Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  461) BĂLLUŢĂ, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
BĂLLUŢĂ, GRIGORE
5744. ~ Jus romanum. De peregrinis et latinis. Droit français. De la jouissance des droits civils; de la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français. Thèse pour la licence L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 14 Janvier 1864, par Grégoire Ballutza Né a Bucharest (Roumanie). Paris (Impr. de P.-A. Bourdier et C-ie), 1864. (23,5 x 15,5). 100 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 17148)

Nu exista imagini
  462) BĂLLUŢĂ, SC. N.
 • Opera
 • Imagini
BĂLLUŢĂ, SC. N.
5745. ~ Plângeri. [De] Sc. N. Bălluţă. [Versuri]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1915. (18,5 x 12). 25 p. (I 45212)

Nu exista imagini
  463) BĂNĂŢEANU, ALEXE
 • Opera
 • Imagini
BĂNĂŢEANU, ALEXE
5746. ~ Învăţăturile rabinilor asupra temei: Cum câştigă Israelul puterea şi stăpânirea ce i se cuvine asupra tuturor popoarelor de pe pământ. [De] Dr. Alexe Bănăţeanu. Bucureşti, Edit. Biroului Universal Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1915. (17,5 x 11). 32 p. 15 bani. (Din Ediţia separată a foaiei ilustrate Wiener-Volks-Zeitung, Nr. 10, Anul 1912). (I 47829)

Nu exista imagini
  464) BĂNĂŢEANU, ION POPOVICI
 • Opera
 • Imagini
BĂNĂŢEANU, ION POPOVICI
Vezi: POPOVICI-BĂNĂŢEANU, ION

Nu exista imagini
  465) BĂNĂŢEANUL, I.
 • Opera
 • Imagini
BĂNĂŢEANUL, I.
5747. ~ *A fost odată. Bucureşti, Edit. Sfetea, [1912], 3 coroane (FD, 1913, nr. 5 (20 ian.), p. 5)
5748. ~ *Cartea celor doi sbârliţi (Pentru copiii de la oraşe). Bucureşti, Edit. Sfetea, [1912]. 1,50 cor. (FD, 28(1912), nr. 3, ian. 20, p. 4)

Nu exista imagini
  466) BĂNCILĂ, IOAN (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂNCILĂ, IOAN (1870-?)
5749. ~ Conştiinţa Naţională. [De] Căpitanul Băncilă Ioan. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din Focşani în luna Februarie 1911. Bucureşti (Albert Baer), 1911. (23,5 x 16,5). 18 p. (II 23460)
5750. ~ Rezumate de principii tactice cu Aplicaţiuni pe hărţile taberilor de instrucţie. Vol. I (Principiile); Vol. II (Aplicaţiile), de Căpitanul Băncilă Ioan din Pionieri. Focşani (Tip. Batalionului 3 Pionieri), 1910. (18,5 x 12). 2 f., 172 p. (I) ; 2 f., III p., 2 f. (II). (I 56143)

Nu exista imagini
  467) BĂNCILĂ, LEON (1878-1917)
 • Opera
 • Imagini
BĂNCILĂ, LEON (1878-1917)
5751. ~ Carte de muzică, pentru clasa I-a secundară, de Diaconul Leon Băncilă, Maestru de Muzică la Gimnaziul "Al. Donici" din Fălticeni. Proprietatea autorului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Dor. P. Cucu şi Legătorie de Cărţi Dr. A. Athanasiu-Vergu), 1912. (21,5 x 14). 45 p. 1,50 lei. (II 29888)

Traduceri :
AUGUSTIN, Fericitul. Cartea I-a din De civitate dei. Traducere şi studiu. Teză de licenţă de ~. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  468) BĂNCILĂ, PETRE
 • Opera
 • Imagini
BĂNCILĂ, PETRE
5752. ~ Colindele Crăciunului si ale Pasciloru seu Productiuni cu cântece la Nascerea si învierea Domnului nostru Isusu Christosu. La care s'au adausu si Colacaritulu séu Vornicitulu usitatu la nunti precum si cate-va canturi, ce se cânta la més'a nuntii. Adunate, întreptate si întocmite astfeliu de Petru Bancila. Sibiiu, Edit. şi tipariulu tip. eredei de Closius, 1875. (17,5 x 10,5). 80 p. (I 13389)
5753. ~ Colindele Crăciunului şi ale Paştilor. Ca adaus "Colăcăritul sau vornicilul". De Petru Băncilă. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tiparul lui VV Krafft, 1904. (16 x 10). 78 p. (I 380)

Nu exista imagini
  469) BĂNESCU, ADINA
 • Opera
 • Imagini
BĂNESCU, ADINA
5754. ~ Societe des cantines scolaires de la Viile de Craiova (Roumanie). Conference faite par Madame Adine Banesco de Craiova le 10 Janvier 1909. [Craiova (Inst. de arte grafice Samitca, 1909]. (23,5 x 14,5) 8 p. (Exposizione[!] Internazionale d'igiene sociale sotto l'alto Patronate di SM La Regina Elena). (II 25987)
Descriere după datele de la începutul textului.

Nu exista imagini
  470) BĂNESCU, CHRISTU V. (1869-1930)
 • Opera
 • Imagini
BĂNESCU, CHRISTU V. (1869-1930)
5755. ~ Despre schimb. Teză pentru licenţă de Christu V. Bănescu. Bucuresci (Tip G. A. Lazareanu), 1904. (23,5 x 16). 58 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept). (II 3622)
5756. ~ Notiţe de procedură civilă. Pentru usul studenţilor de la Facultatea de Drept, de Christu V. Bănescu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (29 x 20), p. 65-104. (III 292798)
Exemplar incomplet în BAR.

Nu exista imagini