Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  491) BĂRBULESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU, IOAN
5804. ~ Geniulu, înţellepciunea şi sciinţa analysate, de Ioan Bărbulescu. Bucuresci (Tip. Theodor Michaescu şi Theodor Vaidescu), 1869. (19 x 11,5). 22 p. (I 101990)
5805. ~ Necesitatea şi gustul. [De] J. Bărbulescu. Bucuresci (Typ. Theodor Michaiescu), 1880. (20,5 x 14). 50 p. (I 56190)
Primele 14 p., lipsă.

Nu exista imagini
  492) BĂRBULESCU, IOAN (?-1919)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU, IOAN (?-1919)
5806. ~ Necesitatea revelaţiunii supranaturale. Teză pentru licenţă de Diaconul Ioan Bărbulescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 93[-96] p. (Universitatea din Bucuresci, Facultatea de Teologie). (II 3913)

Nu exista imagini
  493) BĂRBULESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU, NICOLAE
5807. ~ Câte-va cuvinte asupra meningo-encefalo-celului congenital şi tratamentului lui. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută în diua de 28 Aprilie 1903 de Nicolae Bărbulescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1903. (24 x 16,5). 115 p. cu il. (Facultatea de medicină din Bucuresci, nr. 675). (II 409979)
5808. ~ Meningo-encefalocelul congenital şi tratamentul lui. Bucuresci (Tip. Marinescu şi Şerban), 1903. (24 x 16). 115 p. cu il. (Inst. de Anatomie topografică şi chirurgie). (II 459956)

Nu exista imagini
  494) BĂRBULESCU, NICOLAE D. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU, NICOLAE D. (1872-?)
5809. ~ Ministerul Public. Teza pentru licenţa de Nicolae D. Bărbulescu. Bucuresci (Tip. Concurenţa Fraţi Osias, M. Klein), 1899. (23 x 16). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412905)

Nu exista imagini
  495) BĂRBULESCU, P.
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU, P.
5810. ~ Adunare de cuvinte zise la diferite ocazii. Şi tipărite în dilele prea-înălţatului nostru Domn Carol I, [de Iconomul P. Bărbulescu, Protoereulu D: Budeu]. Buzeu (în Tip. Sf. Episcopii), 1868. (17,5 x 13,5). 2 f., 59 p. (Biblioteca Religioasă Morală, nr. 1). (I 76140)
Cu alfabet de tranziţie. Titlul cu caractere latine. Din prefaţă reiese că această culegere a fost editată de Ic. P. Bărbulescu care semnează prefaţa. Cuprinde: "Cuvînt zis de Marele Logofăt Gheorghie Sturdza către Soborul Sf. Monastiri Neamţu şi Secul. Cu ocazia numirii Sf: Părintelui Arhimandriţii Dionisie Superiorii acestora Monastiri; Cuvânt rostit de Sf: Părintele Arhimandritul Dionisie. Cu ocazia instalării sale de Superiorii al Monastirilor Neamţul şi Seculu. Anulii 1855; Cuvânt rostiţii De Prea Sf-Sa Părintele Episcopu Al Eparhiei Buzeu DD Dionisie La deschiderea Scoalei Bisericeşti din Schitul Nifon Anul 1861. Cuvânt zis de D-lu G. Angelescu Profesoralu, la Ecdamenulu Şcolariloru din Şcoala Schitului Nifon. Anulu 1862; Cuvînt rostitu de cuviosulu Arhimandrit Dionisie Cu ocadia Instalării de Mitropolitu alu Românii DD Nifon. Anulu 1850 luna Octombrie; Cuvânt compuşii de prea-cuviosulu Arhimandrit Dionisie şi zis de Prea Sf-Sa Părintele Episcopu al Eparhiei Buzeu DD Filotei Cu ocazia numirii Sale de Episcop la această Episcopie, anul 1850".
5811. ~ Orânduiala Cum să cuvine a cânta cei doisprezece Psalmi deosebi. Lângă care sau adaos şi oare care rugăciuni foarte umilicioase şi de mult folos sufletesc pricinuitoare, tălmăcite din Limba Ellinască. Acum aice typărită în zilele prea luminatului şi prea înălţatului nostru Domn atoată Ţara Rumânască Gheorghe Dimitrie Bibescu Voevod. Cu Blagosloveniia Iubitoriului de D[u]mnezeu Episcop al Sf[i]ntei Episcopii Buzăul DD Chesarie, Cu chieltuiala Dumnelor D: Costache Dimitrie Bogasieriu, şi Athanasie Fraţi. De Preotul Petre Bărbulescu. Buzăul (Typ. Sf: Episcopii), Anul 1846. (18,5 x 11). 189[-192] p. (I 123491)
Cu caractere chirilice.

Prefeţe, editări de texte:
• Slujba Sfintei Fecioare Filotei. Pref. şi ed. de ~. Buzău, 1868.

Nu exista imagini
  496) BĂRBULESCU, ZAHARIA
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU, ZAHARIA
Traduceri:
CLARETIE, JULES: Drapelul. Trad. de ~. Bucureşti, [1914].

Nu exista imagini
  497) BĂRBUNEANU, C., căpitan
 • Opera
 • Imagini
BĂRBUNEANU, C., căpitan
În colaborare:
RĂDULESCU, C. şi ~. Manual de telegrafie fără sârmă... Galaţi, 1915.

Nu exista imagini
  498) BĂRBUNEANU, GEORGE I. (?-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBUNEANU, GEORGE I. (?-1918?)
5812. ~ Câteva cuvinte asupra tifobacilozei Landouzy din punct de vedere clinic şi experimental. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezintată şi susţinută în ziua de... Februarie 1910 de George I. Bărbuneanu, Intern al Spitalelor Civile. Bucureşti (Tip. Universala), 1910. (23,5 x 16). 48 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1133). (II 16912)

Nu exista imagini
  499) BĂRBUNEANU, P.
 • Opera
 • Imagini
BĂRBUNEANU, P.
În colaborare:
RADULESCU, P. şi ~. Marina militară. Carte de semnale. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  500) BĂRCĂCILĂ, AL. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂRCĂCILĂ, AL. (1876-?)
5813. ~ Suflete adormite. O conferinţă şi lămuriri asupra noilor proecte şcolare, de Al. Bărcăcilă, profesor, membru în Eforia Şcolară a Judeţului Muscel. Câmpulung (Tip. şi Legătoria de cărţi Gh. N. Vlădescu), 1918. (23,5 x 16). 15 p. 1 leu. (II 49930)
Descriere după copertă, unde se menţionează şi: "Tipărită pentru fondul Eforiei şcolare judeţene din Muscel".

Nu exista imagini