Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  451) BĂLTEANU, CONSTANTIN (1857-1918)
 • Opera
 • Imagini
BĂLTEANU, CONSTANTIN (1857-1918)
5719. ~ Despre antisepsia în morbii infecţioşi. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Constantin Bălteanu, Medic de Batalion. Bucuresci (Tipo-litogr. Eduard Wiegand), 1889. (23,5 x 16). 70[-72] p., 1 pl., 4 tab. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 211). (II 412620)

Nu exista imagini
  452) BĂLTEANU, ENIU DUMITRU (1847?-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLTEANU, ENIU DUMITRU (1847?-?)
5720. ~ Apreţiere pedagogică asupra cărţii lui Pestalozzi numită Cum Gertruda învaţă copiii sei, de Eniu D. Bălteanu, Directorul Revistei Pedagogice Lumina pentru toţi. Cu portretul lui Pestalozzi. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), [1892]. (18 x 12). 30 p. 50 bani. (Biblioteca Pedagogică). (I 76130)
Descriere după copertă; anul, menţionat cu cerneală.
5721. ~ Carmen Sylva, [de Eniu D. Bălteanu]. Cu o ilustraţie. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1885. (15,5 x 10,5). 45 p. cu portr. 30 bani. (Mica Bibliotecă Populară Lumina pentoţi sub direcţiunea lui Eniu Băltenu, Licenţiat în litere, Directorul Institutului Educaţiunea şi al revistei Lumina pentru toti. Seria II: Biografia omenilor mari, I). (I 111137)
5722. ~ *Carte de rugăciuni completă (format portativ). În edit. D-lui Eniu Bălteanu. [189?]. 1 leu. (Bălteanu, cop. 4)
5723. ~ Davila, [de Eniu Băltenu]. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), [1885]. (15,5 x 11). 52 p., 1 f. portr. 50 bani. (Mica Bibliotecă Populară Lumina pentru toţi. Ser. III. Biografia Omenilor Mari, Cărticica II). (I 263650)
Exemplar incomplet în BAR.
5724. ~ Istoria unui dumicat de pâine sau Viaţa omului şi animalelor studiată spre folosul omului. Prelucrare românescă de Eniu D. Băltenu [după I. Macé]. Bucuresci (Tip. şi Libr. şcoalelor Eniu D. Băltenu & C. P. Conduratu), [1891]. (17,5 x 12). 295 p. 2,50 lei. (Biblioteca Populară). (I 111160)
Autorul după care s-a făcut prelucrarea, la p. 5; anul menţionat pe copertă.
5725. ~ Inveţămentul intuitiv dupe metoda şi procedurele lui Froebel şi Pestalozzi, [de Eniu Balténu, Licenţiat în litere, Directorul Institutului Educaţiunea]. Lecţia I. Florea. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii) [188?]. (15,5 x 10,5). 32 p. 20 bani (Mica Bibliotecă Populară Lumina pentru toţi. Seria I). (I 384772)
5725 a. ~ Idem. Cărticica II. Mincea [!]. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), [188?]. (17 x 12). 31 p. 30 bani. (Mica Bibliotecă Populară Lumina pentru toţi. Seria I). (I 384772)
5725 b. ~ Idem. Cărticica III. Cubul. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), [188?]. (16,5 x 11,5). 19 p. 20 bani. (Mica Bibliotecă Populară Lumina pentru toti, Seria I). (I 384772)
5725 c. ~ Idem. Lecţia IV. Sfera, cilindrul şi cercul. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), [188?]. (16,5 x 12,5). 29 p. 30 bani. (Mica Bibliotecă Populară Lumina pentru toţi. Seria II). (I 384772)
5726. ~ Manual de limba francesă. Carte completă pentru clasele I şi II secundare de băeţi şi fete, întocmită conform noului program de Eniu D. Bălteanu, profesor de limba franceză la liceul Sântu Sava. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1899. (20 x 13,5). XXVIII, 265, VII p. 2,50 lei. (II 111261)
5727. ~ *Metodul de a învăţa pe copii scrierea şi cetirea, de Eniu D. Bălteanu, Revisorul şcoalelor din judeţul Ilfov. Bucureşti, 1874. (Recenau, p. 59)
5728. ~ Metodul d'a invăţa pe copii scrierea şi citirea. Precedat d'un mic conductor, de Eniu D. Bălteanu, Revizorul şcoalelor din judeţul Ilfov. Ed. II înbunătăţită. Partea I Mecanismul citiri[i]. Bucureşti (Typ. Antoniu Manescu), 1875. (17 x 11,5). 45 p. cu il. (învătămîntul începător). (I 7769)
5729 ~ Pestalozzi. Viaţa, ideile şi activitatea lui, [de Eniu D. Bălteanu]. Bucureşti (Tip. Şcoalelor, Eniu D. Bălteanu), 1891. (17,5 x 11,5). 238 p. cu portr., 1 f. erata. (Biblioteca Pedagogică, Marii Pedagogi). (I 263621)
5730. ~ Scrierea şi citirea. Conductorul, [de Eniu Balténu...]. Cărticica I. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), [188?]. (16,5 x 12,5). 26 p. 35 bani. (Mica Bibliotecă Populară Lumina pentru toţi, Seria IV). (I 384770)
5731 ~ Studiu assupra poesiei didactice la Elleni, de Enniu D. Bălteanu, licenţiaţu în litere şi şi filosofía. [Teză de licenţă]. Bucureşti (Tip. Curţii, Lucrătorii Associaţi)), 1876. (23 x 15). 116 p. (Facultatea de Litere si Filosofía din Bucureşti). (II 55642)
5732. ~ Studiul naturei prelucrat pentru popor, [de Eniu Balténu...] Cărticica I. Privirea naturei. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), [188?]. (16,5 x 13). 22 p. 20 bani (Mica Bibliotecă Populară Lumina pentru toţi, Seria III). (I 384754)

Traduceri:
BUFFON. Discursu assupra stylului. Trad. de ~. Bucureşti, 1870.
GOGUILLOT, L. Cum putem face pe surdomuţi să vorbească. Trad. de ~. Bucureşti, 1896.
PESTALOZZI, I. H. Cum îşi învaţă Gertruda copiii. Trad. de ~. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  453) BĂLTEANU, FAG. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLTEANU, FAG. (1881-?)
5733. ~ Curtea cu Juraţi şi Pretorul peregrin. [De] Fag. Bălteanu. Teză de licenţă. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1904. (22,5 x 15). 54 p. (II 3968)

Nu exista imagini
  454) BĂLTEANU, ION G. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLTEANU, ION G. (1887-?)
5734. ~ Contribuţiuni la studiul piocianazei din punctul de vedere al anticorpilor. Teză [pe copertă: Pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie]. Prezentată şi susţinută la... Ianuarie 1913 de I. G. Bălteanu din Institutul Medico-Militar. Câmpulung (Tip. şi Librăria Gh. N. Vlădescu), 1913. (23 x 15,5). 45 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1264). (II 33754)

În colaborare:
CIUCĂ, M. şi ~. Deux epidémies de fiévre typhoide. Paris, 1915.
~. Vaccinations antityphiques au virus. Paris, 1914.
STANCULESCU, şi ~. O complicaţiune moculară. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  455) BĂLTEANU, MARIA ENIU (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLTEANU, MARIA ENIU (1856-?)
5735. ~ Irina. Istorioară educativă pentru fete. [De] Maria Eniu Bălteanu. Bucureşti (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1895. (16 x 11). 62 p. (I 375225)
5736. ~ Poesiile copiilor în limbile română, francesa şi germană adunate, de Maria Eniu Balténu. Bucureşti, Edit., Libr. şi Tip. Şcoalelor, [1888]. (15,5 x 11,5). 64 p. 80 bani. (I 83532)
Datat după: RoL, 12(1888), nr. 3233, iun. 17(28): Bibliografie; BR, 11(1889), nr. 1, ian., p. 2.

Nu exista imagini
  456) BĂLTENOIU, V.
 • Opera
 • Imagini
BĂLTENOIU, V.
5737. ~ Concepţia despre dreptate la Ţăranul Român. Conferinţă ţinută la Societatea Studenţilor în Drept C. Bozianu Duminică 29 Ianuarie 1906, de d. V. Băltenoiu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1906. (15,5 x 11,5). 12 p. (Soc. Studenţilor în Drept C. Bozianu). (I 16799)

Nu exista imagini
  457) BĂLTESCU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BĂLTESCU, PETRU
5737. ~ Câte-va note asupra emancipărei socialo-politice a femeii [pe copertă: politico-sociale a femeei], de Petru Băltescu. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fiu), 1905. (20 x 13,5). 50 p. 1 leu. (I 2619)

Nu exista imagini
  458) BĂLU, MEILĂ L. (1900-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLU, MEILĂ L. (1900-?)
5739. ~ Ciripituri de Dragoste. Cântece poporale. Scrisori de iubire. Doine câtâneşti etc. Culese şi adunate de Meilă L. Bălu din Ferendia (Ferend). Lugoş, Edit. Librăriei Minerva (Tip. Minerva George Ţăran), 1918. (15,5 x 12). 64 p. cu portr. autor. 1 leu. (I 527679)
Tip. şi anul, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  459) BĂLUŞ, MIRON (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLUŞ, MIRON (1871-?)
5740. ~ Rezecţiunea simpaticului cervical în tratamentul guşei exotalmice. (Operaţiunea d-lui profesor Dr. Th. Ionescu). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în diua de 18 Aprilie 1898 de Miron Băluş, Intern al Spitalelor Civile. Fost membru redactor al revistei medicale Spitalul Bucureşti (Imprimeria Statului), 1898. (24 x 15). 5 f., 259 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 449). (II 339837)
5741. ~ Idem. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1898. (22 x 15,5). 1 f, 285 p. cu il. (II 569503)

Nu exista imagini
  460) BĂLUŢ CRUCERU, C.
 • Opera
 • Imagini
BĂLUŢ CRUCERU, C.
5742. ~ Proprietatea mijlocie în România în legătură cu chestia ţărănească şi împroprietărirea absolvenţilor şcolilor de agricultură. Conferinţă ţinută la Congresul agronomilor din 1914, de C. Băluţ Cruceru, Agronom expert la Casa Rurală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (23 x 15). 22 p. (Extr. din revista "Economia Naţională"). (II 44342)
Diferă prin tipar de II 47023.
5743. ~ Idem. Bucureşti (Atel. Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (24 x 16,5). 19 p. (Extr. din Revista "Economia Naţională"). (II 47023)

Nu exista imagini