Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  551) BECK, MAYER (1845-1923)
 • Opera
 • Imagini
BECK, MAYER (1845-1923)
5964. ~ Caracterul universal al rugăciunilor noastre. Predica ţinută cu ocasiunea serbarei jubileului de pătrar de veac al existenţei Templului coral, de ritul occidental din Capitală. Sâmbătă, 10 Octombre 1892. (1 Herşvan 5653), de Dr. M. Beck, Predicator. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (23,5 x 15,5). 12 p. (II 76454)
5965. ~ Caritatea israelită din toată lumea. Raport cetit în toate lojile Ordinului B'nei B'rith în seara ultimei zile de Succoth Moed Caritatea Duminică, 13 Octombre 1891, compus de Dr. M. Beck. Bucuresci (Lito-tip. Carol Göbl), 1891. (22,5 x 15). 34 p. (Î[naltul] o[rdin] B[nei] B[rith]). (II 412941)
Text identic cu următorul.
5966. ~ Idem. Raport cetit în seara ultimei zile de Succoth Moed caritatea Duminică, 13 Octombre 1891, compus de Dr. M. Beck. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (23 x 15). 34 p. (II 412942)
5967. ~ Ceremonia comemorării existenţii cimitirului israelit 1865-1915 conţinând şi cuvântările rostite de d. Dr. M. Beck, rabin. Bucureşti (Tip. Providenţa H. Steinberg), 1915. (23,5 x 16,5). 16 p. (Soc. sacră de înmormântare şi binefacere a israeliţilor de rit occidental). (II 44451)
5968. ~ *Consultaţiuni privitoare la jurământul More Judaico (Publicate pentru a doua oară). Bucureşti, 1910. 8°. 19 p. (Supliment la Revista Israelită. A apărut mai întîi în Fraternitatea din 1883). (Eg, 21(1910), nr. 18, mai 7, p. 145: Bibliografie ; Beck, p. 77).
5969. ~ Cuvent de jale în pomenirea lui Adolphe Cremieux ţinut la 10(22) Februarie 1880 în templul ch'oral din Capitală de Dr. M. Beck, predicator. Bucureşti (Tip. Thiel et Weiss), 1880. (23 x 15). 12 p. (II 412929)
5970. ~ Cuvântare rostită cu prilejul atentatului împotriva D-lui Preşedinte al Consiliului de Miniştri. în seara de Vineri, 11 Decembrie 1909 (12 Tebeth 5670) în Templul Coral din Capitală, de Dr. M. Beck, Rabin. Bucureşti (Tip. Universală, Iancu Ionescu), 1909. (24 x 16,5). 5 p. (Supliment la Revista Israelită, Nr 24). (f. c., trecută la periodic)
5971. ~ Cuvîntare rostită cu prilejul aniversarei a 60-a a dilei de nascere a MS Reginei Elisaveta Carmen Sylva, Marţi, 16/29 Decembre 1903 în Templul Coral din Capitală, de Dr. M. Beck, Rabin-Predicator. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1904. (20 x 13). 11 p. (II 439902)
Lipsă coperta.
5972. ~ Iacob Lobel. Predică de Dr. M. Beck, Rabin. Rostită în Templul choral din Bucureşti în pomenirea lui Iacob Lobel la 30 Mai 1907 (30 Sivan 5667) cu prilejul aniversării a 40-a a încetării sale din viată (30 Sivan 5627). Bucureşti (Tip. Speranţa), 1907. (17, 5 x 10). 8 p. (I 7179)
Descriere după copertă.
5973. ~ Istoricul Templului coral de rit. occidental din Capitală în primul sfert de veac al existenţei sale 1867-1892, de Dr. M. Beck, Predicatorul Templului coral. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (23 x 16). 37 p. (II 73244)
5974. ~ Istoricul Templului coral pe anii 1892-1906, de Dr. M. Beck, Rabin şi predicator. Bucureşti (Tip. Isac Binder), 1906. (23 x 15,5). 24 p. (Comunitatea Israelită a Templului coral din Bucureşti). (II 73244)
5975. ~ Învăţătura religiunei mosaice pentru tisul junimei israelite, de Dr. M. Beck. Bucureşti (Tip. S. L. Offenberg), 1879. (18,5 x 13,5). 88[-90] p. 1 franc. (I 439792)
5976. ~ *Idem. Ed. 2. Bucureşti, [1893?] 1 leu. (Eg, 4 (1893), nr. 12, mart. 19, p. 98)
5977. ~ Idem. (Publicată de Societatea pentru cărţi didactice israelito-române). Ed. III reveduta şi îmbunătăţită. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (20,5 x 13,5). 102[-104] p. 1 leu. 20 bani. (II 408726)
5978. ~ Idem. Ed. IV reveduta şi îmbunătăţită. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (21 x 13,5). 109[-111] p. 1,20 lei. (II 2226)
5979. ~ Nepărtinitor şi drept. Predica rostită la serbarea jubileului de 25 ani de domnie a MS Regelui Carol I în seara de 9 Maiu 1891 la Templul Coral din Capitală, de Dr. M. Beck, Predicator. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (23 x 15). 16 p. (II 514383)
5980. ~ *Omagiele israelililor. Predică rostită la 25 Martie 1881 în Templul Choral din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Thiel & Weiss), 1881. 8°. 2 p. (Beck, p. 77)
5981. ~ *Predica ţinută la 10 Maiu 1876 de Dr. M. Beck, predicatorul Templului Choral din Capitală. Bucureşti (Tip. Thiel & Weiss), 1876. 8°. 8 p. (Beck, p. 76)
5982. ~ Predica rostită la 27 Septembrie 1915, la împlinirea primului an dela moartea Regelui Carol I în Templul coral din Capitală, de Dr. M. Beck, Rabin. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1915. (20,5 x 13,5). 1 f., 7 p. (II 229344)
5983. ~ Predica rostită la serviciul divin, oficiat cu prilejul incheiării păcii şi al unirii Basarabiei cu România în ziua de 19 Mai 1918 în Templul coral din Capitală, de Dr. M. Beck, rabin. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1918. (19 x 13). 18 p. (I 49999) Descriere după copertă.
5984. ~ Principiile Talmudului. Predica ţinută în a doua zi de Şavuoth 5633, 10 Mai 1893, de Dr. M. Beck, Predicatorul Templului coral de rit occidental din Capitală. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893.(22,5 x 15). 1 f., 8 p. (II 76452)
5985. ~ Producă munţii pace poporului şi dealurile dreptate Predica ţinută la 10 Maiu 1900 în templul coral din Bucuresci, de Dr. M. Beck. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (20,5 x 13). 8 p. (II 411770)
5986. ~ Regele Carol I. Predica rostită cu prilejul serviciului divin de doliu dela 12 Octombre 1914 în Templul coral, Bucureşti, de Dr. M. Beck, Rabin. Bucureşti (Stab, de arte grafice Providenţa), 1914. (20 x 13). 14 p. (I 39545)
5987. ~ Regina Elisaveta (Carmen Sylva). Cuvânt de jale rostit cu prilejul serviciului divin de doliu dela 28 Februarie 1916 în Templul coral din Capitală, de Dr. M. Beck, Rabin. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1916. (21 x 12,5). 7 p. (II 46795)
5988. ~ Să fim recunoscetori! Predica ţinută cu ocasiunea serbarei nunţei de argint a Majestăţilor lor Regele şi Regina României în sera de 2 Noembre 1894, de Dr. M. Beck. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 15,5). 11 p. (II 413018)
5989. ~ *Să mă binecuvântaţi şi pe mine. Predică rostită Sâmbătă, în întîia zi de Paşte (29 Marte 1914) în Templul coral din Bucureşti, de Dr. M. Beck, rabin. Bucureşti, 1914. 8°. 8p. (Eg, 25(1914), nr. 16, apr. 25, p. 128: Bibliografie)
5990. ~ Societatea israelită de binefacere Ghemiluth Chasadim. Fondată în Bucureşti în anul 1856 pentru împrumutări de bani fără dobândă, fără deosebire de confesiune sau naţionalitate. Schiţă istorică la Jubileul pentru împlinirea a 50 ani 1856-1906. [... text ebraic], [de Dr. M. Beck, Rabin şi Predicator]. Bucureşti (Atel. Socec), 1906. (24,5 x 16,5). 95 p. cu 16 portr. (II 61102)
La p. 3: text ebraic.
5991. ~ Unire si Frăţie. Predica rostită la 24 Ianuarie 1909 (Sâmbătă, 15 Şevat 5669) în templul coral din Bucureşti de Dr. M. Beck, rabin, Bucureşti (Tip. Universală, I. Ionescu), 1909. (24 x 16,5). 9 p. (II 12877)
5992. ~ Vocabular analytic ebraico-românesc la Pentateuchul sau la cele cinci cărţi ale lui Moise, de M. Beck. Bucuresci (Typ. Hajoetz), 1882. (19,5 x 13). 1 f., VII, 247 p. (Publicat de Societatea pentru cărţi didactice Israelito-Române). (I 56189)
5993. ~ Idem. Ed. II revezută. Bucuresci (Lito-tip. Carol Göbl), 1893. (21 x 14). 2 f., 90[-92] p. 60 bani. (I 62128)
Text paralel în l. română şi ebraică.
5994. ~ *Was wir zurück weisen und was vir anstreben. Predigt gehalten am 1 Tage des Laubhüttenfestes im Jahre 5646 d.i. 12/24 September 1885 im Tempel zu Bukarest. Bucureşti (Tip. Thiel & Weiss), 1885. 8°. 10 p. (Beck, p. 78)

Prefeţe:
• Pentateuchul. Trad. de S. Ipcar. Pref. de ~. Bucureşti, 1894.
REINACH, TH. Istoria şi literatura poporului Israelit. Pref. de ~. [Vol. I]. Bucureşti, 1903.
[...] SOCIETATEA Israelită de Binefacere Ghemiluth Chasadim. Schiţă istorică. Pref. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  552) BECK, doctor
 • Opera
 • Imagini
BECK, doctor
5995. ~ Sentini în cazul Germaniei faţă de Războiul actual de D-nu Dr. Beck, fost Sub Secretar de Stat al Statelor-Unite (America) Traducere din Englezeşte. Galaţi (Stab, de Arte Grafice Moldova), 1915. (17,5 x 11). 52 p. (I 45194)

Nu exista imagini
  553) BECKER
 • Opera
 • Imagini
BECKER
Vezi:
BELLISSIMUS, G. C. Manualu de limba romană după principiulu Becker şi metod. Vurstu. Sibiu, 1859.

Nu exista imagini
  554) BECUCIU, DIM.
 • Opera
 • Imagini
BECUCIU, DIM.
5996. ~ *Stenografia romană (tract.) după sist. lui Gabelsberger, de Dim. Becuciu. Săbiiu, 1864. (Iarcu, p. 104 ; Bibliotecile noastre (Supl. la Junimea Lit. din Sept-Oct.), 1(1924), nr. 3-4, p. 10 unde autorul este citat cu numele Bacuciu Demetriu)

Nu exista imagini
  555) BEDEUS von SCHARBERG, GUSTAV (1783-1858)
 • Opera
 • Imagini
BEDEUS von SCHARBERG, GUSTAV (1783-1858)
5997. ~ Cassa regnicolară de ajutorare a muncitorilor de câmp şi a servitorilor. Conferinţă ţinută de Gustav Bedeus de Scharberg în adunarea notarilor şi primarilor comunali în Sibiiu în 5 Decembrie 1902. [S.l., 1902]. (31,5 x 23,5) 8 p., 1 tab. (MZB-S IV 67)
Descriere după datele de la începutul textului.
5998. ~ Trecătoarea dela Turnu-Roşu, de Gustav Baron Bedeus. Bucureşti (Tip. şi Stab, de Arte Grafice George Ionescu), 1910. (23,5 x 15,5). 24 p. cu il. (II 200558)
5999. ~ Die Bedeutung des romanischen Elements im Völkerconcerte Europas von Einem Wahren Patrioten. Arad (Buchdruckerei der Tribuna Georg Nichin), 1905. (19 x 13). 29 p. 50 Heller. (I 150536)

Nu exista imagini
  556) BÉDIER, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
BÉDIER, JOSEPH
6000. ~ Crimele germane după mărturii germane de Joseph Bédier, Profesor la Colegiul Franţei. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Eminescu), [1915]. (20,5 x 13,5). 39 p. (Studii şi documente asupra războiului). (I 42373)
6001. ~ Cum încearcă Germaia să se desvinovăţească de crimele ei, de Joseph Bédier, Profesor la Colegiul Franţei. Bucureşti (Tip. Eminescu), [191?]. (21 x 13,5). 48 p. (Studii şi documente asupra războiului). (II 44187)

Nu exista imagini
  557) BEDOIN, doctor
 • Opera
 • Imagini
BEDOIN, doctor
Vezi:
STRUŢEANU, G. Cum să ne păzim de balele molipsitóre şi epidemice. Prelucrare după ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  558) BEDREAG, CONSTANTIN G. (1883-1963)
 • Opera
 • Imagini
BEDREAG, CONSTANTIN G. (1883-1963)
6002. ~ Curs de Fizică Experimentală. [Partea I. Mecanică, Căldură şi Termo-dinamică], [de Prof. C. G. Bedreag]. Iaşi, Inst. Electro-Technic, 1916.(28 x 21,5). 328 p. (II 459799)
Descriere după datele din text. Litografiat. Partea a II-a, "Electricitate generală", a apărut în 1919 (Bedreag, p. 1).
6003. ~ Effet radioélectrique III. [De] C. G. Bedreag. Iassy, 1915. (23,5 x 16). 1 f., p. 329-336. (Extr. des Annales scientifiques de l'Université de Iassy, T. IX, fasc. 3 et 4). (II 23570)
6004. ~ L'électrisation par les rayons X, par C. Bedreag, Assistant au laboratoire de Phisique de Iassy. Iassy. (Impr. Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1911. (24,5 x 16,5). 21 p. (Extr. de la Revue: Annales Scientifiques de l'Université de Iassy). (II 23570)
6005. ~ Electrisation par les rayons x, effet radioélectrique. [Par] C. G. Bedreag. Iassy, 1914. (23 x 16). 1 f., p. 232-244. (Extr. des Annales scient, de l'Université de Iassy, T. VIII, fasc. 3, p. 232-244). (II 23570)
6006. ~ Idem. Note de M. C.-G. Bedreag. Paris (Impr. Gauthier-Villars (Imprimeur-libraire des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences)), [1914]. (27 x 22). 3 p. (Physique). (Comptes-rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. 157, 1913, p. 39). (II 37429)
Descriere după datele de la începutul textului.
6007. ~ Essai d'une installation de compteurs à champtournant. [De] C. G. Bedreag. Jassy, 1915. (24 x 16,5). 1 f., p. 55-68. (Extr. des Annales Scient, de l'Université de Jassy, T. IX. fasc. 1 et .2). (II 41495)
6008. ~ Instalaţiile electrice din ţară. II. Centrala de Iluminat a oraşului Iaşi. [De] C. G. Bedreag, Conferenţiar Institutul Electrotechnic al Universităţii din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1916. (27,5 x 19,5). 1 f., 39-44 p. (Extr. din "Rev. Şt. V. Adamachi", Vol. VII, no. 1, Februar 1916). (II 47969)
6009. ~ *Introducere în Cursul de Fizică Experimentală: Utilitatea şi Modalitatea sa. (Bedreag. Instalaţiile, v. p.de titlu). (Apărut până în 1916 incl.)
6010. ~ Învăţământul Superior Technic-Ştiinţific 1. învăţămîntul superior technic şi ştiinţific în ţări latine. 2. învăţămîntul superior technic în ţări germane. 3. învăţămîntul technic în Universităţi saxone. 4. învăţămîntul sup. technic-ştiinţific la Universitatea din Iaşi, [de C. G. Bedreag, Conferenţiar...]. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (27 x 19), p. 169-190. (Extr. din "Rev. Şt. V. Adamachi", Vol. VI, Nr. 5, August 1915). (II 44886)
6011. ~ Nature du rayonnement x. [Par] C. G. Bedreag. Jassy, 1916. (23 x 16). 1 f., p. 123-153 cu il. (Extr. des Annales scientifiques de l'Université de Jassy, T. X. fasc. 2). (II 47985)
Pe copertă: "C. G. Bedreag. I. Nature du rayonnement X. II. Remarques sur le système périodique des éléments".

Nu exista imagini
  559) BEDREAG, PANAIT G.
 • Opera
 • Imagini
BEDREAG, PANAIT G.
6012. ~ Doi bătrâni. Povestire după Tolstoi, de Preotul Panait G. Bedreag. Tipărită cu ajutorul Societăţii Clerului Mirean din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1917. (15 x 10,5). 40 p. 20 bani. (Ia şi citeşte. Biblioteca Cercului de publicaţii religioase morale, nr. 13). (I 50430)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  560) BEECHER STOWE, HARRIET
 • Opera
 • Imagini
BEECHER STOWE, HARRIET
Vezi: STOWE, HARRIET BEECHER

Nu exista imagini