Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  511) Bătaia în armată şi justiţia militară
 • Opera
 • Imagini
Bătaia în armată şi justiţia militară
5861. • Bătaea în armată şi justiţia militară. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1894. (18 x 11,5). 22 p. (I 392133)

Nu exista imagini
  512) Bătrânii săraci dar oneşti
 • Opera
 • Imagini
Bătrânii săraci dar oneşti
5862. • Bătrânii săraci dar oneşti. Poveste de învăţătorii associaţi. Mircea cel Mare şi solii. Legendă de D. Bolintineanu. Braşov, Edit. Librăriei N. I. Ciurcu, [1887]. (20 x 12,5). 8 p. 2 cr. (Biblioteca Copiilor, nr. 14). (I 150632)
Datat după: Lumin, 8(1887), nr. 16, febr. 25, p. 3: Din Bibl. copiilor.
5863. • Idem. Cu o rândunică nu se face primăvară [de D-na Colomb]. Ed. II. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (20 x 12). 8 p. 2 cr. (Biblioteca Copiilor, nr. 14). (Astra-S 3497)

Nu exista imagini
  513) BĂTRÂNU ALEXANDRI
 • Opera
 • Imagini
BĂTRÂNU ALEXANDRI
5864. ~ Carte de Poezii ale soldatului Bătrânu Alexandri. Îi zice şi Ciucalii, care face poezii. De felul lui grădinar, Din neam muncitor plugar. Vindeam ceapă şi mărar, P'n m-a luat militar. Din Oraşul Zimnicea. Alexandria (Tip. şi Libr. Speranţa Nicolae P. Ionescu), 1914. (16 x 11) 42 p. 50 bani. (I 38119)

Nu exista imagini
  514) Bătrânul misterios
 • Opera
 • Imagini
Bătrânul misterios
• Bătrănul misteriosu. Trad. din franţuzeşte de G. B. Vezi: BARONZI, GEORGE A.
5865. • Bătrânulu Dumnedeu totu mai trăesce. Tradusă în Institutulu Adelina Olteanu de elevele de classa III şi IV secundară. Craiova, Edit. Librăriei Samitca (Tipo-Lit. Nationale, Ralian Samitca), 1883. (17 x 10,5). 104 p. (I 293965)

Nu exista imagini
  515) BĂZGAN, GR.
 • Opera
 • Imagini
BĂZGAN, GR.
În colaborare:
PARHON, C. I. şi ~. Phénomènes anaphylactiques. Jassy, 1915.

Nu exista imagini
  516) BÂGESCU, ST. H.
 • Opera
 • Imagini
BÂGESCU, ST. H.
5866. ~ *Antonie sau Impresiuni câmpene. Craiova (Tip. Lazar), 1892. (Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 80)

Traduceri :
PREVOST, L'Abbé. Istoria Manoni Lesco şi a cavalerului de Grio. Trad. de ~. Bucureşti, 1857.
SHAKESPEARE, W. Macbeth. Trad. de ~. Bucureşti, 1850.
THIERS, LOUIS ADOLPHE. Despre proprietate. Trad. de ~. Bucureşti, 1860.

Nu exista imagini
  517) BÂRLĂDEANUL
 • Opera
 • Imagini
BÂRLĂDEANUL
Vezi: ANTONOVICI, IOAN S. (IACOB)

Nu exista imagini
  518) BÂRLEA, ION
 • Opera
 • Imagini
BÂRLEA, ION
Vezi: BÎRLEA, ION

Nu exista imagini
  519) BÂRLEANU, DIMITRIE N.
 • Opera
 • Imagini
BÂRLEANU, DIMITRIE N.
5867. ~ Memoriu asupra concesiunei minei Mărgineanca din judeţul Damboviţa, [de Dimitrie N. Bârleanu, Exploatator de petrol]. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (23,5 x 16). 44 p. (II 269475)
Pe copertă, titlul: "Hoţiile cu mina Margineanca. Complicitatea unor actuali şi foşti funcţionari al Ministerului Domeniilor". Autorul menţionat la p. 33: "Dimitrie N. Bârleanu, Exploatator de petrol (semnat)".

Nu exista imagini
  520) BÂRSAN, ALEXE (1836-1904)
 • Opera
 • Imagini
BÂRSAN, ALEXE (1836-1904)
5868. ~ Fisica populară în lecţiuni practice. Prelucrare de A. Bârsan, fost revisor şcolar al Capitalei. Bucureşti (Stag. Grafic IV. Socecu), 1897. (21 x 13). 78 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca rev. înveţămîntul primar). (II 393162)

Nu exista imagini