Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  531) BÂRZĂNESCU, PETRU ST. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
BÂRZĂNESCU, PETRU ST. (1866-?)
5910. ~ Noui cercetări asupra etiologiei jigodiei. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Petru St. Bârdănescu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23,5 x 15,5). 46[-48] p. (Şcola Superioră de Medicină Veterinară, nr. 57). (II 76473)

Nu exista imagini
  532) BÂRZEANU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
BÂRZEANU, NICOLAE
5911. ~ Marele subprefect Berneanu faţă cu mesurile vechi şi Chirigiul din Zaval faţă cu nouile mesuri metrice. [De] Pr. N. Barzeanu. Nuvelă originală. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1898. (20,5 x 15). VI, 38 p. (II 411889)
5912. ~ Memoriul Locuitorilor Comunelor Bechetu, Călăraşii, Grindenii, Sadova, Damianu, Căciulăteştii, Murta, Georocu, Mârşanii, Rojiştea, Adunaţii de Geormane, Săcuiu, Ghindenii, Nedeia, Gighera, Zăvalu, Gomoştenii, Gângeova, Greceştii, Horezu Poenari, Valea-Stanciului, Barza, etc. din plasele Gângeova şi Rojiştea, judeţul Doljiu; şi Comunele Dăbulenii, Dobrceştii, Apele-Vii, Amărăştii de Sus, etc. Judeţul Romanaţi. Către: 1. Onor Preşedinte al Consiliului de Miniştrii. 2. Onor. Minister al Lucrărilor Publice. 3. Onor. Preşedinte al Corpurilor Legiuitoare. 4. Onor. Prefectură a judeţului Doljiu. Pentru: Urgenţa necesitate a construirei unei noui liniii[!] ferate, de legătură a oraşului Craiova cu noul oraş Bechet. [Autor-Redactor, Pr. N. Barzeanu]. Craiova (Tip. J. Benvenisti), 1914. (19,5 x 13). 25 p. (I 37779)
Autorul, la p. 6.
5913. ~ Mijloacele de atragere ale credincioşilor la biserică şi foloasele ce rezultă din venirea regulată la biserică. Tessa pentru Conferinţa pastorală generală a preoţilor ţinută în amfiteatru Liceului din Craiova la 9-10 Noembrie 1910 de Preotu Nicolae Barzeanu, comuna Zavalu, Judeţul Doljiu. Craiova (Tip. David Benvenisti Editor), [1911]. (21 x 14,5). 35 p. (I 23880)
5910. ~ Mijloacele şi căile prin care preotul ar putea mai bine să-şi îndeplinească datoriile şi să se bucure de drepturile sale. Tessă pentru conferinţa generală pastorală a preoţilor din amfiteatru Liceului din Craiova dela 23 şi 24 Iunie 1908 de Preotu Nicolae Barzeanu, comuna Zăvalu, judeţul Doljiu. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1908. (20 x 13). 58[-64] p. (I 12964)
5915. ~ Spre Pace sau Cuvânt asupra revoltelor ţărăneşti agrare. Rostit la Tedeumul din 20 Martie 1907, în biserica corn. Zavalu, plasa Bechetu, jud. Doljiu de Preotul Nicolae Barzeanu. Craiova, Libr. şi Tip. David J. Benvenisti, [1907]. (18,5 x 12,5). 35 p. (I 6399)
5916. ~ Zece Maia 1901. Discurs ţinut la Tedeumul din Biserica Comunei Bârzu plasa Jiului de jos, Dol-jiu, cu ocasia aniversarei suirei pe Tron a MS Regelui Carol I, proclamarea Independenţei României, şi proclamarea primului Rege Român, în diua de 10 MaiO 1901. De Preotul Nicolae Bârzenu. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), [1901]. (18 x 12). 17 p. (I 13996)

Nu exista imagini
  533) BÂRZEANU, TOMA I.
 • Opera
 • Imagini
BÂRZEANU, TOMA I.
În colaborare:
ANTONESCU, LAZĂR şi ~. Distribuirea fabricatelor Regiei prin factorii rurali. Bucureşti, 1915.
~. Distribuirea fabricatelor Regiei prin organele poştale Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  534) BÂRZESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
BÂRZESCU, GHEORGHE
5917. ~ Indicatorul alfabetic al contravenţiunilor pentru îndrumarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie lucrat de Gheorghe Bârzescu, sub comisar în poliţia Capitalei. Bucureşti (Tip. Cooperativă Jubileu), 1912. (18 x 11,5). 64 p. (I 29642)

Nu exista imagini
  535) BÂRZOTESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
BÂRZOTESCU, D.
În colaborare:
BOERESCU, N. P. ş.a. Elemente de istoria Românilor. cl. II primară. Pitesci, 1894.
TUŢUIANU, B. ş.a. Geografia Judeţului Argeş. Ed. I. Bucureşti, 1904.
~. Idem. Muscel. Ed. I. Bucureşti, 1904.
~. Idem. Olt. Ed. I. Bucureşti, 1904.
~. Idem. Vâlcea. Ed. I. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  536) BÂRZOTESCU, MIRCEA D. (?-1916?)
 • Opera
 • Imagini
BÂRZOTESCU, MIRCEA D. (?-1916?)
5918. ~ Contribuţiuni la studiul ruperii vaselor aberrantia în caz de inserţiune velamenloasă a cordonului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Februarie 1913 de Mircea D. Bârzotescu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. profesională Dimitrie C. Ionescu), 1913. (23 x 16). 40 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1268). (II 30897)

Nu exista imagini
  537) BÂRZOTESCU, VIORICA
 • Opera
 • Imagini
BÂRZOTESCU, VIORICA
5919. ~ Geschichte und gegenwärtige Lage des rumänischen Mädchenschulwesens im Vergleich zu dem deutschen. Inaugural-Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Jena zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt von Viorica Bârzotescu aus Piteşti (Rumänien). Weida i. Th. (Druck von Thomas & Hubert Specialdruckerei für Dissertationen), 1912. (23 x 15,5). 121 p. (BCU-ClN 156257)
Lebenslauf, la p. 121. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  538) BÂRZU, N. A.
 • Opera
 • Imagini
BÂRZU, N. A.
5920. ~ Despre executarea pedepselor. Discurs pronunciat de N. A. Berzu, Procuror general pe lângă curtea de apel din Iaşi şi respunsul D-lui Prim-Presiedinte al aceleiaşi Curţi [Gh. Liciu], la 16 August 1884 cu ocasiunea începerei anului judecătoresc 1884-1885. Bucuresci (Tipografia Statului), 1884. (23,5 x 15,5). 59 p. (II 57935)

Nu exista imagini
  539) BÂRZU, TRAIAN
 • Opera
 • Imagini
BÂRZU, TRAIAN
5921. ~ Cugetări asupra crescerei omului. [De] dl. Traian Barzu, asesor referinţe consistorial. [Caransebeş (Tipografia diecesana), 1887]. (18,5 x 12,5). 54 p. (BE-A 5391)
Descriere după datele de la începutul textului, completată cu informaţiile din: Lumin, 8 (1887), nr. 53, aug. 13/1, p. 3.
5922. ~ Epistoale deschise în causa înfiinţării fondurilor preotesei de dotaţiune, de Traian Barzu. Caransebeş (Tipariul Tip. Diecesane), [189?]. (19 x 12). 40 p. (Reproducere din Foaia diecesana). (Astra-S 6864)
5923. ~ Instrucţiune practică despre purtarea socoţilor şi administrarea averilor bisericesci, pentru preoţii, învăţătorii, epitropii parochiali şi pentru elevii institutelor teologice şi pedagogice, compusă de Traian Barzu, Asesor referinţe consistorial. Editiunea autorului. Caransebeş (Tipariul Tip. Diecesane), 1891. (30,5 x 24). 77 p. (III 96338)
A apărut şi o ediţie în l. maghiară (v. Bibliogr. Hung. 1901-1910, I, p. 70).

Nu exista imagini
  540) BEATITUDA, LORA
 • Opera
 • Imagini
BEATITUDA, LORA
5924. ~ Oracol Românesc. Joc distrativ pentru Bătrân şi Tîner. Conţinând 25 întrebări cu câte 60 răspunsuri. Culese de Lora Beatituda. Pitesci (Lito-Tip. Mihail Lazar Fiii), 1903. (21 x 13,5). 51 p. 65 bani. (II 409793)

Nu exista imagini