Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  541) BEAUJOINT, JULES
 • Opera
 • Imagini
BEAUJOINT, JULES
5925. ~ Istoria Tuileriilor din timpul originei lor şi pînă în dilele nostre. Traducţiune de N. N. Brătianu 1902. Pitesci (Tipo-Lit. Transilvania Iosif I. Şreier), 1903. (24 x 16,5). 240 p. (fasc. 1-15). (II 561370)
Exemplar incomplet, lipsă p. 241 şi urm.

Nu exista imagini
  542) BEAUMARCHAIS, PIERRE AUGUSTIN CARON de
 • Opera
 • Imagini
BEAUMARCHAIS, PIERRE AUGUSTIN CARON de
5926. ~ *Bărbierul din Sevila. Comedie în 4 acte. Traducere de Paul Ionescu. [190?; înainte de 1902]. (Doyle, p. 2)
5927. ~ Bărbierul din Sevila [pe copertă: Sevilla]. [De] Beaumarchais. Traducere de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cultura), 1909. (15,5 x 10,5). IV-127 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 492). (I 15356)

Nu exista imagini
  543) BEBEL, AUGUST
 • Opera
 • Imagini
BEBEL, AUGUST
5928. ~ Femeiea în trecut, prezent şi viitor [Die Frau und der Sozialismus]. [De] Â. Bebel Traducţiune din limba germană. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Tip. Gutenberg), [189?]. (18,5 x 12,5). 1 f., 453[-456] p. (I 176802)
5929. ~ Robia femelei [Din: Die Frau und der Sozialismus]. [De] A. Bebel [pe copertă şi: Femeia în viitor. Internaţionalism]. Traducere de Quidam [=H. St. Streitman]. Bucureşti, Edit. Lumen, [1910]. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 74). (I 21660)
Pe copertă menţiunea: Depozitul general A. Horovitz. Datat după: RI, 1910, p. 136: Lucrări primite de redacţie.
5930. ~ Statul viitor şi social-democraţia. Cuvîntare rostită în şedinţa Reichstagului de la 9 Februarie 1893, [de către deputatul socialist Bebel]. Bucureşti (Tipografia Nouă Gr. Panaitescu), 1894. (16,5 x 11). 57 p. 25 bani. (Biblioteca Social-Democrată). (I 391888)
Titlul completat după datele de la începutul textului.

Prefeţe
POPP, ADELAIDA. Povestea unei lucrătoare. Pref. de ~ Bucureşti, [1913].

Nu exista imagini
  544) BECA, TRAIAN (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
BECA, TRAIAN (1882-?)
5931. ~ Contribuţiuni la studiul leucomiei limfoide acute (origina ei mieloidă). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... de Traian Beca, intern al spitalelor civile. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1909. (24 x 17). 83 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1057). (II 12836)

Nu exista imagini
  545) BECESCU, CONSTANTIN I. (1879-1917)
 • Opera
 • Imagini
BECESCU, CONSTANTIN I. (1879-1917)
5932. ~ Un om pierdut. [De] Constantin I. Becescu, Profesor la liceul din Ploeşti. Conferinţă ţinută în sara zilei de 1 Fevruarie 1908 în sala teatrului Cooperativa. Ploieşti (Inst. de arte grafice Progresul), 1908. (24 x 16). 38 p. (II 9145)
5933. ~ Schiţă de Roman Tendenţios. [De] Constantin I. Becescu [...]. Conferinţă ţinută în sara zilei de 26 Ianuarie 1907 în sala teatrului Cooperativa. Ploesti (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1907. (24,5 x 16,5). 40 p. (II 6375)

Nu exista imagini
  546) BECESCU, FLORIAN I. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BECESCU, FLORIAN I. (1878-?)
5934. ~ Domnişoara Sécession. [De] Florian I. Becescu. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1908. (22 x 14). 75 p. 1 leu. (II 11997)
5935. ~ În valuri. [De] Florian I. Becescu. [Pe copertă şi: Poezii]. Ed. I. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1911. (18 x 10,5). 126 p. (Astra-S 11385)
5936. ~ Poveste grozavă. [De] Florian I. Becescu. Poem alegoric în opt cînturi asupra răscoalelor din 1907. [Pe copertă: Ed. II]. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1909. (21 x 14). 46 p. 1 leu. (II 14301)
5937. ~ Spre ziuă. [De] Florian I. Becescu. Versuri 1902-1904. [Pe copertă: Ed. 1]. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1906. (18 x 10,5). 131[-134] p. (Astra-S 11385)
5938. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. II], Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1906. (19,5 x 11,5). 131[-134] p. 3 lei. (I 5125)
5939. ~ Vise şi lacrimi. [De] Florian I. Becescu. [Pe copertă şi: Cu mai multe scrisori (fragmente) din partea D-lor: I. Bogdan, Mihail Dragomirescu, B. P. Haşdeu, G. I. Ionnescu-Gion, T. Maiorescu, M. Strajan, V. A. Urechia şi Al. D. Xenopol. Ed. I]. Craiova (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1901. (19 x 10,5). 1 f., 169 p., 1 f., 1 f. portr. 3 lei. (I 411218)

Nu exista imagini
  547) BECESCU, NICOLAE I. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BECESCU, NICOLAE I. (1883-?)
5940. ~ Rachistovainizarea în clinica chirurgicală a D-lui Prof. Dr.Th. Ionescu. Teză pentru octorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... de Nicolae I. Becescu din institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1908. (24 x 16). 55 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1019). (II 10822)

Nu exista imagini
  548) BECESCU-SILVAN, GH. (1875-1924)
 • Opera
 • Imagini
BECESCU-SILVAN, GH. (1875-1924)
(Gh. Silvan)
5941. ~ Cuiburi părăsite. [De] Gh. Silvan. Bucuresci, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1902. (19 x 15). 146 p. 2 lei. (I 63106)
Autorul, identificat după Adamescu III, p. 287.
5942. ~ Din vremea lui Ştefan cel Mare. Bătrînul Dan. Poveste eroică, de Gh. Silvan. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Universala), [1904]. (14,5 x 10). 109[-112] p. [30] bani. (Biblioteca pentru toti, 219). (I 127444)
Reeditată în acelaşi an, fără menţiunea colecţiei.
5943. ~ Idem. [pe copertă: 1504-1904]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Universala), [1904]. (15 x 10,5). 109[-112] p. 50 bani (I 138183)
Reeditare cu deosebiri în p. de titlu a textului apărut în colecţia Bibl. p. toţi, nr. 219. Datat după: AB, 7(1904), nr. 37, iun. 13, p. 910: Bibliografie; B. Bibliogr, 2 (1904), nr.3-4 p. 65.
5944. ~ Ion I. C. Brătianu şi Federaţia unionistă în faţa actualelor împrejurări. [De] Gh. Bocescu-Silvan, Deputat. Ploesti (Inst. Grafic Lumina), 1915. (24 x 16). 32 p., 1 f. portr. 50 bani. (II 439953)
5945. ~ În faţa morţei. Nuvele. [De] Becescu Gh.-Silvan. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Lito-Tip. Motzătzeanu & Lambru), 1897. (18,5 x 12,5). 256 p. 2,50 l. (Biblioteca Internaţională, nr. 8). (I 138377)
5946. ~ Pentru Neatirnare. 1877-78 [pe copertă se adaugă: Valea lacrimilor]. Roman râsboinic. [De] Gh. Silvan. [Volum jubiliar]. [Ploesti] (Inst. de arte grafice Progresul) 1906. (18,5 x 13). 136 p. cu il., 2 f. 1,50 lei. (II 48154)
Localitatea, menţionată în reclame.
5947. ~ Idem. [Pe copertă: A III-a mie]. Ploesti (Inst. de Arte Grafice Progresul), 1906. (18,5 x 12,5). 2 f., VII-404[-406] p., 3 f. pl. 2,50 lei. (I 3037)
Pe copertă, menţiunea: "Romanul complect ediţie populară". Cuprinde: "Cartea I. Valea Lacrimilor; II. între viaţă şi moarte; III. Leul; IV. Prin vifor. Epilog".
5948. ~ Politica externă a guvernului. Discurs rostit de Gh. Becescu-Silvan, Deputat al col. III-lea din Prahova în Şedinţa de la 17 Decemb. 1915 a Adunărei Deputaţilor. Ploesti (Tip. Concurenţa V. Dumitrescu). 1916. (24 x 16). 22 p. (Reprodus din Monitorul Oficial Desbaterile Constituantei 18/20 Decembrie 1915). (II 55542)
Mai cuprinde încă un discurs al lui Gh. Becescu-Silvan, ţinut în Adunarea Deputaţilor la 13 Februarie 1916: "Interpelare asupra scumpirei traiului şi nevoilor Ţărei. Extras din Monitorul Oficial, Desbaterile Constituantei 32/16 Februarie 1916".
5949. ~ O prăbuşire politică. Scrisoare deschisă Domnului Take Ionescu, Şeful Partidului Conservator-Democrat. [De] Gh. Becescu-Silvan. [Ploesti (Tip. Prahova)], 1910. (24 x 16,5). 21 p. (II 26104)
5950. ~ Răsboi sau Neutralitate. Răspuns D-lui C. Dobrogeanu-Gherea. [De] Gh. Becescu-Silvan, deputat. Ploesti (Tip. Lumina D. Dumitrescu), 1915. (25 x 17,5). 27 p. 50 bani. (II 41525)
5951. ~ Soţii ucigaşi. [De] Gh. Becescu-Silvan, Doctor în drept. Bucureşti, Edit. Revistei Judiciare (Tip. Munca), 1906. (22 x 15). 30 p. 1 leu (Extr. din Revista Judiciară). (II 21389)
5952. ~ Ştefan. Cel Mare pe patul morţei [pe copertă: 1504-1904]. [De] Gh. Silvan. Ploesti, Edit. Autorului (Tip.-Lit. Fabricei Progresul), 1904. (21 x 17). 38 p., 1 f. 1 leu. (II 1944)
5953. ~ Ştefan cel Mare sau Atletul lui Hrist după cele mai vechi hrisoave şi cele mai noui cercetări istorice [Pe copertă şi: 1504-1904]. Bucureşti, Edit. Librăriei Scoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (20 x 13). 44 p. 50 bani. (II 138461)
5954. ~ Tainele Bucegilor. Descriere pitorească. Călăuză practică pentru vilegiatori şi turişti. [De] Gh. Silvan. Bucureşti (Tip. Adeverul), 1908. (18,5 x 12). 64 p. cu il., 1 h., 1 tab. 75 bani. (I 10460)
5955. ~ Valea Albă 1476. Roman războinic. [De] Gh. Becescu-Silvan [pe copertă: Gh. Silvan]. Bucureşti, Edit. Romanelor Istorice (Tip. Cronica, Thoma Basilescu [pe v. p. de titlu: Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu]), 1904. (19,5 x 14). 3 f., VI, 1 f., 375[-379] p. (I 138372)
5956. ~ Idem. Roman eroic 1476. [De] Gh. Becescu-Silvan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 13). 358 p. (I 12430)
5957. ~ Vânzător de neam. Dramă în trei acte. [De] Gh. Silvan. Ploesti (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1905 [pe copertă: 1905-1906]. (20,5 x 13,5). 90 p., 1 f. 2 lei. (II 1933)

Nu exista imagini
  549) BECHERESCU, MICHAIL I.
 • Opera
 • Imagini
BECHERESCU, MICHAIL I.
5958. ~ Contribuţiuni la radioterapia fibromelor uterine. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1916 de Michail I. Becherescu. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1916. (23 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1464). (II 46984)

În colaborare:
SEVEREANU, G. şi ~ Contribuţiuni la radioterapia fibromelor uterine. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  550) BECHERESCU, PETRE (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
BECHERESCU, PETRE (1873-?)
5959. ~ Consideraţiuni asupra acţiunei farmaco-dinamice a medicamentelor organice, de Petre Becherescu, doctor în medicină şi chirurgie de la Universitatea din Bucureşti. Doctor în ştiinţele fisico-chimice de la Universitatea din Berlin. Lucrare presentată pentru abilitarea ca docent la catedra de Terapeutică de la Facultatea de medicină din Bucureşti. Bucuresci (Tip. G.A. La-zareanu), 1904. (23,5 x 16). 39 p. (II 1541)
5960. ~ Contribuţiuni la studiul anestesiei chirurgicale la copii. Valoarea anestésica a cloroformului şi a eterului în practica anestesiei. Teză pentru dcctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în ziua de... Noembre 1898 de Petre Becherescu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Elzevir), 1898. (23,5 x 16). 88 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 481). (II 413011)
Bibliografie românească şi străină, la p. 87-88.
5961. ~ Foile de coca. Alcaloizii din foile de coca şi cocainele artificale, de Petre Becherescu [...] membru al Societatei de chimie din Berlin. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1903. (23,5 x 16). 41[-45] p. (II 409910)
5962. ~ Uber das (1, 3) Diphenylpyrazoldion (4, 5) und seine Derivate. Inaugural-Disserta-tion zur Erlangung der Doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich-Wil-helms-Universitât zu Berlin genehmigt und nebst den beigefügten Thesen öffentlich zu verteidigen am 4. März 1903 von Dr. med. Petre Becherescu aus Rumänien. Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke), [1903]. (22,5 x 14,5). 51 p. (II 249070)
Lebenslauf, la p. 51. Datat după: RBibliogr., 1(1903), nr. 5, sept.-oct., p. 127.
5963. ~ Idem Von Dr. med. et phil. Petre Becherescu. Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke)), 1903. (22 x 14,5). 48 p. (II 438626)

Nu exista imagini