Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  481) BĂRBAT, VIRGIL I. (1879-1931)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBAT, VIRGIL I. (1879-1931)
5779. ~ Naţionalism sau Democraţie. Bucureşti (Atel. grafice Socec &Co.), 1911. (22,5 x 16). 70[-72] p., 1 f. erata. 2 lei (II 24899]
5780. ~ Nietzsche. Tendances et problèmes. [Par] Virgile J. Barbat, Docteur en philosophie, Licencié ès Sciences Sociales. Zurich und Leipzig, Rascher & Cie Libraires Editeurs (Rossbergsche Buchdruckerei, Leipzig), 1911. (22 x 16). 446[-448] p. (II 24000)
În Rally I, p. 26, este menţionată şi teza cu acelaşi titlu şi aceleaşi date.

În colaborare:
5781. ~ Der VII. Kongress des internalionalen Instituts fur Soziologie (Institut international de sociologie). Von Dr. Virgile Barbat und Dr. Eleutheropulos. Leipzig, Fritz Eckardt Verlag, 1909. (25,5 x 17). p. 664-690. (Sonderabdruck aus der Monatschrift fur Soziologie. Leipzig. I Jahrgang. Oktober, 1909). (II 176105)

Nu exista imagini
  482) Bărbatul anonim
 • Opera
 • Imagini
Bărbatul anonim
• Bărbatul anonimu. Vezi: DENNERY, A. ş.a. Bărbatul anonimu. Iaşi, 1851.

Nu exista imagini
  483) Bărbatul cu şapte neveste
 • Opera
 • Imagini
Bărbatul cu şapte neveste
5782. • Bărbatul cu şeapte neveste. Scrisoarea unei nebune? [Bucureşti, Ed. Ig. Hertz, 1909]. (24,5 x 16). 16 p. (Revista Romanelor Criminale, nr. 8. Din documentele secrete ale detectivului Sherlock Holmes). (II 58454)
Exemplar incomplet. Descriere după datele de la începutul textului.

Nu exista imagini
  484) BĂRBĂTESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BĂRBĂTESCU, IOAN
5783. ~ Cursul Dreptului Civil Roman sau Ecsplicarea paragrafelor de legi civile dupe ordina[l] Pravilei lui Caragea. Opu coprinzătoriu de principe, termeni de jurisprudenţă, paragrafele legiloru civile Române, desvoltări a le acestor paragrafe, şi modele de contracte. Culese şi ataşate dupe destinaţie, de Joan Bărbătescu. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1849. (20 x 12,5). 616 p. (I 98853)
Cu alf. de tranziţie. La p. 607-616, numele abonaţilor. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  485) BĂRBĂTESCU, ION I. (1866-1955)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBĂTESCU, ION I. (1866-1955)
5784. ~ Societăţile comerciale. Teza pentru licenţă de Ion I. Bărbătescu. Bucureşti (Tipo-Lit. E. Wiegand, C. Săvoiu & C-ie), 1892. (23,5 x 16). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 76440)

Nu exista imagini
  486) BĂRBĂTESCU, SAVA (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBĂTESCU, SAVA (1884-?)
5785. ~ Câte-va idei despre desvoltarea inteligenţii copilului în şcoala primară. Criteriile după care se pot aprecia diversele manifestării ale acestei desvoltări. Turnu-Severin (Tip. şi Legătoria de cărţi Iancu G. Bejan), 1914. (24 x 16,5). 15 p. 40 bani. (II 49933)

Nu exista imagini
  487) BĂRBUCEANU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
BĂRBUCEANU, NICOLAE
5786. ~ Câteva cuvinte despre activitatea fondului pentru îmbunătăţirea culturei tutunului. Ajutorarea cultivatorilor şi asigurări în anul 1909-1910, de N. Bărbuceanu, şeful biroului fondului, în administraţia centrală a Regiei Monopolurilor Statului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1910. (23 x 16). 13 p. (Reproducerea din Buletinul Culturei Tutunului, Anul V, Nr. 24 şi 25). (II 19461)
5787. ~ Monografia fondului pentru îmbunătăţirea culturei tutunului. Ajutorarea cultivatorilor şi asigurări, [de Nicolae Bărbuceanu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1911. (25,5 x 17,5). 1 f., 70 p., 1 f. pl., 2 tab. (Publicaţie apărută în Buletinul Culturei Tutunului Nr. 30 şi 31 din Aprilie 1911). (II 23598)
Autorul menţionat la sfârşitul textului, p. 70: "Nicolae Bărbuceanu, Şeful biroului fondului, Diplomat al Şcoalei de Comerciu".

Nu exista imagini
  488) BĂRBULESCU DRUGĂ, CONSTANTIN (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU DRUGĂ, CONSTANTIN (1874-?)
5788. ~ Locaţiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă în drept susţinută de Constantin Bărbulescu D. Bucureşti (Tip G. A. Lazareanu), 1898. (23 x 16). 97 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti). (II 412906)

Nu exista imagini
  489) BĂRBULESCU, ILIE (1873?-1945)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU, ILIE (1873?-1945)
5789. ~ Cercetări istorico-filologice. I. Calvinismul şi începutul d'a se seri romineşte. II. Slavonismul şi introducerea limbii române. III. Doc. lui Radu VV către Braşoveni, Rijnoveni şi vameşul Alexandru, de Ilie Bărbulescu, Doctor şi licenţiat în litere, Translator de limbile slave la Archivele Statului din Bucureşti. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (24 x 17). 104 p. 2 lei (II 55508)
5790. ~ Fonetica Alfabetului Cirilic în Textele Române din Vecul XVI şi XVII în legătura cu monumentele Paleo-Sîrbo, Bulgaro-Ruso şi Romîno-Slave cu o introducere despre "Felurile de scriere" şi "Alfabetul cirilic şi ortografia slavă" la români, de Ilie Bărbulescu, Laureat a Academiei Române, Sub-Director al Archivelor Statului. Bucureşti (Tip. Universitara A. G. Brătănescu), 1904. (23 x 15). VIII, 501 p., 1 f. (II 49919)
5791. ~ Fonetika cirilske azbuke u pisanju Rumunjskogo jezika XV i XVI vijekau svezi sa Srpsko-slavenskim, Bulgarsko-slavenskim i Rumunjskoslavenskim spomenicima. Napisao Ilie Bărbulescu Licencie es lettres Bukurestanske Universe. Rasprava odobrena povjerenstvom strogih izpita na filosofskom fakultetu Krsveucilista Franje Josipa I. u Zagrebu. Zagreb (Tisak Dionicke Liskare), 1899. (22 x 14,5). VII, 132 p. (II 55684)
5792. ~ Kad su pocele da ulaze u rumujski jezik najstarije ujegove slavenske rijeci. [De] Prof. Dr. Ilie Bărbulescu, Dopisni clan Rumunjske Akademije. [Berlin (Verlag der Weid mannschen Buchhandlung) 1908]. (24,5 x 17,5). p. 433-448. (Sonderabdruck aus der Jagic-Festschrift: Zbornik u slavu Vatroslava Jagica). (II 11771)
5793. ~ Memoriu de studii, titluri şi publicaţii, prezentat, de Ilie Bărbulescu pentru obţinerea catedrei de limbile slave de la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Brătănescu), 1905. (24 x 16). 32 p. (II 11808)
5794. ~ Memoriu pentru Academia Română. [De] Prof. Ilie Bărbulescu. Iaşi [Inst. de Arte Grafice N. V. Stefaniu & Co.), 1914. (24,5 x 16,5). 14 p. (II 35032)
5795. ~ O Kyлтури у Црној Гори об д-р Илије Барбулеска, професора yиверсита с румынсог превео: Д-р Боря Стефанели. Цетинье (Штампано у Држ. Штампарији Краль. Црне Горе), 1912. (17 x 9,5). 1 f., 16-18 p. (Пpeштампано иэ Цетиньског Вјесника, Број 62 и 63 об 1912). (Иэ Балканског свијeта). (I 218316)
5796. ~ Pagini din moralitatea noastră universitară. [De] Ilie Bărbulescu. Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (20,5 x 13,5). 40, 5 p. (II 55840)
Pe coperta: "Pagini din moralitatea noastră universitară" urmate de "Un respuns al D-lui I. Bogdan".
5797. ~ Problemele capitale ale slavisticei la Romani, de Ilie Bărbulescu, Profesor agregat de Limbile Slave la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (24 x 16). 2 f., 51 p. 1,25 lei. (II 5549)
5798. ~ Relations des Roumains avec les Serbes, les Bulgares, les Grecs et la Croatie en liaison avec la question macédo-roumaine, par Ilie Bărbulescu, professeur de slavistique à l'Université de Iaşi, Membre correspondant et lauréat de l'Académie Roumaine. Iaşi (Inst. d'Arts graphiques N. V. Ştefăniu &Co), 1912. (24,5 x 16,5). 1 f., V p., 369 p, 1 f. erata (II 27875)
5799. ~ Românii faţă de Sârbi şi Bulgari, mai ales cu privire la Chestia Macedo-Română, de Ilie Bărbulescu, Laureat al Academiei Române, Sub director al Arhivelor Statului. Bucuresci (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1905. (24,5 x 16,5). 1 f., II, 216 p. 2,50 leí (II 152)
5800. ~ Румуни према србима и бугаримa на рочито с погледом на питанье македонских румина од д-ра Илије Барбулеска, професора славистике на јашком университету с румуноског превео Свестислад Илић. у Београду (Нова штампарија Давидовић, Луб. М. Давидовићa, 1908. (24,5 x 16,5). VIII, 176 p. 2 Динара (Изданье Задружбине Илије 129). (II 11307)
5801. ~ Studii privitoare la limba şi istoria romînilor, de Ilie Bărbulescu, Doctor în litere [pe copertă: Sub-Director şi] Translator de limbile slave la Archívele Statului din Bucureşti. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1902. (20,5 x 14). 199 p. 2 lei. (I 105666)
5802. ~ Studii slavice la Facultatea de litere din Bucureşti. Note critice (cu prilejul unui studiu [De la cine şi când au împrumutat Românii .alfabetul cirilic?] al D-lui Profesor Ion Bogdan), de Ilie Bărbulescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1902. (21 x 13,5). 24 p. (II 111277)
Descriere după copertă.
5803. ~ Vechile relaţii ale Principatelor Române cu Croaţia, de Ilie Bărbulescu, sub-director al Archivei Statului. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (23,5 x 16). 1 f., 37 p. 1 leu. (Extr. din "Revista pentru istorie, archéologie şi filologie"). (II 1819)

Nu exista imagini
  490) BĂRBULESCU, ION (1887-1969)
 • Opera
 • Imagini
BĂRBULESCU, ION (1887-1969)
Vezi: B'ARG, pseudonim

Nu exista imagini