Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  501) BĂRCĂNESCU, Al. C.
 • Opera
 • Imagini
BĂRCĂNESCU, Al. C.
Vezi: • Albumul Dreptăţei

Nu exista imagini
  502) BĂRCĂNESCU, C. (1849?-1891)
 • Opera
 • Imagini
BĂRCĂNESCU, C. (1849?-1891)
5814. ~ Cursu începătoru de Aritmetica practica pentru usulu claselor primare de ambe sexe clasa I-a gimnasiala prelucraţiu de C. Bărcănescu, Institutoru de clasa IV la scoală "Domniţa Bălaşa"-Bucureşti. Partea I-a şi II-a. Ed. I. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1888. (20,5 x 12,5). 1 f., 124 p. 1,20 lei. (II 393102)
5815. ~ Idem. pentru usul claselor I şi II primare de ambe sexe, prelucrat de C. Bărcănescu, Institutor[...]. Partea I, II-a. Ed. II, corectată de însuşi autorul. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), [189?]. (21 x 13). 45 p. (I) ; 87 p. (II). 1, 2 bani. (II 411956)
5816. ~ Idem. Partea I-a. Ed. II corectată de însuşi autorul. Bucureşti (Tipo-Litogr. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), [189?]. (17,5 x 12) 48 p. 40 bani. (II 411172)
5817. ~ Methoda practică pentru musica vocală prelucrată şi prescurtată după A. Papin pentru usul scoalelor primare şi secondare de ambele-sexe din ţara [pe copertă: Coprindènd şi biografiile câtor-va maeştrii celebrii], de C. Barcanescu, Maestru diriginte al corului Bis. Domniţa Bălaşa şi Profesore de Musică la scola centrală de Fete din Bucureşti. Bucuresci (Tip. Moderna Gregorie Luis), 1890. (23,5 x 15,5). 112 p. 2 lei. (II 412873)

Nu exista imagini
  503) BĂRDESCU, ALESSANDRU N. (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂRDESCU, ALESSANDRU N. (1854-?)
5818. ~ Salicylatu de sod în rheumatismu articular acut şi chronic. Thesă pentru doctorat în medicină Presentată şi susţinută la... 1878 de Alessandru N. Bardescu (născut în Districtul Buseu), doctor în medicină şi chirurgie. Vechiu Intern al Spitalelor Civile din Bucuresci. Bucuresci (Typ. Alesandru A. Grecescu), 1878. (22,5 x 15,5). 59 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 47). (II 21366)

Nu exista imagini
  504) BĂRDESCU, ANTON A. (?-1929)
 • Opera
 • Imagini
BĂRDESCU, ANTON A. (?-1929)
5819. ~ *L'abus du droit (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1913. 8°.307 p. (Rally I, p. 27).
5820. ~ Un Punct de Program ca contribuţie la belşugul şi bunul trai al omului muncitor de la sate şi oraşe. [De] Anton Bardescu. Bucureşti (Tip. G. I. Gologan), [1918]. (17 x 12). 19 p. (I 51806)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  505) BĂRDESCU, ANTON N. (1850-1929)
 • Opera
 • Imagini
BĂRDESCU, ANTON N. (1850-1929)
5821. ~ 10 Mai 1906. Jubileul 40 ani de domnie a MS Regelui Carol I. Discurs rostit de Anton N. Bardescu, prefectul judeţului Buzeu. [Buzeu, 1906]. (19 x 12). 16 p. (I 5178)

Nu exista imagini
  506) BĂRDESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BĂRDESCU, IOAN
5822. ~ Curs de artilerie. Efectele proectilelor. Ochirea armelor portative şi gurilor de foc. Clasificarea aparatelor de ochire. Teoria miimei cu aplicaţiunile ei. Predat elevilor din anul al II-lea de Locotenentul Ioan Bardescu din artilerie. Bucureşti, 1914. (25 x 20,5). 1 f., 263 p. cu il. 2,95 lei. (Şcoalele de Artilerie, Geniu şi Marină). (BCU-ClN 389756)
Litografiat.

În colaborare:
OCORGESCU, T. şi ~ Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri, Bucureşti, 1915; 1916.

Nu exista imagini
  507) BĂRDESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
BĂRDESCU, M.
5823. ~ Busola Vieţii coprinde: 1. Pilde Ştiinţifice. 2. Cum omul poate deveni perfect. 3. Frumuseţea. 4. Tezaurul vieţei omului şi 5. Discuţia vieţei din trecut, prezent şi viitor. De căpitanul Bardescu M., Piteşti. Bucureşti (Atel. Socec &Co.), 1914. (19,5 x 13). 42 p. cu portr. 3 lei (II 37783).
5824. ~ Cartea Universală coprinde: 1) Marii oameni de valoare ai ţărei, care sunt: I. I. Brătianu, P. P. Carp, Take Ionescu, Al. Marghiloman, N. Filipescu, C. Arion, C. Disescu. 2) Ce a zisM. S. Regele Carol şi M. S. Regele Ferdinand, despre Marele Răsboiu şi atitudinea României. 3) Istoricul rezumat al Campaniei din 1913, succesul repurtat al României şi perspectiva aspiraţiunilor în viitor. 4) Importanţa şi Rolul Agriculturei şi Industriei, asupra existenţei omenirei şi asupra tuturor branşelor de activitate. 5) Consideraţiuni generale asupra: Idealului Naţional. De Căpitanul Bardescu M. Bucureşti, [1916]. (15 x 9,5). 62 p. [2 lei]. (I 507951)
5825. ~ Filosofia şi psihologia sexului frumos: Femeia. De Căpitanul Bardescu M. Bucureşti, 1917. (17 x 11,5). 32 p. (I 55966)

Nu exista imagini
  508) BARDESCU, NICOLAE N. (1862-1937)
 • Opera
 • Imagini
BARDESCU, NICOLAE N. (1862-1937)
5826. ~ Cercetări asupra topografiei cranio-cerebrală, de N. Bardescu, preparator la Institutul de chirurgie. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), [1892]. (24,5 x 17). 37 p. (Extr. din Anuarul Inst. de chirurgie, vol. II, anul 1891-1892). (II 413462)
5827. ~ Cistorafia totală în talia ipogastrică. Memoriu prezentat la concursul de chirurg primar în specialitate de Boalele căilor urinare la Spitalul Filantropia, de doctor N. Bardescu. [Bucureşti, 1900]. (24 x 16,5). 44 p. (II 413455)
5828. ~ Contribuţii la studiul trepanaţiunei craniene. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie, de Nicolae N. Bardescu, vechiu intern al spitalelor civile din Bucuresci, preparator la Institutul de Chirurgie, membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1892. (21,5 x 15). III f., II p., 166 p. cu il., III p., IV pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 292). (II 70176)
5829. ~ Despre apendicită. [De] Dr. Bardescu. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universala), 1915. (24,5 x 16,5). 7 p. (II 42051)
5830. ~ Expunere de titluri şi lucrări. [De] Dr. N. Bardescu. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (24,5 x 17). 60 p. (II 413461)
Descriere după copertă.
5831. ~ Fragmente din chirurgia cerebrală. [De] Dr. N. Bardescu. Bucureşti (Inst. de arte grafice, Eminescu), [1897]. (24,5 x 17). 30 p. (II 413460)
Descriere după copertă. Pe cop. 2, menţiunea: "în această lucrare am adunat patru comunicări relative la chirurgia cerebrală, făcute de mine la Societatea ştiinţelor medicale din Bucureşti, cu presentări de bolnavi şi piese, şi care au fost publicate în dările de semă ale societatei prin revistele medicale Spitalul şi Presa Medicală Română. Aceste comunicări portă următoarele titluri: I. Un cas de emiplegie consecutivă traumatismului. Intervenţie tardivă. II. Un cas de epilepsie generali-sată. Craniectomie decompresivă. Recidiva fenomenelor epileptice şi rolul aderenţelor post operatoare. III. Un caz de sarcom cerebral şi epilepsie jacksonienă. Trepanarea craniului, legătura preventivă a sinusului longitudinal superior, extirparea totală a tumorei. IV. Un cas de atetosă şi epilepsie consecutivă unui ematom subcortical. Craniectomie temporară şi resecţie cerebrală".
5832. ~ Ipertrofia generală a Sinului la femee. [De] N. Bardescu, Medic la Spitalul Brâncovenesc. [Bucureşti] (Tip. Dreptatea), 1S99. (23 x 15,5). 7 p. cu il. (II 413392)
5833. ~ Die Leistenmethode in der Operation der Schenkelbrüche. Von Dr. N. Bardescu, Chirurg am Krankenhaus Brancoveanu in Bukarest (Rumänien). (Mit 8 Textfiguren). S.l, [1908]. (23 x 15). 35 p. cu il. (Sonder-Abdruck aus dem Archiv für Klin. Chirurgie. Bd. 85 [1908], Heft 2). (II 263336)
Descriere după datele de la începutul textului.
5834. ~ *Eine neue operative Behandlung der Varikosen Unterscheukelgcschwüre. Dr. N. Bardescu, extras din Centralblatt für Chirurgie 1899, nr. 28 (Sp, 19(1899), nr. 18, 15-30 sept., p. 424: Publicaţiuni primite)
5835. ~ Ein neues Verfahren für die Operation der tiefen Blasen-Uterus-Scheidenfisteln. Von Dr. N. Bardescu, Chirurg des Bräncoveanu-Krankenhauses zu Bukarest. S.l. [1900]. (23,5 x 15,5). 12 p. cu il. (Sonder-Abdruck aus dem Centralblatte für Gynäkologie 1900, Nr. 6). (II 252608)
Descriere după datele de la începutul textului.
5836. ~ *Nuoi indicaţiuni la elongarea nervilor periferici. Broşură. Bucureşti, 1898. (Bardescu, p. 30)
5837. ~ Operaţiunile asupra ganglionului Gasser pentru Nevralgia inveterată a trigemenului, de Dr. N. Bardescu. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universala), 1915. (23 x 16). 5 p. (II 42200)
5838. ~ Paralisia membrelor inferiore consecutivă pneumoniei, de N. Bardescu, doctorand în medicină. Intern al Spitalelor Civile. Membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucureşti (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (23,5 x 15,5). 12 p. (II 408597)
Descriere după copertă.
5839. ~ Rachistovainisarea, de Dr. Bardescu. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Universala), 1915. (23 x 16). 5 p. (II 40616)
5840. ~ *Studiu asupra calculelor uretrale la femee. Broşură. Bucureşti, 1890. 16 p. (Bardescu. Cistorafia, v. p. de titlu falsă ; Bardescu, p. 43)
5841. ~ Sur quatre cas de chirurgie de l'uretère. [Par] Dr. N. Bardescu, Chirurgien de l'hôpital Brancovano de Bucarest (Roumanie). Les escares sacrées consécutives aux opérations rénales. Communications faites à la cinquième session de l'Association française d'Urologie, Paris, Clermont (Oise). (Impr. Daix Frères), (21 x 13,5). 12 p. (BCU-Iaşi II 15635)
Descriere după copertă.
5842. ~ Tratamentul fistulelor vesico-utero-vaginale profunde printr'un nou procedeu operator, de Dr. N. Bardescu, Medic al Spitalului Brâncovenesc. Bucureşti (Stab, grafic I. V. Socecu), 1899. (23,5 x 16). 17 p. cu il. (Extr. din "Revista de Chirurgie", An. III, Nr. 11), (II 413456)
Descriere după copertă.
5843. ~ Tratamentul perderilor de substanţă ale craniului prin Eteroplastie cu lame de celuloidă, de Dr. N. Bardescu, Medic al Spitalului Brâncovenesc. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1897. (23,5 x 16). 22 p. cu il. (II 408628)
5844. ~ Valorea Semiotică a urinelor în apendicită. [De] Dr. N. Bardescu [...]. [Bucureşti] (Tip. Dreptatea), [1899]. (18,5 x 12,5). 11 p. (Extr. "Spitalul", nr. 10/1899). (I 411371)

În colaborare:
5845. ~ Lavajul sângelui prin injectiuni intra venóse cu soluţiuni saline în dose masive. [De] Dr. N. Bardescu medic[...] şi N. Mărgărint, Intern al spitalelor. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1897. (23 x 15,5). 20 p. (BCU-ClN 186735)

Vezi şi:
BOTESCU, H. şi ~. Escursiunea pentru studiul apelor minerale din Franţa. Bucureşti, 1901.
DRUGESCU, N şi~. Strangularea laterală a intestinului în herniile inguinale. Bucureşti, 1892.
LEONTE , şi ~. Intervention chirurgicale dans les affections cerebrales. Paris, 1891.

Vezi de asemenea:
INSTITUTUL de Chirurgie sub direcţia Prof Assaky. Lucrări originale. Vol. II. Bucureşti, 1892

Nu exista imagini
  509) BĂRGĂOANU, PETRU (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂRGĂOANU, PETRU (1842-?)
5846. ~ Principii de Ritorica Romana acomodate programei în vigoare pentru Seminarii, de Petru Bargaoanu, Profesore Seminariului din Ismail. Ismail (Typ. Dunărei de Jos), 1877. (18,5 x 12,5). 109 [-111] p. 1,50 lei. (I 411398)
La p. 110-111, lista "De onorabile persoane cari prin abonament au binevoitù a încuraja apariţiunea acestui opuscul".

Nu exista imagini
  510) BĂRNUŢIU, SIMEON (1808-1864)
 • Opera
 • Imagini
BĂRNUŢIU, SIMEON (1808-1864)
5847. ~ Argomenti de Giurisprudenza e di Scienze Politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Barnuţiu Simeone di Bocsa Romana in Transilvania il giorno di 6 Giugno 1854. Pavia (Tip. dei Fratelli Fusi di V.), [1854]. (21 x 15,5). 7 p. (I 103275)
5848. ~ Dreptul Genţilor [Curs predat de Simion Barnutiu la Universitatea din Iaşi]. [Iaşi, 1867]. (26 x 21). 99 p. (II 11668)
Curs litografiat. Descriere după datele de la începutul textului. Titlul operei face parte din titlurile manuscriselor rămase de la Simion Barnuţiu şi e citat la nr. 2 în: S. Barnaţiu, "Dreptulu publicu alu Romaniloru", Iaşi, 1867, p. V. Pentru autor şi an vezi: Adamescu I., p. 96.
5849. ~ Dereptulu naturale privatu, de Simeone Barnuţiu, Doptore în legi, profesore de dereptulu naturale, de dereptulu gentiloru, de dereptulu publicu alu Romaniloru şi de filosofia la Universitatea dein Iasi. Iasii (Tipariulu Tribunei Romane), 1868. (22 x 16). 1 f., 300 p. (II 103426)
5850. ~ Dereptulu naturale publicu, de Simeone Barnuţiu, [...]. Iaşi (Tip. Tribunei Romane), 1870. (24 x 16), 2 f., 391 p. (II 103939)
5851. ~ Dereptulu publicu alu Romaniloru, de Simeone Barnuţiu [...]. Iasii (Tip. Tribunei Romane), 1867. (23 x 15). XXXVI, 472 p. 1 f. portr. (II 103652)
Cu o prefaţă şi o notiţă biografică.
5852. ~ Discursul ţinut în Catedrala din Blaj la 2/14 Maiu 1848, de Simion Bărnuţ. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (14,5 x 10). 248 p., 1 f. portr. 1 leu. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 68-71. Biblioteca culturală (autorii români clasici)). (I 13883)
La sfârşitul textului (p. 248) nota: "Această ediţie este făcută sub îngrijirea d-lor Mihail Dragomirescu (pentru partea critică) şi Em. Gârleanu (pentru partea bio-bibliografică)". Cuprinde şi: "Elogiul lui Bărnuţ" de G. Mârzescu. Reeditare a discursului publicat în 1852 cu titlul: "Reporturile romanilor cu ungurii".
5853. ~ *Discurs ţinut în câmpia libertăţii în Blaj în 1848. [Ed. I]. (Adamescu I, p. 96)
5854. ~ Introdupciune în scienta dereptului, [de S. Barnuţiu] [Dreptulu naturale privaţii. Curs]. [Iaşi, 1868]. (29 x 21,5). 168 p. (Litografiat). (II 11664)
Cu alf. de tranziţie. Descriere după datele de la începutul textului. Datat după: Adamescu I, p. 96.
5855. ~ [Logica. Curs ţinut de S. Barnuţiu la Facultatea de drept din Iaşi. După notiţele luate de studentul Nicolae Tacu]. [Iaşi, 1871]. (27,5 x 22). 88 p. (Litografiat). (II 11340)
Prelucrare şi trad. după I. Beck şi A. H. Niemeyers (RBibliogr., 8/1968, p. 487). Datat după: Adamescu I, p. 96.
5856. ~ Metafisica, [de S. Barnuţiu]. Introduptiune. [Curs]. [Iaşi, 1867]. (28 x 22). 79 p. (Litografiat). (II 11665)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pentru autor şi an, vezi: Adamescu I, p. 96.
5857. ~ Pedagogi'a, de Simeone Barnutiu [...]. Iaşi (Tip. Tribunei Romane), 1870. (23,5x 16). 326 p. 5½ sfanţi sau 4,68 lei. (II 103750)
Prelucrată şi trad. după I. Beck şi A. H. Niemeyers (RBibliogr., 8/1968, p. 487).
5858. ~ Psicologi'a empirica si logic'a. De Simeone Barnutiu [...]. Iaşi (Tip. Tribunei Romane), 1871. (24,5 x 16). 2 f., 212 p. [31/.sfanţi sau 2,94 lei]. (II 103842)
Prelucrare si trad. după I. Beck şi A. H. Niemeyers (RBibliogr. 8/1968, p. 487).
5859. ~ Reporturile romaniloru cu ungurii şi principiele libertatei natiunali desfasiurate, de Simeone Barnutiu la 14/2 Maiu 1848 in siedinti'a preliminare a Adunarei natiunali, in beseric'a catedrale din Blasiu. Ed. II. Viena (Cu literele lui C. Gerold si fiiu), 1852. (22 x 14,5). 60 p. (II 103490)
5860. ~ Scientia Virtuţii, [de S. Barnutiu]. [Etica. Curs]. [Iaşi, 1867]. (28 x 22). 90[-92] p. (II 11666)
Descriere după datele de la începutul textului. Pentru autor şi an, vezi: Adamescu I, p. 96. Litografiat.

Prefeţe:
CASSIUS. Ce pretind naţionalităţile dela Coloman Szill. Pref. de ~. Gherla, 1899.

Nu exista imagini