Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  51) BAER, C. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BAER, C. (1867-?)
4611. ~ Consideraţiuni generale asupra locuinţelor rurale în România. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Susţinută în luna Mai 1897 de C. Baer, Bacalaureat în ştiinţe şi în litere. Iaşi (Tipografia Naţională), 1897. (23 x 15,5). 2 f., 36 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 71). (II 412569)

Nu exista imagini
  52) BAGAVU, ANDREI ALU (1857-1888)
 • Opera
 • Imagini
BAGAVU, ANDREI ALU (1857-1888)
4612. ~ Carte de alegere scrisă în dialectulu macedo-românu, de Andreiulu alu Bagavu. Premiată şi tipărită de Societatea Macedo-Romana Lumina. Bucuresci (Tip. Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (20 x 13). XII, 234 p. (II 247466)
Cu o prefaţă de Gr. H. Grandea.

Nu exista imagini
  53) BAGDAD, DEM. C. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BAGDAD, DEM. C. (1883-?)
4613. ~ *Le nom au point de vue de la loi civile française et roumaine. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1908, 8°. 108 p. (Rally I, p. 23)
4614. ~ Teoria privilegiilor în dreptul roman şi roman. Teză pentru licenţă de Dem. C. Bagdad. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24 x 16). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3614)

Nu exista imagini
  54) BAGDAT, TOMA ALECSANDRU (1824-1887)
 • Opera
 • Imagini
BAGDAT, TOMA ALECSANDRU (1824-1887)
Traduceri:
SHAKESPEARE. Biografie... Urmată de Romeo cu Julietta şi Otello. Trad. de ~. Bucureşti, 1848.

Nu exista imagini
  55) BAHIC, H.
 • Opera
 • Imagini
BAHIC, H.
Vezi:
KOSLINSKY, LUCA. Ortografia franceză după ~, fasc. I-II. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  56) BAICAN, ALEXANDRU A. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BAICAN, ALEXANDRU A. (1877-?)
4615. ~ Obligaţiunile solide în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru licenţa susţinută de Alexandru A. Baican. Bucuresci (Tip. N. Voicu), 1900. (22,5 x 15,5). 41[-45] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 138679)

Nu exista imagini
  57) BAICAN, ELIE (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
BAICAN, ELIE (1845-?)
4616. ~ Anecdote poporale, de E. Baican. Pomanarii dracului No. 1. Bucuresci (Tip. Corpului didactic, Ispăşescu & Bratanescu), 1898. (16,5 x 12,5). 16 p. 10 bani. (I 7715)
4617. ~ *Basmele Românilor. Braşov (Dressnand), [189?]. 88 b. (De, 8 (1900), nr. 33, p. 4: Cărţi p. bibl. pop.)
4618. ~ Dialogurile morţilor monarchi a'i Neamului Român. De E. Baican. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihailescu), 1884. (23 x 15). 23 p. (BCU-C1N 201277)
4619. ~ Dialogurile morţilor Monarchi a Românilor. De E. Baican. [Pe copertă: Ed. II]. Focşani (Tip. Modernă, M. T. Dumitrescu), 1895. (22,5 x 15,5). 20 p. 50 bani. (II 138715)
4620. ~ Doctoru Babeş şi Vilzu salvaţi de la moarte. [De] E. Baican. Bucuresci (Tip. Adevërul), 1902. (20 x 13). 16 p. (II 138473)
4621. ~ Florile Florilor. [De] E. Baican. Zece imagini sacre vivorum şi o duzină de Apostoli mortuorum. Bucureşti, 1914. (20,5 x 16). 8 f. (II 47906)
4622. ~ Limba metaforică hotiasca, talhariasca sau caraitoare la Români. Tesa de licentza de E. Baican. Focşani (Tip. Unirea A. Codreanu), 1885. (21,5 x 14). 63 p. (Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucuresci). (BCU-ClN 197979)
4623. ~ Limba metaforică sau Graiul cârâitor la Români, de E. Baican. Focşani (Tip. Moderna, Th. Dumitrescu), 1892. (22 x 14). 62 p. 1 leu. (II 7302)
Descriere după copertă.
4624. ~ Literatura populară sau Palavre şi anecdote. [De] E. Baican. Broşura I-a [pe copertă: 100 subiecte. Ed. I]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1882. (20,5 x 13,5). 71 p. 2 fr. (cu menţiunea: în beneficiul suroriloru mele). (II 80820)
Descriere după copertă. Cu o prefaţă de M. E.[minescu] (Cardaş I, p. 113).
4625. ~ Moda. Culegeri istorice despre îmbrăcămintea antică, de E. Baican. Focşani (Tip. Al. Codreanu), 1887. (19 x 12,5). 55 p. 80 bani. (II 1991)
4626. ~ Noţiuni din istoria universala a pedagogiei. Traduceri şi culegeri dupre mai mulţi autori, de E. Baican. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1887. (19,5 x 13). 97[-99] p. Unu leu nou. (I 138406)
4627. ~ Obiceiuri la Români, adunate de E. Baican. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihailescu), 1884. (15,5 x 10,5). 24 p.(I 138205)
4628. ~ Palavre şi Anecdote, de E. Baican. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1911]. (14,5 x 10). 94[-96] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 694). (I 24773)
Cu 1 portr. Datat după: Cardaş I, p. 113.
4629. ~ Spânul şi omul cu barba roşie din pomana dracului, de E. Baican. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic, Ispasescu & Bratanescu), 1898. (16 x 12). 16 p. 10 bani. (I 138228)
4630. ~ Strigările precupeţilor din Bucuresci şi Iaşi, de E. Baican. Bucuresci (Tip. N. Miulescu), 1884.(21 x 14,5). 8 p. (II7457)

În colaborare:
4631. ~ Noţiuni de articulaţiune sau Instrucţiuni pentru a face sa vorbiasca surdo-muţii, dupre E. Baican, Revisor Şcolar, şi N. Ionescu, Profesor şi Director la institutul surdo-muţilor. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihailescu), 1884. (24 x 15). 15 p. (II 7458)

Vezi de asemenea:
• Culegeri literare 1891. II. Bucureşti, [1891].
• Din tóte literaturile... Nuvele umoristice şi satirice... Piatra-N., 1904.
• Nuvele umoristice [de Ion Creangă, ~]. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  58) BAICAN, NICOLAE (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
BAICAN, NICOLAE (1848-?)
4632. ~ Căte-va cuvinte asupra teratologiei şi o scurtă reflexiune asupra teratogeniei fondată pe embriogenie ca typ luat Hermaphrodismul. Thesa pentru doctorat în medicină. Presintată şi susţinută în Julie 1879 de Baican Nicolae. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (24 x 15,5). 48 p., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 69). (II 7460)
4633. ~ Tratamentul erysipelului. [De Dr. Baican] Memoriu presentat pentru concursul de medic primar la spitalele Eforiei din Bucuresci 1893, Aprilie 5. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1893. (24 x 16,5). 16 p. (II 138748)
Autorul, la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  59) BAICAN, ŞTEFANA
 • Opera
 • Imagini
BAICAN, ŞTEFANA
4634. ~ Geografia Judeţului Putna. Conformu programei în vigóre pentru Clasele a II-a primară şi a III-a rurală, întocmită de Fanni Baican, Institutrice la Scoala Primară de fete din Odobesci. Cu planulu topograficu alu Oraşului Focşani şi harta Judeţului Putna. Focşani (Noua Tip. Română G. Ştefănescu), 1882. (18,5 x 11,5). 71 p., 1 h., 1 pl. 50 bani. (I 266334)
46351. ~ Idem. Ed. II corectată, adăogată şi ilustrată. Focşani (Tip. Unirea, Al. Codreanu), 1886. (20 x 13,5). 76 p. cu il., 1 h. 60 bani. (II 393031)
4636. ~ Idem. Ed. IV. Corectată, ilustrată şi adăugată cu noua împărţire administrativă a plăşilor. Focşani (Tip. Modernă Theodose Dumitrescu), 1892. (24 x 16). 55 p. cu il. (II 413480)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  60) BAICEFF, D.
 • Opera
 • Imagini
BAICEFF, D.
4637. ~ Comparaţiunea dintre imposite şi împrumuturi publice (Din punctul de vedere financiar şi economic) Tesa pentru licenţa susţinută de D. Baiceff. Bucuresci (Tip. N. Miulescu), 1899. (23 x 16). 43[-46] p. (Scola superioră de Ştiinţe de Stat. Universitatea din Bucuresci). (II 413140)

Nu exista imagini