Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  471) BĂNESCU, DIMITRIE I.
 • Opera
 • Imagini
BĂNESCU, DIMITRIE I.
5757. ~ Mortea lui Iisus Christos pe cruce este adeverat sacrificiu. Teză de licenţă susţinută la 30 Noembre 1902 de Dimitrie I. Bănescu, Funcţionar la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24 x 16). 56[-57] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 176306)

Nu exista imagini
  472) BĂNESCU, EUGENIU P. (1876-1956)
 • Opera
 • Imagini
BĂNESCU, EUGENIU P. (1876-1956)
5758. ~ Despre posesiune. Teză pentru licenţă susţinută la... de Eugeniu P. Bănescu. Bucuresci (Tip. M. Rădulescu), 1900. (23 x 15). 95 p (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413142)

Editări de texte:
MARZESCU, G. Curs de drept civil. Editori ~. Bucureşti, 1897.
~ Idem. Vol. II. Redactat de studentul ~. Bucureşti 1898.

Vezi de asemenea:
• Cultul eroilor la Palatul Justiţiei din Craiova. Cuvântările d-lor... S.l. [1918].

Nu exista imagini
  473) BĂNESCU, HONORIU P. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂNESCU, HONORIU P. (1880-?)
5759. ~ Despre Extradiţiune. Teză pentru Licenţă susţinută la... de Honoriu P. Bănescu. Pitesci (Lito-Tip. şi Legătorie de Cărţi Mihail Lazar Fii), 1901. (23 x 15,5). 70 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412608)

Nu exista imagini
  474) BĂNESCU, NICOLAE (1878-1971)
 • Opera
 • Imagini
BĂNESCU, NICOLAE (1878-1971)
5760. ~ Un capitol din istoria mănăstirii Neamţului. [De] N. Bănescu. Stareţul Neonil. Corespondenţa sa cu C. Hurmuzachi şi Andreiii Şaguna. Vălenii-de-Munte. (Tip. Neamul Romanesc), 1910. (19,5 x 13). 99 p. 1 leu. (I 21790)
Scrisorile, în ordine cronologică (p. 59-99)
5761. ~ O celebritate a ştiinţei româneşti. (D. Demosthenes Roussos). N. Bănescu, doctor în bizantinologie. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1915. (24,5 x 17). 22 p. (II 44387)
5762. ~ Contribuţii la istoria literaturii bizantine. [De] N. Bănescu. I. Un ms. inedit al Theogoniei lui Tzetzes. II. Cu privire la Εκφρσις din Cod. Vatic. 1409. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (23 x 15,5). 20 p. (Extr. din "Conv. Literare", an XLIX, nr. 7-8 Iulie-August). (II 44631)
5763. ~ Un dascăl uitat: Grigore Pleşoianu, de N. Bănescu, profesor. Cu 3 portrete şi un facsimile. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (26,5 x 21). 47 p., 3 f. portr., 1 pl. 1 leu. (Academia Română). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom XXXVII. Mem. Secţ. Istorice, nr. 13, p. 337-383). (II 43117)
5764. ~ Die Entwicklung des griechischen Futurums von der frühbyzantinischen Zeit bis zur Gegenwart. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät (I. Sektion) der K. Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Vorgelegt von N. Bănescu, Mănăstirea Dealu (Rumänien). Bukarest (Königliche Hofbuchdruckerei F. Göbl Söhne), 1915. (25 x 17). VI, 119[-121] p. (II 41407)
Date biografice, la p. 121.
5765. ~ Gheorghe Bariţ. Rolul său în cultura naţională, de N. Bănescu, Profesor secundar. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (18,5 x 12). 32 p. 60 bani. (I 21789)
5766. ~ Însemnări din campanie (22 Iunie - 8 August 1913), de Locotenent în rezervă N. Bănescu, director de studii la liceul militar dela Mănăstirea Dealul. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala), 1913. (23 x 16). 44 p., 2 il. (Extr. din "Revista Infanteriei", XVII, 201-2). (II 34984)
5767. ~ O misterioasă reputaţie ştiinţifică [Demosthenes Roussos]. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1915. (24 x 16,5). 11 p. (Extr. din "Cultura Românilor", I , nr. 1-6). (II 157691)
5768. ~ Un poème grec vulgaire relatif à Pierre le Boiteux de Valachie, publié par N. Bănescu, professeur (Bucarest). Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1912. (23 x 16). 29 p. (II 29011)
5769. ~ Deux poètes byzantins inédits du XIII-e siècle, par N. Bănescu, Directeur des études du Lycée Militaire de Mănăstirea Dealul. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1913. (24,5 x 16,5). 20 p. (II 33236)
5770. ~ Rătăcirile ştiinţifice ale D-lui Dem Roussos, bizantinist neimprovizat şi profesor de recentă improvizaţie la Universitatea din Bucureşti. [De] N. Bănescu. Bucureşti (Minerva), 1916. (24,5 x 16,5). 44 p. (II 46810)

În colaborare:
5771. ~ Ioan Maiorescu. Scriere comemorativă cu prilejul centenarului naşterii lui. 1811-1911. [De] N. Bănescu şi V. Mihäilescu. Bucureşti (Tip. Românească), 1912. (24,5 x 16,5). XXII, 554[-556], 15 f. pl. (II 31000)
5772. ~ Scrisori către părinţi, de N. Bănescu, Fost Director de studii şi Gh. Lazăr, Fost profesor de Istorie. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte grafice Flacăra, 1915. (24 x 16). 30 p. 50 bani. (Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul nr. 3). (II 42222)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
• Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul. Acte... tipărite de prof. demisionaţi... Bucureşti, 1915.
EURIPIDE. Hecuba şi Ifigenia în Aulis. Trad. de ~. Craiova, 1905.
GOLESCU, IORDACHE. Viata şi scrierile Marelui Vornic. Bucăţi alese tipărite de ~. Vălenii de Munte, 1910.
HURMUZACHI (Familia)... Corespondenţa fam. Hurmuzachi cu Gh. Bariţ. Publicate de ~. Vălenii de Munte, 1911.
PLUTARH. Viaţa lui Pericle. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.

Vezi de asemenea:
• De la Congresul didactic... Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  475) BĂNICĂ, ALECU G. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂNICĂ, ALECU G. (1884-?)
5113. ~ Osteomele Traumatice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Iunie 1914 de A. G. Bănică. Bucureşti (Tip. Lupta Nicolae Stroilă), 1914. (23,5 x 16,5). 61 p., 3 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1345). (II 37314)

Nu exista imagini
  476) BĂNICĂ, GH.
 • Opera
 • Imagini
BĂNICĂ, GH.
În colaborare:
NOICA, I. şi ~. Anevrism al aortei toracice descendentă. Bucureşti, [190?].

Nu exista imagini
  477) BĂNICĂ, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
BĂNICĂ, IOAN M.
5774. ~ Cura radicală a herniilor inghinale cu fire temporare (Procedeul D-lui Prof. Th. Ionescu). Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezintată şi susţinută la 28 Februarie 1905 de Ioan M. Bănică. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1905. (22 x 15,5). 2 f., III, 66[-68] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 772). (II 550323)
Lipsă coperta.
5775. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu) 1905. (23 x 15,5). 66[-68] p. (Inst. de Anatomie Topografică şi Chirurgie. Director Prof. Dr. Th. Ionescu). (II 6640)

Nu exista imagini
  478) BĂNICĂ, PETRE
 • Opera
 • Imagini
BĂNICĂ, PETRE
5776. ~ Despre agenţii diplomatici. Teză pentru licenţă susţinută de Petre Bănică. Brăila (Anteia Tipo-Lith. P. M. Pestemalgioglu), 1900. (23 x 16). 50 p. (Şcola Superioră de Ştiinţe de Stat (Palatul Univ. din Bucureşti)). (II 412567)

Nu exista imagini
  479) BĂNULESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
BĂNULESCU, N.
Vezi:
KIRIAC, D. G. ş.a. Cântece şi coruri şcolare. Bucureşti 1909.

Nu exista imagini
  480) BĂNUŢ, AUREL P. (1881-1970)
 • Opera
 • Imagini
BĂNUŢ, AUREL P. (1881-1970)
(Călătorul)
5777. ~ Achim Filaru. Despre lume şi oameni. Monolog în jargon. De Aurel P. Bănuţ. Braşov (Tip. A. Mureşianu Branisce & Comp.), 1913. (16,5 x 11). 16 p. (I 114218)
5778. ~ Un fond al presei pentru popor. O propunere adresată comitetului naţional. De Călătorul [A. P. Bănuţ], Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1911. (19,5 x 12). 32 p. (BCU-ClN, S7907)
Autorul, identificat după: Straje, p. 60.

Nu exista imagini