Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  521) BÂRSAN, ARETINA (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
BÂRSAN, ARETINA (1879-?)
5869. ~ Studii experimentale asupra Reacţiunei leucocitare si a organelor emalopoetice în urma injecţiunilor cu Metale Coloidale. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, prezentată şi susţinută la... Iunie de Aretina Bârsan, fostă internă a spitalelor şi a Maternitătei. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (23,5 x 16,5). 30 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1014). (II 10764)

Nu exista imagini
  522) BÂRSAN, CONSTANŢA
 • Opera
 • Imagini
BÂRSAN, CONSTANŢA
5870. ~ Colegiile la Romani cu specială privire asupra celor din Dacia. Teza pentru licenţă susţinută la... de Constanta Bârsan. Bucureşti, (Tip. Carol Göbl), 1889. (22,5 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Litere. Secţiunea istorică-filologică). (II 138682)

Nu exista imagini
  523) BÂRSAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BÂRSAN, IOAN
În colaborare:
BACIU, IOAN ş.a. Îndreptar practic în economia rurală. Sibiu, 1895.

Nu exista imagini
  524) BÂRSAN, MARIA
 • Opera
 • Imagini
BÂRSAN, MARIA
5871. ~ Domnelor şi Domnilor Membre şi Membri ai Societăţii pentru Cultura profesională a femeii Predeal, [de Marie Bersan]. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1896. (19 x 12). 16 p. (BCU-ClN 94985)
Cuprinde o justificare a fostei preşedinte a acestei Societăţi la atacurile d-nei Dragomira Kivu Ionescu. Autorul, la p. 16.

Nu exista imagini
  525) BÂRSAN, ZAHARIA (1878?-1948)
 • Opera
 • Imagini
BÂRSAN, ZAHARIA (1878?-1948)
5872. ~ Ca mâini va bate ceasul!... [De] Zaharia Bârsan. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. [pe copertă: Dimitrie] C. Ionescu), [1915]. (16,5 x 11,5). 29[-31] p. 50 bani. (I 42789)
Pe copertă, titlul: "Ca mâini va bate ceasul!... Prevestire?... Cântecul plugarului. Vis. Bolnava. Amurg de toamnă. An nou! Furtuna".
5873. ~ Capriciul unui tată. Comedie într'un act. Din italieneşte de Z. Bârsan. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu', 1908. (17,5 x 13,5). 20 p. 40 b. (Biblioteca teatrală edată de Soc. pentru fond de teatru român, nr. 19). (BCU-ClN 104301)
5874. ~ Câinele şi pisica. Comedie într'un act. Din italieneşte de Z. Bârsan. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu, 1908. (17,5 x 13,5). 20 p. 60 b. (Biblioteca teatrală edată de Soc. pentru fond de teatru român, nr. 21). (BCU-ClN 104301)
5875. ~ Cântecul cocoşului. Comedie într'un act. Din italieneşte de Z. Bârsan. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu, 1908. (17,5 x 13,5). 24 p. 40 b. (Bibl. teatrală edată de Soc. pentru fond de teatru român, nr. 20). (BCU-ClN 104301)
5876. ~ De la nord la sud. Comedie într'un act. Din italieneşte de Z. Bârsan. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu, 1908. (16,5 x 13). 36 p. [40 b.] (Bibl. teatrală edată de Soc. pentru fond de teatru român, nr. 23). (BCU-ClN 104301)
5877. ~ Impresii de teatru din Ardeal, de Zaharia Bârsan. Arad (Tip. George Nichin), 1908 [pe p. 4 a copertei: 1909]. (21,5 x 14,5). 144 p. cu il., 2 pl. 2 cor. (II 459520)
5878. ~ Mărul. [De] Zaharia Bârsan. Dramă în două acte. Sibiiu, Edit. rev. Luceafărul (W. Krafft), 1909. (16,5 x 10,5). 70 p. 1 cor. (BCU-ClN 114674)
5879. ~ Nuvele. [De] Zaharia Bârsan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14,5 x 10). 95 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 35). (I 14777)
5880. ~ Idem. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (15,5 x 10,5). 101 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 159). (I 39167)
5881. ~ Poezii. [De] Zaharia Bârsan. [Pe copertă: Poesii]. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice si Editură, 1907. (19,5 x 13). 174[-176] p. 1,50 lei. (I 7803)
Pe verso f. de titlu menţiunea: Acest volum de poezii se poate privi ca o ediţie nouă completată a volumului epuizat Visuri de Noroc apărut în editura Minerva la 1903.
5882. ~ Ramuri. [De] Zaharia Bârsan. Budapesta, Inst. Tipografic şi de Editură Luceafărul, 1906. (20 x 13,5). 155 p. 2 cor.; în România, 2,50 lei. (I 5035)
5880. ~ Se face ziuă. [De] Zaharia Bârsan. Dramă într-un act. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1914. (18 x 11,5). 118 p. 70 bani . (I 38000)
5884. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (18,5 x 11,5). 118 p. 0,70 lei. (I 58135)
5835. ~ Sirena. [De] Zaharia Bârsan. Piesă în trei acte. Jurământul. Piesă într'un act. Beiuş, Edit. Lucian Bolcaş (Tiparul Tip. Doina), 1912. (21,5 x 15). 194 p. 2 lei (în Austro-Ungaria: 2 cor). (II 38550)
5886. ~ Sluga la doi stăpâni, comedie în 2 acte după C. Goldoni, de Zaharia Bârsan. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu, 1908. (17 x 12,5). 36 p. 60 bani. (Biblioteca Teatrală Edată de Societatea pentru fond de teatru român, nr. 22). (Bj-Sv 859/B 84)
Lipsă coperta.
5887. ~ Trandafirii roşii. Poem dramatic în trei acte, în versuri de Zaharia Bârsan. Bucureşti, Minerva, 1915. (20 x 15). 220 p. 2,25 lei. (I 47874)
5888. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Librăria Universală Leon Alcalay Alcalay & Co.), [1917]. (19,5 x 15). 202 p. (I 344437)
5889. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Librăria Universală Leon Alcalay Alcalav & Co., [191?]. (21 x 16). 176 p. (II 160063)
5890. ~ Visuri de noroc. [De] Zaharia Bârsan. [Poezii]. Bucureşti, Minerva Inst. de arte grafice şi Editură (Tip. Minerva), 1903. (19,5 x 13,5). 2 f., 106 p. 2 lei. (Biblioteca Sămănătorului). (I 138379)
Traduceri:
WILDE, OSCAR. Salomea. Trad. ~. Bucureşti, 1907.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... 1. Bd. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  526) BÂRSEANU, ANDREI (1858-1922)
 • Opera
 • Imagini
BÂRSEANU, ANDREI (1858-1922)
(Sandu Pungă-goală; A.B.)
5891. ~ *Ardeleanul glumeţ sau 101 de anecdote poporale [date la iveală de Sandu Pungă-goală]. [Sibiiu, Libr. W. Krafft, 1902]. 60 fil. (Trib, 6 (1902), nr. 145, p. 8)
5892. ~ Cinci-deci de colinde adunate de şcolari dela scólele medii române din Braşovu, sub conducerea lui Andreiu Bârseanu, profesoru. Braşovu (Tip. A. Mureşianu), 1890. (22,5 x 15,5). 38 p. 20 cr. v.a. (II 103517)
5893. ~ Idem. (Ed. II. înmulţită). Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1903. (19,5 x 12). 64 p. 40 bani. (Astra-S 3564)
În prefaţă se menţionează: "...pe lângă Colindele adunate de şcolari am introdus în colecţiunea de faţă şi câte-va colinde audite de mine, precum şi câte-va piese adunate de colegul I. C. Panţu prin şcolarii sei".
5894. ~ Din traista lui Moş Stoica. O sută şi una minciuni poporale din ţăra Ardeiului, date la ivelă de Sandu Pungă-Golâ, dascăl şi fecior de popă. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1890. (16 x 12,5). 123[-128] p. 20 cr. (I 424291)
Autorul, identificat după: Popea, cop. 2.
5895. ~ *Idem. Ed. III. Braşov, Libr. Ciurcu, [1899?]. 8°. 160 p. 0,20 fl. (Tr, 30 (1899), nr. VII iul. -aug., p. 231: Prod. lit. iul. 1898-iul. 1899).
58960. ~ *Idem. Ed. IV. Braşov (Tip. Ciurcu), 1904. 8°. 144 p. 40 fil. (Tr, 36(1905), nr. III, mai-iun., p. 151: Prod. lit. pe 1904)
5897. ~ Ioan Lăpedatu 1844-1878. Discurs comemorativ de Andreiu Bârseanu, Profesor. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1898. (23,5 x 17,5). 22 p., 1 f. portr. (II 103938)
5898. ~ Istoria scalelor centrale române gr. or. din Braşov, scrisă din incidentul jubileului de 50 ani al gimnasiului, de Andreiu Bârseanu, Profesor. Tipărită cu cheltuiala şcolelor. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (26 x 18). XII, 606, 79 p. (anexe), 20 f. pl. (II 104001)
5899. ~ Înveţăminte din viaţa metropolilului Andreiu Şaguna. Vorbire ocasională, de Andreiu Bârseanu, profesor. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1898. (17 x 12). 32 p. (I 103048)
5900. ~ Pintea Vitezul (Baladă poporală), [culeasă de Andrei Bârseanu]. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1897. (16 x 10,5). 24 p. (Din literatura poporală). (I 159596)
Autorul, identificat după: Cujbă, cop. 4.
5901. ~ Idem. Ed. II. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1915. (17 x 10,5). 24 p. (Din literatura poporală). (I 149288)
5902. ~ Vasile Alecsandri. Vorbire ţinută de Andreiu Bârseanu la serbarea şcolară din 14 Octomvre v. S.l., [1890]. (22,5 x 15). p. 3-14. (Astra-S 34893)
Descriere după datele de la începutul textului. Exemplar incomplet, lipsă p. 15 şi urm. Fals extras, în notă la p. 3: "Despre decursulu acestei serbări vedi: Date din Cronica şcolelor medii".

În colaborare:
BUDIU, PAULU, ş.a. Carte de cetire latină, cl. I gimn. Braşovu, 1887 ; cl. II gimn. Braşovu, 1888.
~. Esplicări la cărţile de l. latină, cl. I şi II gimn. Braşovu, 1888.
~. Gramatică latină, cl. I şi II gimn. Braşovu, 1887.
~ Vocabularu latinu, cl. I gimn. Braşovu, 1887; cl. II gimn. Braşovu, 1888.
DARIU, I., ş.a.. Abecedar... an I, Braşov 1887; ed. II, 1890; ed. III, 1893; ed. VI, 1898; ed. VIII, 1906; ed. IX, 1910.
~. A doua Carte de cetire, an. 2, Întocmită de mai mulţi prieteni ai şcolei. Braşov, 1889; ed. VI, 1900.
~. A treia Carte de cetire, an. 3 şi 4, întocmită de mai mulţi prieteni ai şcolei. Braşov, 1895.
FĂGĂRĂŞANU, D. şi ~. Geografia pentru scalele medii. Lucrată... după D. Laky. Braşov. Tom. II, 1888; Tom. III, 1890.
JARNIK, IOAN şi ~. Doine şi strigături din Ardeal. Bucureşti, [1885]; 1895 (2 ed.).

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
HORN, M. Povestea rosei. Trad. de ~. Braşov, 1901.
LAPEDATU, IOAN AL. Nuvele istorice. Pref. de ~. Sibiiu, 1905.
MESOTA, IOAN GH. Geografia şi istoria evului vechiu, mediu şi modern. Ed. II sub îngrijirea lui ~. Vol. I. Bucureşti, 1879; ed. III, 1884 ; ed. IV, 1889.
~. Idem. Ed. I sub îngrijirea lui ~.Vol. III. Bucureşti, 1880; ed. II, 1893.
ROTH, R. Cälătoria lui Stanley prin Africa Centrală. Trad. de ~ Braşov, 1886; ed. II, 1893.
VOSS, R. Insula morţilor. Trad. de ~. Braşov, [1899] ; 1900.

Vezi de asemenea:
• Culegeri literare. 1891. I. Bucureşti, [1891].
• Serbări culturale. 27, 28, 29 şi 30 August 1911. Blaj, 1911.

Nu exista imagini
  527) BÂRSEANUL, ION
 • Opera
 • Imagini
BÂRSEANUL, ION
5903. ~ Dor pustiu. [De] Ion Bârseanul. Istorisiri. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (19,5 x 13). 239 p. 1,50 lei. (I 10497)
Coperta de Şirato.
5904. ~ Popasuri vînătoreşti. [De] Ion Bârseanul. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1906. (19,5 x 13). 205 [-207] p. 1,50 lei. (I 3451)
5905. ~ Primele ciuturi. [De] Ion Bârseanul. Budapesta (Tip. Luceafărul), 1906. (20 x 13,5). 53[-55] p. (I 5033)
5906. ~ Rapsodii şi balade 1900-1910. [De] Ion Bârseanul. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte grafice şi Editură, 1910. (19,5 x 14,5). 191 p. 1,50 lei. (I 16125)

Traduceri:
DAUDET, ALPHONSE. Niverneza. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
TOLSTOI, LEON. Povestiri populare. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
ZOLA, EMILE. Două nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, 19 09.

Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... 1. und 2. Bd. Bukarest, 1907-1908.

Nu exista imagini
  528) BÂRSESCU, ALEXANDRU GR. (1858-1919)
 • Opera
 • Imagini
BÂRSESCU, ALEXANDRU GR. (1858-1919)
5907. ~ Despre garanţia de evicţiune în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţă de Alexandru Gr. Barsescu (născut în Slatina). Susţinută la... Ianuarie 1885. Bucuresci (Tipo-Lit. Ştefan Mihălescu), 1885. (22,5 x 15). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 57900)

Nu exista imagini
  529) BÂRSESCU, ELENA
 • Opera
 • Imagini
BÂRSESCU, ELENA
5908. ~ Discursurile rostite la congresul corpului didactic de toate gradele de D-na Elena Căpitan Barsescu, Diplomată la Sorbona din Paris. Partea I-a. Omagiu de respect către MS Regele Carol I-iu. Partea II-a. Despre şcoalele profesionale, primare, particulare şi de menaj. Partea III-a. Despre starea morală şi materială a profesorilor şi dacă Politica este folositoare şcoalei şi corpului profesoral. Bucureşti (Tip. Dacia), 1906. (20 x 13). 29 p. (I 22035)

Nu exista imagini
  530) BÂRZĂNESCU, GEORGE M. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BÂRZĂNESCU, GEORGE M. (1875-?)
5909. ~ Câte-va cuvinte asupra plagelor străpunse ale abdomenului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, Presintată şi susţinută la 30 Noembrie 1901 de George M. Bărzănescu, fost extern şi intern al Spitalelor Civile, fost preparator al Clinicei Ginecologice. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1901. (24,5 x 16,5). 87 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 613). (II 413320)

Nu exista imagini