Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  431) BĂLĂŞESCU, VASILE I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂŞESCU, VASILE I. (1871-?)
5664. ~ Cotitatea disponibila şi reserva în dreptul roman şi roman. Teza pentru licenţa susţinută la... 1895 de Vasile I. Bălăşescu. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (22,5 x 15,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 138596)

Nu exista imagini
  432) BĂLĂŞOIU, GHEORGHE M.
 • Opera
 • Imagini
BĂLĂŞOIU, GHEORGHE M.
5665. ~ Rasboiul Româno-Bulgar, compus în poesii de Gheorghe M. Bălăşoiu din Drăgăşani, Fost sergent secretar în regimentul 14 artilerie, contigentul 1910. Drăgăşani (Tip. Adămoiu & Ionescu), 1914. (16,5 x 12). 30 p. 20 bani. (I 38088)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  433) BĂLCEANU, R.
 • Opera
 • Imagini
BĂLCEANU, R.
5666. ~ Cine a fost Ioan Brătianu, de R. Bălceanu. Bucureşti (Tip. ziarului Patria), 1916. (23,5 x 16). 18 p. (Supliment gratuit al ziarulu Patria). (II 48139)

Nu exista imagini
  434) BĂLCESCU, BARBU C.
 • Opera
 • Imagini
BĂLCESCU, BARBU C.
5667. ~ Inalienabilitatea Imobilului dotal. Teză pentru Licenţă tratată de Barbu C. Bălcescu. Bucuresci (Tip. Griviţa, M. M. Antonescu), 1901. (22,5 x 15,5). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412415)

Nu exista imagini
  435) BĂLCESCUL, C. (1813-1902)
 • Opera
 • Imagini
BĂLCESCUL, C. (1813-1902)
5668. ~ Projectu pentru o casă de pastratu şi imprumutare, de C. Bălcescul. Bucureşti (Tip. Eliad), 1845. (18 x 11,5). 2 f., 27 p. Se împarte gratis. (I 384807)
Cu alfabet de tranziţie. Tipografia, în: Iarcu, p. 50.

Nu exista imagini
  436) BĂLCESCU, NICOLAE (1819-1852)
 • Opera
 • Imagini
BĂLCESCU, NICOLAE (1819-1852)
5669. ~ Biografii Istorice. Acum întâia oară adunate şi împreună publicate. [De] Nic. Bălcescu. I. Spătarul Ioan Cantacuzino. II. Ioan Tăutul, marele Logofăt al Moldovei. III. Postelnicul Constandin Cantacuzino. IV. Logofătul Miron Costin, Istoricul Moldaviei. V. Românii şi Fanarioţii. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1910]. (15 x 10,5). 80 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toti, 566). (I 20048)
Vezi şi: Biblioteca omului de gust, 1884.
5670. ~ Cântarea României, de N. Bălcescu. Tradusă în versuri de D. Bolintineanu. Bucureşti, Librăria nouă, Socecu et Comp. (Impr. Naţională a lui Iosif Romanov et Comp.), 1858. (21 x 14). 26 p. (II 101025)
P. de titlu, cu caractere latine. Textul, cu alf. de tranziţie. Cu o prefaţă din partea gazetei Concordia, 1857.
5671. ~ Cântarea României, de N. Bălcescu. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1891. (15,5 x 10). 64 p. cu un portr. 50 bani. (Biblioteca Naţională, nr. 4-5). (I 101803)
Pe copertă, titlul: Din ale lui Nicolae Bălcescu. Cântare României. Cu o Schiţă biografică după A. I. Odobescu de T. S. De la p. 13, paginaţie dublă: 109-160.
5672. ~ Idem. Cu un studiu introductiv de N. I. Apostol eseu. Bucureşti, Inst. de editură şi arte grafice Flacăra, 1914. (16,5 x 12,5). 55 p. (I 38085)
5673. ~ Cucerirea Ardealului de către Mihai Viteazul. [De] Nicolae Bălcescu (cu o prefaţă a D-lui P. Locusteanu şi o poezie de D-l Mircea Rădulescu). Bucureşti, Edit. X (Inst. de Editură şi Arte grafice Flacăra), 1914. (19,5 x 13). 127 p. 1 leu. (I 39400)
5674. ~ *Cuvânt preliminariu despre izvoarele istoriei Românilor. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţional), 1845. (Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 91).
5675. ~ Din ineditele lui Nicolae Bălcescu: Manualul bunului român. Cu o introducere de Petru V. Haneş, Licenţiat în sciinţele filologice moderne. Bucuresci (Tip. Munca), 1903. (19 x 12). 32 p. 1 leu. (I 102071)
5676. ~ Drepturile Romanilor către înnoita Poartă, [de N. Bălcescu]. [Bucureşti, 1848]. (16 x 10). 12 p. (I 101846)
Descriere după datele de la începutul texlului. Autorul, la sfârşitul textului. Cu alf. de tranziţie.
5677. ~ *Istoria Romaniloru sub Mihaiu Vodă Vitezul. Bucuresci, 1867. (BR, 11, 12 (1889 şi 1890), nr. 7 şi 8, iulie şi aug., p. 27).
5678. ~ Istoria Romanilor sub Michaiu Vodă Vitezul, urmată de scrieri diverse de Nicolae Bălcescu. Publicate de pre decisiunea Societătei Academice Romane şi însocite cu o precuvântare şi note de A. I. Odobescu. Bucureşti (Typ. Soc. Academice Române (Laboratori Români)), 1878. (18 x 12). XX, 678 p., 1 f. portr. (I 101939)
5679. ~ Idem, Ed. II. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laborat. Români)), 1887. (18 x 12). XX, 710 p. cu portr. (I 101940)
5680. ~ Idem, însoţită de o precuvântare şi note de Al. I. Odobescu. Vol. I. Introducere. Cartea I. Libertatea Naţională. C. II. Călugereni. (1593-1595 Dechemvrie). Vol. II. C. I. Robirea ţăranului (1595-1599 Aprilie). C. II. Unitatea Naţională (1599-1600 Iulie). Vol. III. C. IV. Unitatea Naţională (1599-1600 Iulie). [Pe copertă şi: Partea II]. C. V. Mirisleu (1600-1601 Ianuarie). Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1894. (16 x 11,5). 276 p., 1 f. portr. 1,10 lei (I); 248 p. cu il. 95 bani. (II); 194 p. cu il. 80 bani. (III). (Autorii români, vechi şi contimporani. Ediţiune şcolară, aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi al Cultelor). (II 86769)
Pe coperta vol. III, anul 1895.
5681. ~ Idem. [Ed. II]. Vol. I-II. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi al cultelor. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1898 [pe copertă: 1900]. (15,5 x 10). 276 p. (I) ; 248 p. cu 1 portr. (II). (Autorii Români, vechi şi contimporani). (I 86770)
Ediţia, pe v. p. de titlu.
5682. ~ Idem însoţită, în volumul I, de o precuvintare şi note de Al. I. Odobescu. [Ed. II]. Vol. III. C. IV. Unitatea Naţională (1599-1600 Iulie), [pe copertă şi: Partea II]. C. V. Mirisleu (1600-1601 Ianuarie). Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunei publice şi al cultelor. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1898 [pe copertă: 1899]. (15,5 x 10). 194 p., 80 bani. (Autorii Români, vechi şi contimporani). (BCU-ClN 184847)
Ediţia, pe v. p. de titlu.
5683. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Minerva (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1902 [pe copertă: 1901]. (22 x 14). XV, 411 p., cu portr. 1,50 lei. (Biblioteca Scriitorilor Români). (II 101199)
Pe copertă : "N. Bălcescu. Opere complecte. Vol. I. Istoria Românilor sub Mihaiu-Vodă-Viteazul". Cu o Precuvântare de Al. I. Odobescu.
5684. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1910. (21,5 x 14). 447 p. 2 lei. (Biblioteca Scriitorilor Români). (II 99113)
Prefaţa de Al. I. Odobescu.
5685. ~ Marele Nicolae Bălcescu despre Boerii noştri. Editori: Ion D. Mitrică, Avocat, şi Petrache Temelie, Ziarist. Craiova (Tip. Viitorul), [1914]. (19 x 12,5). 17 p. 60 bani. (I 37820)
Cuprinde fragmente din "Introducere la Istoria Românilor sub Mihai Vodă Viteazul".
5686. ~ Mişcarea Romăniloru din Ardeal la 184S şi Puterea armată şi arta militară la Romani. [De] N. Bălcescu. Cu o notiţă introductivă de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, D. C. Ionescu), [1908]. (15 x 9,5). V-132 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toti, 393). (I 12262)
5687. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Univers. Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [191?]. (15 x 10). V-132 p. 40 bani. (Biblioteca pentru toţi, 393). (I 54050)
Apărută după 1908 - ed. I. Preţul modificat din 30 în 40 bani.
5688. ~ Originile naţionalismului român. Programul lui N. Bălcescu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Romanesc), 1908. (22 x 14). 17 p. 25 b. (Biblioteca naţionalistă, nr. 5). (II 12021)
Broşura este alcătuită dintr-o prefaţă de N. Iorga (nesemnată) şi art. "Mersul revoluţiei în Istoria Românilor de N. Bălcescu" reprodus din România Viitoare (1850).
5689. ~ Puterea armată şi arta militară de la întemeierea Principatului Valahiei pană acum de N. Bălcescu. Iaşii (La Cantora Folei Săteşti), 1844. (19 x 12). X-85 p. (I 31775)
Cu alf. de tranziţie.
5690. ~ Idem. Bucureşti (Imprimeria Statului. 1871 [pe copertă: 1872]). (24x 16). 76 p. (II 47936)
5691. ~ Question économique des Principautés-Danubiennes, (par N. Bălcescu]. Paris, Libr. de Charpentier (De Soye et C-e, imprimeurs), 1850. (23,5 x 15,5). 88 p. (II 50649)
5692. ~ Românii sub Mihai-Vodă Viteazul, [de] Nic. Bălcescu. Ediţie nouă făcută pe seama tinerimii şcolare şi adausă cu XVI naraţiuni istorice Din zilele de cădere ale lui Mihai-Vodă Viteazul (18 Sept. 1600-19 Aug. 1601 -17 Jul. 1603) de Alex. Lăpedatu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1908. (24,5 x 17). XV, 380, 84 p., 6 f. pl. (II 10601)
Cu alte două p. de titlu speciale: Românii sub Mihai Vodă Viteazul de Nic. Bălcescu (p. IX) şi Din zilele de cădere ale lui Mihai-Vodă. Viteazul, XVI naraţiuni istorice de Alex. Lepedatu.
5693. ~ Scrisori către Ion Ghica (Din Amintiri din pribegie de Ion Ghica) cu o notiţă introductivă de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15,5 x 10,5). IV, 268 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 688-689). (I 24768)
5694. ~ Scrisori inedite de la N. Bălcescu şi I. Ghica Publicate şi Adnotate de N. Cartojan. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1913. (20,5 x 13,5). IX, 59[-61] p. (II 34135)

În colaborare:
LAURIAN, Aug. Treb. şi ~. Temisiana sau Scurtă istorie a Banatului. Bucureşti, 1848.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
LAURIAN, Aug. Treb. Cronicarii Tierrei Romanesci. Publicaţie de ~. Tom. I, II. Bucureşci, 1846-1847.
RUSSO, AL. Cântarea României. Cu o precuvântare de ~. [Paris, 1850].

Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. [Proză şi. versuri de...]. Bucureşti, 1884.
• Culegeri literare. 1891 I. Bucureşti, [1891].
• Istoricii români. [Culegeri de texte]. Bucureşti, 1909. (Bibl. Socet. Scriit. Rom., 16-17).
MINAR, OCTAV. Iaşii în lumina vremurilor de altădată. Proză şi de ~. Iaşi, [1911].
MUSCELEANU, GR. Puterea armată a Romăniloru. Culeasă după ~. Bucureşti, 1870.

Nu exista imagini
  437) BĂLEANU, DEMETRIE A. (1877-1931)
 • Opera
 • Imagini
BĂLEANU, DEMETRIE A. (1877-1931)
5695. ~ Studiu asupra caracterului evangheliei Sf. Ioan. Teză pentru licenţă susţinută de Demetrie A. Băleanu. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (21 x 15,5). 68[-71] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie, nr. 228). (BCU-Iaşi III 66556)
5696. ~ Studiul viselor şi somnambulismului din punct de vedere filosofic şi teologic, de Pr. D. A. Băleanu, Licenţiat în Teologie, Director al Sf. Episcopii Huşi. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1907. (24 x 16). 69 p. 1,75 lei. (II 10712)

Nu exista imagini
  438) BĂLEANU, GAB. GR.
 • Opera
 • Imagini
BĂLEANU, GAB. GR.
5697. ~ Curs de limba română. Cuprinzând tote chestiunile de gramatică cu soluţiunile lor, precum şi resultatele cercetărilor în materie de sciinţa limbei române. De G. Gr. Baleanu, Licenţiat în litere de la Universitatea din Viena, profesor. Partea I. Fonetice. Fasc. I. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (24 x l6,5). 28 p. (II 409991)
Apare periodic în fascicule.
5698. ~ Din ale culturei noastre. Studiu critic, de M.[=Gab. Gr. Băleanu]. Cuprinsul: I. A amuţit critica ştientifică-literară. II. Magnum Etymologicum. III. Noua ortografie a Academiei. IV. Navală la buget. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1905. (23 x 16). 16 p. (II 22530)
Identificare, după menţiunea în cerneală de la p. 7.
5699. ~ Fonetica limbei române aşezată pe baze fiziologice, de Gab. Gr. Baleanu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 16). 88 p. 1 leu. (II 3173)

Nu exista imagini
  439) BĂLESCU, CONSTANTIN (1864-1929)
 • Opera
 • Imagini
BĂLESCU, CONSTANTIN (1864-1929)
5700. ~ Curs de manevre şi tactica navală. Partea IV. Manualul debarcărilor de Locot. Comandor Constant Bălescu, Comandantul Crucişătorului Elisabeta, şi directorul şcolelor marinei. Aprobat cu ordinul Ministerului de Războiu No. 1.608/1902. Bucureci (Imprimeria Statului), 1903. (18,5 x 13,5) 139 p. cu il. (Scolele Marinei). (I 295387)
Partea I, de Niculescu, Const. şi Const Bălescu; Partea V, trad. după F. T. Jane.
5701. ~ Curs de morala şi disciplina militară. Predat de Locot-Comandor Constant Bălescu, Comandant al Şcoalelor Marinei şi Profesor. Introducţiune. Metoada raţională a înveţămentului moral. Galaţi (Tip. Lit. G. Bălăşescu), 1899. (23 x 16). 27 p. (Scoalele Marinei. Scoală de aplicaţiune a sublocotenenţilor). (II 412505)
5701 a. ~ Curs de morala şi disciplina militară. Predat de Locot-Comandor Constant Bălescu... [Pe copertă: Partea I-a Principiile moralitălei]. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1899. (23 x 16). 161 p. (Scoalele Marinei. Scoală de aplicaţiune a sublocotenenţilor). (II 412505)
5701 b. ~ Idem. Partea II-a. Datoriile şi virtuţile generale ale militarului. Constanţa (Tip. Aurora, Ilie M. Grigoriu), 1900. (23,5 x 16). 173 p. (Scoalele Marinei. Şcoala de aplicaţiune a sublocotenenţilor). (II 412505)
Conţine: Cartea 1. "Persoana Psihologică"; Cartea 2. "Datoriile generale ale militarului"; Cartea 3. "Virtuţile generale ale militarului".
5702. ~ [Răsboiul Maritim de Bălescu]. [Bucureşti, 190?]. (26 x 20). 1 f., 127 p., 6 pl. (II 138796)
Cuprinde cap. privind: puterea maritimă, noţiuni de tactică navală, operaţiuni navale. Este probabil o parte din: "Curs de manevre şi tactică navală", apărut între 1900 şi 1903. (RBibliogr, 1(1903), nr. 2, mart./apr., p. 28). Litografiat. Autorul şi titlul, pe cotorul exemplarului legat în BAR.
5703. ~ Reflexiuni asupra Filosofiei Resboiului. [De] Locot.-Comandor Constant Bălescu din Marina Militară. Conferinţă citită în prezenţa M. S. Regelui la Cercul Militar din Bucureşti în diua de 6 martie 1903. Bucuresci (Tip. Minerva), 1903. (23 x 15). 49 p. 2 lei. (11 1519)
5703 a. ~ Idem. II. Firea şi Rostul Armatei. Conferinţă citită în presenta M. S. Regelui la Cercul Militar din Bucureşti în diua de 19 Februarie 1904. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1904. (22 x 15). 42 p. 2 lei. (II 1519)

În colaborare:
NICULESCU, CONSTANTIN şi ~. Curs de manevre şi tactică navală. Partea I. Constanţa, 1901.
ZAHARIA, DAN şi ~. Curs de navigaţie şi idrografie. Partea I. Constanţa, 1906.

Traduceri:
JANE, F. T. Curs de manevre şi tactică navală. Partea V. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  440) BĂLESCU, CONSTANTIN (1877-1942)
 • Opera
 • Imagini
BĂLESCU, CONSTANTIN (1877-1942)
5704. ~ Acţiunea Drojdiei de Bere în stafilococia experimentală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de 8 Iunie 1904 de Constantin Bălescu, Bacalaureat în litere şi ştiinţe, Intern din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (21 x 14). 40 p., 4 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 732). (II 3991)

Vezi de asemenea:
CLINICA Oftalmologică a Universităţii din Bucureşti. Memoriile medicilor militari.. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini