ~ Regatul albinelor guvernat de ştiinţă. [De] F. Begnescu, Medic veterinar diplomat al Institutului de Apicultură Paglie (Castel San-Pietro, Italia). Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (15 x 10). 86 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 190). (I 42808)
6021. ~ Sângele cu melasă în alimentaţiunea animalelor. [De] F. Begnescu. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1905. (24 x 16). 6 p. (Extr. din "Jurnalul soc. centr. agricole", No.20). (II 3219)
6022. ~ Tovarăşii noştri credincioşi: Câinii. [De] Medic Veterinar Begnescu. [Pe copertă: Volumul I] Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (15 x 10,5). 68 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 198). (I 47769)
6022 a. ~ Idem. Vol. II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (14,5 x 10). 109[-111] p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Minerva, nr. 199). (I 47769)

În colaborare:
BABEŞ, A. şi ~. Un nou antiseptic (Corossuccin). Bucureşti, 1905; 1906.

Nu exista imagini
  566) BEGNESCU, REMUS N.
 • Opera
 • Imagini
BEGNESCU, REMUS N.
6023. ~ Apicultura Raţională Română. Primul catalog roman ilustrat al tuturor aparatelor de apicultură şi a celor mai sistematici stupi raţionali. Elaborat de Remus N. Begnescu, apicultor. Proprietarul fermei de apicultură din Comuna Pietrele, Plasa Marginea, jud. Vlaşca. Giurgiu (Tip. Comercială N. Pandelescu), [190?]. (20 x 13,5). 19 p. cu il. 50 bani. (I 35617)
6024. ~ Curs de stupărit raţional dupe cele mai noi metode teoretice şi practice. Cu 64 figuri. Aprobat de Onor. Minister al Domenielor, prin ordinul No. 1977, din 12 Januarie 1899, de Remus N. Begnescu, Apicultor şi Inveţător-Diriginte al şcolei din Comuna Pietrile, Judeţul Vlasca. Giurgiu (Tip. Comercială N. Pandelescu), 1899. (20,5 x 13). IV, p. 7-184, cu il. 3 lei. (II 410187)
La p. 9, portretul autorului.
6025. ~ Istoricul apiculturii în judeţul Muscel şi starea ei actuală. [De] Remus N. Begnescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (22 x 15). 15 p. (II 7976)
6026. ~ Istoricul apiculturei în judeţul Vaslui si starea ei actuală. [De] Remus N. Begnescu. Bucureşti (Imprimeria Stalului), 1906. (23,5 x 16). 15 p. (II 3113)

Nu exista imagini
  567) BEGU, ANA I.
 • Opera
 • Imagini
BEGU, ANA I.
În colaborare:
6027. ~ Carte despre sănătate scrisă pentru popor, de Ana I. Begu şi Ion Begu, învăţători în com. Breaza, jud. Buzău. Buzău, Libr. şi Tip. I. Călinescu, 1906. (20,5 x 13,5). 26 p. 25 bani. (II 494328)
Lipsă copertă.

Nu exista imagini
  568) BEGU, ION
 • Opera
 • Imagini
BEGU, ION
În colaborare:
BEGU, ANA I. şi ~. Carte despre sănătate... Buzău, 1906.

Nu exista imagini
  569) BEIDL, E. I.
 • Opera
 • Imagini
BEIDL, E. I.
Vezi:
LAZU, GRIGORIE N. Francmasoneria. Prelucrare după ~. Peatra, 1884)

Nu exista imagini
  570) BEIU PALADI, GHEORGHE (1874-1946)
 • Opera
 • Imagini
BEIU PALADI, GHEORGHE (1874-1946)
6028. ~ Aritmetica raţionată pentru clasa II secundară. [De] Beiu Paladi, Gh. Aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii. Ed. I. Tipărită în 4000 exemplare. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [1918?] (20,5 x 13,5). 94 p. 4,25 lei. (I 532299)
Ed. a II-a apărut în 1920.
6029. ~ Curs de Matematici. Clasa VIl-a, Reală. Geometrie Descriptivă, [de Gh. Beiu Paladi]. Peatra-N. (Lito-Zincografia Naţională, Jassy), 1905. (34,5 x 21,5). 124 p. (III 46131)
Curs litografiat. Numele autorului menţionat la p. 41, 45, 49, 61 etc. (în signatură). Descriere după datele de la începutul textului.
6030. ~ Educaţia în şcoalele secundare. Conferinţă ţinută în Bucureşti la Congresul corpului didactic în ziua de 8 Septembrie 1906, de Gh. Beiu Paladi, profesor. Piatra N. (Tip. Gheorghiu), 1908. (17 x 11). 23 p. 30 bani. (1 8356)
6031. ~ Elemente de geometrie descriptivă pentru Clasa VII Reală. Alcătuite conform programei analitice în vigoare, de Gh. Beiu Paladi, Licenţiat în Matematici de la facultăţile de Ştiinţe din Iaşi şi Paris, Profesor la liceul Petru-Rareş din Piatra N. Piatra N. (Noua Tip. Steinberg), 1905. (34 x 21,5). 124 p. cu il. 6,50 lei. (III 537108)
Descriere după copertă. Text litografiat.
6032. ~ Idem. Ed. II. Piatra-N. (Tip. şi Librăria Leopold Steinberg), 1908. (23 x 15,5). 132 p. 4,50 lei. (II 11822)
6033. ~ Elemente de mecanică pentru clasa VII reală alcătuite conform programei analitice în vigoare, de Gh. Beiu Paladi, profesor. Bucureşti, Libr. Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1912. (24 x 17). 109 p. cu il. 3 lei. (II 29197)

Vezi:
• De la Congresul didactic. G. Beiu-Paladi. Educaţia în învăţământul secundar. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini